NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.
Část I. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I
Poprvé vloženo 24.4.2006.

Část II. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST II
Poprvé vloženo 03.10.2016.

Část III - DOBA OBCHVATOVÁ.
Poprvé vloženo 2.11.2018.

V NOVINÁCH ECHO ČÍSLO 21/2021 BYL UVEŘEJNĚN NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK:
Vloženo 12.09.2021Komentář Novoměstského kurýra:
Ponechávám bez komentáře, počkejme si na reakci vedení našeho města.


Jindřich Buchal.

NOVÝ "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021" OBSAHUJE OPATŘENÍ A.4.1. A PŘÍLOHA "PROJEKTOVÉ LISTY" PROJEKTOVÝ LIST A.4.1.
JE TO KONEČNĚ DEFINICE CESTY K OBCHVATU?


Vloženo 04.08.2021

Podívejte se na znění těch článků:

Opatření A.4.1. z podkladu "Strategický plán rozvoje 2021:Projektový list A.4.1. z podkladu "Projektové listy:

Komentář Novoměstského kurýra:
Jak vidíte, ve své gesci to má pan starosta. On je ten představitel města, který nese odpovědnost za realizaci výsledku referenda ze října 2018. Nyní, skoro 3 roky od vzniku této povinnosti můžeme konstatovat, že se věc neposunula prakticky ani o milimetr. Není, pokud vím, žádný konkrétní výsledek. Nevíme zda a s kým proběhla nějaká osobní jednání s cílem věci urychlit.
V dubnu 2021 byla vydána aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje a není tam ani zmínka o obchvatu Nového Města nad Metují.

V podkladu "ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ" (viz níže) se v letošním dubnu objevila informace, že v aktualizaci ZÚR č. 5 budou posouzeny dopisy NMNM ze začátku roku 2019. Kdy to bude? Nabízí se otázka, proč to neřešila už aktualizace č. 3 z dubna 2021 (podrobněji viz níže). Proběhla nějaká osobní jednání? Napřiklad na úrovni hejtmana? Vždyť od referenda uběhly už skoro tři roky.

A nyní zde tedy máme nový Strategický plán a Projektové listy z nichž jeden ukládá řešení obchvatu.
A tak se při tříletém výročí referenda můžeme pana starosty znovu zeptat, jak je s tím obchvatem daleko. Možná se ani nebudeme muset ptát a bude JEN plněn ten projektový list a pan starosta to veřejnosti sdělí bez nějakých urgencí. Mimochodem, jak si můžete všimnout, v tom Projektovém listu je jeden bod, který požaduje průběžné informování veřejnosti o postupu řešení a dosažených výsledcích. Tak možná poprvé dostaneme nějakou ucelenou informaci, co bylo od října 2018 ve prospěch obchvatu podniknuto a jaké výsledky jsou k dispozici a jaké výsledky a v jakém termínu jsou dohodnuty a očekávány.

Na závěr musím připomenout, že řešení obchvatu nezačíná vydáním nového Strategického plánu našeho města. To začalo vynuceně po platném a závazném referendu. Opakuji - vynuceně. A od referenda je to skoro tři roky. Podle mě byly promarněny. Ale podle zdravého rozumu mělo to řešení začít už podstatně dřív. Já v Novoměstském kurýru sleduji problém "OBCHVAT" už od roku 2006. Dnes je to 179 vstup k této problematice. Vše tam je uloženo, každý se může podívat co kdo řekl a co napsal. A může posoudit, zda se dopouštím "matení veřejnosti", jak mě nedávno pan starosta sdělil. Nebo zda se toho matení dopouští někdo docela jiný.

A úplně na závěr:
Pokud vedení našeho města chce věci, které zde kdekoliv uvádím nějak doplnit nebo rozporovat, jsem připraven jakoukoliv takovou zprávu od města zveřejnit. Mám maximální snahu zajistit objektivnost těchto mých stránek a v žádném případě není mým cílem jakkoli mást veřejnost. Uvítám jakoukoli konkrétní informaci o nějakém takovém "matení", o kterém se zmínil v komunikaci se mnou pan starosta (viz níže u vstupu 12.04.2021).


Jindřich Buchal.

V ZÁPISE Z RADY MĚSTA č. 66 JE ZMÍNKA O ŘEŠENÍ NAŠÍM MĚSTEM VÝSLEDKU REFERENDA Z ROKU 2018,
KTERÉ PLATNÝM A ZÁVAZNÝM VÝSLEDKEM ROZHODLO VE PROSPĚCH JIHOZÁPADNÍHO OBCHVATU NAŠEHO MĚSTA
Vloženo 19.06.2021

Podívejte se na ten bod ze zápisu RM:

Komentář Novoměstského kurýra:

Do dnešního dne byly provedeny 4 aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje. Bylo to v následujících termínech:
vydání - 8.9.2011
1. aktualizace - 10.09.2018
2. aktualizace - 17.06.2019
3. aktualizace - únor 2021
4. aktualizace - 22.06.2020

Kdy bude vydána ta pátá aktualizace, o které je zmínka v zápise z RM, to zatím nevíme.

V dubnu 2021 byla Krajem zveřejněna "ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (únor 2018 – duben 2021)", kde na straně 9 je následující záznam:

Je tam zmínka o dvou dopisech, oba ze stejného dne 28.3.2019, jeden z ORM, druhý z OMM našeho města. Ten z ORM najdete níže u vstupu "Vloženo 23.10.2019". Znění druhého uvedeného dopisu, pokud vím, nebylo naším městem zveřejněno.

Ve výše uvedeném zápisu z RM je zmínka o dalším dopisu z dubna 2021. Doufejme, že tento dopis naše město zveřejní. Jakmile to udělá, doplním ho do Novoměstského kurýra.Ještě dodatek:
Potěšilo mě, že ve stejném zápisu z RM č. 66 je zmínka, že radní a současně zastupitel pan Dostál se zeptal, jaký je současný stav řešení obchvatu. Ovšem co obsahovalo doplnění pana místostarosty směrem k ŘSD jsme se ze zápisu nedozvěděli. Je to podle mé evidence poprvé od referenda, kdy se některý ze zastupitelů zajímal o obchvat po platném a závazném referendu z října 2018. Docela smutná bilance.

Osobně si myslím, že jeden dopis za dva a půl roku nestačí. Uvidíme, zda se věci pohnou v rámci plnění nového Strategického plánu našeho města.

Mimochodem - na obchvatu Jaroměře už intenzivně probíhá archeologický průzkum po celé trase. A tak asi opravdu zahájení stavby toho jaroměřského obchvatu se dočkáme do konce letošního roku.

Jindřich Buchal.

PAN STAROSTA NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ PETR HABLE ODPOVĚDĚL
NA OTÁZKY NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA NA TÉMA OBCHVAT

Vloženo 12.04.2021
Pan starosta Nového Města nad Metují Petr Hable souhlasil, že odpoví na mé otázky, týkající se obchvatu města Nové Město nad Metují. Poslal jsem mu je v návaznosti na skutečnost, že mi pan Mgr. Balcar nemohl odpovědět na všechno z oněch mých otázek (v návaznosti na jeho kompetence z hlediska jeho pracovního zařazení) a v některých částech mě odkázal na vedení města.

Pan starosta odpověděl na všech mých 8 otázek. Zde jsou mé otázky a odpovědi pana starosty:

Na závěr otázek byla v odeslaném podkladu panu starostovi následující poznámka:

Komentář Novoměstského kurýra:

Především panu starostovi za odpovědi děkuji.
Nebudu je zatím nijak komentovat. Vývoj všech důležitých událostí je podrobně popsán (a zakonzervován) v Novoměstském kurýru v části obchvat. Už od roku 2006. Nyní je rok 2021.
Jen jedno musím odmítnout. Je to ta zmínka o "matení veřejnosti". To opravdu jsem nikdy neměl, nemám a nebudu mít i v budoucnosti v úmyslu.
Snad je to jenom nedorozumnění. Já jsem od toho roku 2006 podobné výrazy nikdy nepoužil.


Pokud jde o připojenou "Poznámku" (viz výše), je škoda, že se k tam uvedeným skutečnostem pan starosta nevyjádřil, i když jsem mu tu možnost naznačil.

Závěrem se musím zamyslet.
Přinesla tato moje "dotazníková akce" něco nového? Musím ocenit, že se podařilo získat odpovědi od dvou významných "mužů města" - starosty Petra Hable a Mgr. Adama Balcara. Ovšem musím říci, že se nepodařilo získat výsledek, který je důležitý. Je to obrázek trasy jihozápadního obchvatu našeho města vycházející z výsledku referenda. A co víc - nedozvěděli jsme se ani termín, kdy takový obrázek bude novoměstské veřejnosti předložen.
A definováním té trasy celá praktická opravdová realizace obchvatu musí začít.
Takže mnoho slov ale žádné výsledky v praxi.
Škoda.

Ale odpovědi na otázky položené Novoměstským kurýrem jsou vlastně první ucelenou informací ze strany našeho magistrátu ke stavu řešení obchvatu v návaznosti na to platné a závazné referendum. Je to dva a půl roku po konání toho referenda. A tak je třeba říci - lepší něco, než nic. Myslím, že Novoměstský kurýr se docela snaží, ovšem zůstává ve své snaze osamocený.
Dokonce si vysloužil zmínku o "matení veřejnosti". A tak milí čtenáři Novoměstského kurýra - pozor na to. Ještě dodávám - pro Zastupitele zřejmě není "obchvat" důležité téma.

Ale úplně na závěr. Milí čtenáři Novoměstského kurýra. Buďme "aktivními optimisty". Začíná jaro. Coron v našem městě ustupuje. V současné době vzniká nový Strategický plán rozvoje našeho města na až deset let dopředu, kde zřejmě bude koupaliště na důstojném místě, asi se tam objeví i něco o obchvatu. Sláva. Radost. Pohoda.

Jindřich Buchal.

PAN Mgr. ADAM BALCAR ODPOVĚDĚL NA OTÁZKY NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Vloženo 12.04.2021
Pan Mgr. Adam Balcar souhlasil, že odpoví na mé otázky, týkající se obchvatu města Nové město nad Metují.
Poslal jsem mu následující otázky:Pan Mgr. Balcar splnil co slíbil a poslal mi následující odpopvědi:

Komentář Novoměstského kurýra:
Především panu Mgr. Balcarovi za odpovědi děkuji.
Nebudu je tentokrát nijak komentovat.
Pokud jde o ty otázky, nebo jejich části, které označil pan Balcar jako vhodné pro vedení města, pošlu je vedení města. Podud dostanu odpověď, doplním ji dodatečně..

Jindřich Buchal.

PAN STAROSTA NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ INFORMOVAL VEŘEJNOST O DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI

Vloženo 03.04.2021

(Článek z ECHA č. 7/2021)

Jindřich Buchal.

NAŠE MĚSTO ZAHÁJILO JEDNÁNÍ O NOVÉM VEDENÍ TRASY SILNICE I/14 OPĚT PROCHÁZEJÍCÍ MĚSTEM.
JEN VYMĚNILI "HUSOVO NÁMĚSTÍ" ZA "ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ" V KRČÍNĚ.

18.03.2021.

Níže zveřejňuji znovu můj oblíbený obrázek obchvatu a přeložek - je aktualizovaný na současný stav věcí,
zejména to nově městem NMNM zahájené řešení té "žluté" trasy.
Komentář je součástí obrázku.

Jindřich Buchal

MĚSTO DOBRUŠKA PROZÍRAVĚ PŘEMÝŠLÍ, KUDY BUDOU JEZDIT NA D11, AŽ LETOS DOSPĚJE K JAROMĚŘI

04.02.2021.

Informace z Dobrušky, kudy předpokládají přístup na D11 po její dostavbě do Jaroměře. Odpověděli na můj dotaz, za což jim děkuji.Navazuje na jeden z jejich "Projektových listů" - viz níže.

Jindřich Buchal.

OBCHVAT JAROMĚŘE MÁ BÝT DO KONCE ROKU 2023!

25.01.2021.
Obchvat Jaroměře má stát 860 mil. Kč, napojí se na dálnici D11.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo výběrové řízení na výstavbu obchvatu města Jaroměř na silnici I/33. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 862,6 milionu korun. Práce mají trvat dva a půl roku. Oznamuje to Věstník veřejných zakázek.

Stavba tvoří severovýchodní obchvat města, jehož začátek bude na mimoúrovňové křižovatce Jaroměř sever, která bude postavena v rámci stavby dálnice D11 a přechází přes Labe severně od Jaroměře, Čáslavek a Dolan, jižně od Svinišťan. Konec stavby bude před Velkým Třebešovem, což je napojení na obchvat České Skalice.

Součástí stavby je výstavba křižovatek, přeložky sítí a úpravy silnic III. tříd, místních a účelových komunikací a přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů. Navrhovaná přeložka bude součástí dopravního propojení dálnice D11, České Skalice, Náchoda a hraničního přechodu do Polska. Lhůta pro doručení nabídek byla stanovena do 27. ledna 2021.


Zdroj internet.
17.12.2020, Eduard Železný.


Komentář Novoměstského kurýra:
No vida. To už vypadá docela reálně. V praxi to bude znamenat, že z Nového Města nad Metují se bude jezdit na D11 do Jaroměře směrem na obchvat České Skalice silnicí k přehradě a za přehradou k České Skalici. Po obchvatu České Skalice na obchvat Jaroměře. Pozor, pouze auta do 3,5 tuny.

A co nákladní doprava? Bude muset hledat cestu jinudy. Nabízí se silnice z NMNM na Jaroměř, v Jaroměři příjezd na Jakubov (silnice od Náchoda), a tam na malém "kruháčku" doprava na D11 v Hořenicích. Pokud Jaroměř zakáže pro náklaďáky ten směr na Hořenice (dá se to předpokládat), tak bude nutné pokračovat dále do Jaroměře a na dalším kruháku opět doprava, pokud to bude zakázané pro náklaďáky (dá se to předpokládat), tak městem Jaroměř dál až na tzv. "Špici" a tam na kruháku doprava přes část Jaroměře na Hořenice. Anebo rovně po I/33 na další nájezd na D11 někde za Jaroměří.

Je také možnost před Jaroměří uhnout vlevo na Josefov a tam vpravo přes Jaroměř na Hořenice k D11.
Ovšem průjezd Jaroměří je zcela nežádoucí. Proto usilovali o ten svůj severní obchvat na Náchod.


Anebo se po příjezdu těžké dopravy k Novému Městu nad Metují (například od Kvasin) ubere tato doprava průjezdem Novým Městem k Náchodu (od Spů přes Krčín k Vrchovinám na I/14 a k Náchodu) a tam uhne na Českou Skalici (obchvat) a Jaroměř (obchvat) a pohodlně na D11 u Hořenic.

A tak se ukáže, jak by se Novému Městu hodil ten jihozápadní obchvat po svém katastru. A také, jak by se státu - ale hlavně tranzitní dopravě - hodilo to propojení za přehradou na obchvat České Skalice (viz "Brána k sousedům")!!! To je totiž podle mě ta nejlepší cesta k D11 v Jaroměři od Kvasin a z celé severní oblasti Orlických hor. A v Jaroměři buď na Polsko (D11 tím směrem bude ještě chvíli trvat, takže do Polska se zatím bude jezdit přes Náchod a tedy i přes Nové Město n.M.) nebo na Prahu a Německo případně Mladou Boleslav- potřebují Kvasiny.

To vše bylo už dávno předvídatelné ale nyní se to nezadržitelně reálně blíží.

Ještě jedna zajímavost:

Když jsem zkoumal, jak svůj rozvoj připravují okolní města, tak jsem v Dobrušce narazil na následující "Projektový list":Tady vidíme, že Dobruška se přístupem na D11 z jejich regionu zabývá. Jaký na to mají názor nevím, ale docela by mě to zajímalo. Zeptal jsem se. Zatím nemám odpověď.

Ale moc možností nemají. Buď na stranu Nového Města (viz výše), nebo na stranu Opočna (již hotová část obchvatu Opočna, České Meziříčí (průjezd), Jasenná (průjezd) Josefov (průjezd), Jaroměř (průjezd).
Anebo obchvat Opočna po dokončení, směr na Třebechovice, tam na "Severní spojku" severovýchodní stranou Hradce Králové (9 km, má se stavět), na D11. Ovšem to znamená průjezd také několika obcemi (Čánka tečně, Očelice průjezd, Ledce průjezd, Třebechovice (?).

Anebo na Solnici a tam na trasu k Hradci Králové, tato trasa se od Kvasin Krajem plánuje a již z části připravuje. Rovněž po té tzv "Severní tangentě", která se má stavět.

A tak "babo raď", když příprava obchvatu v Novém Městě spinká jako Šípková Růženka.

Jindřich Buchal.

NOVINKY iDNES NÁS OPERATIVNĚ INFORMUJÍ O DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
TENTOKRÁT OPĚT NA TÉMA "PŘELOŽKA NEBO OBCHVAT"


17.11.2020.
Komentář Novoměstského kurýra:

Ano, děkujeme za článek.
Tak si připomeňme tu absurditu situace.
V našem státě existuje zákon o místním referendu. Přesně podle tohoto zákona proběhlo už více než před dvěma lety místní referendum v Novém Městě nad Metují, které díky velké účasti místních občanů rozhodlo o obchvatu, který by měl vést mimo město. Referendum bylo PLATNÉ a ZÁVAZNÉ. Ale to vůbec nekoresponduje zřejmě s jinými zákony, kterými se řídí stát (ŘSD), který si klidně jede "po své lajně" a stále nějak udržuje při životě tu tzv. přeložku I/14, která je - mimochodem - stále v Územním plánu města plánována. A která prochází městem. A přitom platí, že město "má výsostné právo si řešit na svém území své věci k maximální spokojenosti svýchn občanů"
Je docela snadná možnost realizovat plnohodnotný jihozápadní obchvat plně na katastru města, což již ŘSD připustilo (viz odpověď na dopis Novoměstského kurýra) - s dodatkem, že by to nemohla být silnice I. třídy. Také ŘSD již dříve ve vyhledávací studii a souvisejícím ekonomickém hodnocení doporučilo se zabývat dvěma variantami v té studii vedoucí jihozápadně mimo Nové Město. Důvod? Překračování limitů hluku v zastavěné oblasti Nového Města u té přeložky I/14. A letos rozjelo ŘSD pokus o řešení té přeložky nějakým vyřešením toho hluku. Již dříve se hovořilo o tunelu kolem novoměstského nádraží.
Co z toho nyní vypadne a kdy to bude, zatím nevíme.
Současné vedení našeho města je vůči řešení obchvatu docela pasivní a snaží se vysvětlovat, že v podstatě nemůže nic dělat. Tak kdo ten obchvat Nového Města vyřeší? Co Kraj a jeho "Brána k sousedům" z roku 2012, kde navrhli částečné řešení obchvatu našeho města od Spů až na hranice katastru Nahořan. Ten zbytek za Luštincem a nad Vrchoviny je už "brnkačka". No jak pro koho.


A teď město řeší přeložku z trasy přes náměstí na existující silnici Vrchoviny - Krčín - Spy. Která samozřejmě prochází také městem. Krčín je totiž také Nové Město nad Metují. A ta navrhovaná trasa vede přes krčínské náměstí. Zřejmě není náměstí jako náměstí.
A u této trasy se zřejmě neočekává problém s převedením na silnici I. třídy!!! To mi opravdu hlava nebere.
Mimochodem - po této trase už mnoho let prakticky ta doprava vede, přes historické náměstí těžká doprava jezdit díky dopravnímu značení nemůže.
A tak místo toho, aby město USILOVNĚ řešilo svůj jihozápadní obchvat po svém katastru, vymýšlí takovéto nesmysly.

A ty zákony? Nepochopím, že na zákon o místním referendu nenavazují jasně a zřetelně další zákony, kterými se řídí stát! Co si o tom může myslet těch 2116 občanů, kteří byli v referendu pro ten jihozápadní obchvat Nového Města n. Met. Jaká může byt jejich důvěra v tzv. "demokratické rozhodování", kterým místní referendum nepochybně je.
Toto je už moje 171 informace k problematice "OBCHVAT" v Novoměstakém kurýru.
Od roku 2006! Připomínám - nyní je rok 2020.


Jindřich Buchal.

V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH "ECHO" VYŠEL DALŠÍ ČLÁNEK NA TÉMA
"OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ".


10.11.2020.Komentář Novoměstského kurýra:
Obsah článku ponechávám bez komentáře. Sem dávám každou veřejnou zmínku o novoměstském obchvatu.

Pokud jde o opakování místního referenda, předkládám příslušný paragraf ze "Zákona o místním referendu", kde se o tom mluví v bodu "h":
Pokud jde o skutečnost, zda se něco děje směrem k realizaci výsledku místního PLATNÉHO A ZÁVAZNÉHO referenda, jistě by občany, kteří byli pro plnohodnotný obchvat, zajímala informace o současném stavu, například, jaký je výsledek zkoumání ŘSD o možnosti vyřešení překračování hlukových limitů u dnes stále plánované přeložky I/14 v okolí místního nádraží. Výsledek slibovali na podzim letošního roku.
Nebo také zda už existuje nějaká nová reakce Kraje na dopis našeho města na změnu ZÚR.
Nebo všeobecně co město do dneška více než dva roky od konání referenda podniklo k realizaci výsledku toho referenda - s kým jednali, s jakými výsledky, zda uvažují s realizací obchvatu plně na katastru města atd. Jaké další kroky plánují a kdy. Zda už město pochopilo, že není věcí města řešit obchvat k České Skalici (a stále argumentovat, že s tím Nahořany nesouhlasí), ale je věcí města řešit obchvat na svém katastru, což je naprosto reálné, viz náčrtky níže.


Jindřich Buchal.

28.09.2020.


CHYSTÁ SE PŘELOŽKA SILNICE PRVNÍ TŘÍDY I/14
ŽE BY SE TO ZAČALO POSUNOVAT K OBCHVATU?
ALE KDEŽ. PODÍVEJTE SE:Nejdříve pro připomenutí několik základních informací:

- přeložkou je každá změna trasy silnice, tedy i plnohodnotný obchvat

- současná silnice první třídy I/14 vede dlouhodobě "papírově" městem přes naše starobylé náměstí. Mimochodem - je v tom jedna velká výhoda pro město - že veškeré náklady spojené s touto silnicí hradí stát. Samozřejmě, základní nevýhodou je to vedení městem se všemi negativy co to přináší. Ve skutečnosti ale už dávno těžká doprava touto trasou nejezdí, z Vrchovin jezdí na Krčín a dále na Dobrušku nebo Hradec Králové. Ovšem stává se, že kamion dojede až na náměstí - dovede ho tam navigace

- je nezpochybnitelné, že obce a města mají výsostné právo rozhodovat o řešení věcí na svém katastru - samozřejmě při respektování všech platných zákonů a předpisů. Znamená to, že si může navrhnout i vedení obchvatu města trasou, kterou považuje za vhodnou. A tuto trasu musí projednat - a prosadit - u všech orgánů, kde je to třeba. A když se podíváte na obrázek níže, na té trase plnohodnotného obchvatu není nic nijak mimořádně náročného z hlediska jeho výstavby. To v Náchodě se potýkají s nesrovnatelně složitějším terénem. A postupují systematicky k realizaci obchvatu Náchoda.

- existuje následující stanovisko ŘSD, které mi sdělili v odpovědi na můj dopis:Tady tedy ŘSD jasně připouští, že ve svém ÚP (tj. na svém katastru) si město může vytvořit územní rezervu pro trasu obchvatu, ŘSD má jenom problém s tím, že to nemůže být silnice I. třídy. Proč - tak to nesdělili

- jak vyplývá z níže uvedených obrázků, město připravuje přeložku I/14 ze současné trasy městem na novou trasu od Vrchovinského kruháku až na křižovatku ve Spech, kam dnes přichází dosavadní I/14 vedoucí přes náměstí. Tam (zřejmě) se změnou na silnici I. třídy ŘSD mít problém nebude i když tato trasa stejně jako dosavadní nemá parametry silnice první třídy. Jak to je možné, že tam to vadit nebude? A jinde, také u přeložky, i když je zároveň plnohodnotným obchvatem, to vadí? A to by obchvat měl parametry silnice I. třídy. Přiznám se, že zde postrádám logiku. Přitom v tzv. "Vyhlédavací studii" vymyslelo ŘSD několik tras, včetně jedné vedoucí pod Vrchovinami, kde také zřejmě s kategorií silnice neměli problém. Co je to za divnou hru?

- jak také vyplývá z přiloženého obrázku níže (varianta Novoměstského kurýra), je docela jednoduché vést plnohodnotný obchvat po katastru města. A přitom zachovat možnost budoucího napojení na směr k České Skalici na tamní obchvat a dále k Jaroměři na D11, která tam bude přivedena už v příštím roce. To samozřejmě musí probíhat v režii státu, pokud se k tomu rozhodne. Přitom první část takto navrženého obchvatu (viz níže varianta "Novoměstský kurýr" až na hranice katastru Nahořan je zhruba trasou, kterou Kraj zveřejnil v podkladu "Brána k sousedům" v roce 2012. Tehdy to NMNM odmítlo

- jak ŘSD zveřejnilo někdy na jaře letošního roku, zabývají se stále přeložkou I/14, která je v současné době v Územním plánu našeho města a to i po změně ÚP v letošním roce. ŘSD hledá řešení překračování hlukových limitů v zastavěné oblasti kolem nádraží NMNM. Tyto aktivity běží i přes skutečnost, že v NMNM platné a závazné referendum před dvěma lety rozhodlo o ukončení této přeložky a vedení obchvatu mimo město. Výsledek šetření ŘSD má být někdy na podzim letošního roku. Připomínám, že v souvislosti s "Vyhledávací studií" a "Ekonomickým hodnocením" variant, ŘSD výslovně uvedlo a doporučilo se zabývat i dalšími variantami, protože ta přeložka I/14 vedená městem, nemusí být z důvodu překračování limitů hluku, realizovatelná. Na to upozornil i tehdejší místostarosta v článcích v "Novoměstském zpravodaji" před referendem. To je pane galimatiáš.

- že současné vedení našeho města bylo zaskočeno výsledkem referenda je nepochybné. Z celého chování představitelů v minulosti je naprosto zřejmé prosazování přeložky v trase, která je stále v ÚP. A tak mě ani nepřekvapilo, že na minulém zastupitelstvu se poprvé (pokud vím) objevila zmínka, zda by nebylo vhodné udělat nové referendum. On to totiž zákon po dvou letech umožňuje - t.j. vyhlásit referendum ke stejné věci znovu. Na zastupitelstvu padl názor co kdyby se vyhlásilo referendum zda stávající navrženou přeložku I/14 (viz stávající trasa v Územním plánu) a nebo dnes připravovanou přeložku na trase Vrchoviny Spy přes Krčín. Takže v té úvaze o novém referendu nebyla zmínka o plnohodnotném obchvatu, což by nebylo stejné referendum, které bylo soutěží mezi přeložkou I/14 (viz ÚP) a plnohodnotným obchvatem, které je platné a závazné.
Návrh nezaznamenal žádnou významnou odezvu.
Starosta doporučil problém obchvatu a současného řešení odstranění I/14 z náměstí neslučovat.


Podívejte se na níže uvedené obrázky:


Toto je stávající "úřední" trasa, která vede přes náměstí.


Toto je trasa v platném Územním plánu (červenec 2020) - černě čárkovaná.


Toto je přeložka v současné době projednávaná městem. Ve skutečnosti pro těžkou dopravu plní tuto funkci - prakticky - už řadu let.


A toto je plnohodnotný obchvat (červeně značený) Nového Města vedený po katastru města (až na drobnou výjimku, kde zasahuje nepatrně do katastru Černčic, v případě sporu je lehce řešitelné). Je to varianta "Novoměstský kurýr", ale varianta vedená pod Vrchovinami byla i ve "Vyhledávácí studii", kterou zpracovali v ŘSD. Samozřejmě jde o pouhý náčrtek, který by projekt musel upřesnit. Připomínám, že část "A" až "D" zhruba odpovídá návrhu v té "Krajské" Bráně k sousedům z roku 2012. Dovolil jsem si pro jeho zakreslení použít kopii varianty ÚP (řešení dopravy). Tato navržená trasa není nic nového, na Novoměstském kurýru v celé části "obchvat" se můžete o této úvaze dozvědět mnohem víc.

Zde musím upozornit, že realizaci této varianty by bylo možné provést etapově, kdy v první etapě by se provedla propojka za Luštincem na most u Ammannu, tím by vznikl kompletní obchvat Krčína a vyřešily by se veškeré negativní dopady tranzitní dopravy pro Krčín. A do dokončení tohoto obchvatu nad Vrchoviny by v tom "bohužel" zůstaly dočasně Vrchoviny. Mělo by to trvat co nejkratší dobu.

Nezbývá, než zakončit s hlubokým povzdechem, že v řešení opravdového obchvatu se to v našem městě neposunulo za dva roky od referenda prakticky vůbec.
Co by za to dala řada měst, kdyby měla tak výhodné terénní podmínky na svém katastru pro vybudování opravdového obchvatu pro vedení tranzitní dopravy mimo město.


Jindřich Buchal.

25.07.2020.


V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH "ECHO č. 18/2020" BYL ZVEŘEJNĚN NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK


Komentář Novoměstského kurýra:
Z výše zveřejněného článku lze usoudit, že ze strany "Výboru pro místní referendum" vzešla nějaká iniciativa směrem k policii ČR ve vztahu ke skutečnostem uvedeným v tomto článku. Ostatně na minulém Zastupitelstvu o to někteří zastupitelé přítomného představitele VMR požádali. (Podrobnosti viz níže).

Na minulém Zastupitelstvu oba jmenovaní pracovníci města NMNM jednoznačně popřeli pravdivost sdělených obvinění. Naznačili i možnost právní obrany. Zatím nebylo z jejich strany veřejně sděleno, zda nějaké kroky v tomto směru podnikli.


Jindřich Buchal.

06.07.2020.
ZASTUPITELSTVO PROJEDNALO PODNĚT ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI
V SOUVISLOSTI S REFERENDEM K OBCHVATU NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍProtože se problematika týká obchvatu, v zájmu udržení kontinuity tohoto mého sledování řešení obchvatu Nového Města nad Metují
již od roku 2006 sem tuto informaci také zařazuji.
Komentář Novoměstského kurýra:
Protože v tomto zápise není uvedeno vystoupení ing. Zilvara, přidávám tentokrát i zvukový záznam tohoto bodu. Zdroj uvedených podkladů jsou internetové stránky našeho města, kde tyto informace byly zveřejněny.

Zvukový záznam bodu 5.4 ze Zastupitelstva č. 13:Poznámka:
Nebudu hodnotit průběh nebo obsah. Jen si dovolím připomenout, že podobná obvinění některých lidí z vedení města byla zveřejněna i v minulosti a přesto, že byla sdělována možnost žaloby, pokud vím, zatím nikdy nebyla podána. Vše je zaznamenáno na minulých vstupech na této stránce. Tak uvidíme nyní, jak se to vyvine.

Jindřich Buchal.

PŘÍŠTÍ ZASTUPITELSTVO BUDE JEDNAT O SOUVISLOSTECH K MÍSTNÍMU REFERENDU NA ZÁKLADĚ DOPISU, KTERÝ OBDRŽELI OD PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU

19.06.2020.

Dopis od přípravného výboru zastupitelům:
(Zdroj stránky města).

Podklad pro jednání Zastupitelstva našeho města dne 25.6.2020:
(Zdroj stránky města).
Komentář Novoměstského kurýra:
Dopis Přípravného výboru (na podkladu zveřejněném městem nevidím podpis Zmocněnce PV) vyznívá hodně tvrdě. Nechme se překvapit, co z toho bude.

Ovšem trochu mě překvapuje, že v podkladu pro zastupitele je navrženo usnesení, aby zastupitelé vzali dopis "na vědomí".
Co si ale v tom "vědomí" počnou s následující pasáží, která je také v dopisu obsažena:No to jsem zvědav, jak se s tím Zastupitelé vypořádají! Já samozřejmě nevím, zda a do jaké míry jsou uvedené skutečnosti pravdivé. Nevědí to určitě ani občané našeho města. Ale vědí to naši Zastupitelé, kteří to mají vzít na vědomí?

Jindřich Buchal.

OBCHVAT JAROMĚŘE SE BLÍŽÍ K ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY

DOSTAVBA DÁLNICE D11 K JAROMĚŘI JDE VELICE RYCHLE NA SVĚT

08.06.2020.


Stavba D11: "Práce celkem rychle pokračují, ze směru od Černožic po silnici od Semonic na Rožnov je již položen asfalt".
Poznámka : Výše uvedený text k obrázku a foto dodal známý jaroměřský fotograf Jindřich Polák.
Dodatek ze dne 19.6.2020:

DÁLNICE DO JAROMĚŘE BUDE OTEVŘENA V PŘÍŠTÍM ROCEMezi Hořenicemi a Heřmanicemi se začíná budovat kruhový objezd kde bude napojen sjezd z konce dálnice D11. Zde také bude začínat obchvat Jaroměře směrem k Náchodu.


Už je umístěn nový železniční most přes budoucí sjezd z dálnice D11 na kruhák za Hořenicemi.


Dálnice bude (zatím) ukončena na horizontu za tím mostem.Komentář Novoměstského kurýra:
Tak vida, opět doklad, že správné úsilí města může vést k dobrým výsledkům. Jak to aktuálně vypadá s naším obchvatem, se můžete dozvědět z mého rozhovoru s ing. Hovorkou, místostarostou našeho města (viz níže - vloženo 26.02.2020).

Jindřich Buchal.

ČINORODÉ MĚSTO OPOČNO FINIŠUJE S DOKONČENÍM PRVNÍ POLOVINY OBCHVATU

Vloženo 10.03.2020.

Zajel jsem se podívat do Opočna, kde má být letos v srpnu uvedena do provozu první polovina obchvatu města.

Bude tím vyřešen objezd města od Dobrušky na silnici vedoucí na České Meziříčí. Napojení na výjezd z města je v místě nedaleké restaurace "Jordánek", kde je vybudován veliký kruhový objezd. Ale změní se i možnost výjezdu na Týniště nebo Hradec Králové. Nebude nutné jezdit přes opočenské náměstí. Druhá část obchvatu naváže na tento kruhový objezd a bude přivedena na výjezd z Opočna na Hradec Králové zhruba v místě benzinové pumpy. Realizace druhé části obchvatu se předpokládá v krátké době.

Podívejte se na několik obrázků:

Nejdříve obrázky ze stránek města Opočno:
A nyní několik mých fotek ze včerejšíího dne:


Komentář Novoměstského kurýra:

Opočno si tímto obchvatem řeší naprosto neúnosnou situaci, kdy veškerá doprava proudí přes náměstí a střed města - na Hradec Králové, na Týniště i na Jaroměř. To tento obchvat po dokončení celé trasy vyřeší. Je ovšem pravda, že jeho trasa vede relativně blízko stávající zástavby a v Územním plánu města jsou pole za obchvatem rovněž předpokládány pro obytnou zástavbu. Takže silnice - v tomto případě II. třídy - povede vlastně v budoucnosti zastavěnou oblastí.

To ovšem nic nemění na skutečnosti, že současné řešení výrazně uleví městu Opočno v zatížení tranzitní dopravou. Je třeba ocenit vedení města za tento výsledek jejich práce, která určitě nebyla jednoduchá.

Za zamyšlení ale také stojí, kudy bude v našem regionu proudit doprava z oblasti Kvasiny po dokončení dálnice D11 do Jaroměře (snad v roce 2022). Asi hrozí, že kamiony budou využívat i tento nový obchvat kolem Opočna a budou pokračovat na České Meziříčí, Jasennou, Josefov a Jaroměř, kde budou hledat výjezd na D11. Nebo za Českým Meziříčím sjedou u Královy Lhoty na hradeckou silnici a budou hledat D11 přes Smiřice nebo tak nějak. O to víc toto nebezpečí bude hrozit po dokončení D11 na Polsko. No a to pro uvedené obce nebude určitě nic příjemného a budou se bránit.

A ta plánovaná "severní tangenta" Hradce Králové v délce 9 km, kterou se chce řešit napojení D11 na Kvasiny, je zatím asi docela vzdálená. A také jezdit na Hradec z Kvasin při výjezdu do Polska je poněkud "nemotorné".
O co lepší napojení z oblasti Kvasin na D11 v Jaroměři navrhovala tzv. "Brána k sousedům" v roce 2012, tj. kolem Nového Města nad Metují za Nahořany, přehradu Rozkoš na obchvat České Skalice a Jaroměře!!! To platí o to více, že obchvaty na této trase jsou hotové nebo budou brzy hotové (Solnice, Jaroměř). Je pro mě naprosto nepochopitelné, že Kraj ani Stát toto řešení nijak výrazně neprosazuje. Že by "košile" (Hradec a "tangenta") byla bližší než "kabát" (napojení na Českou Skalici)?

Ale brzy se lehce může stát, že se na D11 bude z Kvasin jezdit přes Nové Město (Krčín) na Nahořany , Městec k Jaroměři, nebo přes Nové Město (Krčín, Vrchoviny) na I/33 u Náchoda a tam po obchvatech České Skalice a Jaroměře na D11 v Jaroměři.

Jindřich Buchal.

PAN MÍSTOSTAROSTA ODPOVĚDĚL NA OTÁZKY NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA

Vloženo 26.02.2020.

Níže předkládám odpovědi pana ing. Libora Hovorky, místostarosty Nového Města nad Metují:

Vážený pane inženýre, dovoluji si reagovat na Vaše otázky zaslané mi emailem dne 14. 2. 2020.


1. Proč dosud město neprosadilo zastavení prací na přeložce dle DÚR u externích organizací?
"ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy. Město Nové Město nad Metují nemá možnost donutit ŘSD ČR , aby zastavilo práce na přeložce dle DÚR".

2. Kdy město provede změnu Územního plánu?
"Město Nové Město nad Metují v nejbližší době neprovede žádnou změnu územního plánu, která by se týkala výmazu koridoru přeložky I/14 a vytvoření územní rezervy pro jižní obchvat dle výsledku referenda. Naposledy se o tom hlasovalo na zastupitelstvu dne 20. 2. 2020, kdy se rozhodovalo o obsahu změny č. 2 územního plánu. Návrh občana z Vrchovin, který se týkal těchto záležitostí byl dvaceti hlasy zastupitelů zamítnut. Navíc dle odboru výstavby a regionálního rozvoje (OVRR) město nemá oprávnění koridor přeložky silnice I/14 vypustit, neboť je to v rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Rovněž není dle platného Stavebního zákona možné, aby územní plán pro stejný záměr obsahoval varianty řešení dopravní infrastruktury".

3. Jakou trasu jižního obchvatu město prosazuje – konkrétní náčrtek. Je to snad celá trasa dle "Brány k sousedům" tj Spy – Česká Skalice? Pokud ne tak jakou trasu jižního obchvatu město prosazuje?
"Rada města, ani Zastupitelstvo města o vedení trasy jižního obchvatu nejednalo a proto nelze mluvit o tom, že by nějaká varianta byla zastupiteli preferována".

4. Je ochotno město prosazovat a řešit jihozápadní obchvat (novou přeložku I/14) plně na svém katastru s použitím té části trasy dle "Brány k sousedům" od Spů až k hranicím nahořanského katastru (vedenou po katastru města) a dále za Luštinec, pod Vrchovinami na I/14 nad Vrchovinami a tím zároveň vytvořit připojovací místo na pozdější dokončení celé trasy dle "Brány k sousedům" jako ideálního přístupu na D11 v Jaroměři z oblasti Kvasin, a v podstatě celé severní oblasti Orlických hor?
"Jedná se o řešení, které není v souladu s výsledkem referenda. Otázka na kterou odpovídali voliči v referendu počítala s trasou Spy – Vladivostok – Osma – Nahořany, nikoliv s vámi navrhovanou trasou Spy – Osma – za Luštinec – Vrchoviny. Jinak s Vámi souhlasím, že touto variantou se lze vyhnout katastru Nahořan".

5. Kdy předloží novoměstské veřejnosti naše město trasu jihozápadního obchvatu našeho města?
"Předpokládám až v okamžiku, kdy bude zrušen platný koridor pro umístění silnice I/14 dle DÚR".
"Jak uvádím ve své odpovědi na vaší otázku č. 2, není možné, aby územní plán obsahoval pro stejný záměr varianty řešení dopravní infrastruktury. Pokud se tedy bude zastupitelstvo touto otázkou zaobírat, tak předpokládám, že až po zrušení koridoru přeložky I/14 dle DÚR".


6. Jaké konkrétní kroky pro realizaci výsledku referenda město dosud podniklo a jaké plánuje do budoucna? V jakém časovém horizontu?
"Dopisem ze dne 14.11.2018 jsme Ministerstvu dopravy oznámili výsledek referenda. V odpovědi ze dne 12.12.2018 nám ministerstvo sdělilo, že berou referendum na vědomí, ale že požadují i nadále územně chránit dopravní koncepci obsaženou v Zásadách územního rozvoje Královehradeckého kraje a v územním plánu Nového Města nad Metují".
"Dále město dopisem ze dne 28. 3. 2019 zaslalo k rukám zastupitelů Královehradeckého kraje podnět na změnu Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Požadavek města zněl na vymezení koridoru pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase dle referenda. Člen Rady Královehradeckého kraje pan Pavel Hečko nám svým dopisem ze dne 28. 3. 2019 sdělil, že se tímto podnětem bude odbor rozvoje Královehradeckého kraje zabývat v průběhu roku 2020. O dalších krocích, které by město v této záležitosti plánovalo se nejednalo".


7. Připouští naše město návrat k řešení přeložky I/14 dle DÚR (které je také plně na katastru města)?
"Osobně si to umím představit pouze v případě, že by došlo k nějaké zásadně nové skutečnosti v provedení přeložky I/14 dle DÚR. O ničem takovém ale nevím".


S pozdravem
Ing. Libor Hovorka,
místostarosta.Komentář "Novoměstského kurýra":
Bez komentáře.


Jindřich Buchal.

NA POZVÁNÍ PANA MÍSTOSTAROSTY JSME SE DNES SEŠLI

Vloženo 19.02.2020.Předal jsem ing. Hovorkovi seznam otázek, které by mohly zajímat veřejnost v souvislosti se současným stavem plnění výsledku místního referenda.
Viz níže.
O řadě věcí jsme si promluvili, nakonec jsme se dohodli, že mi pan místostarosta na dodané otázky odpoví písemně.

Takže počkejme si, budu zde informovat.


Jindřich Buchal.

JAKÁ JE SOUČASNÁ SITUACE PŘÍPRAVY REALIZACE OBCHVATU NAŠEHO MĚSTA?

Vloženo 05.02.2020.Dne 4.2.2020 jsem odeslal panu místostarostovi následující dopis:
Tak si počkejme na odpověď.

Jindřich Buchal.

PŘIPOMENUTÍ JAK BY MOHL VYPADAT JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT NAŠEHO MĚSTA
PLNĚ NA KATASTRU MĚSTA.


Vloženo 26.11.2019.
Dnešní trasa silnice I/14.


Poznámka:
Kopie odeslány panu starostovi NMNM Petru Hable a zástupci veřejnosti v souvislosti s referendem ing. Václavu Zilvarovi.
Komentář Novoměstského kurýra:
Vy, kteří pravidelně sledujete tyto mé stránky si možná řeknete:
"Co to ten Buchal stále "omílá" dokola". A mají pravdu. Taky se už někdy obávám, zda to nepřeháním.

Ale dnes je situace poněkud jiná.
Jednak se objevilo vyjádření renomovaného právníka, předsedy senátu hradeckého soudu, který veřejnosti sdělil základní fakt o Územním plánu hned na několika místech.
Pan Jan Rutsch, předseda senátu Krajský soud Hradec Králové tam doslova řekl:
"Úprava vztahů řešených v rámci Územního plánu je výsostným právem samosprávy obce".

A také se objevilo vyjádření ŘSD, které obsahuje následující větu:
"Varianta dle připomínek k ÚP může být vymezena jako územní rezerva v ÚP města pro jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují dle výsledku referenda, ale nikoliv jako silnice I. třídy".
Jak je to s tou první třídou silnice jsem se snažil vysvětlit - viz výše pod obrázky. Není totiž vůbec žádný důvod, aby přeložka I/14 vedoucí mimo město (jihozápadní obchvat) po katastru města nemohla být silnicí první třídy. Přece u té dosud naším městem plánované přeložky I/14 dle DÚR vedoucí městem žádný problém s první třídou není. A ta odbočka na Českou Skalici, to není náš problém.

A tak s napětím budu nyní očekávat, zda se "hnou ledy" a ta územní rezerva na jihozápadní obchvat města po jeho katastru se v našem "Územním plánu" v co nejkratší době objeví. A že zmizí ta přeložka procházející městem. Není důvod dál váhat.


Ale nemohu si odpustit ještě jednu poznámku:
Zpracovatelem našeho Územního plánu je pan architekt Kaplan z Prahy.
Ten jednou na besedě v kině prohlásil - ještě před referendem:
"Pokud by se místo přeložky měl dělat obchvat, tak bych do toho nešel"
Jestlipak pan Kaplan změnil tento, pro obchvat nepříznivý, názor? Bylo by docela trapné, usilovně přemlouvat externího dodavatele ÚP, kterého město jistě docela dobře platí a pro kterého by měla být samozřejmá zásada "náš zákazník, náš pán".
Jindřich Buchal.

PODAŘILO SE MI ZÍSKAT SOUČASNÉ VYJÁDŘENÍ ŘSD K ŘEŠENÍ OBCHVATU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

Vloženo 21.11.2019.

Dopis, který jsem odeslal na ŘSD.Odpověď ŘSD na můj dopis.


Komentář Novoměstského kurýra:
- tak jsme se dozvěděli, že v současné době ŘSD preferuje stávající přeložku I/14 dle DÚR
- také jsme se dozvěděli, že územní rezervu pro plnohodnotný obchvat si město do ÚP může dát, ale ne jako silnici I. třídy.

Takže po referendu nastala zajímavá situace:
Platné a závazné referendum v souladu se zákonem o místním referendu zavázalo město řešit plnohodnotný jihozápadní obchvat města.
Stát prostřednictvím své organizace jménem ŘSD nadále preferuje přeložku která prochází městem, nesplňuje limity hluku v zastavěné oblasti a neprošla místním referendem

Přidávám informaci, která byla zveřejněna v tzv. "Vyhledávací studii":
Na stránce 109 ZPRÁVY je na adresu této vítězné varianty uvedeno:

Citace:
"Závěrem lze konstatovat, že PŘI TOMTO ZPŮSOBU HODNOCENÍ (MCA) je nejlépe hodnocenou variantou: varianta dle DÚR, následuje varianta Alternativní 3 a Alternativní 2. Nicméně, vítězná varianta vykazuje VYSOKÉ RIZIKO z hlediska hlukových zátěží v intravilánové části města a může být z tohoto hlediska NEPROJEDNATELNÁ. Navrhujeme proto dále detailněji zpracovat další varianty a to MINIMÁLNĚ Alternativní 3 a Alternativní 2."
Konec citace.

K tomu dodávám znovu dnes:
Alternativy 3 a 2 byly plnohodnotné jihozápadní obchvaty a nikde se neobjevila podmínka, že to nesmí být silnice I. třídy.

Takže co říkám na závěr:
Nic není definitivní, je třeba jednat - ve výše uvedeném dopise je uveden SOUČASNÝ názor ing. Drábka ze ŘSD podepsaný ředitelem ŘSD Hradec Králové.

Od referenda ubělo už více než jeden rok. Může naše město předložit nějaký zápis z jednání na ŘSD (případně jejich nadřízeným orgánem) s cílem "srovnat nesrovnalosti" ve prospěch obchvatu?


Jako nejschůdnější (opakuji již pokolikáté) vidím řešení obchvatu na katastru města za Luštincem nad Vrchoviny a tu "odbočku" na Českou Skalici ať si řeší stát kdy chce včetně toho stále omílaného nesouhlasu Nahořan, s kterým opakovaně operuje tvrdošíjně i naše město. A ten podivný (novodobý) argument se silnicí I. třídy od ŘSD (viz výše) se jistě dá hravě vyřešit.

Jistě není nemožné hledat podporu u nějakého regionálního poslance nebo senátora. Ale jistě ani ministerstvo dopravy nezavírá dveře pro samosprávy měst.

Poznámka: kopii dopisu od ŘSD jsem pro informaci poslal dne 22.11.2019 starostovi našeho města Petru Hable a ing. Václavu Zilvarovi.

Jindřich Buchal.

Vloženo 18.11.2019.

VE ZPRÁVÁCH ČT 1 DNE 18.11.2019 BYLA ODVYSÍLÁNA ZAJÍMAVÁ ZPRÁVA

Zde uvádím přepis kopie zvukového záznamu, který mám k dispozici.

Nejdříve obecné konstatování:
"Výstavba silnic první třídy je podle NKÚ pomalá. Jejich příprava zabírá v průměru dvanáct let. Kontroloři se zaměřili na období let 2013 až 2018. Tehdy šlo na modernizaci sítě 25 miliard. Z toho půlka byla z evropských dotací. Dokončit se mělo 35 staveb, termín se podařilo dodržet jen u pětiny z nich. To že se některé plány zbrzdily nebo úplně zastavily je podle úřadu především kvůli nedostatku peněz. Ministerstvo dopravy kritiku odmítá a poukazuje mimo jiné i na to, že v některých případech stojí za zpožděním i místní samosprávy".

A nyní přišlo na řadu Nové Město nad Metují, redaktor pokračoval se záběrem na prostor mezi městem a Vrchovinami:
"Tudy by měl vést obchvat Nového Města nad Metují. Radnice chce odklonit dopravu z historického centra. Příprava stavby trvá více než 22 let. Vloni ji v referendu odmítli místní občané, nelíbí se jim totiž plánovaná trasa silnice, která by stále procházela okrajem města a zastavěným územím. Zahájení stavby tak Ředitelství silnic a dálnic oddálilo na rok 2028".
Komentář Novoměstského kurýra:
Tak jsme se dočkali, že je naše město uváděno jako negativní příklad, jak by samosprávy města neměly postupovat.

Ovšem my, kteří jsme v "centru dění" to přece víme už dávno. Nyní to bylo sděleno celé republice. Nevím, nevím, ale frenetický potlesk si to opravdu, ale opravdu, nezaslouží.

Vyvodí z toho ta naše samospráva konečně nějaké důsledky?

Jindřich Buchal.

Vloženo 31.10.2019.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ÚZEMÍ JEHOŽ ROZVOJ JE PLNĚ V REŽII MĚSTA


Pan Jan Rutsch, předseda senátu Krajský soud Hradec Králové řekl:
"Úprava vztahů řešených v rámci Územního plánu je výsostným právem samosprávy obce".

Vznikla z toho veliká korespondence a vyjádření v našem městě - viz níže ve vstupu z 23.10.2019.
Je zcela jasné, že není vůbec důležité, kde to pan předseda senátu řekl. Důležité je, že je to neotřesitelná pravda.

A tak uveřejňuji obrázek znázorňující ten katastr našeho města - je ohraničen červenou linií.
Katastr města je přesně to území, pro které město zpracovává, projednává a vydává tzv. "Územní plán".


Co myslíte, kdy začne naše město konečně konat naplno se svým Územním plánem a promítne tam ten "JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT"?
Stačí pro začátek etapu "A", vedoucí plně jen na tom katastru našeho města. Viz například níže vstup s datem 11.02.2019.
A řešení etapy "B" za Nahořany a kolem přehrady k České Skalici opravdu nepřísluší našemu městu. Ale vytvoření "připojovacího bodu" pro tuto etapu na katastru našeho města je jistě pozitivním krokem pro řešemí v budoucnosti. Protože přístup k D11 v Jaroměři touto trasou z oblasti Kvasin se jeví určitě jako perspektivní.


Jindřich Buchal.
Vloženo 23.10.2019.

NA WEBU MĚSTA BYLA UVEDENA OBSÁHLÁ INFORMACE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ VYJÁDŘENÍ MĚSTA
S NÁZVEM "Soud potvrdil územní plán města".


Nejdříve vyjádření pana starosty:

Citace:

Rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové ve věci návrhů na zrušení částí Územního plánu města Nové Město nad Metují

Dne 4. října 2019 Krajský soud v Hradci Králové vyhlásil rozsudky ve věci dvou návrhů na zrušení částí Územního plánu našeho města. Plné znění rozsudku Krajského soudu číslo 30A33/2019-106 a rozsudku Krajského soudu číslo 30A 72/2019-121 město obdrželo dne 18. října 2019.

První z návrhů, který podal Ing. V. Z., se týkal navrženého koridoru silnice I/14 na území města a dále rozvojových ploch v ul. Černčická a v oblasti bývalé cihelny v Krčíně. Druhý návrh, podaný Ing. V. Z. a paní P. Z. se týkal stanovení podmínek pro využití ploch (plochy bydlení v rodinných domech velikost 700 m2 a podíl zeleně 55 % a plochy občanského vybavení max. 2 000 m2 zastavěné plochy) a dále plochy pro dopravní napojení zastavitelných ploch směrem k Přibyslavi.

Pro město je velmi podstatnou a zároveň velmi potěšující skutečností, že oba návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty a Krajský soud v Hradci Králové tak potvrdil zákonnost napadených částí platného územního plánu. Veškeré návrhové body navrhovatelů byly vyhodnoceny jako nedůvodné. Dne 8. října 2019, tedy ještě předtím, než byla písemná vyhotovení rozsudků účastníkům doručena, se navrhovatel Ing. V. Z. obrátil na starostu města a členy Zastupitelstva města Nové Město nad Metují se svojí interpretací závěrů, ke kterým soud dospěl v souvislosti s obchvatem města, a tuto svou dezinterpretaci následně rozvinul i v médiích. Starosta reagoval na tento podnět dopisem dne 14. října 2019. Věříme, že na základě výzvy, která byla Ing. V. Z. zaslána, se Ing. V. Z. zúčastní nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, kde svá tvrzení vysvětlí a doloží. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným níže spíše očekáváme, že se za své nepravdivé výroky omluví.

Není totiž pravdivé tvrzení Ing. V. Z., že při vyhlašování rozsudku k obchvatu města bylo předsedou senátu sděleno: "Úprava vztahů řešených v územním plánu je výsostným právem samosprávy obce". Skutečnost je taková, že s námitkou navrhovatele, týkající se vymezení územní rezervy pro jižní obchvat města, se soud vypořádal v Rozsudku č. j. 30 A 33/2019-106 (body 55 až 62). Zde mimo jiné citoval část odůvodnění z platného územního plánu, kde je vysvětleno, že vymezení územní rezervy, která nemá oporu v nadřazené územně-plánovací dokumentaci (Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje), není možné. Odůvodnění této námitky pořizovatelem územního plánu soud vyhodnotil jako nadstandardně podrobné, věcné a racionální, vyvracející navrhovatelem podanou námitku. Tímto konstatováním soudu je jednoznačně potvrzeno, že postup města při pořizování územního plánu byl správný. Ve vztahu k Ing. V. Z. zmiňovaným výsledkům místního referenda bylo možno postupovat až následnými kroky, které byly učiněny. Již v březnu letošního roku byl na základě přijatého usnesení Zastupitelstva města Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podán podnět na změnu Zásad územního rozvoje kraje, na který již máme reakci, ze které vyplývá, že podaný podnět byl zaevidován a bude projednán v rámci nejbližší aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Na závěr ještě uvádíme, že oba rozsudky nabývají právní moci dnem jejich doručení účastníkům a lze proti nim ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.


Petr Hable
starosta

23. 10. 2019

Konec citace.


Kopie dopisu pana Zilvara na pana starostu:
Kopie odpovědi pana starosty panu Zilvarovi:


Kopie požadavku Nového Města nad Metují na změnu ZÚR Královéhradeckého kraje:

A nakonec kopie odpovědi Kraje na výše uvedený požadavek našeho města:Poznámka Novoměstského kurýra:
Na stránkách města jsou dostupná plná znění dvou rozsudků soudu.
Tak tentokrát to máme všechno pěkně pohromadě.
Ponechávám bez komentáře. Budu sledovat další vývoj.

Ale přece jenom - mám k dispozici zvukový záznam toho vysílání ČT1 (regionální zprávy v 18.00 hodin) dne 4.10.2019:

Pan Jan Rutsch, předseda senátu Krajský soud Hradec Králové tam doslova řekl:
"Úprava vztahů řešených v rámci Územního plánu je výsostným právem samosprávy obce".

TAK SI TO PÁNI ZASTUPITELÉ, AŽ O TOM BUDETE JEDNAT, PŘEBERTE. Vy jste ta samospráva obce. CHCETE OBCHVAT NEBO NECHCETE?

To co se v našem městě kolem vedení silnice I/14 už řadu let odehrává je neskutečná groteska. Dokonce se najde (nejeden) zastupitel, který úplně vážně tvrdí, že v referendu, které rozhodlo o jihozápadním obchvatu města hlasy 2116 občanů, "menšina převálcovala většinu".
Najde se mezi zastupiteli některý, který OPRAVDU A S PLNÝM NASAZENÍM chce zastupovat těch 2116 občanů?

Znovu opakuji - jihozápadní obchvat se dá vybudovat celý na katastru našeho města (viz např. nakreslená etapa "A" níže na této stránce). A tu část mimo katastr našeho města za Nahořany k České Skalici lze dobudovat kdykoli později v režii Kraje a státu, pokud usoudí, že to je smysluplné. To není opravdu starost našeho města.


Jindřich Buchal.

Vloženo 18.10.2019.

RADNÍ NAŠEHO MĚSTA MĚ POŽÁDAL, ABYCH V RÁMCI OBJEKTIVITY MÝCH STRÁNEK JASNĚ SDĚLIL,
ŽE NAŠE MĚSTO UPLATNILO V ZÁJMU PLNĚNÍ VÝSLEDKU REFERENDA POŽADAVEK DO ZÚR Královéhradeckého kraje.


Tak tedy zde znovu cituji, co jsem už jednou sdělil dne 20190304 vstup č. 143, viz tabulka vstupů v rubrice
"Cesta k obchvatu po referendu" Kurýra:


K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 3-80/19

ZM pověřuje ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje:
"Vymezit koridor územní rezervy pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany."


Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato


V Zastupitelstvu č. 4 je uvedeno:

1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.04.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 4 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy a dotazů.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 4-106/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato


Poznámka Novoměstského kurýra:
Zastupitelé zřejmě tu přílohu o výsledku kontroly úkolů měli a tak musíme my občané věřit, že bod 3.7 byl panem starostou splněn - že to zastupitelé pohlídali.
Tak tedy ještě jednou:
Požadavek města NMNM do ZÚR KHK byl naším městem uplatněn. Jeho přesný obsah nebyl, pokud vím, zveřejněn, nevěděl to ani ten pan radní, co mě telefonicky oslovil. Možná, že to byla jenom ta jedna věta jak je uvedeno výše v úkolu pro pana starostu. Nabízím městu zveřejnění originálu požadavku na ZÚR v Novoměstském kurýru. Myslím, že by neuškodilo, kdyby se tím město pochlubilo.

A co bude dál? Asi dlouho nic. Jak vysvětlil pan starosta (viz níže):
"Dostali jsme informaci, že až se sejde více žádostí o změny, budou se tím zabývat."


V současné době se připravuje změna č. 2 Územního plánu našeho města. Co myslíte, objeví se tam něco k obchvatu? Například územní rezerva pro trasu obchvatu na katastru města. A vypuštění územní rezervy pro přeložku I/14 vedoucí městem, kterou referendum už před rokem jednoznačně odmítlo.

Připomínám: Tvorba Územního plánu města je plně v režii města. Naše město si může navrhnout obchvat celý na katastru města, viz náčrtky níže. A tu trasu za Nahořany k České Skalici si může stát kdykoli dobudovat, až pochopí, že přístup na D11 z oblasti Kvasin na Polsko ale i Prahu a Mladou Boleslav je tudy nejlepší. A když to nepochopí, Novému Městu by to nemuselo vadit.

Ale tudy se úvahy našeho města zřejmě vůbec neubírají.

Jindřich Buchal.

Vloženo 12.10.2019.

ČLÁNEK V NOVINÁCH ECHO DOPLNIL VYSVĚTLENÍ K SDĚLENÍ NAŠEHO MĚSTA S NÁZVEM
"SOUD POTVRDIL ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA"
Jindřich Buchal.

Vloženo 05.10.2019.

NA WEBU MĚSTA SE 4.10.2019 OBJEVILA ZAJÍMAVÁ INFORMACE

Citace z webu města:

Soud potvrdil územní plán města.
Dovolujeme si informovat veřejnost, že město bylo úspěšné ve věci soudního napadení Územního plánu Nového Města nad Metují.
Dne 4. října 2019 byl Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášen rozsudek, kterým byly zamítnuty návrhy na zrušení částí Územního plánu Nového Města Nové Metují. Podstatou skutečností je zejména potvrzení navrženého dopravního řešení silnice I/14 na území města.
Petr Hable, starosta.

Konec citace.
Komentář Novoměstského kurýra:
Tak a máme to.
Znamená to snad, že trasa přeložky I/14 procházející městem tam musí zůstat?
Znamená to snad, že referendum, které před rokem rozhodlo o zrušení přeložky ve prospěch jihozápadního obchvatu města neplatí?

No tak to jistě nebude. A tak by bylo dobře, kdyby pan starosta svou výše uvedenou informaci doplnil, kdy navrhnou, projednají a zrealizují změnu územního plánu v duchu výsledku platného a závazného referenda.


A tak pan starosta dluží těm cca 2116 občanům JEHO města, kteří se vyjádřili v referendu pro obchvat, sdělení podrobností, co ten rozsudek ve skutečnosti v praxi opravdu zanemená.


Doplnění dne 11.10.2019.

Dnes byl zveřejněn zápis z Rady č.24, kde je uvedena následující informace k tomuto soudnímu rozhodnutí, které, jak je uvedeno výše, město ve své strohé informaci pro veřejnost nadepsalo všeobjímajícím nadpisem - "SOUD POTVRDIL ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA".
Zaregistroval jsem následně obavy některých občanů, zda snad nebylo zrušeno rozhodnutí referenda o obchvatu. Takže, jak je vysvětleno níže, nebylo!!! Ono to totiž ani není možné.

Citace:
7/12 Informace o 2 rozsudcích ve věci 2 návrhů na zrušení částí ÚP

Identifikace:
Informace o 2 rozsudcích Krajského soudu v Hradci Králové vynesených ve věci 2 návrhů na zrušení částí Územního plánu Nového Města nad Metují. Dne 04.10.2019 byly Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášeny 2 rozsudky ve věci 2 návrhů na zrušení částí Územního plánu Nového Města nad Metují. Oba návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty.
První z návrhů, který podal [osobní údaj odstraněn], se týkal navrženého koridoru silnice I/14 na území města a dále rozvojových ploch v ul. Černčická a v oblasti bývalé cihelny v Krčíně.
Druhý návrh, podaný [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], se týkal stanovení podmínek pro využití ploch (plochy bydlení v rodinných domech velikost 700 m2 a podíl zeleně 55 % a plochy občanského vybavení max. 2.000 m2 zastavěné plochy) a dále plochy pro dopravní infrastrukturu D.3 - dopravní napojení zastavitelných ploch Z.M3 (pozemky p. [osobní údaj odstraněn] a dalších vlastníků). Ve stručném odůvodnění, které soud přednesl, byla zmíněna vysoká kvalita zpracování odůvodnění ÚP města.
Rozsudky budou pravomocné dnem jejich doručení městu, navrhovatelé proti nim mohou ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení podat kasační stížnost, k jejímuž projednání by byl příslušný Nejvyšší správní soud.

Odůvodnění:
Informace pro radní, zastupitele i veřejnost.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval radní o výsledku soudního jednání v HK.
Ing. Němeček - vznesl dotaz, jak je to se změnou ZÚR KHK.
ST - dostali jsme informaci, že až se sejde více žádostí o změny, budou se tím zabývat.

K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 24-1401/19
RM bere na vědomí informaci o rozsudcích Krajského soudu v Hradci Králové, kterými byly zamítnuty podané návrhy na zrušení částí Územního plánu Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato


Komentář Novoměstského kurýra:
Případ zřejmě ještě nekončí. Vrátím se k tomu.

Zaujala mě otázka ing. Němečka jak je to se změnou ZÚR. To souvisí zřejmě s reakcí města na referendum, které rozhodlo o obchvatu. Znamená to (asi), že město uplatnilo někdy "něco" ve vztahu k ZÚR KHK. Ovšem co to bylo, pokud vím, nikde zatím město nezveřejnilo.
To je také dluh vůči těm 2116 občanů, kteří v referendu hlasovali pro obchvat a proti tzv. přeložce vedoucí městem!!!
Z odpovědi pana starosty panu Němečkovi je cítit ta "síla nasazení" vedení našeho města směrem k realizaci výsledku platného a závazného referenda.

Ovšem je potěšitelné, že se už asi v zastupitelstvu našli někteří zastupitelé, v tomto případě dokonce RADNÍ, kteří se nebojí klást nepříjemné otázky některým svým spoluzastupitelům, dokonce členům "vedení" našeho města.

Jindřich Buchal.


Vloženo 11.07.2019.

KONEČNĚ SE NĚKDO ODHODLAL ZEPTAT, JAK MĚSTO PLNÍ VÝSLEDEK REFERENDA O OBCHVATU

Z rubriky města "Dotazy a odpovědi":
Dobrý den, chci se zeptat na obchvat Nového Města. Jak a kdy bude realizován.Referendum proběhlo a lidé se vyjádřili pro tuto variantu, ale žádné další informace nemáme k dispozici. A pokud jde o přeložku, což byla druhá varianta, tak jestli se tato možnost již definitivně zamítla, když se občané vyjádřili proti ní? Děkuji za odpověď.
Luděk Ptáček (Vloženo 07.07.2019)

Vážený pane Ptáčku,
místní referendum k řešení tranzitní dopravy v našem městě je závazné pro samosprávné orgány města, nikoliv pro státní správu. Na to, kdy a jak bude realizován jižní obchvat města, mají podstatný vliv státní a krajské orgány a Ředitelství silnic a dálnic. Navíc lze předpokládat, že se do procesu přípravy jižního obchvatu zapojí i vlastníci nově dotčených pozemků. Evidujeme již dvě nesouhlasná vyjádření. Jedno z obce Nahořany a druhé od vlastníka areálu bývalé cihelny. Z těchto důvodů nelze termín realizace odhadnout. S přeložkou je to podobné. Ze strany města jsou sice zastaveny veškeré aktivity směřující k její realizaci, ale Ředitelství silnic a dálnic nadále tuto variantu trasy silnice I/14 preferuje.
S pozdravem
Petr Hable - starosta, 11.07.2019

Stanovisko Novoměstského kurýra:

Nejdříve - děkuji pane Ptáček.

Tak jsme se to dozvěděli!!!
Ale o tom, co udělalo město pro realizaci obchvatu za cca 10 měsíců od platného a závazného referenda ani slovo. A tak si můžeme jen domýšlet, že město neudělalo nic!!!

Pana starostu (a spol.) výsledek referenda nijak nevzrušuje. A tak město nedělá ve prospěch obchvatu prakticky nic. A předpokládá, že to tak nějak "vyšumí".

Nic se zatím nezměnilo v Územním plánu města ve prospěch obchvatu. Požadavek do ZÚR Královéhradeckého kraje byl "nějaký" uplatněn (viz zápis ze Zastupitelatva 11.2 - vstup na tabulce Kurýra č. 143. Žádný návrh na koordinaci plánované trasy pro vysokotlaký plynovod vedoucí přes katastr našeho města s budoucí trasou jihozápadního obchvatu. Žádná změna Územního plánu ve prospěch obchvatu.
Žádná informace o "poreferendovém" jednání s ŘSD, s Krajem, s Ministerstvem dopravy a dalšími. Žádná informace o představě našeho města o budoucí trase obchvatu na katastru města. Všeobecně žádná informace o poreferendových aktivitách města ve prospěch obchvatu.

Prostě nic.

Jak dlouho chce naše město s touto "obchvatovou politikou" vydržet?

Přitom na katastru města, pro který je zpracován Územní plán město klidně může jihozápadní obchvat města navrhnout. A hlavně promítnout do ÚP tzv. "uzemní rezervu". Tam má do značné míry volnou ruku. Viz např. varianta pod Vrchovinami níže na těchto mých stránkách jako první etapa řešení obchvatu k České Skalici. K České Skalici lze pokračovat kdykoli až státní orgány pochopí, že propojení Kvasin k dálnici D11 v Jaroměři je touto trasou to nejlepší řešení. Nikde není dáno, že naše město musí řešit ten obchvat za Nahořany až k České Skalici. Ale může ho řešit na svém katastru.

A ke své změně ÚP může město začít řešit připomínky svých občanů, které samozřejmě vždy lze očekávat. Může se poučit v Náchodě, jak řeší připomínky občanů v souvoslosti s připravovanou trasou jejich obchvatu.
Zatím ovšem město nedělá nic.
Ale o připomínkách k obchvatu, o kterém město zatím neřeklo, kudy chce aby vedl, už město "eviduje" informace.
A tak ta výše uvedená odpověď pana starosty se může opět někomu jevit jako snaha o výkop obchvatu "do autu". Stačí se podívat do řady vyjádření, která jsem "zakonzervoval" na této mé stránce o obchvatu daleko dozadu. Všechno tam je. A pochopíme, že pan starosta (a někteří další) určitě nejsou "přátelé obchvatu". A podle toho lze očekávat míru jejich snažení (potažmo vedení města) ve prospěch obchvatu. Jak dlouho jim to bude procházet?

A ještě něco. Podívejte se s jakým nasazením řeší svůj obchvat Náchod. A to situace pro obchvat Náchoda je podstatně kompliklovanější než poměrně jednoduché řešení v případě Nověho Města nad Metují.

No jaké vedení jsme si zvolili, takové máme. Očekával jsem, že někteří zastupitelé budou za obchvat aktivně bojovat. Zatím se nic podobného nestalo. A to měli někteří obchvat "natvrdo" ve svém předvolebním programu. A teď spí jako ta "Šípková Růženka". A to jim výsledek referenda připravil docela slušný nástupní prostor pro prosazování řešení obchvatu!!! Bohužel. Zatím, pro mě, velké zklamání.

A ještě otázka - najde se někdo, kdo se pokusí najít způsob "právní vymahatelnosti" výsledku platného a závazného referenda? Vždyť přece žijeme v právním státě. Nebo snad to už v některých případech neplatí?

Jindřich Buchal.

V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO NÁM ING. VÁCLAV ZILVAR NABÍDL DALŠÍ ČLÁNEK K OBCHVATU.
Vloženo 15.05.2019.
Komentář Novoměstského kurýra:

Zopakujme si základní fakta.
Platné a závazné referendum v říjnu 2018 přikázalo městu opustit tzv. "přeložku" a začít realizovat jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují.

Uplynulo 7 měsíců od onoho referenda a vedení našeho města teprve nedávno dalo nějaký "podnět" na Kraji, údajně do ZÚR - nebylo sděleno znění onoho podnětu případně zda byla navržena městem trasa po katastru města.

Město nečiní žádné kroky k vydání změny Územního plánu směrem k realizaci výsledku referenda. I když na katastru města to může bez jakýchkoliv problémů činit.

Co si o tom myslet? No někdo by se opravdu mohl domnívat, že vedení našeho města není dostatečně aktivní v realizaci výsledku referenda.

A tak se nedivme, že Petiční výbor chce činit kroky vedoucí k donucení představitelů města chovat se "zdvořile" k té množině občanů, kteří v platném a závazném referendu s významnou převahou rozhodli o zatracení "pomýlené přeložky" a vydání se cestou plnohodnotného obchvatu, tak jak to dělá v současné době celá řada měst v naší republice. Přiznám se, že je pro mě zcela nepochopitelné, jak se ta nechuť "staronového" vedení našeho města vůči obchvatu stále zřetelně projevuje. Zejména s vědomím existence regionu Kvasiny a jeho napojení na Polsko prostřednictvím brzkého přivedení D11 do Jaroměře a jejího pokračování do Polska a také napojení nového obchvatu Jaroměře na obchvat České Skalice.

Jindřich Buchal.


A JAKÁ JE SOUČASNÁ SITUACE v KAUZE "OBCHVAT"?

Vloženo 02.05.2019.

Pro připomenutí uvádím usnesení ze zápisu ze ZM č. 2

K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 3-80/19
ZM pověřuje ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje: Vymezit koridor územní rezervy pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany.
Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Poznámka:
Protože po říjnových volbách změnilo město strukturu zápisů ze Zastupitelstva v tom smyslu, že tam už jmenovitě není uváděna kontrola úkolů a na stránkách města se mi informaci o plnění úkolů pro veřejnost nepodařilo najít - pouze obecné prohlášení, k bodu 3.7 teď asi závěry nenajdeme.
Ach ta TRANSPARENTNOST v našem městě.


A tak se podívejme do zápisu ZM č. 4:

Najdeme tam následující bod:
3/13 Výzva k plnění výsledků místního referenda

Identifikace:
Výzva Ing. V. Zilvara k plnění výsledků místního referenda doručená dne 05.04.2019, adresovaná ZM, viz příloha k tomuto bodu. Na zasedání ZM 3 (bod 3/8, usnesení č. ZM 3-81/19) byly již projednávány obdobné výzvy a vzaty na vědomí odpovědi na ně.
Odůvodnění:
Další výzva byla adresována ZM, je třeba proto reagovat usnesením.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta

Po diskusi (viz zápis ze ZM č. 4 a také zvukový záznam) bylo přijato následující usnesení:

K čl. 3/13 USNESENÍ č. ZM 4-131/19
ZM bere na vědomí opakovanou výzvu Ing. Václava Zilvara ze dne 04.04.2019 k plnění výsledků místního referenda a k věci konstatuje následující: V současné době probíhá soudní řízení, kdy návrhem podaným ke Krajskému soudu v Hradci Králové navrhovatel Ing. Václav Zilvar mj. požaduje zrušení části územního plánu s odůvodněním nutnosti vymezit koridor pro jižní obchvat města. Současně byl městem podán podnět na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, což je první a nutný krok pro případnou Změnu územního plánu Nového Města nad Metují. V současnosti je tedy nutné vyčkat, s jakým výsledkem budou tyto procesy ukončeny, a na základě toho bude navržen další postup.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


Komentář Novoměstského kurýra.

Jak vypadal ten "podnět" našeho města na Kraji jsme se nedozvěděli. Nevíme ani, zda má naše město nějakou vlastní představu jak vést tzv. "jižní obchvat" po katastru města a zda tuto představu Kraji předalo.
Zástupce města na ZM sdělil, že město trvá na postupu - nejdříve změna v ZÚR a potom dopady do Územního plánu města. Nedozvěděli jsme se ani, jaký má současný názor Kraj a zda je ochoten zkrátit lhůtu řešení "podnětu" NMNM. Také nevíme, zda se znovu dostane do hry studie Kraje z roku 2012 tzv. "Brána k sousedům", kde byl jižní obchvat našeho města Krajem navržen a kterou naše město tehdy důrazně odmítlo.
A tak nevíme vlastně nic. A od platného a závazného referenda, kde zvítězil přesvědčivě obchvat na jihozápadní straně města, už uběhlo celých sedm měsíců!

Co si ale můžeme z této situace docela jasně domýšlet - tato "staronová" garnitura vedení města včetně některých zaměstnanců úřadu slovo "obchvat" ze svého slovníku stále co nejvíce vytěsňují. A jejich "tah na branku" má zataženou brzdu. Nic nového se bohužel nestalo. Pokud jde o Územní plán našeho města, nic se ve prospěch obchvatu neděje. Přitom první etapu obchvatu jenom na katastru města lze zcela jednoznačně řešit - viz níže na těchto stránkách. Ta žádost na Kraji může být "zakonzervovaná" hodně dlouho.
Přece ta "většina" co byla v referendu převálcována "menšinou", jak si někteří s překvapivou vážností myslí, si to nemůže nechat líbit.


Jindřich Buchal.

A OPĚT ČLÁNEK V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO

Vloženo 13.04.2019.Zdroj Echo č. 11 z 12. dubna 2019.

Komentář Novoměstského kurýra.
No vida, nejsem sám, kdo se pozastavil nad argumentací, která se odehrála na posledním zastupitelstvu při jednání o bodu k realizaci kroků k zajištění výsledku platného a závazného referenda. Při hlasování o úkolu jednat v HK o doplnění obchvatu do ZÚR kraje (Zásady územního rozvoje) se několik zastupitelů nevyslovilo "PRO".
Konkrétně: Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1. (Jména nebyla zveřejněna - kdopak to asi byl?).
Tedy prakticky nesouhlasili s realizací výsledku platného a závazného referenda. Nepřipadá vám to poněkud divné?

Připomenu co napsala iDnes v článku dne 12.3.219 (celý článek viz níže):
Citace:
Ze 7 829 oprávněných voličů v referendu hlasovalo 3 453 občanů, tedy 44 procent. Víc než polovina Novoměstských se vůbec nevyjádřila. Sedmadvacet procent hlasovalo pro obchvat, 15 proti.
"Tento výsledek představuje kouzlo referenda v demokratické společnosti, kdy i menšina dokáže zcela podle zákona převálcovat téměř tříčtvrtinovou většinu,"glosoval výsledek referenda radní Jiří Hladík (Volba pro Nové Město), který hlasoval proti zařazení obchvatu do krajského územního plánu.
Konec citace.


K tomu jsem 18.3. - viz níže , kromě jiného doplnil:
"A je s podivem, že si někdo dovolí polemizovat o "menšině, která převálcovala většinu". Rozumněj - to bylo řečeno o platném a závazném výsledku referenda, které proběhlo plně podle platného zákona. Možná je zde na místě připomenout slib zastupitele - tu jeho část o respektování zákonů".


Jindřich Buchal.

OPOČNO ZAČALO S VÝSTAVBOU OBCHVATU

Vloženo 10.04.2019.

Pro tuto informaci jsem si dovolil využít poslední dubnové číslo "Opočenských novin", kde je informace paní starostky a dalších o zahájení výstavby opočenského obchvatu. Tak vidíte, jak to s těmi obchvaty jde, když se chce.
Protiobchvatově "zabarikádované" Nové Město nad Metují se může stydět!!!TISKOVÁ ZPRÁVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE,
2. 4. 2019


V Opočně začala stavba dlouho očekávané první etapy přeložky silnice II/298, která v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny odvede přetíženou tranzitní dopravu z centra města. Celkové náklady obchvatu města činí 145 milionů korun s termínem dokončení v srpnu 2020.

Stavbu dnes poklepem základního kamene zahájili představitelé Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Štěpánem. "Obchvat města podstatně zlepší životní prostředí v centru Opočna. Hlavně zajistíme bezpečnost všech Opočeňáků, zejména dětí, které každý den na cestě do školy ohrožují projíždějící automobily na silně přetížené komunikaci," zhodnotil hejtman kraje Jiří Štěpán.

"Tranzitní doprava díky obchvatu už nepovede středem města. Jeho stavba je rozdělena do dvou částí. V první etapě vybudují silničáři komunikaci, která ‚obejde' město ze severu. Začne na kruhovém objezdu, který vznikne na křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice a České Meziříčí. Napojí se za městem na silnici II/298 vedoucí na Dobrušku. Druhá etapa zahrnuje úsek od okružní křižovatky přes přemostění Zlatého potoka a napojí se na silnici ve směru Ledce a Třebechovice.
Součástí stavby je rovněž i mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno – Dobruška," doplňuje první náměstek hejtmana Martin Červíček s tím, že stavba obchvatu proběhne za minimálního dopadu na silniční provoz.

Silnice II/298 odvede významnou část dopravy z průmyslové zóny. V současné době je osobní a těžká nákladní doprava vedena městem, tudíž je velkým zdrojem hluku a znečištění. Nová komunikace bude sloužit také jako spojnice mezi regionálními centry Dobruškou a Hradcem Králové a jako hlavní přístupová komunikace do rekreačních oblastí Orlických hor. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky nim se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů.

"Náklady na výstavbu první etapy jsou ve výši 145 milionů korun. Celková cena zahrnuje přípravné práce, výkupy pozemků, realizaci samotné stavby a technický dozor. První etapa obchvatu bude měřit 2,1 kilometru. Očekáváme, že hotovo bude v srpnu 2020," říká Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M – SILNICE, a. s. Administraci akce zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací, oddělení průmyslových zón. Na financování stavby obchvatu města Opočna se podílí ministerstvo průmyslu a obchodu a Královéhradecký kraj.

V současné době stavba přeložky II/298 probíhá s minimálním dopadem na stávající silniční provoz, který je omezen pouze na jeden jízdní pruh. Dopravu řídí semafory. Napojení přeložky na stávající komunikaci si ale vyžádá úplnou uzavírku.

Stavba přeložky II/304 v délce 200 metrů proběhne bez omezení provozu. Napojení na začátku a konci úseku bude možné provést po polovinách vozovky za omezení provozu, popřípadě za úplné uzavírky s možností objízdné trasy. Během stavby bude nutné vymezit prostor pro pohyb chodců podél stávající silnice III/30815.
Jindřich Buchal.


Další článek v regionálních novinách ECHO

Vloženo 25.03.2019.
Další článek k našemu obchvatu v iDnes

Vloženo 18.03.2019.

Citace:

Radnice Nového Města vykročila k obchvatu.
Silničáři trvají na přeložce
12. března 2019 .
Nové Město nad Metují na Náchodsku opatrně vykročilo k budoucímu jižnímu obchvatu. Samosprávu k tomu zavázali voliči v referendu. Ředitelství silnic a dálnic však trvá na tom, že nejlepší bude léta připravovaná přeložka. Přes Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují stále vede silnice první třídy.
Loukami a poli na jihozápadě Nového Města nad Metují by mohl vést obchvat pro kamiony. I když se zastupitelé musejí řídit výsledkem referenda, zatím se mnoho nedělo. Radnice přislíbila jen to, že začne debatu o možné změně trasy silnice I/14. Pak vyčkávala, jaký postup jí poradí právníci, a v druhé půli února se zastupitelé rozhodli požádat kraj, aby vymezil území pro uvažovaný obchvat v krajské plánovací dokumentaci.
Vyčleněná územní rezerva by sloužila k prověření, zda vůbec lze tudy stavbu vést.
Auta představují pro Nové Město značný problém. Hlavní silnice I/14 oficiálně stále vede přes městskou památkovou rezervaci s ceněným Husovým náměstím. Většina osobních i tranzitních nákladních aut však jezdí od Rychnova nad Kněžnou po okraji města po krajské silnici od Spů přes Krčín směrem na Vrchoviny a Náchod. Právě tuto trasu dlouhou asi 6,3 kilometru kopírovala přeložka silnice připravovaná Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) za 800 milionů korun. Záměr však neměl dořešeny hlukové limity. ŘSD už loni stáhlo žádost o územní rozhodnutí a stavební úřad řízení zastavil. Předtím již vydal tři územnírozhodnutí, ale kvůli odvoláním je vždy zrušil.

"Právní analýza potvrdila náš názor, že je potřeba dát nejprve podnět ke změně krajských zásad územního rozvoje, aby se vytvořila územní rezerva pro jižní obchvat. Pak se ukáže, jak se k obchvatu postaví kraj, protože nejde jen o území města, ale i sousedních obcí," vysvětlil starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město).
"Jak moc to bude složité, záleží, v kterých místech kraj bude chtít obchvat umístit, i když by měl vycházet z referenda. Vývoj celého procesu se dá těžko předvídat, protože se do něj zapojí jistě i vlastníci nově dotčených pozemků, stejně jako to bylo v případě přeložky 1/14," řekl starosta.
Zastupitelům předestřel, že město zatím nejedná s krajem, aby připravovanou přeložku z územních dokumentů vyňal. Samospráva začlení rezervu na jižní obchvat do svého územního plánu, který platí od loňského května.

Město volí zdržovací taktiku, tvrdí zastánci obchvatu.
Proti přeložce bojuje skupina občanů už víc než pět let. Obávají se, že rozdělí Krčín a že doprava dál bude znečišťovat část města.
Petici za obchvat a referendum podepsalo asi 1 600 lidí. Přípravný výbor referenda navrhl trasu obchvatu od Spů, Vladivostoku a Osmy až po Nahořany.
Město však odmítalo referendum vyhlásit, protože bude mít nadregionální dopad. Dotlačily ho k němu až soudní verdikty z roku 2015 a loni v říjnu voliči v referendu prosadili jižní obchvat.

Zástupce přípravného výboru pro referendum oceňuje rozhodnutí zastupitelů usilovat o změnu v krajském územním plánu, avšak tvrdí, že s tím město přichází opožděně. Prý je to oddalovací taktika.
"Zásady územního rozvoje kraje se dají měnit ve čtyřletém cyklu. Když se to mohlo provést loni, navrhovali jsme, aby město zažádalo o změnu, ať by referendum dopadlo tak, či tak, ale bylo nám řečeno, že je to zbytečné. Tehdy to zamítli. Říkal jsem zastupitelům, že by tedy měli vysvětlit voličům, proč odložili řešení o čtyři roky, a přiznat vinu, že prodloužili zatížení města tranzitní dopravou," řekl Václav Zilvar ze sdružení příznivců obchvatu.
Referendum provázela vyhrocená atmosféra. Za lež však Zilvar označil tvrzení, že město smí přikročit ke změnám v územním plánu, teprve až se upraví krajský dokument.

"Je to chybná úvaha. Územní rezerva má prověřit možnosti, zda obchvat může vést od Spů po Nahořany v pruhu širokém asi 150 metrů. Město si mohlo ušetřit peníze za právníka a do územního plánu města mohlo zadat územnírezervu jednou větou. Poté by se prověřovala konkrétní trasa. Pak se teprve město mohlo obrátit na kraj, který by to zanesl do svých zásad v případě, že by trasu obchvatu vyhodnotil jako vhodnou pro silnici první třídy. V územním plánu je už asi pět územních rezerv na silnice, aniž jsou v krajských dokumentech," podivil se Zilvar.
Referendum o obchvatu a přeložce se konalo ve vyhrocené atmosféře. Zatímco zastánci obchvatu vedli ostrou kampaň na sítích, webu i v inzerátech, vysvětlování radnice bylo o poznání vlažnější. Zveřejnila řadu dokumentů a radila lidem, že jejich hlasy pro obchvat stejně přijdou vniveč, protože stát nic jiného než přeložku nikdy nepostaví.

ŘSD dosud trvá na přeložce.
Byť je výsledek referenda znám už od začátku října, ŘSD při jednáních s městem na konci roku dalo najevo, že hlavní zůstává přeložka.
"ŘSD nadále preferuje k realizaci variantu trasy silnice I/14 podle dokumentace pro územnírozhodnutí z roku 2007," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. ŘSD se dál opírá o technickou a vyhledávací studii k přeložce silnice, kterou si zadalo v roce 2016 u firmy AFCityplan. Ta posuzovala šest variant včetně jižního obchvatu nebo trasy podle krajské studie Brána k sousedům. Studie vyhodnotila jako nejlepší právě přeložku. Třebaže otázka v referendu vymezila trasu od Spů po Nahořany, podle starosty Hableho to neomezuje budoucí výběr přesné trasy. Bude záležet, kterou trasu z vyhledávací studie vybere kraj jako nejvhodnější. Kdo však obchvat zaplatí, není jasné. Radnice si z jednání s ŘSD odnesla dojem, že státní organizace za obchvat zatím platit nehodlá a město by si ho muselo hradit samo.

"Zástupci ŘSD se k jižnímu obchvatu nyní nechtějí moc vyjadřovat, pro ně zatím je na stole přeložka, přestože jsme je informovali, že pro vedení města je referendum závazné. Je předčasné přemýšlet, kdo stavbu zaplatí," řekl starosta.

Kouzlo referenda v demokracii.
Ze 7 829 oprávněných voličů v referendu hlasovalo 3 453 občanů, tedy 44 procent. Víc než polovina Novoměstských se vůbec nevyjádřila. Sedmadvacet procent hlasovalo pro obchvat, 15 proti. "Tento výsledek představuje kouzlo referenda v demokratické společnosti, kdy i menšina dokáže zcela podle zákona převálcovat téměř tříčtvrtinovou většinu," glosoval výsledek referenda radní Jiří Hladík (Volba pro Nové Město), který hlasoval proti zařazení obchvatu do krajského územního plánu.
Dopravu zásadně ovlivňuje silný rozvoj průmyslové zóny kolem Škody Auto v Kvasinách. Nové Město se však nedostalo na soupisku staveb, s nimiž se počítá ve vládním a krajském balíku peněz.
Dopravní zátěž Nového Města však může ovlivnit dostavba dálnice D11 až na polskou hranici. Šéf ŘSD Jan Kroupa odhadl loni v říjnu, že poslední úsek do Královce by mohl být hotový v roce 2023 nebo 2024.
Zastánci obchvatu odhadují, že ŘSD by mohlo získat stavební povolení na obchvat nejdříve v roce 2023 a stavět někdy po roce 2026. Tvrdí, že s dostavbou dálnice D11 vzroste ještě více význam novoměstského obchvatu kvůli spojení od Jaroměře na Kvasiny.
Jiní o tom pochybují, protože obchvat není zatím projednán s obcemi ani ŘSD.

"Obchvat se v optimistickém výhledu patnácti let neuskuteční. Do té doby bude nákladní doprava odvedena na Trutnov a Královec a zjistí se, že zátěž Krčína dramaticky klesne na běžnou úroveň. Nikdo už nic stavět nebude a všichni dostanou, co si přejí," odhadl po referendu Zdeněk Slavík, který se loni pokoušel dostat do zastupitelstva za Východočechy.

Autor: Štěpánka Tůmová.

Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:

Tak takovýto "gulášek" by neuvařil ani špičkový kuchař s pěti "Michelinskými hvězdami".
(A tím vůbec nemyslím autorku článku, která výstižně podchytila tu ohromnou "různorodost" názorů.)

Věc je však docela jednoduchá:

Lidi, co dlouhou řadu let považovali slovo "obchvat" za sprosté a nežádoucí slovo, jej mají dnes, z donucení, realizovat.
Ano, referendum bylo platné a závazné.

A "přikázalo" městu zapomenout na přeložku a realizovat jižní obchvat. Opakuji - jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují. Takový obchvat může naše město plně realizovat na svém katastru. Podobně jako tu "milovanou přeložku". Jenže plně mimo město. A ta trasa za Nahořany k České Skalici se může kdykoli později napojit a dodělat, až ten náš slavný stát (Kraj) pochopí silnou smysluplnost tohoto napojení na D11 v Jaroměři z regionu Kvasiny.

A musím zde znovu připomenout, že v té "Vyhledávací studii", kterou dodalo našemu městu ŘSD je doporučeno se podrobněji zabývat hned dvěma tam uvedenými variantami plnohodnotného "jižního obchvatu" z důvodu možné nepoužitelnosti té přeložky I/14 dle DÚR vedoucí městem právě kvůli překračovaní limitů hluku. Takže to tvrzení, že dnes ŘSD nic jiného než přeložku přes město nepřipouští, se ve světle této skutečnosti nejeví tak "skálopevné".

Úsměvné je dnešní zpochybňování městem toho "zda stavba by mohla vést tou jihozápadní stranou našeho města". Že je třeba to ověřit!!!
K tomu stačí připomenout, že naši představitelé v roce 2012 vehementně odmítli studii "Brána k sousedům", kde právě ten jihozápadní obchvat Kraj navrhoval. Podle mě velmi prozíravě právě vzhledem k budoucímu napojení lokality Kvasiny na D11 u Jaroměře. Kdyby to tehdy naše město neodmítlo, a začalo konat, byli bychom dnes o notný kus cesty k obchvatu dál.
Územní rezervu pro obchvat si město do svého Územního plánu mohlo už dávno dát, bylo k tomu Petičním výborem několikrát vyzváno. Zamezilo by se tím hlavně rozhodování o dotčených pozemcích, např. jejich převod na možnou výstavbu pro bydlení. A využit k tomu mohlo město právě tu trasu navrženou v krajské studii "Brána k sousedům" - část procházející po katastru města.


A že jsme se nedokázali napojit na ten "Kvasinský penězotok"? Snad někdo nevěří, že se o to naše město někdy pokoušelo. A tak nejsme v seznamu na použití těch 6 mld., které se nyní začaly kolem Kvasin rozdělovat. Po nich může naše město "přes plot" jen smutně pokukovat.

A ještě něco - jihozápadní obchvat našeho města je stále přeložkou silnice I. třídy I/14. Pokud vím, silnice I. třídy vždy hradí stát potažmo ŘSD. Platil i tu co stále vede přes naše město a přes naše náměstí a přes Žďára a přes Spy. A jak víme, nedávno proběhla rekonstrukce včetně mostu. Není důvod aby to u té jihozapadní přeložky - potažmo obchvatu - bylo jinak.
A tak ta stále "staropropřeložková" skupina dnes bere tu prohru v referendu jako osobní prohru, a nedokáže se s tím vyrovnat. A na argumentech, které používá, je to vidět. A to je velká smůla pro naše město a jeho občany.
Však uvidíme, jaké "nepřekonatelné" překážky pro realizaci obchvatu se budou objevovat. Moc rád bych se mýlil.


A je s podivem, že si někdo dovolí polemizovat o "menšině, která převálcovala většinu". Rozumněj - to bylo řečeno o platném a závazném výsledku referenda, které proběhlo plně podle platného zákona. Viz výše v článku. Možná je zde na místě připomenout slib zastupitele - tu jeho část o respektování zákonů.

A ještě připomínám - zpětně se v "Novoměstském kurýru" můžete pohodlně podívat na tu anabázi vedoucí k vítěznému referendu pro obchvat. A také na řadu argumentů, proč je pro budoucnost našeho města a jeho občanů obchvat v co nejkratším termínu to nejlepší řešení.

Jindřich Buchal.

Opět se nám vrátily články v ECHU.

Vloženo 15.03.2019.
Zdroj: Echo č. 8 z 15.3.2019.

Komentář Novoměstského kurýra:

Pro Boha - že bychom měli "kozla zahradníkem"?

Jindřich Buchal.


Na internetu se dne 14.12.2018 objevil následující článek.

Vloženo 14.03.2019.

(Dozvěděl jsem se o tom až nyní, tak to dodatečně zveřejňuji)
Citace článku:

Nové Město nad Metují respektuje referendum o obchvatu města. Na novou silnici ale nemá peníze.
14. prosinec 2018.


Nové Město nad Metují se dostalo do paradoxní situace. Obyvatelé si v nedávném referendu zvolili jižní trasu silničního obchvatu města. Problém ale je, že stát nadále počítá jen se severní přeložkou tranzitní dopravy a radnici na nové řešení nedá peníze.

Ostré výměny názorů, vzájemné osočování ze lží a manipulací. Právě tak vypadala v Novém Městě nad Metují situace před nedávným referendem. Radnice prosazovala přeložku v severní části města, příznivci referenda obchvat v té jižní. Zvítězila varianta obchvatu.
"Město bude vycházet z výsledků referenda. To znamená, že bude prosazovat nové řešení tranzitní dopravy přes Nově Město nad Metují," říká starosta Petr Hable zvolený za Volbu pro Nové Město.

Problém ale je, že na obchvat nejsou peníze. Stát totiž preferuje původní přeložku, která by navazovala na silnici první třídy. Při osobním jednání a následně i písemně to zástupcům města potvrdilo Ředitelství silnic a dálnic.
"Pro ně obchvat není řešením tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. Považují referendum za záležitost samosprávy. Je zajímá směr Rychnov nad Kněžnou - Nové Město nad Metují - Náchod. A pokud něco povede jiným směrem, tak to pro ně není nic, co by je vedlo k tomu, aby se tím zabývali." Zjednodušeně řečeno, zatímco přeložku za zhruba 700 milionů korun byl stát ochotný financovat, dvojnásobně drahý obchvat města nikoliv.
Jedno je jisté. Na obchvat města si řidiči dlouhá léta počkají

A i kdyby se situace s financováním změnila, je potřeba vyřešit řadu dalších problémů, například nesouhlas nedaleké obce Nahořany. Její zastupitelé už před čtyřmi lety odhlasovali, že si silnici, která by navazovala na obchvat, ve svém katastru nepřejí.

"Myslím si, že i když budeme vyvíjet maximální snahu, kterou v této chvíli projevujeme, tak je to prostě běh na dlouhou trať. Máme v této chvíli několik čar na mapě a to je všechno," dodává starosta Petr Hable.


Mapa s trasami obchvatu Nového Města nad Metují |foto: Městský úřad Nové Město nad Metují

Zastánci obchvatu jsou optimističtější. Potvrzuje to jeden z iniciátorů referenda a zmocněnec petičního výboru Václav Zilvar.

"Vůbec to není Pyrrhovo vítězství. Říká se, že je to neprůchodné. Já si myslím a jsem o tom skálopevně přesvědčen, že je to reálné. Ale musí se samozřejmě pracovat v územním plánování."
Současně připomíná, že ani městem původně preferovaná varianta nebyla bez problémů, chyběl souhlas majitelů pozemků s výkupy, stále platné je i nesouhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví kvůli překročení hlukových limitů.
"Varianta té přeložky byla nerealizovatelná."
Alespoň na jednom se obě strany shodnou, na případný obchvat města si obyvatelé a především řidiči budou muset dlouhá léta počkat.

autoři: Václav Plecháček, Milan Baják
Zdroj: https://hradec.rozhlas.cz


Konec citace.

Pozámka: Novoměstský kurýr zvýraznil některé části textu.


Komentář Novoměstského kurýra:
Výše uvedený obrázek je kopie z mého Novoměstského kurýra, najdete ho u vstupu s datem 10.2.2013 (viz tabulka vstupů na stránky o obchvatu). Ten obrázek jsem já osobně kreslil do svého Kurýra. Pominu-li skutečnost, že by pod obrázkem měla být poznámka "zdroj Novoměstský kurýr", jsem rád, že "někdo" musí použít můj náčrtek - zřejmě z důvodu nedostatku vlastních zdrojů. Myslím, že naše město nemá dodnes svůj vlastní návrh vedení trasy "jižního obchvatu" našeho města.
Docela bych rád viděl ty "čáry na mapě" o jižním obchvatu, jak zmiňuje pan starosta, které město z vlastních zdrojů navrhuje. A se kterými pojedou na kraj žádat o promítnutí
do ZÚR (Zasad územního rozvoje) jak bylo uloženo v posledním (únorovém) Zastupitelstvu. Když bude nejhůř, mohou si je vypůjčit z "Novoměstského kurýra".

Hlavně, že "to řeší usilovně"!!!
Mimochodem - těch náčrtků jsem na Kurýru zveřejnil hodně, doporučuji používat ty nejnovější.


Město na jižní obchvat své peníze nepotřebuje - jde o přeložku silnice I. třídy a to hradí stát, potažmo ŘSD. V současné době se např. v lokalitě "Kvasiny" rozpouští 6 mld. takových státních peněz.

Ve vyhledávací studii, kterou dodalo našemu městu ŘSD bylo doporučení se podrobněji zabývat hned dvěma variantami "jižního obchvatu", a to z důvodu možné nerealizovatelnosti dlouhodobě plánované "přeložky dle DÚR vedoucí městem" z důvodu překračování limitů hluku v zastavěných částech.

A když se dnes zeptáte, jak by město chtělo ten problém s hlukem té jejich milované "přeložky" řešit, tak vám asi nedokážou odpovědět nebo budou něco klábosit o tunelu!!! Nedokázali to sdělit před referendem, neumí to jistě sdělit ani nyní.

Takže stále opakovaná tvrzení představitelů našeho města, že na nic jiného, než na "severní řešení" stát nedá peníze mi už opravdu připomínají "pohádky ovčí babičky". Investorem nebude naše město ale ŘSD.


Nebudu zde znovu rozvádět argumenty proč by stát mohl jižní obchvat našeho města podporovat. Vše jsem už na Kurýru popsal. Podívejte se, kdo máte zájem.

A pokud si uděláte čas a podíváte se, co už všechno bylo řečeno (a vykonáno) vedením našeho města od roku 2006, od kdy jsem se začal obchvatem v Novoměstském kurýru zabývat, pochopíte, že "vyvíjení maximální snahy" ve pospěch realizace jižního obchvatu, jak sděluje v článku pan starosta, od současného "staronového" vedení města nezní úplně přesvědčivě. A k určitým pochybnostem nás opravňuje množství minulých stanovisek, sdělení i konkrétních činů. Vše najdete v Novoměstském kurýru. Tam je to totiž dokonale zakonzervováno. Řadu věcí dnes už nikde jinde nenajdete.

Takže nezbývá, než čekat na konkrétní výsledky v následujících měsících.


Jindřich Buchal.


DNE 28.2.2019 SE KONALO ZASTUPITELSTVO NMNMč.3

Vloženo 04.03.2019.

Bod č. 3.7 se týkal realizace výsledku referenda k obchvatu našeho města.

Podívejte se na znění bodu 3.7 v zápise z onoho zastupitelstva:

Citace:

3/7 Podnět na změnu Zásad územního rozvoje KHK
Identifikace:
Místní referendum kladně rozhodlo o následující větě:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky I/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany ?"

Odůvodnění:
Jedním z kroků, jak naplnit výsledek referenda, je snaha města o změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které obsahují a tím fixují řešení vedení silnice I/14 na územní Nového Města nad Metují.
Následně po provedení změny zásad územního rozvoje bude moci být přikročeno i ke změně územního plánu Nového Města nad Metují.
Součástí návrhu musí být i návrh nákladů na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci, náklady na změny dotčených územních a regulačních plánů (§ 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona).
Protože pořízení aktualizace zásad územního rozvoje bude vyvoláno výhradní potřebou města Nového Města nad Metují, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou uvedených nákladů. Výsledek referenda požaduje vymezení koridoru územní rezervy, nicméně je možné dát rovnou podnět k vymezení koridoru návrhu.

Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR

Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu ST vystoupil v diskusi p. J. Hladík s prezentací a rozborem účasti občanů v místním referendu k dané věci. Tím mj. odůvodnil své kritické stanovisko k podání navrhovaného podnětu, který nepodpoří.
S technickou připomínkou k textaci usnesení vystoupila PhDr. Kulhavá. Po vysvětlení byl odstraněn text v závorce původně navrženého usnesení. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 3-80/19
ZM pověřuje ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje: Vymezit koridor územní rezervy pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Konec citace.


A nyní vám nabízím zvukový záznam k tomuto bodu. Všimněte si, jak důležité je mít k dispozici zvukový záznam z jednání Zastupitelstva. Ze zápisu si totiž nelze udělat představu o skutečném průběhu jednání. Naštěstí se nám zvukové záznamy díky ZASTUPITELI panu Čopíkovi opět vrátily na stránky města.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player
Co k tomu dodat? Nic. Počkáme si na výsledky.
Ale přece ještě něco (vloženo 6.3.2019).
Dvě připomínky:

1.Trasa územní rezervy pro jižní obchvat na katastru města.
Je s podivem, že se nikdo ze Zastupitelů nezeptal s jakou konkrétní trasou na svém katastru té "územní rezervy" pro jižní obchvat našeho města s tou žádostí o změnu ZÚR naše město do Hradce Králové pojede. Přiznám se, že mě jako "proobchvatového" občana to docela zajímá. Zatím se svou představou o té trase jižního obchvatu naše město nikde nepochlubilo.

2. Druhá úvaha se mi zdá docela vážná.
Jak je zřejmé ze záznamu, hlasovalo se o usnesení následujícího znění:
"ZM pověřuje ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje: Vymezit koridor územní rezervy pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany".

K tomu dodávám:
Změna ZÚR je nutným krokem pro realizaci výsledku platného a závazného referenda, které u nás proběhlo v říjnu v souladu se zákonem o místním referendu č. 22/2004 Sb.
V realizaci výše uvedeného usnesení jde tedy o zákonný postupu pro plnění zákonného výsledku místního referenda.

Zastupitelé nedávno skládali následující slib:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů
a řídit se Ústavou
a zákony České republiky."

Hlasování k výše uvedenému usnesení bylo následující:
14 - pro
4 - proti
2 - zdrželi se
1 - nehlasoval

Zamyslím-li se nad tímto hlasováním s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, přiznám se, že se nemohu vyhnout myšlence, že ti, co nehlasovali pro se mohli dopustit nedodržení svého zastupitelského slibu pokud jde o dodržování (a prosazování plnění) zákonů.

Realizace výsledku našeho referenda je snad přece plnění výsledku podle platného zákona. Nebo snad nemám pravdu?

No možná, že tuto otázku si v budoucnosti někdo položí, a že i když si Zastupitelé na tomto Zastupitelstvu odhlasovali, že jmenovité hlasování nebude zveřejňováno, že má město tuto evidenci pečlivě uloženou.


Jindřich Buchal.

VELKORYSÉ PLÁNY V NAŠEM BLÍZKÉM SOUSEDSTVÍ

Vloženo 19.2.2019.Komentář Novoměstského kurýra:
Jak jste si asi všimli na začátku této série obrázků, v roce 2015 byla uzavřena dohoda o spolupráci následujících měst, obcí a institucí:
Ano - Nové Město nad Metují tam chybí. Přitom v materiálu - viz obrázky - je i silnice ze Spů do Nového Města a tunel pod železnicí jako součásti této šestimiliardové akce. Škoda, že se naše město nedokázalo dostat oficielně do výše uvedené sestavy.

Docela věřím, že by to prospělo i realizaci našeho obchvatu.

Doporučuji se podívat na těchto stránkách, co se odehrávalo v roce 2015.
Viz příslušná tabulka vstupů - nabízím vsup níže:


Viz tento odkaz na seznam i popis všech důležitých informací s průběžnou aktualizací:

Cesta od přeložky k obchvatu

V současné době se objevila informace, že přísun slíbených peněz vázne. No uvidíme.

Jindřich Buchal.

Vloženo 11.2.2019.

Začalo naše město plnit požadavek říjnového referenda - t.j. zahájit realizaci plnohodnotného obchvatu města?

Cituji pana starostu - viz "Novoměstský zpravodaj" 2/2019:
"Vedení města již připravuje kroky k jeho postupnému naplnění".


Ovšem pozor - současně byla vyslovena obava:
"Otázkou bude, jak se k jeho výsledku a ke snaze města postaví
Ministerstvo dopravy, kraj, Ředitelství silnic a dálnic a státní správa".Dovolím si připomenout, co řekl pan starosta před referendem:
A je tu ještě jedna zajímavost:
"Dvorní" zpracovatel Územního plánu pro Nové Město nad Metují pan Kaplan na jedné z besed v kině v minulosti prohlásil, že kdyby měla být "přeložka" nahrazena obchvatem, že by do toho nešel. Asi nemá rád obchvaty. Ale zatím je stále "dvorním" dodavatelem ÚP.

Tak se na to (pokolikáté už) podívejme blíže:

Stavbu bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ti v naší republice jsou dodavateli komunikací, zde se jedná o silnici první třídy.
ŘSD bylo zpracovatelem tzv. "Vyhledávací studie", kterou iniciovalo naše město před referendem a v té studii zcela jasně ŘSD doporučilo blíže se zabývat variantami dvou plnohodnotných jihozápadních obchvatů našeho města z důvodu možné nerealizovatelnosti tzv. "přeložky dle DÚR", vedoucí městem, která byla jednou z variant. Shodou okolností to byly obě varianty vedouci kolem Šonova Provodova pod Vysokov.Takže ŘSD už tehdy připustilo variantu plnohodnotného obchvatu na jihozápadní straně města a není důvod se domnívat, že by nějak ŘSD bylo proti jihozápadnímu obchvatu..

Ovšem než dojde k vlastní výstavbě, je třeba realizovat řadu kroků v souladu se všemi předpisy pro přípravu staveb.

Je značný rozdíl, pokud se výstavba realizuje na katastru obce v rámci jejího "Územního plánu" proti situaci, kdy se zasahuje na katastry a Územní plány dalších obcí.

Předpokládejme, že cílové řešení obchvatu Nového Města nad Metují bude řešení (+,-) dle studie Kraje "Brána k sousedům".
Navrhl to Kraj, nabízí se tedy úvaha, že by i nyní měl Kraj pro toto řešení pochopení. Ovšem kraj je zpracovatelem "Zásad územního rozvoje" (ZÚR), kde takové stavby musí být obsaženy. Dnes tam náš obchvat dle "Brány k sousedům" není. V roce 2012 toto řešení naše město odmítlo s odůvodněním "máme přeložku". Také opakovaně odmítlo požadavek Petičního výboru na využití možnosti ZÚR připomínkovat a požádat tam o zařazení jihozápadního obchvatu našeho města. Takže doplnění do ZÚR je nutné.

Docela silným argumentem ve prospěch našeho obchvatu (rozumněj dle "Brány k sousedům") se mi jeví skutečnost, že existuje studie z roku 2017, navrhující řešení příjezdových a odjezdových tras k Auto Škoda Kvasiny.
A trasa na Polsko je tam řešena krkolomně kolem Domašína u Solnice (má být nový obchvat), Třebechovic (má být nový obchvat) na Hradec Králové - má být nová tzv. "severní tangenta" v délce cca 9 km na budoucí D11 za Hradcem a tudy na Jaroměř a na Polsko. Přitom stejná trasa na Hradec je uvažovaná i jako trasa z Kvasin na Prahu a Německo a také na Mladou Boleslav. Takže silná přetíženost.

Z tohoto hlediska se jeví jako podstatně lepší řešení trasy z Kvasin na Polsko směrem na Solnici (obchvat částečně hotov a připraveno dokončení), Dobrušku (obchvat má), Nové Město (referendum vyjasnilo dlouhodobé přešlapování, takže obchvat by mohl mít zelenou), Česká Skalice (obchvat má) a Jaroměř (obchvat bude dokončen s dostavbou D11 do Jaroměře).


Otázka je, jak tedy ten obchvat NMNM řešit.

Především je třeba ZNOVU vysvětlit některým znepokojeným občanům jak to všechno je - viz zápis osadního výboru č. 1 - Krčín - kde vyslovují přítomní členové nesouhlas s trasou co navrhl Petiční výbor zejména z důvodu blízkosti ke Krčínu - podívejte se na ten zápis, je na stránkách města.
Referendum proběhlo, je to demokratický výsledek a významná většina rozhodla ve prospěch jižního obchvatu našeho města.
Bohužel, zřejmě někteří občané berou výsledek referenda jako "osobní prohru" a stále se s tím nechtějí smířit.

POZOR, POZOR a znovu POZOR - znovu připomínám:
Platí, že
O DEFINITIVNÍ JIHOZÁPADNÍ TRASE OBCHVATU NA KATASTRU MĚSTA MUSÍ ROZHODNOUT NAŠE MĚSTO.
Samozřejmě při respektování rámce všech platných předpisů. Nikdo nemůže městu vnutit něco, co nechce! Tedy ani zpochybnit výsledek závazného a platného referenda!
Referendum nerozhodlo o žádné konkrétní trase!!! Referendum rozhodlo o jižním obchvatu města!!!

Pro ty, co stále matou veřejnost tvrzením o trase navržené petičním výborem zde znovu zveřejňuji otázku, na kterou jsme odpovídali v referendu:
Vidí tam snad někdo odkaz na nějaký náčrtek? Platí, že 2116 oprávněných voličů z našeho města odpovědělo na tuto otázku "ANO". Chtěji "jižní obchvat"!!!

Samozřejmě, mělo by platit, aby trasa obchvatu vedla co nejdále od Krčína.
Aby vznikl obchvat, vše musí projít procesem změny Územního plánu se všemi zákonnými kroky, které předepisují příslušné zákony a předpisy. Bude čas a příležitost vše řádně posoudit a případně připomínkovat.

A nyní se vraťme k úvahám, kudy by tedy ten obchvat mohl vést:
Zde se omlouvám, že si dovoluji mít na to názor. Ale, jak příznivci Novoměstského kurýra vědí, sleduji tuto problematiku od roku 2006 a troufám si říci, že za tu dobu jsem získal určitý "mandát" mít na to názor.
Ostatně s mým názorem jsem se netajil po celou dobu těch dnes už 13 let .
Můžete se přesvědčit, vše významné jsem na Kurýru zaznamenal a - což je důležité - zakonzervoval.
Viz tento odkaz na seznam i popis všech důležitých informací s průběžnou aktualizací:
Cesta od přeložky k obchvatu
Takže lze dnes zpětně dohledat množství zajímavých (někdy hodně překvapivých) skutečností, které se staly a odehrály v souboji přeložka kontra obchvat.
To nikde jinde nenajdete!!!
Tolik úvodem.


Představa o možném řešení jihozápadního obchvatu Nového Města nad Metují:

ETAPA A: Zůstat na katastru města a napojit se nad Vrchovinami na silnici I/14.
ETAPA B: Postoupit mimo katastr města k České Skalici na silnici I/33.

Podívejte se na následující obrázky:

Komentář:
A začátek první části plnohodnotného obchvatu dle studie "Brána k sousedům" na výjezdu z obce SPY
B křižovatka s odbočkou z obchvatu na Krčín od Dobrušky.
C křižovatka s navázáním na silnici Hr. Králové - Nov. Město, možno odbočit na Hradec Králové
D kruhový objezd - konec první části plnohodnotného obchvatu dle studie "Brána k sousedům" a pokračování "malého" obchvatu NMNM směrem za Luštincem a pod Vrchovinami.
E križovatka se silnicí NMNM - Nahořany nebo Čes. Skalice, vjezd do Krčína od Nahořan. Možnost odbočit na Jaroměř (nákladní) nebo obchvat České Skalice (auta do 3,5 t) a tam na budoucí obchvat Jaroměře a D11 na Prahu nebo Trutnov a Polsko.
F křižovatka s odbočkou k Ammannu, vjezd do NMNM od Ammannu. A také "obchvat" Krčína.
G kruhový objezd nad Vrchovinami, napojení na silnici do Náchoda a budoucí obchvat Náchoda. Je to dokončení "malého" obchvatu NMNM a zároveň vytvoření první části "definitivní" přeložky I/14 v souladu se studií "Brána k sousedům", kterou vydal Krajský úřad Hradec Králové v roce 2012 a kterou vedení NMNM tehdy negovalo.
H Plánované napojení novou silnicí na silnici do Přibyslavi.
I Napojení na výjezd z Krčína v místě mostu u Ammannu. Umožňuje "obchvat" Krčína.
J Křižovatka s odbočkou na Provodov - Šonov. Umožňuje vyhnout se městu při cestě z této strany na Dobrušku.
Poznámka:
V nákresu jsou naznačeny možnosti vedení ulic s možnou následnou obytnou zástavbou mezi dnešní severní částí NMNM a Vrchovinami. Jde o naprosto přibližnou a nekompletní úvahu, ale naznačuje možnosti.
Původně plánovaná přeložka I/14 tyto možnosti zcela likvidovala, celý tento prostor rozdělovala a znehodnocovala.

Výhodou tohoto řešení (etapa A) je i skutečnost, že výstavba kromě drobnosti v místě "C", kde zasahuje nepatrně do katastru Černčic, zůstává plně na katastru NMNM, což zjednodušuje významně přípravu stavby. Pokud by s Černčicemi nebyla možná dohoda, musela by se realizovat Varianta A náhradní (viz níže). U varianty A náhradní je obchvat o něco blíže ke Krčínu ale je zcela na katastru NMNM.

Další výhodou je, že definitivní plnohodnotný obchvat za přehradou k České Skalici na obchvat České Skalice (etapa B) lze kdykoliv v budoucnosti dodělat s využitím již hotové první části této trasy (Brána k sousedům). Toto definitivní řešení kolem přehrady má velkou výhodu v přiblížení k budoucí D11 v Jaroměři. Samozřejmě s využitím obchvatu Jaroměře, který má být vybudován s dokončením D11 k Jaroměři. Řeší výhodně i trasu z Kvasin na Polsko.

A existence "malého" obchvatu NMNM (etapa A) se zachováním výjezdu k Náchodu a na jeho obchvat, který je v pokročilé fázi přípravy , má také své opodstatnění.
A cenově by se to nemuselo významně lišit od nákladů na původně uvažovanou přeložku procházející městem.


Významný je i přístup do Města v bodu F. Dnes město plánuje toto spojení z Nahořanské ulice vlevo za Luštincem, v těsné blízkosti obytné zóny s rodinnými domky.
Je zajímavé, že toto řešení, zdá se, Osadnímu výboru Krčín nevadí. Ale určitě vadí značné části obyvatel rodinných domků za Luštincem.

Důležité - etapovost řešení obchvatu města současně s vytvořením první části plnohodnotného obchvatu k Česklé Skalici:
- úsek A až D = první část plnohodnotného obchvatu (viz Brána k sousedům), k České Skalici. Zároveň etapa A první část.
- úsek D až G = první etapa dokončující skutečný obchvat Nového Města n. M. a řešící přímé napojení na obchvat Náchoda. Etapa A druhá část.
- úsek D až L = druhá část plnohodnotného obchvatu (viz Brána k sousedům), k České Skalici. Etapa B.


Výškové poměry mezi body K a G:
U varianty "A" je výškový rozdíl od místa mostu přes železnici za Vrchovinami k bodu G (t.j. kruhovému objezdu nad Vrchovinami) cca 35 m, který musí být překonán na vzdálenosti cca 700 m. Předpokládáme-li pravidelné stoupání, jedná se o hodnotu 5%, což je hodnota přijatelná.

Podívejte se, jak vypadá varianta A v reálném terénu:


Jak je jasně vidět, kolem vodních toků v údolí Metuje jsou husté porosty stromů, které by jistě příznivě odstínily hluk směrem ke Krčínu.

Podívejme se na variantu "A náhradní" pro případ, že by se nepodařila dohoda s Černčicemi pro etapu A:
(Věřím, že tato varianta nebude nutná)
A připojuji ještě etapu B t.j. dokončení konečného obchvatu dle "Brány k sousedům" k České Skalici:Poznámka na konec:
Tato "etapa B" by mohla být realizována až příslušné instituce pochopí, že je opravdu potřebná pro rychlé zpřístupnění severního podorlicka - zejména Kvasin - na dálnici D11 v Jaroměři a
až to ty instituce vehementně začnou podporovat, prosazovat, přihrávat peníze a REALIZOVAT. Toto řešení by už nebylo věcí Nového Města nad Metují.
Ale až ta doba přijde, bude na hranicích katastru Nového Města nad Metují připraven perfektní "napojovací bod".
A my budeme do té doby docela dobře žít s "etapou A" se všemi dalšími tvůrčími a radostnými kroky v rozvoji našeho města a nijak by nám nevadilo, jak bude doba do realizace "etapy B" dlouhá! No není to radostná vyhlídka?
Potřebujeme k tomu maličkost: vedení města, které bude na té věci "MAKAT" s plným nasazením.

Ještě jedna doplňující informace:
Varianta B - k České Skalici - zasahuje do katastrů obcí Nahořany, Velká Jesenice, Česká Skalice. Ovšem využívá k rekonstrukci do značné míry už existující komunikace.
Varianta C - není nakreslena, nepovažuji ji za výhodnou ale tzv. "Vyhledávací studie" ji uvádí - vedla by na Provodov Šonov na silnici I/33 pod Vysokovem - zasahuje do katastrů obcí Nahořany, Provodov Šonov, Vysokov. Vedení těsně kolem Provodova Šonova a oddělení přehrady Rozkoš by asi při projednávání přineslo dost velké komplikace.

A ještě jedna informace:
Od Nového Města nad Metují až k Jaroměři je tzv. "Niva řeky Metuje". Obchvat NMNM v "Bráně k sousedům" byl jistě naplánován s tímto vědomím, takže zřejmě existuje možnost, jak přes okrajovou část tohoto území, s citlivým přístupem k přírodě, postavit silnici. Podobné území je u obchvatu Jaroměře, kde se překonává údolí Labe 500 m dlouhým mostem - viz vizualizace obchvatu Jaroměře.

Podívejte se, jak perfektní přemostění se dá udělat - takhle to řeší v Jaroměři. A myslím, že ani ta příroda nebude protestovat:
Protentokrát si dám od dalších obrázků na chvíli zase pohov. Už mě totiž nic lepšího nenapadá. Ale to jistě neznamená, že se neobjeví nějaké lepší řešení.
Docela se těším, kdy nám naše město předvede svou představu realizace výsledku referenda.
A jaká ta představa bude - bude-li vůbec nějaká.
Ale prý město připravuje kroky. Tak buďme OPTIMISTÉ! Důvěřujme našim představitelům.

A ještě jedna informace: dne 21.2.2019 je další jednání Zastupitelstva našeho města. Možná, že se znovu vrátí zvukové záznamy z těchto jednání.
Takže si budeme moci poslechnout, kdo jak se pro obchvat v Zastupitelstvu angažoval a s jakým výsledkem.
Jindřich Buchal.

Vloženo 05.02.2019.

Připomeňme si, co nám naslibovali naši dnešní Zastupitelé před volbami pokud jde o řešení dopravy.

Takto vypadal slib ČSSD.
V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení jedním členem, a ten není členem "vládnoucí" koalice. Dá se předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat
výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Takto vypadal slib KSČM.
V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení jednou členkou, a ta není členem "vládnoucí" koalice. Dá se předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat
výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Takto vypadal slib "Volby pro Nové Město".
V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení šesti členy, v Radě třemi členy, z toho jeden starosta města. Vyhráli volby a sestavovali koalici.
Jejich stanovisko k respektování výsledku referenda je jednoznačné.
Dá se předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Takto vypadal slib seskupení "Nové Město".
Tady je to naprosto jasné a jednoznačné. V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení třemi členy, ovšem nejsou součástí "vládnoucí" koalice.
Dá se jednoznačně předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Protože jsou v opozici, neměly by ji v tom bránit žádné "koaliční" zábrany.
Takto vypadal slib "KDU-ČSL".
I tady se zavázali plnit výsledek místního referenda. V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení třemi členy, jsou členy koalice, v Radě mají jednoho člena.
Dá se předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Takto vypadal slib "ODS".
V tomto případě lze jejich slib považovat za "šalamounský". Volič samozřejmě považuje svůj názor za "smysluplný". A tak ODS mohla dostat hlasy "přeložkářů" i "obchvaťáků". V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení čtyřmi členy, jsou členy koalice, v Radě mají dva členy.
U ODS tedy nelze jednoznačně předpokládat podporu výsledku referenda - nevíme totiž co si představují pod slovem "smysluplný".
Možná by neškodilo, kdyby to občanům dodatečně upřesnili. Ale určitě to časem poznáme podle jejich vystupování v Zastupitelstvu i v Radě.
Takto vypadal slib seskupení "Východočeši".
Sami vidíte, že to je "nicneříkající" formulace. Nelze usoudit, zda jsou pro řešení přeložkou přes město nebo pro plnohodnotný obchvat. V dnešním Zastupitelstvu mají tři členy, v Radě jednoho. Jsou členy koalice.
U Východočechů tedy nelze jednoznačně předpokládat podporu výsledku referenda - nevíme totiž o jejich preferencích vůbec nic.
Možná by neškodilo, kdyby to občanům dodatečně upřesnili. Ale určitě to časem poznáme podle jejich vystupování v Zastupitelstvu i v Radě.
Možná se po výše uvedených skutečnostech někdo může zeptat:

PROČ TO VŠECHNO?
Vždyť přece máme za sebou REFERENDUM, které bylo "PLATNÉ" a "ZÁVAZNÉ". Značná většina 2116 oprávněných voličů rozhodla o vítězství plnohodnotného obchvatu nad přeložkou vedoucí městem!

Samozřejmě, po "MORÁLNÍ" stránce je vše jasné. Čestný a většinu respektující postup by měl být jednoznačně v souladu s výsledkem referenda.
Tj. začít "NEPRODLENĚ" řešit obchvat.
Ale jak to je s PRÁVNÍ stránkou věci? Co lze dělat při "NEČINNOSTI" Zastupitelstva?

Snažil jsem se na internetu pátrat po nějakém stanovisku. A dočetl jsem se:
"Zákon přímo nestanoví postup obrany, pokud obec je k výsledku referenda nečinná".
V úvahu však přichází žaloba na nezákonný zásah ke krajskému soudu.
Ale řešení prostřednictvím soudů přece není ta nejlepší cesta. Bohužel u nás muselo být vedení města donuceno i ke konání referenda soudní cestou.

Nechci dále rozvíjet úvahy negativním směrem. Doufejme, že zvítězí ta "morálně" nezávadná cesta.

Ale pozor, čas kvapí a po DVOU letech lze vyhlásit ve stejné věci referendum znovu!

V zápise z Rady města č. 7 se objevily k dopravě nebo referendu následijící body:


8/2 Ing. Prouza - aktuální informace z jednání Dopravního výboru KHK ze dne 28.01.2019
Identifikace:
Radní Ing. Prouza seznámil RM s aktuálními informacemi z jednání Dopravního výboru Královéhradeckého kraje ze dne 28.01.2019.
Vysvětlení: Prouza Martin, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza přednesl informace z posledního jednání Dopravního výboru KHK, které se týkají dopravy ve městě.
Probíhají jednání KHK s ŘSD ČR o možném přeložení trasy silnice I/14 ze stávající komunikace, která vede přes Husovo náměstí, na rekonstruované komunikace ve vlastnictví KHK, tj. od Spů přes Krčín a Vrchoviny směr Náchod. Na rekonstruované krajské komunikace je stanovena tzv. "doba udržitelnosti" na 8 let. Pokud by jednání dopadla optimálně, tak by mohlo dojít ke zkrácení termínu přeložení silnice I/14 na tyto komunikace do 5 let.
Dále byla diskutována otázka jarní úplné uzavírky tunelu v Krčíně - Ing. Prouza upozornil, že bude třeba v době úplné uzavírky zajistit prostupnost tunelem pro pěší, jinak se občané z Budína, Vladivostoku a Železovy Louky nedostanou do města.
K čl. 8/2 USNESENÍ č. RM 7-281/19
RM ukládá vedení města (STA, MST) prosazovat při jednáních s dotčenými orgány zkrácení lhůty přeložení silnice I/14 na co nejkratší dobu.
Odpovídá: ST, Provede: ZM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato8/3 Dotaz p. Jarolímka ke stanovisku JUDr. Všetečky ve věci místního referenda
Odůvodnění:
Radní p. Jarolímek se zeptal vedení města,
zda je již známo právní stanovisko budoucího postupu samosprávy města k výsledkům místního referenda.
Vysvětlení: Jarolímek Miroslav - radní
Z podrobnějšího projednání:
ST- stanovisko JUDr. Všetečky zatím stále nemáme ještě k dispozici. Několikrát jsme urgovali, ST bude co nejdříve osobně JUDr. Všetečku kontaktovat. Erudovaných právníků v oblasti územního plánování je v ČR velmi málo, a tak je velice vytížený. Jakmile stanovisko obdržíme, budeme informovat. Jinak kroky k chystané změně UP v souvislosti s výsledkem referenda se připravují.


Poznámka NOVKUR:
No vida, naše město něco zkoumá u právníka ke svému postupu ohledně výsledku referenda. Od referenda uplynuly víc než čtyři měsíce a naše město zkoumá, jak má postupovat. Podrobnosti nám zatím zůstávají utajeny!!!
Zastihl snad výsledek referenda, na který jsme čekali skoro 4 roky, naše město nepřipravené? Už dne 16. 4. 2015 bylo městu doručeno Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové 30A 78/2014-110, kterým Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o vyhlášení místního referenda ve městě Nové Město nad Metují.
No alespoň jsme se dozvěděli, že kroky k chystané změně ÚP v souvislosti s referendem se připravují. Z toho lze usoudit, že kroky se připravují. Zbývá vykročit. Hurá!


Zbývá snad ještě doplnit vyjádření pana starosty v "Novoměstském zpravodaji č. 2" na otázku k plnění výsledku referenda:
"Výsledek referenda je pro samosprávu závazný. Vedení města již připravuje kroky k jeho postupnému naplnění. Otázkou bude, jak se k jeho výsledku a ke snaze města postaví Ministerstvo dopravy, kraj, Ředitelství silnic a dálnic a státní správa."

Poznámka NOVKUR:
A co dosud neobdržené vyjádření pana JUDr. Všetečky?

Počkejme si ještě, co k tomu bude řečeno na Zastupitelstvu.
Informace ze Zastupitelstva sem doplním po jeho konání (21.2.) a zveřejnění průběhu. Možná, že už bude zvukový záznam (?)

Jindřich Buchal.

Vloženo 27.01.2019.

PŘIPOMÍNÁM, ŽE EXISTUJE
"Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou"
Z ŘÍJNA 2017
Podívejte se na vybranou část, týkající se dopravy:
Komentář Novoměstského kurýra:
Poznámka - touto studií jsem se zabýval na těchto stránkách 20.7.2018 (viz vstup č. 114 v tabulce všech událostí k obchvatu)

Znovu sem vkládám trasu na Polsko, která je navržena ve výše uvedené studii (zobrazeno modrou barvou):
(pro realizaci tohoto řešení se musí vybudovat obchvaty Domašína, Častolovic a zejména tzv. "severní tangenta" Hradce Králové od Třebechovic až na kruhový objezd u areálu ČKD na silnici I/33 na Náchod) a napojení na D11, která má trasu za areálem ČKD.Pro připomenutí níže uvádím návrh obchvatu Nového Města nad Metují ze studie "Brána k sousedům", kterou vydal královéhradecký kraj v roce 2012. Toto řešení představitelé našeho města tehdy jednoznačně odmítli s argumentací, že už máme "přeložku".
Na níže uvedeném obrázku jsem doplnil možnou trasu na Polsko v případě existence přeložky I/14 u Nového Města nad Metují dle studie "Brána k sousedům".
Porovnejte si to s tím, co výše navrhuje u "Trasy na Polsko" studie královéhradeckého kraje (podle mě "z nouze" kvůli "dlouhodobé stagnaci" řešení u Nového Města).

Ale pozor - v říjnu roku 2018 rozhodlo platně a závazně referendum v Novém Městě nad Metují velkou převahou hlasů oprávněných voličů, že musí být řešen plnohodnotný obchvat na jihozápadní straně Nového Města. Také existuje podklad královéhradeckého kraje z roku 2012 s názvem "Brána k sousedům", kde je takový obchvat kolem Nového Města navržen (viz obrázek výše).

Následuje tedy obrázek, kde je řešena trasa z Kvasin na Polsko nejkratší cestou kolem Nového Města nad Metují právě s využitím toho obchvatu ze studie
"Brána k sousedům".
Výše uvedený obrázek ukazuje lepší alternativu k dosavadnímu komplikovanému řešení "Trasy na Polsko" ve výše uvedené studii z roku 2017. Tuto nejkratší variantu této trasy jsem do obrázku nakreslil červeně (varianta po referendu) a je to cesta z Kvasin na Polsko, která vede kolem Nového Města nad Metují. Stačí realizovat ten JEDEN obchvat kolem Nového Města, všechny ostatní na této trase už buď existují nebo je o jejich realizaci pevně rozhodnuto a příprava běží (Jaroměř, Solnice).
A dnes, po platném a závazném rozhodnutí v místním referendu v Novém Městě nad Metují pro obchvat, už opravdu nestojí nic v cestě řešení trasy z Kvasin na Polsko právě tímto způsobem. A termín je dán nejpozději termínem dokončení D11 (R11) na polské hranice.

Cesta na Polsko z Kvasin kolem Nového Města nad Metují s využitím obchvatů:
Solnice -obchvat existuje částečně, dokončení zbytku těsně před realizací,
Dobrušky - obchvat existuje,
Nového Města nad Metují - možno realizovat obchvat dle "Brány k sousedům", referendum rozhodlo o plnohodnotném jihozápadním obchvatu města, takže už neplatí konstatování ve výše uvedené studii, že "dlohodobě neexistuje shoda na řešení přeložky I/14" v Novém Městě nad Metují,
České Skalice - obchvat existuje,
Jaroměře - obchvat bude s dokončením D11 do Jaroměře.

Toto řešení trasy z Kvasin na Polsko se jeví lepší - výhody jsou zřejmé na první pohled - než řešení navrhované ve výše zmíněné studii z roku 2017.
Ovšem realizaci musí radikálně podpořit Kraj i ŘSD. Jestlipak s nimi někdo o této věci už z našeho města jednal?


Nezdá se vám, že toto řešení trasy z Kvasin na Polsko s "novoměstským obchvatem" by realizaci našeho obchvatu mohlo výrazně urychlit?
A ŽE VÝSLEDEK MÍSTNÍHO REFERENDA TUTO CESTU OTEVŘEL?


A že je docela zvláštní, že se dosud v zápisech z "Rady města" ani "Zastupitelstva" neobjevily úkoly k realizaci rozhodnutí PLATNÉHO a ZÁVAZNÉHO refrerenda,
které proběhlo v našem městě na začátku října 2018?
A na závěr tohoto vstupu se podívejme, kdo nese za dění v našem městě v tomto volebním období odpovědnost.
A tedy i odpovědnost za to, jak se bude vyvíjet "případ obchvat".Zdroj fotografií www stránky města.

Jindřich Buchal.

Vloženo 27.12.2018.

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 2 SE O OBCHVATU NEJEDNALO
Po pravdě, jak jsem uvedl v předchozím vstupu, jsem očekával, že když na Radě města se dle zápisu Radní bavili i o skutečnostech souvisejících s výsledky reaferenda, tak že i na Zastupitelstvu na to "přijde řeč".

Leč nestalo se tak. Byla schválena změna č. 1 Územního plánu a tam se žádná úprava pokud jde o obchvat nestala.

Kupodivu ani žádného ze Zastupitelů netrápí skutečnost, že v našem městě platné a závazné referendum poslalo přeložku I/14, vedoucí městem, tak jak je i v dosud platném Územním plánu, do propadliště dějin a rozhodlo realizovat OBCHVAT vedoucí mimo naše město. Zatím se tedy neděje nic.

Očekával bych vytvoření realizačního harmonogramu s kroky, odpovědností a termíny vedoucími k tomu novému cíli. Ale nic se neděje. Padají úkoly ke koupališti, kasárnám a pod. ale plnění výsledku platného a závazného referenda - "kde nic, tu nic".
No je pravda, že od "staronového vedení" našeho města nelze v tomto směru očekávat nějaké velké nadšení, o tom jsem svůj názor v minulosti už dostatečně vyjádřil, ale tady jde o výsledek názoru 2116 oprávněných voličů a občanů města a to přece nejde jen tak přecházet mlčením.
Je to velká část občanů, díky jejichž hlasům vzniklo i současné Zastupitelstvo. Koho tedy ti zastupitelé zastupují?
Zejména od "opozičních" zastupitelů bych očekával nějakou iniciativu, když už ti koaliční "drží basu" s odpůrci obchvatu.

A nyní si už nemůžeme poslechnout ani zvukový záznam z jednání Zastupitelstva, který páni "konšelé" v tichosti přestali zveřejňovat. A pro jistotu ze stránek města vymazali i všechny minulé zvukové záznamy. A to přesto, že v platném Jednacím řádu zastupitelstva je bod, který spolu se zápisem ze Zastupitelstva ukládá zveřejnění zvukového záznamu.

Podívejte se, co si minulí zastupitelé uložili:Doplněk z 11.1.2019:
Dnes se na stránkách města objevil nový jednací řád - viz níže. Tento jednací řád byl schválen na Zastupitelstvu města v prosinci 2018 (viz níže), takže vypuštění zvukových záznamů na konci roku 2018 bylo už v souladu s novým Jednacím řádem. Pouze do dneška (11.1.2019) nebyl tento nový Jednací řád zveřejněn na stránkách města. Takže nedošlo ke konání v rozporu s platným Jednacím řádem, příslušný bod v zápisu z prosincového Zastupitelstva jsem přehlédl a výše nezmínil, za což se omlouvám.

Níže uvádím příslušné části uvedených dokladů.


Příslušný bod v zápisu ze Zastupitelstva:
K tomu dodávám:
Zastupitelstvo schválilo nový Jednací řád jednohlasně. Nikomu tedy zřejmě nevadilo, že bylo vypuštěno zveřejnění zvukových záznamů z jednání zastupitelstva. Protože jsme si nemohli poslechnout zvukový záznam z tohoto jednání, nevíme, zda tato informace tam vůbec padla a zda se o tom diskutovalo.

Jindřich Buchal.

Vloženo 11.12.2018.

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA č. 4 dne 3.12.2018 SE OBJEVIL NÁSLEDUJÍCÍ BOD:
3/1. Schválení Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují

Identifikace:
OVRR jako příslušný pořizovatel předkládá ke schválení Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy.

Odůvodnění:
O pořízení Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují (dále jen Změna) rozhodlo ZM svým usnesením 126- 7723/18 ze dne 14.06.2018. OVRR ve spolupráci s určeným zastupitelem následně zpracoval návrh Zadání, který projednal s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Současně Zadání doručil veřejnosti a každý k němu mohl uplatnit připomínky. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh Zadání a nyní jej předkládá ke schválení.

Vysvětlení:
Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 Stránka 10 ZÁPIS Z PORADY RM 4 Tisk: 10.12.2018

Z podrobnějšího projednání:
Radní požádali o prezentaci navrhovaných změn nad mapovým podkladem. Proto byl do jednání přizván Ing. Balcar z OVRR, který tuto prezentaci provedl. Radní požádali, aby tato prezentace byla připravena i na ZM č. 2.
Dále radní diskutovali nad dalšími postupy v oblasti územního plánu v souvislosti s referendem a dalšími podněty, které se v souvislosti s ÚP objevují.
Jeden radní byl vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou podjatost.

K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 4-9/18
RM doporučuje ZM schválit zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato.


Komentář Novoměstského kurýra:
Je to po říjnových volbách první případ (pokud vím) jednání Rady města, kde je zmínka o referendu.
Počkejme si na následující Zastupitelstvo, zda i tam se bude jednat o referendu a "poreferendových krocích" ve prospěch obchvatu, které by samozřejmě měly začít změnou Územního plánu.


Výsledek ze Zastupitelstva sem doplním. Bude se konat ve čtvrtek 13.12.2018.


Jindřich Buchal.


Vloženo 27.11.2018.

RADA MĚSTA ZAČALA ŘEŠIT HAVARIJNÍ SITUACI V DOPRAVĚ U NOVOMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ

V pondělí 26. listopadu 2018 mimořádně zasedala Rada města, aby se seznámila s aktuální situací ohledně nestabilního podloží pod komunikací na vjezdu do Husova náměstí. V této ulici je od pátku 23. listopadu jednosměrně řízen provoz pomocí semaforů, aby se snížila zátěž podloží a zároveň se hledá řešení jak vzniklou situaci řešit.

Rada města Nové Město nad Metují vzhledem k nastalé havarijní situaci přijala níže uvedená usnesení:
RM důrazně žádá:

- Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR"), aby na všechna jednání související s řešením problematiky dopravy a havarijního stavu ve vjezdu Husova náměstí byl vždy zván zástupce města Nové Město nad Metují;
- stanovení přesného termínu zprůjezdnění silnice č. III/30821 ve směru Spy – Krčín;
- stanovení termínu nasazení mikrobusů pro průjezdy přes Husovo náměstí nebo jiného řešení autobusové dopravy; - dodání konkrétních informací a termínů o předpokládaných dlouhodobých opatřeních, zvláště pak předpokládaný termín zpracování znaleckého posudku, na jehož základě budou opatření realizována;
- o stanovení možných scénářů dlouhodobého řešení.

RM zároveň upozorňuje, že je nepřípustný návrat k vedení objízdné trasy přes Husovo náměstí v souvislosti s dokončením rekonstrukce silnice č. III/30821 v lokalitě viaduktu v Krčíně.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené zařazení rekonstrukce silnice I. třídy I/14 na úseku vedoucím přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují do Plánu investic.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené provedení změny vedení trasy silnice I. třídy č. I/14 tak, aby nevedla přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují.

Zdroj: www stránky města NMNM.Komentář Novoměstského kurýra:
Jak by se nyní hodilo, kdyby město mělo připravenou variantu řešící problém vedení I/14 mimo náměstí ale i mimo město.
Řadu let mělo v Územním plánu návrh tzv. přeložky vedoucí také přes město, i když už ne přes náměstí. Dokonce takový Územní plán v dubnu 2018 schválilo Zastupitelstvo města.

Vedení města celou řadu let neudělalo ani krůček k řešení obchvatu.
Ale stagnovala i realizace přeložky I/14 vedoucí přes město kolem nádraží, o které dokonce všichni věděli, že překračuje limity hluku v intravilánu města a že její realizace v navržené podobě zřejmě nebude možná!!!
A přesto nový "Územní plán" s takovouto přeložkou v dubnu 2018 zastupitelé schválili. Jednohlasně!!!
Přesto se o takovéto přeložce v říjnu 2018 hlasovalo v referendu. Naštěstí se ukázalo, že 2116 občanů dobře pochopilo, co je nejlepší řešení.


Dnes, po referendu, které jednoznačně v říjnu 2018 přikázalo městu řešit přeložku I/14 plnohodnotným obchvatem mimo město, nemá naše město ani "Územní rezervu" ve schváleném Územním plánu pro toto řešení. A zdá se, že se změnou Územního plánu směrem k obchvatu ani nyní nijak nespěchá.

A tak nyní město "důrazně žádá" Kraj Hradec Králové a ŘSD, aby to urychleně vyřešili. Rozumněj změnu trasy I/14.

No uvidíme, co se z toho "důrazného žádání" vylíhne a jak rychle.
A také uvidíme i následnou míru angažovanosti vedení našeho města po dnešním "důrazném žádání", vedoucí k rychlým výsledkům. Samozřejmě, tím konečným výsledkem musí být obchvat. Veškerá ostatní řešení, pokud k nim dojde, budou jen provizoria.


Jindřich Buchal.


Vloženo 17.11.2018.

VÝBOR PRO OBCHVAT zveřejnil v Novinách ECHO č. 32/2018 následující článek:
Komentář Novoměstského kurýra:
Co k tomu dodat?
Zdá se, že zatím jsme tam, kde jsme byli před PLATNÝM A ZÁVAZNÝM referendem, které PŘIKÁZALO vedení Nového Města nad Metují realizovat jižní obchvat města a odmítlo tzv. "přeložku I/14".


Připomeňme si, co měly strany, které jsou v nové novoměstské koalici ve svých volebních programech, pokud jde o řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují:

Volba pro město -
Respektovaní výsledku referenda o přeložce silnice 1/14

ODS - Zasadíme se o smysluplné řešení silnice 1/14

KDU - ČSL - Řešení tranzitu těžké nákladní dopravy po úseku sinice 1/14 procházející městem s ohledem na výsledek místního referenda, bezpečnost silničního provozu, životní prostředí, potřeby města a možnost dostavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35.

Východočeši - Doprava a parkování ve městěNo vida!
Protože jako starosta pokračuje pan Petr Hable a ten pochází z "Volby pro město", můžeme doufat, že nezapomene na předvolební slib uskupení, za které kandidoval.
Nebo mu to koaliční partneři "zatrhli"?

Vydané koaliční programové prohlášení opravdu vyvolává opět pochybnosti, zda "kličkovací" politika nebude pokračovat.

Podívejte se na ten bod, co tam dali znovu:

"Zahájit diskuzi, zda je MOŽNÉ a VHODNÉ vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí."

A tak se jako občan našeho města musím zeptat - proč si tam nemůžeme přečíst toto?
"Neprodleně zahájíme přípravu realizace obchvatu města v souladu s rozhodnutím místního referenda".

No řekněte, nevypadá to podstatně poctivěji než to, co je v programovém prohlášení? A znovu připomínám - referendum přikázalo obchvat!!!

Jindřich Buchal.


Vloženo 15.11.2018.

ING. VÁCLAV ZILVAR POSLAL NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DOPISZdroj: https://obchvatnovemesto.cz


Vloženo 06.11.2018.

Tento článek zveřejnili na iDnes 1. listopadu 2018.

Stav domů v Novém Městě se kvůli dopravě zhoršuje, silnici hrozí zřícení.
Domy na náměstí v Novém Městě nad Metují praskají, příjezdová cesta se trhá a sklípek při silnici hrozí provalením.
Pro soukromé majitele i město je to noční můra. Stav památkově chráněných domů se zhoršil letos, když se od dubna do prosince uzavřela kvůli opravě krajská silnice mezi Spy a Krčínem.
Mnozí řidiči si oblíbili cestu přes náměstí jako nejkratší objížďku. Stejnou zkratkou se však i přes zákaz a pokuty vydává část řidičů kamionů. K tomu navíc přes náměstí dosud kuriózně vede silnice 1. třídy.
Podle odborníků z Českého vysokého učení technického jsou na vině současných potíží hlavně těžká auta a až stovka velkých autobusů denně, ale i složitý terén skalního masivu s opukovými pilíři, na němž bylo město roku 1501 založeno.
Závažné jsou zejména trhliny v asfaltu okolo věže Zázvorky. Silnice tam totiž vede přímo po okraji skalního ostrohu po někdejším mostu u zbourané Krajské brány. Buď za nynější trhliny v silnici může doprava, nebo pohyb části skal, jejichž podklad se vyklání do údolí.
"Zvláště nebezpečné je to z toho důvodu, že vozovka je na okraji masivu. Vzhledem k tomu, že masivní skála je porušená, mohlo by dojít i k částečnému zřícení tohoto kusu," varovali Petr Fajman a Jiří Máca v posudku věnovaném dynamickému působení dopravy na historickou zástavbu a skalní podloží.
Potíže se zvětráváním křídové opuky řeší Novoměstští už od 70. a 80. let, kdy město muselo zajistit uvolněné skály právě pod Zázvorkou. Skalní svah v tomto místě se naposledy opravoval před třemi lety. Také domy na náměstí se potýkají s problémy déle, zejména od rozsáhlé rekonstrukce v roce 2009, od kdy zatéká do některých sklepů.

Zabezpečení domu by stálo miliony, zoufá si majitelka.
Nyní se nové trhliny projevily nejen v asfaltce, ale také u šesti domů při obou vjezdech do náměstí. Ve sklípku pod čp. 1213 dokonce město v létě zaplatilo dřevěnou výdřevu, aby se do něj nepropadl chodník a silnice. Starší trhliny se projevily v klenbách renesančních podloubí i ve štítech domů vystavěných v 16. a 17. století. Byť se některé domy v minulosti opravovaly, poruchy se v nich znovu objevují. Domy jsou totiž vystavěny z lomového kamene spojeného značně zvětralou maltou.
Stav sklípku podepřeného výdřevou Památkáři kontrolují co týden. U další malé části sklepa, která přiléhá k silnici a žádné zabezpečení zatím nemá, nejspíš navrhnou rozšíření monitoringu.
"Výdřeva zabezpečila pouze část domu čp. 1213, která je podsklepena, ale do ulice přiléhá také polovina domu, jež podsklepena není a kde vlivem nadměrné dopravy stále aktivně pracuje podloží. O tom svědčí systém trhlin na domě. Naléhavost opatření omezujících těžkou dopravu je z toho důvodu stále vysoká," řekla Radka Škaldová z odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, která má na starosti státní památkovou péči. Majitelka sklípku je sklíčená. Na dům, který koupili před šestnácti lety, zůstala sama. Před jedenácti lety pořídila novou fasádu, ale dům se teď trhá. Markantní zhoršení se děje právě letos.
"Když se tu nedávno byl podívat odborník, řekl mi, že kdybych chtěla dům zabezpečit, stálo by to miliony. Ale já nemám peníze na to, abych pořizovala ocelové sloupy. Mrzí mě, že jsem přistoupila na výdřevu do sklepa. Kdyby tam nebyla, chodník by se sesypal dolů, možná by mi i víc praskl dům, ale něco by se s tím muselo dělat. Výdřeva mi znehodnotila dům, z mého sklepa se vlastně podepírá městský chodník a kus silnice. Měla jsem ten sklep ráda, ale už tamnechodím," posteskla si Libuše Hallová.

Překvapilo ji, že výdřeva má zůstat ve sklepě natrvalo. Do sklípku ze 16. století si lidé kdysi chodívali nabírat vodu, protože za domem v hradební věži fungovala vodárna.

Voda proniká do sklepa, praská dlažba v kuchyni.
Velké problémy mají i majitelé nárožního domu při vjezdu do náměstí od Orlických hor, kde kdysi stála Horská brána. Od rekonstrukce náměstí jim při velkých deštích proniká voda do sklepa, letos se však na domě výrazně podepsalo právě množství projíždějících aut.
"Domy se otřásají těžkou dopravou, u nás se to projevilo zvnějšku na popraskaném soklu, ale i uvnitř. Praská například dlažba v kuchyni i koupelně, které jsme před několika lety rekonstruovali. Dohodli jsme se na společném postupu s majiteli dalších domů, že sepíšeme škody, které nám vznikají a oslovíme s tím Ředitelství silnic a dálnic. Nejsem ale snílek," řekl spolumajitel domu Miroslav Kosek. Opravy soklu v úzkém místě při silnici plánuje nejdříve na příští jaro. Město už poslalo na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odborný posudek i fakturu za výdřevu s žádostí o proplacení. Požádalo také o společné jednání se správcem silnice, krajským radním pro dopravu, krajským úřadem a policií.
"Chtěli bychom řešit, co bude dál. Dokud vede objízdná trasa přes náměstí, je na policii, aby hlídala, aby tam nevjížděly kamiony. Poté teprve musíme řešit nějaké omezení, aby náměstím pokud možno neprojelo nic těžkého, tedy ne velká nákladní auta ani velké autobusy. Bude se zde muset změnit systém dopravy," uvedl starosta Nového Města Petr Hable.

Podle něj samospráva bude žádat i o přemístění trasy I/14 mimo náměstí. Potíž je však v tom, že opravovaná krajská silnice se platí z dotace a vztahuje se na ni patnáctileté období udržitelnosti.

Domy ze 16. století vs. doprava 21. století.
Novoměstská památkářka už v létě zahájila správní řízení s ŘSD, že silnice poškozuje městskou památkovou rezervaci, ale na radu památkové inspekce jej stáhla. Už však dala podnět krajskému odboru dopravy, aby přijal opatření k ochraně kulturního dědictví, protože v městské památkové rezervaci je to jeden ze zásadních veřejných zájmů.
Stejný dokument i s posudkem expertů poslala i ministru kultury, ministru dopravy, generální ředitelce Národního památkového ústavu, pobočce památkářů v Josefově, hradeckému hejtmanovi, generálnímu řediteli ŘSD i starostovi.
"Očekávám, že se najde někdo odvážný a kompetentní, kdo se zasadí o to, že konečně městskou památkovou rezervaci přestane devastovat doprava, která tam nepatří. Do této rezervace by ideálně měli mít přístup s vozidly lidé, kteří tam žijí, pracují, podnikají, a lidé, kteří chtějí toto krásné historické prostředí navštívit. Památková péče nevidí naprosto žádný relevantní důvod, proč ještě v roce 2018 vést rezervací silnici 1. třídy. Domy ze 16. století postavené na zvětralém skalním ostrohu nemohou vydržet zatížení, které přináší doprava 21. století," poznamenala památkářka Radka Škaldová.
Příčinu narůstající dopravy vidí v rozvoji průmyslové zóny kolem Kvasin, proto také očekává, že se najdou peníze na nápravu způsobených škod. Teď se čeká, jak se k opravě silnice přes náměstí i k náhradě škod na domech postaví ŘSD. V srpnu však v odpovědi pro MF DNES odmítlo nést odpovědnost, stav vozovky je podle státní firmy dobrý a škody vyplynuly z toho, že jednotliví řidiči nedodržovali dopravní omezení pro nákladní auta.

Autor: Štěpánka Tůmová, 1. listopadu 2018.
Zdroj:https://hradec.idnes.cz/nove-mesto-domy-praskaji-doprava-historicke-centrum-nachodsko-pvc-/hradec-zpravy.aspx?c=A181029_435892_hradec-zpravy_posKomentář Novoměstského kurýra:
Základní problém je ve skutečnosti, že naše město nedokázalo dlouhou řadu let vyřešit novou koncepci dopravy v našem městě. Dlouhou řadu let se upínali k tzv. "Přeložce I/14", procházející také městem, ale na jiném místě. Ale i tam zůstávalo vše jen na papíře a nepodařilo se překonat základní problémy, v neposlední řadě překračování limitů hluku v zastavěných oblastech. A nyní místní referendum přeložku s velkou převahou občanských hlasů zaseklo a rozhodlo o obchvatu mimo město.
A tak se ztratila chybným přístupem k řešení nové koncepce dopravy ve městě dlouhá řada let. To se samozřejmě týká především tranzitní dopravy.

V "předreferendových" diskusích se objevila i otázka, proč se v současné době dokončovaná rekonstrukce trasy Spy - Krčín nedělala jako silnice I. třídy, což by se hodilo i pro přeložku, pokud by byla prosazena, ale i pro obchvat - který byl prosazen referendem. Příprava této akce trvala několik let. Tato otázka zaznívá stále naléhavěji. To by byl jeden z "koncepčních" přístupů k řešení dopravy v našem městě!
Ovšem v článku výše je docela zajímavá následující věta:
Podle něj (rozuměj starosty NMNM) samospráva bude žádat i o přemístění trasy I/14 mimo náměstí. Potíž je však v tom, že opravovaná krajská silnice (rozuměj Spy - Krčín) se platí z dotace a vztahuje se na ni patnáctileté období udržitelnosti.

S problémem náměstí souvisí i možnost parkování mimo náměstí, což zůstavá také nevyřešeno. To, že je náměstí citlivé na zatížení dopravou je všeobecně známé. To není nic nového.
K problémům přispěla i nedávná, asi s chybami, rekonstrukce náměstí, po které se objevilo zatékání do sklepů některých domů na náměstí. To, pokud vím, do dneška město také nedokázalo vyřešit. Takže opravdu, je třeba věci dokázat řešit s konkrétními výsledky! Zatím se to nedařilo.
Stanovisko paní památkářky (viz červeně označený text výše v článku) volá po "někom kompetentním". Ovšem věc musí řešit především naše město, nikdo kompetentní se sám nenajde. Toho je třeba nejen najít ale zejména donutit k řešení. A že za vedení silnice první třídy I/14 je odpovědné ŘSD, to je také všeobecně známé. Takže tím je vyřešeno to hledání.

Staronové vedení našeho města si dalo do svého "Programového prohlášení" před týdnem následující bod:

"Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí".

Opravdu nevím, jaká všechna řešení se za takto formulovaným cílem skrývají. Slovo "obchvat" tam postrádám. Ale jedno je zcela jasné: diskutovalo se už nekonečně dlouho, JE TŘEBA KONEČNĚ KONAT, KONAT, KONAT a pokládat na stůl jeden výsledek za druhým. Jednání bez výsledků je, víte na co!!! A je třeba KONAT zatraceně rychle a produktivně!
Ale vtírá se mi otázka - najde se na to v našem milém městečku někdo, kdo to konečně rozjede a dokáže? Pokud vím, tak např. ve fotbale, když potřebují vyhrávat, to dělají tak, že koupí nějakého špičkového hráče.


Jindřich Buchal.

Vloženo 2.11.2018.

STARONOVÉ VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA ZVEŘEJNILO SVÉ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ.
Podívejme se, jak chtějí realizovat výsledky referenda, kde zvítězil závazně obchvat.


V programovém prohlášení je (nečíslovaný) bod 2 následujícího znění:

"Zahájit diskuzi, zda je MOŽNÉ a VHODNÉ vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí."

To dokladuje, s jakým nasazením chce město řešit realizaci "Obchvatu města", tak jak to "dostalo příkazem" z uskutečněného platného a závazného místního referenda, kde 2116 oprávněných voličů skutečný obchvat města jednoznačně podpořilo.

Je to pohrdání nejen výzamným názorem značného množství občanů našeho města ale i platnými zákony. Dnes není o čem "diskutovat". Je třeba konat.
O co poctivější by byla například tato formulace programového cíle:


"Neprodleně zahájíme přípravu realizace obchvatu města v souladu s rozhodnutím místního referenda".

Ale jak je vidět, na jasné a konkrétní formulace si nové vedení našeho města moc nehraje. Ostatně je to přece "staronové" vedení města. Takže nic nového.

Co s tím můžeme dělat? Nezbývá, než pravidelně zjišťovat, jak odpovědní představitelé města ve SKUTEČNÉ přípravě obchvatu pokročili. A pokud se to nebude hýbat, využit všech dostupných nástrojů, aby se to rozhýbalo. Možná že z "Petičního výboru" se stane "Kontrolní výbor". A my, "obchvaťáci" budeme pomáhat ze všech sil.


Jindřich Buchal.