NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


ZASTUPITELSTVO č. 20 REAGOVALO NA ČLÁNKY V ECHU

Vloženo 25.09.2021Bez komentáře.

Jindřich Buchal.

REGIONÁLNÍ NOVINY ECHO JSOU DLOUHODOBĚ (TAKÉ) TRIBUNOU URČITÉ OBLASTI DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ


Vybral jsem pro informaci poslední čtyři články z čísel 19 a 20 letošního ECHA

Vloženo 04.09.2021

Zdroj: regionální noviny Echo.


Stanovisko Novoměstského kurýra:

Jsem vydavatelem soukromých internetových stránek s názvem "Novoměstský kurýr" od roku 2006. To už je docela dlouhá doba.
K výše uvedeným článkům se zde nebudu vyjadřovat. Počkejme si na rozhodnutí soudu, pokud k němu dojde. Rád zde zveřejním výsledek, určitě mou snahu být objektivní mi nikdo nemůže upřít.
Protože k článkům zaujalo stanovisko Zastupitelstvo č.20, zveřejňuji ho zde - viz výše (25.09.2021).

Sleduji dění v našem městě a často se k němu vyjadřuji. Přiznám se, že už delší dobu více kritizuji otevřeně některé dění ve městě a to zejména ve vztahu k dlouhodobé stagnaci rozvoje města. A také k nedostatečné transparentnosti postupů a chování se města ve vztahu k občanům. Nedostatek přímé komunikace s občany. Častějším rozporům s podnikateli (viz tzv. Zlatý trojúhelník).

Při jednom mém rozhovoru pro Novoměstský kurýr s váženým občanem města panem Marbachem mi pan Marbach mimo jiné sdělil: "Toto město je nemocné".

Zajímavé. V čem ta nemocnost spočívá?
Není nemocné koupaliště, není nemocný "Zlatý trojúhelník", není nemocné kino, není nemocné parkování, není nemocný obchvat, není nemocný bývalý hotel Metuj, není nemocné údolí Metuje, není nemocný dopravní terminál u Rychty, není nemocná oblast "kasárna", atd.

Nějaká zvláštní nemoc neschopnosti s těmito věcmi racionálně a rychle pohnout trápí ty, co to mají ve své náplni práce, především vedení našeho města. A tak se můžeme smutně dívat na okolní města (Dobruška, Opočno, Jaroměř, Česká Skalice, Náchod) jak jejich rozvoj nestagnuje.

Pan starosta má na starosti realizaci výsledku referenda k obchvatu tj. nahradit přeložku obchvatem mimo město. Od platného a závazného referenda uplynuly cca tři roky a neviděli jsme informaci pana starosty co všechno v té věci podnikl a jaké výsledky za ty tři roky dosáhl. Informaci z jeho vlastní iniciativy. Informaci pro veřejnost. Třeba v Novoměstském zpravodaji.
Nedávno mi mimo jiné sdělil, že ho mrzí že v Kurýru "matu veřejnost". V souvislosti s obchvatem. Naštěstí v Kurýru v části "obchvat" je vše zakonzervováno od toho roku 2006, a tak toho matení veřejnosti by se tam našlo docela dost. Ovšem určitě ne z mé strany. Stačí se tam podívat, co vše naše město za tu dobu vyprodukovalo - jaké názory, jaké argumenty, jaká tvrzení. Otevřená a silná argumentace před referendem proti náhradě přeložky obchvatem je zcela zřejmá. A po referendu? Je docela možné, že ta "otevřená" zaujatost se změnila na "skrytou". Ale to je jenom moje úvaha, možná se pletu (upřímně - nemyslím si, že se pletu). Snad se někdy dozvíme o nějakých zatím neznámných usilovných krocích a jednáních, které od referenda proběhly. Ale zatím není výsledek žádný. A žádné informace ze strany města. Protože v jednom "Projektovém listu", který byl dodán s novým "Strategickým plánem rozvoje 2021" je uloženo řešení obchvatu a také "průběžné informování o dosažených výsledcích" se to možná změní. Možná.

V červnu letošního roku byl dokončen tzv. "Strategický plán rozvoje města 2021". Po zkušenostech s praktickou nerealizací (nenašel jsem na stránkách města žádný záznam) staršího "Strategického plánu rozvoje města 2014", by se dalo očekávat, že město k realizaci toho nového přistoupí podstatně zodpovědněji. Uplynuly cca tři měsíce a zatím "ticho po pěšině". Zatím se veřejnost nedozvěděla co město v rámci zahájení plnění nového Strategického plánu 2021 podniklo a hodlá podniknout. Kdy ten nový plán rozvoje za cca půl milionu a s ním dodaných cca víc než čtyřicet "Projektových listů", chce naše město začít systematicky realizovat? A informovat o svých krocích veřejnost?

Z občanské iniciativy byla svolána ne tak dávno dvě setkání s občany v sokolovně. Tam představitelé města slíbili, že se nadále této iniciativy setkávání s občany ujmou. Zatím se tak nestalo. A že je o čem diskutovat se na těchto setkáních jednoznačně potvrdilo. Bojí se snad vedení našeho města předstoupit před občany?

Nyní vydala místní ODS pozvánku pro veřejnost na 10.9. do "Sport klubu" sokolovny (venkovní prostor) od 17.00 hodin, kde se chtějí bavit o stavu rozvoje našeho města. A asi o jejich názoru na lepší řešení.
No vida - je to iniciativa opozičních zastupitelů, kteří to chtějí dělat lépe. A kteří se v roce 2020 rozešli s vedením města odstoupením z Rady a přechodem do opozice (mimo místostarosty, který zůstal "nezávislým" členem Rady.) Proč se rozešli? No asi proto, že se nedařilo prosazovat věci z jejich volebního programu.
A ostatní zastupitelé? Schválně se podívejte na to, co budoucí Zastupitelé slibovali před volbami a posuďte co předvedli za uplynulé tři roky od minulých komunálních voleb:

Ale nejdříve si připomeňme, kdo nám vlastně v našem městě v současné době vládne. A kdo nese plnou odpovědnost za dění v našem městě:
Zdroj fotografií - stránky NMNM.


RADA MĚSTA - složení vzešlo jednáním po odchodu ODS z koalice:

Hable Petr
Volba pro Nové Město
starosta, radní, zastupitel

Hovorka Libor, ing.
nezařazený
místostarosta, radní, zastupitel

Ing. et Ing. Dostál Pavel
KDU-ČSL
radní, zastupitel

Hylský Josef, Mgr.
KDU-ČSL
radní, zastupitel

Maur Vilém, Ing., MBA
Volba pro Nové Město
radní, zastupitel

Němeček Jan, ing.
Volba pro Nové Město
radní, zastupitel

Prouza Martin, ing.
Východočeši
radní, zastupitel
A nyní k těm VELKORYSÝM volebním programům:


Volba pro Nové Město:

Koaličními zastupiteli jsou:

Hable Petr      Hladík Jiří      Maur Vilém, Ing.,MBA      Němeček Jan, ing.      Prouza Radek      Rozštlapil Tomáš, ing.

HOSPODAŘENI MĚSTA
- zasadíme se o přímé rozhodování občanů o některých investicích
- Aktivní využívání dotací
- Odpovědné sestavování rozpočtu
- Rozvíjení efektivního systému společných nákupů zboží a služeb pro město a příspěvkové organizace

ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU - otevřenost, transparentnost, rovnost v přístupu ke všem
- Získávat zpětné vazby od občanů, hledat možnosti větší účasti obyvatel města na sestavování rozpočtu
- Co nejméně zatěžovat obyvatele města byrokracií
- Každoročně zveřejňovat zprávy jak o činnosti úřadu, tak o stavu města
- Rozšířit nabídku on-line služeb, rozvíjet systém elektronického hlášení závad ve městě
- Více využívat sociální sítě pro přímou komunikaci s obyvateli města
- Malebnost Nového Města nad Metují a přírodní atraktivita jeho okolí jsou hodnotami, s nimiž chceme vhodnou propagací nadále rozvíjet cestovní ruch, zvyšovat návštěvnost našeho města a tím přispívat i k jeho větší prosperitě.

INVESTICE
- priorjtou je pokračovat ve výstavbě a oživení moderního centra města mezi kinem, hasičskou zbrojnicí a Rychtou (v tzv. "zlatém trojúhelníku")
- Každý rok opravit nejméně 1 km chodníků
- V oblasti bývalých kasáren odstranit nepoužívanou velkou budovu a za účasti občanů určit, co s nově vzniklým prostorem
- Každý rok naprojektovat a následující rok opravit jednu z nejvíce poničených ulic ve městě - Pod Výrovém, Rezecká, Čelakovského, Jarošova, Na Bořetíně
- Po etapách pokračovat v rekonstrukci Kina 70 na multifunkční zařízení
- Každý rok zrekonstruovat nebo vybudovat nové dětské hřiště

BEZPEČNOST - Rozšířit kamerový systém do žádoucích lokalit
- Posílit přítomnost městské policie v ulicích
- Na kritických místech instalovat měřicí radary
- Zajistit nasvětlení přechodů pro chodce

DOPRAVA
- Respektovaní výsledku referenda o přeložce silnice 1/14
- Řešení parkování ve městě
- Prověřit možnost zavedení místní veřejné dopravy

SOCIÁLNÍ OBLAST
- Rozšířit kapacity terénní pečovatelské služby a centra denních služeb Domovinka
- Spolupráce města při zajišťování projektů pro bezbariérové přístupy
- Příprava na budoucí rozšíření kapacity Oázy . Rozvoj regionální univerzity třetího věku . Podpora činnosti Centra prevence Mandl

ŠKOLSTVÍ
- zkvalitňovat podmínky výuky na základních školách, podpořit spolupráci škol se školními psychology a zajišťovat spolupráci s městskými organizacemi
- V případě zájmu veřejnosti podpořit vznik tříd s alternativními programy výuky, např. sportovních tříd nebo tříd s programem "Začít spolu" a vytvořit tím podmínky pro rozvoj osobnosti dětí
- Podpora rozvoje středního školství a spolupráce střední školy se základními školami a výrobními podniky

SPORT A VOLNÝ ČAS
- Rozvíjet sportovní činnost ve městě se zaměřením na děti a mládež
- Připravit studii proveditelnosti koupaliště
- Podpora lidí, kteří se starají o děti a mládež ve sportovních a volnočasových klubech
- Nadále podporovat finančně i organizačně působnost sportovních a volnočasových klubů

CESTOVNÍ RUCH - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- Rozvíjet turistickou atraktivitu Husova náměstí a okolí, upravit jižní a západní Zadomí
- Rozšiřovat činnost městského informačního centra
- Zkvalitňovat propagaci města na sociálních sítích a v digitálních mediích
- Pokračovat v revitalizaci parků, zeleně a veřejných prostranství ve městě
- Realizovat projekty spojené s tříděním odpadů a úpravou kontejnerových stání
- Budovat nové naučné stezky, vycházkové a odpočinkové trasy v okolí města
- Rozvíjet cyklodopravu a rozšiřovat sítě cyklostezek

KULTURA
- podporovat pestrost a rozmanitost v kulturním dění
- Zlepšovat koordinaci aktivit jednotlivých kulturních organizací při zachování jejich jedinečnosti
- Podporovat činnost institucí spravujících kulturní a přírodní dědictví regionu

SPOLKY
- pomáhat rozvoji činnosti spolků jako součásti společenského života města
- Podpora míst pro spolkovou činnost ve všech částech města (klubovna Spy, knihovna Vrchoviny, Stará škola Krčin, Spolkový dům)


Občanská demokratická strana:

Opozičními zastupiteli jsou:

Jarolímek Miroslav      Slavík Milan, ing.      Vrátný Aleš, ing.     

ZASADÍME SE O:
- dostavbu chybějícího objektu OÁZY
- rozšíření parkovacích míst ve městě
- podporu místních podnikatelů a živnostníků
- výstavbu startovacích bytů v areálu kasáren
- zrušení nadbytečných městských vyhlášek
- efektivní fungování Městského úřadu
- navrácení prestiže novoměstské průmyslové škole
- lepší informovanost občanů pomocí moderních technologií "free WiFi zone"

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
- zvýšíme částku na investice do rozvoje města
- dokončíme rekonstrukci ulice Na Zadomí
- zasadíme se o smysluplné řešení silnice 1/14
- dokončíme modernizaci kina a zvelebíme lokalitu v okolí Rychty
- rozšíříme kapacitu podzemních kontejnerů pro tříděný odpad
- najdeme řešení pro vybudování kanalizace ve Spech

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
- budeme podporovat zájmové spolky a instituce
- rozšíříme rozmanitost kulturních pořadů a společenských akcí napříč celým městem
- zreorganizujeme Městský klub
- obnovíme místo pro přírodní koupání
- znovu naplníme myšlenku "město růží"

ŠKOLSTVÍ
- společně s místními podnikateli a živnostníky zajistíme propojení škol a praxe
- zajistíme fungování školky po celou dobu letních prázdnin

P.S.
Nenašli jste v programu například opravy místních silnic a chodníků nebo bezpečnost v našem městě? Toto zde nenajdete, neboť to patří k základním povinnostem každého vedení města, zvláště pak starosty.

Poznámka Novoměstského kurýra:
ODS se v roce 2020 v podstatě s vedením města rozešla, také s původně "jejich" místostarostou, který zřejmě dle jejich názoru přestal plnit představy ODS o směřování města. Na protest se způsoben rozhodování v Radě ji opustil jeden člen ODS. Místostarosta tam zůstal jako nezávislý.


KDU-ČSL:

Koaličními zastupiteli jsou:

Dostál Pavel Ing. et Ing.      Hylský Josef, ing.      Neumann Petr, ing.     

Doprava.
-Tlak na dokončení oprav krajských a státních komunikací procházejících městem (Rychta-Jaroměř, Vrchoviny-Šonov, Nové Město-Slavoňov, Nové Město-Přibyslav...).
-Vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice 1/14 mimo historické centrum města po nově opravených krajských komunikacích.
-Oprava stávájících a dostavba chybujících chodníků (ulice Nádražní, (Československé armády, Rašínova, 28. října, Sokolská; Nahořanská, Havlíčkova, Smetanova..;).
-Oprava městských komunikací (Kpt. Jaroše, Rezecká, (Čelakovského, Zářečí, Pňbyslavská...) a doplnění chybějících zpevněných ploch (nahrazení prašných komunikací).
-Podpora budování parkovacích kapacit (ulice Nerudova, B. Němcové, Nádražní Havlíčkova, Malecí, Nad Stadionem, sídliště Luštinec).
- Revize systémů placeného parkování ve městě (např. prvních 20 minut zdarma).
- Podpora budování cyklostezek (např. křižovatka u Ammannu-Vrchoviny, Nové Město - Spy - Chlístov, Nové Město - Peklo, Budín - K Sirkárně, Vrchoviny - Letiště - Krčín...).
- Prioritou je propojení Krčína, Vrchovin a Spů s centrem města.
- Řešení tranzitu těžké nákladní dopravy po úseku sinice 1/14 procházející městem s ohledem na výsledek místního referenda, bezpečnost silničního provozu, životní prostředí, potřeby města a možnost dostavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35.

Dlouhodobý cíl:
- Zlepšení stavu městské infrastruktury, opravy silnic a chodníků, řešení parkování a tranzitní dopravy.

Bydlení
- Příprava obecního bydlení pro mladé rodiny a seniory (vícegenerační domy) a nových zón k výstavbé rodinných a bytových domů - možnost využití prostoru v bývalých kasárnách.
- Výstavba, modernizace a rekonstrukce dětských hřišť (např. v ulici Okružní, U Zvonice), obnova dopravního hřiště.
- Modernizace stávajícího bytového fondu.
- Kanalizace Spy.
- Zachování stávajícího využití objektu kasáren (historický šerm; airsoft, hudební zkušebna, umělecké ateliéry,...) a jejich revitalizace na komunitní centrum s možností financování prostřednictvím dotací.

Dlouhodobý cíl:
-Zvýšení atraktivity Nového Města nad Metují jako místa k životu a zajištění nabídky cenové přijatelného bydlení pro mladé rodiny a nové příchozí občany, vedoucí v budoucnu ke snížení úbytku a stabilizací stavu obyvatel města.

Historické centrum, cestovní ruch:
- Prosazení vhodného osvětlení plochy celého historického náměstí.
- Konečné řešení problému se zatékáním do sklepů historických domů po rekonstrukci náměstí - prosazení rekonstrukce současné silnice 1/14 procházející historickým centrem, která je pravděpodobnou příčinou potíží.
- Dokončeni vydláždění Zadomí.
- Striktní dodržování regulačního plánu okolí městské památkové rezervace - zachování jedinečného přírodně urbanistického celku.
- Průběžné rekonstrukce a opravy památkových objektů ve městě.
- Podpora vlastníků nemovitostí se statusem kulturní památka (např. formou bezúročných půjček).
- Označení budov s historií a jednotný systém reklamních ploch a dopravního značení jako součást orientačního a informačního systému města.
- Vytvoření míst pro osvěžení návštěvníků historického centra např. formou fontány nebo mlžných bran.
- Rozšíření nabídky služeb pro turisty a návštěvníky města, např. instalací nabíjecích stanic pro elektrokola, vybudování půjčovny kol nebo koloběžek atd.
- Podpora kulturních akcí v historickém centru.
- Kvalitní prezentace města nejen v regionu a ČR, ale i v okolních státech EU.

Dlouhodobý cíl:
- Zvýšení přitažlivosti Nového Města nad Metují a okolí - například zápis městské památkové rezervace mezi památky UNESCO, vytvoření nabídky nových alternativních forem rekreace a cestovního ruchu

Bezpečnost:
- Zvýšení bezpečnosti frekventovaných přechodů např. ve Vrchovinách a v ul. Černčická, Havlíčkova, dokončení osvětlení všech přechodů ve městě.
- V obytných zónách vhodně omezit rychlost projíždějících vozidel např. instalací zpomalovacích retardérů.
- Zamezení výtržnictví, ničení majetku občanů a města - pokračovat v budováni kamerového systému.
- Bezpečnější řešení křižovatky u Sokolovny - např. vybudováním kruhového objezdu.
- V součinnosti občanů, MP a PČR úplně vytlačit závažné druhy kriminality (drogy, krádeže aut, bytové loupeže,...).
- Důsledná kontrola činnosti městské policie - městská policie bude více vidět v ulicích.

Dlouhodobý cíl:
- Rozšíření kamerového systému do všech problémových částí města a zlepšeni dopravní bezpečností občanů.

Podnikatelské aktivity, služby, maloobchod:
- Podpora maloobchodu a služeb, sledování jeho struktury a zajištění rozšíření i mimo centrum (Krčín, Vrchoviny, Spy) například nabídkou vhodných prostor k pronájmu, zajištění parkování,...
- Hledáni možnosti rozšířeni nabídky zón vhodných pro podnikatelskou činnost včetně možnosti přípravy potřebné Infrastruktury.
- Spolupráce s podnikateli na realizaci jejich podnikatelských a rozvojových záměrů na území města, zajištění vstřícnosti těmto aktivitám např. v územním plánu nebo při plánování rozšíření a oprav stávající infrastruktury města.
- Nabídka spolupráce a pomoci podnikatelům při získávání státní podpory a grantů na podporu jejich podnikatelské činnosti.

Dlouhodobý cíl:
- Získání nových podnikatelských investic do města a regionu, zachování a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků, zajištění nových pracovních příležitostí pro občany města.

Úřad, rozpočet města, investice:
- Hospodaření města s vyrovnaným rozpočtem, efektivní využívání úvěrů na zásadní investice města.
- Hledání nových možností navýšení příjmové a dalších úspor ve výdajové části rozpočtu města a rozpočtů organizací zřízených nebo financovaných městem. Získané finance využít na podporu sociálních programů města, školství a volnočasových aktivit pro děti a mládež.
- Důsledná kontrola efektivního využití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města (kontrola investic, grantů, příspěvků a dotací).
- Hledání finančních zdrojů mimo rozpočet města, efektivní správa podílů města v akciových společnostech (Vodovody a kanalizace Náchod a.s, Společnost Horní Labe a.s.).

Dlouhodobý cíl:
- Efektivní a trvale udržitelné hospodaření.

Sociální služby, zdravotnictví:
- Podpora tzv. nízkoprahových zařízení jako prevence proti vzniku a dalšímu rozvoji sociálně patologických jevů u mládeže.
- Podpora péče o seniory, asistenčních služeb pro seniory a kulturně společenských aktivit seniorů.
- Udržení stávající úrovně zdravotní péče ve městě.
- Podpora záchranných složek.

Dlouhodobý cíl:
- Rozvíjení kapacity zařízení pro seniory, dle koncepce Královéhradeckého kraje o cca 20-30 míst (zvážit možnosti využití budovy bývalého kláštera Milosrdných bratři) v úzké spolupráci s ostatními subjekty poskytujícími sociální služby a s církevními organizacemi

Školství:
- Optimalizace kapacity předškolních a školních zařízení provozovaných městem, sledování kvality a směru vzdělávání
- Zprostředkování a podporování spolupráce školských zařízení všech typů s místními podniky tak, aby směřovala výuka na obory a odvětví využitelné na místním trhu práce.
- Pokračovat v Investicích do modernizace vybavení a vzdělávací techniky školských zařízení provozovaných městem.
- Udržení kvalitního smysluplného středního školství ve městě, tlak na zřizovatele (Královéhradecký kraj) vedoucí ke zvýšení kvality výuky a perspektivy absolventů.
- Podpora Základní umělecké školy Bedřicha Smetany.
- Podpora bezplatných systematických volnočasových aktivit v ZŠ, DDM, ZUŠ a Školních klubech při li. jako alternativy nízkoprahových zařízení.
- Podpora možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny skupiny obyvatel, rekvalifikační kurzy, spolupráce s ÚP, univerzita třetího věku,....

Dlouhodobý cíl:
- Zvýšení úrovně vzdělanosti obyvatelstva, orientace vzdělávání na obory a odvětví s možností uptatnění na trhu práce v regionu.

Kultura, sport.
- Podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných ve městě.
- Podpora návratu Akademických týdnů do města.
- Vrácení původní kvality Smetanovským dnům a úrovně hodné jejich významu v kulturním životě města.
- Podpora investic do rozšiřování a zkvalitňování služeb které poskytují občanům městská kulturní zařízení (Městské muzeum, Městská knihovna,...).
- Posouzení možnosti zařazení budovy a celého areálu zimního stadionu do sportovního a kulturního dění ve městě a to celoročně, tedy i v období letní sezóny (podpora jiného sportu, koncerty,...).
- Úsporné řešení veřejného koupání ve městě - pokračovat v úpravách stávajícího domu zdraví na městské lázně (wellness, krytý bazén s venkovní části) - do financování zapojit i subjekty podnikající v tomto oboru.
- Finanční podpora spolků a sportovních organizací formou grantů a příspěvků na činnost
- Vyvážená podpora organizací dětí a mládeže (Junák, Mladí hasiči,...).

Dlouhodobý cíl:
- Vybudování komunitního kulturně sportovního centra (např. v prostoru bývalých kasáren), příprava výstavby efektivního a úsporného městského plaveckého bazénu s celoročním provozem.

Ekologie
- Zvyšování ekologického povědomí obyvatel kvalitní osvětou.
- Efektivně fungující odpadové hospodářství ve městě s důrazem na podporu třídění odpadů. Rozšíření o možnost třídění kovů a bioodpadu.
- Kultivace městského a příměstského prostředí zvýšením kvality veřejných prostranství a zeleně ve městě, např. revitalizace parků Jiráskovy sady, náměstí 17. listopadu, náměstí Republiky, u Husova sboru.
- Efektivní práce technických služeb v oblasti péče o městskou zeleň, podpora spolupráce s odborníky v tomto odvětví.
- Podpora městské zóny oddychu Klopotovské údolí, naučné cyklostezky okolím města (Klopotovské údolí, Slavoňov, Libchyňské údolí).
- Zvážení vytvoření městské zóny oddychu také v Krčíně, naučné stezky a cyklostezky nivou řeky Metuje. Zvýšení turistické atraktivity této části města.
- Citlivé hospodaření v městských lesích s důrazem na jejich ekonomickou soběstačnost

Dlouhodobý cíl:
- Hledání efektivních náhradních a alternativních ekologických zdrojů tepelné a elektrické energie pro budovy města, městské bytové domy a domy připojené k systému městského centrálního vytápění (spalovna biomasy, tepelná čerpadla, sluneční energie,...).Východočeši Nové Město nad Metují:

Koaličními zastupiteli jsou:

Balcarová Jana, Mgr.      Prouza Martin, ing.      Tymel Jiří, ing.     

JSME
nezávislí kandidáti, připraveni naslouchat občanům a pracovat pro naše město

MÁME
znalosti, zkušenosti, schopnosti, nadšení a chuť věci řešit

CHCEME
pokračovat v tom dobrém, rozvíjet kvalitní projekty a hledat řešení problémů

BUDEME
vytvářet podmínky pro komunikaci s občany a podnikatelskými subjekty, maximálně využívat granty a dotace pro rozvoj města

PŘÍVĚTIVÉ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT OBČANŮ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ KRČÍN SPY A VRCHOVINY

- snadný přístup k informacím, přehledný web města
- udržení vysokého standardu sociálního systému ve městě
- úroveň školství ve městě
- podpora bydlení
- podpora místních živnostníků, podnikatelů a spolků
- doprava a parkování ve městě
- povrchy ulic a chodníků
- cestovní ruch a propagace města
- efektivní využívání dotačních programů
- kulturní život města
- podpora sportu a veřejného koupání, budování hřišť a cyklostezek
- kasárna jako víceúčelový areál
- bezpečnost ve městě


ČSSD:

Opozičním zastupitelem je:

Čopík Jan, ing., Ph.D.     

- Budeme pracovat na obnově zašlé slávy města - "klidné a bezpečné město růží"
- Podpoříme bytovou výstavbu (včetně využití areálu bývalých kasáren)
- Podpoříme přání občanů ve věci výstavby letního areálu s vodní plochou
- Vytvoříme fond pro opravu městských komunikací
- Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek
- Podpoříme rozšiřování stávajících sociálních služeb (např. doprava seniorů k lékaři, na úřad, poštu)
- Budeme usilovat o zapojení seniorů do aktivního života města
- Změníme přístup města ke střednímu školství (širší nabídka středního vzdělání i pro děvčata)
- Budeme i nadále podporovat provozní dotace na sportoviště
- Zasadíme se o vyšší bezpečnost ve městě, především o potírání patologických jevů (drogy, herny...)
- Zavedeme transparentní systém financování kultury (úspora ředitelů)
- Podpoříme vznik nových parků, odpočinkových ploch a dětských hřišť
- Budeme řešit nakládání s odpady a to i v okrajových částech města
- Budeme usilovat o lepší spolupráci mezi firmami a městem
- Budeme respektovat názory osadních výborů a občanských iniciativ (Krčín, Spy, Vrchoviny)
- Budeme hledat úspory v provozní části rozpočtu města i organizací městem zřizovaných
- Vyčleníme část investičních prostředků pro rozhodování občanů (participativní rozpočtování)
- Budeme respektovat výsledky anket mezi občany o významných investicích města


KSČM:

Opoziční zastupitelkou je:

Kulhavá Zdeňka, PhDr.     

Cíle komunální politiky:
Za zkvalitnění života občanů a větší odpovědnost vedení města bez zbytečného politikaření

KSČM bude prosazovat:
- Zajištění dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory
- Lepší údržbu chodníků a městských komunikací
- Likvidaci ekologické zátěže v areálu bývalého ELTONu a rozvoj dopravní obslužnosti, šetrné k životnímu prostředí
- Rekonstrukci a dobudování zdevastovaného koupaliště
- Zvýšení finančních prostředků pro občany příměstských částí Spy, Krčin a Vrchoviny
- Využití celoměstských referend pro finančně náročnější investiční akce města


Nové Město:

Opozičními zastupiteli jsou:

Paarová Soňa, Mgr.      Sláma Jiří, Bc.      Žahourková Markéta     

Radnici chybí vize fungování a rozvoje města ve prospěch občanů, s tím se však nehodláme smířit. zásadní změna komunikace s občany
- Požadujeme zvýšení kvality všech informačních zdrojů města, například změnu tváře a fungování zpravodaje i webových stránek. Nebojíme se pravidelného osobního kontaktu s občany ani komunikace s podnikateli a spolky. Rádi bychom dobrou a včasnou komunikací předcházeli problémům při důležitých rozhodnutích města.

Doprava
Odmítáme rozdělení města přeložkou. Tak, jak je zanesena v územním plánu města, je pro nás nepřijatelná. Rozdělila by město, přinesla hluk blíže centru a znehodnotila lokalitu mezi městem a Vrchovinami. Tato část je důležitá pro další rozvoj města, například v oblasti bydlení, vzniku městského sportoviště, atd. Je důležité mít jasnou vizi o dlouhodobém rozvoji města, proto jako přijatelné řešení tranzitní dopravy navrhujeme zaměřit se například na variantu "alternativní 3", která získala z možných obchvatů nejlepší hodnocení. Dále je nutné řešit zhoršující se situaci s parkováním v centru města. Nedostatek parkovacích míst má již nyní negativní dopad pro občany i podnikatele, samozřejmostí je také dokončení koncepce režimu dopravy města, zejména na Malecí a na Františku.

Využití zanedbaného areálu kasáren
Naším plánem je využití této lokality jako multifunkčního areálu, který by sloužil kultuře, oddechu i sportu. To vše v majetku a správě města. odmítáme rozparcelování tohoto prostoru na menší části, jak je v současnosti zaneseno v územním plánu města. jako celek by měl tento areál sloužit ku prospěchu všech občanů a zvýšit tím úroveň života v našem městě.

Dotační a grantová politika, vypisování zakázek
Zlepšení práce v oddělení pro rozvoj města. Maximální využití čerpání veškerých dotací jak z evropských, tak z krajských dotačních programů. Spolupráce s administrátory evropských grantů. Navázání těsnější spolupráce s okolními regiony a obcemi a využití dalších možností pro financování aktivit. U veřejných zakázek nechceme preferovat pouze nejnižší koncovou cenu, ale zohlednit i jiná hodnotící kritéria pro výběr dodavatele. Tam, kde to je možné, preferujeme zapojení místních podnikatelů.

Omezení rozprodávání majetku města
Nejsme pro rozprodávání pozemků za každou cenu pouze s vidinou zisku do rozpočtu města. Prodej pozemků by měl vždy přinést přidanou hodnotu a užitek většině obyvatel. Zefektivnění práce úřadu Nebudeme tolerovat vytváření nových neúčelných a nekoncepčních pracovních míst. zároveň je třeba ocenit a dále motivovat kvalitně odvedenou práci.

Navrácení kvality novoměstského školství
intenzivní spoluprací s novým vedením dnes již sloučené SPŠ, UŠ a ZŠ zamýšlíme vyvinout maximální úsilí k navrácení úrovně a věhlasu zdejšího středoškolského vzdělávání. Stejně důležité je pro nás navázání úzké spolupráce s vedením všech dalších škol a hledání cest pro zvýšení úrovně všech stupňů místních vzdělávacích institucí.

Maximální podpora bydlení, převážně pro rodiny s dětmi
Pořízení startovacích bytů v majetku města a jejich poskytnutí za jasně stanovených podmínek. Samozřejmě to neznamená zprovoznění "nocležny" pro dělníky z továren mimo město apod.
Zlepšení financování sportu a kultury Transparentní a průhledná podpora všech spolků. Jasné a neměnné podmínky pro všechny. Zamezení případného zneužití těchto prostředků.

Turismus musí být pro město přínosem, ne přítěží
Pouze neúměrným dotováním náměstí a hlavní třídy věhlas města neporoste. Chceme podporovat projekty, které mají reálný význam pro prezentaci města. To znamená například podpořit spolky, jejichž aktivita mnohonásobně překračuje hranice města, neboť radnice toto často opomíjí.


Podpora aktivního a spokojeného stáří
Nadále máme v úmyslu rozvíjet městské středisko sociálních služeb Oáza, terénní službu a asistenční pomoc seniorům v domácím prostředí, podporovat aktivity seniorů ať přímo, nebo prostřednictvím spolků.

Odpadové hospodářství
Rozšiřování nabídky odpadového hospodářství zavedením dalších odpadkových košů, které ve městě tolik chybí, a nových kontejnerů na ostatní recyklovatelný odpad.

Příroda
je nutná postupná rekultivace parků na klidové, sportovní, ale i kulturní zóny. ve spolupráci s povodím Labe je třeba řešit zanesené koryto řeky Metuje a popřípadě vytvořit klidové relaxační zóny na řece. jsme otevřeni diskusi o možnostech koupání v našem městě i dalším aktivitám.

Dejte nám šanci to změnit. Děkujeme!

Nezařazený:

Koaličním zastupitelem je:

Hovorka Libor, ing.     

Co dodat závěrem?

Bohužel, tento můj vstup nemohu ukončit optimisticky.
Naše Nové Město je opravdu nemocné.

Na jedné straně dlouhodobé přestřelky přes regionální noviny ECHO. Na další straně zcela zřetelně neuspokojivé dlouhodobé výsledky v rozvoji města ve srovnání s řadou nejen okolních měst a obcí. Přetrvávající netransparentnost v chování a rozhodování města, nedostatečná komunikace s občany. Ve skutečném životě města není dostatečná návaznost v praxi na předvolební sliby kandidujících subjektů. Není ani žádná veřejná kontrola jak jsou předvolební sliby plněny. Rozpory a změny ve "vládě města" v průběhu volebního období. Opakované akce občanské iniciativy se silnou kritikou výsledků města, ze kterých se vedení města stále dostatečně nepoučilo a neprojevilo snahu k nápravě.

Tak co dál?
Zřejmě nezbývá, než počkat do příštích komunálních voleb. A tam se rozhodnout lépe, než tomu bylo při těch volbách minulých. Najde se subjekt, který vzbudí v nás, občanech, naději na zlepšení? Který vzbudí nejen naději, ale hlavně v praxi dokáže odstranit všechny současné nedostatky a rozhýbat tu neskutečnou současnou stagnaci.
Jindřich Buchal