NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


ŘEŠÍ NAŠE MĚSTO ROZVOJ KRČÍNA BEZ PŘIHLÉDNUTÍ K VÝSLEDKU REFERENDA O OBCHVATU?

Vloženo 07.11.2021
V září 2020 vznikla Územní studie s názvem "Krčínské návrší".

Podívejte se na výběr obrázků:

Komentář Novoměstského kurýra:
Celá uvedená lokalita určená k nové výstavbě zahrnuje řadu vlastníků pozemků, z nich největší je subjekt s názvem K-47 se sídlem Bor u Skutče.
Podívejte se na níže uvedenou mapu, kde jsou zvýrazněny pozemky ve vlastnictví K-47 a jedné fyzické osoby též s vazbou na K-47.
Proč se zde zmiňuji o K-47 pochopí ti, kteří dlouhodobě sledují diskuze kolem obchvatu, které v minulosti proběhly včetně různých náznaků a dohadů, které se objevily i ve veřejném prostoru. Nutno doplnit, že v souvislosti s těmito dohady a náznaky nebyla, pokud vím, žádná činnost v rozporu se zákonem, prokázána.

Velikost uvedených pozemků v přímém vlastnictví K-47 je 52993 m2 a osoby s přímou vazbou na K-47 je 10234 m2.Zdroj obrázku - Katastr a Novoměstský kurýr.

Ještě dodávám:
Rada města předkládá tuto "Územní studii" do příštího Zastupitelstva (11.11.2021) aby ji vzalo na vědomí.
Celou studii najdete na následujícím adrese:

https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemni-studie/

Ano, to je pěkný a možná z hlediska záměrů vedení našeho města perspektivní návrh.
Ale přece jenom mi něco vadí:


Blízko této lokality určitě povede obchvat Nového Města nad Metují, pokud k jeho výstavbě dojde. Jinudy to totiž nejde. A to by možná mohla tato studie zmiňovat v části, kde se píše o dopravních poměrech. Ale ona to zmínit nemůže. Trasa budoucího obchvatu není naším městem dosud definována, a tak autor výše uvedené studie (a také zpracovatel "Územního plánu" našeho města) o ní vlastně nemůže vědet (samozřejmě pouze oficielně, pan Kaplan jistě ví, že v našem městě proběhlo platné a závazně referendum ve prospěch jihozápadního obchvatu). V platném Územním plánu je stále tzv. "přeložka I/14", procházející městem.

A pokud se bude v rozvoji Krčína v těchto místech pokračovat, tak stavba obchvatu po katastru města NMNM může být úplně znemožněna. Už nyní výše uvažovaná výstavba možnosti vedení obchvatu omezuje. Jihozápadní obchvat NMNM jinudy vést nemůže než jihozápadní stranou města a to je lokalita, o které je zde řeč.
A tak stále - už více než tři roky od referenda - visí "ve vzduchu" otázka: kdy nás vedení našeho města seznámí s návrhem trasy jihozápadního obchvatu našeho města? A kdy to promítne do územně plánovacích podkladů našeho města.

V současné době je "na světě" nový "Strategický plán rozvoje našeho města 2021", s ním byly dodány tzv. "Projektové listy". Jeden z nich s číslem A.4.1. znovu uvádím níže.
Ano, je to úkol řešit jihozápadní obchvat našeho města.
Jak vidíte - hlavní zodpovědnost za jeho realizaci má pan starosta a je tam také uvedena povinnost průběžně informovat
VEŘEJNOST o stavu řešení.

Nic takového se dosud neděje.

Naše město ten nový "Strategický plán" a ty "Projektové listy" obdrželo už v červnu 2021.

A tak doufejme, že pan starosta dobře pohlídá, aby v Krčíně nedošlo ke střetu budoucí soukromé výstavby s jihozápadním obchvatem, jehož realizaci městu uložilo platné a závazné referendum už před více než třemi roky a bylo podepsané nemalým počtem 2114 občanů.

A jako pojistku máme nově zřízenou "Komisi pro řízení realizace Strategického plánu rozvoje NMNM 2021", která snad na to dohlédne.
Jejími členy je několik zastupitelů. Uvidíme.
Jindřich Buchal.