NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NOVÁ POVOLEBNÍ VLÁDA V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Vloženo 14.01.2019

Podívejme se, jak vypadá současná "vláda" našeho města:


Zdroj: Český statistický úřad, upraveno.

A nabízím také "tablo" našich Zastupitelů:
(Zdroj oficiálních fotografií: www stránky města)


Čopík Jan Ing. Ph.D.

Kulhavá Zdeňka PhDr.

Hable Petr

Maur Vilém Ing. MBA

Hladík Jiří

Prouza Radek

Petruželková Marie

Němeček Jan Ing.

Sláma Jiří Bc.

Žahourková Markéta

Paarová Soňa Mgr.

Hylský Josef Mgr.

Neumann Petr Ing.

Dostál Pavel Ing. et Ing.

Hovorka Libor Ing.

Kupková Irena Mgr.

Slavík Milan Ing.

Jarolímek Miroslav

Tymel Jiří Ing.

Prouza Martin Ing.

Balcarová Jana Mgr.

Ano, toto je ta sestava, kterou jsme si zvolili. Zastupitelstvo je nejvyšší rozhodovací orgán ve městě. O čem rozhodne, to platí.
Věřme, že bude moudré a aktivní. A že bude rozhodovat ve prospěch všech občanů našeho města.
A že maximální transparentnost svých jednání považuje za důležitou.


Ovšem po zveřejnění zápisu z prosincového Zastupitelstva nás čekalo nemilé překvapení - nenašli jsme obvykle již několik let zveřejňovaný zvukový záznam z průběhu Zastupitelstva. A po delším zkoumání jsem zjistil, že prosincové Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo nový Jednací řád Zastupitelstva, ve kterém byla povinnost zveřejnit zvukový záznam na stránkách města vypuštěna.
V rubrice "dotazy a odpovědi" odpovídal pan tajemník tazatelce, že záznam musel být vypuštěn z důvodu GDPR (přitom se zrušením nebylo třeba nijak spěchat, když se to několik let bez problému zveřejňovalo a předpisově se v poslední době nic nezměnilo ("Zákon o ochraně osobních údajů" platí od dubna 2000 a "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" - GDPR - bylo v EU vydáno v dubnu 2016). Mohlo to být projednáno nejdříve v Zastupitelstvu s cílem najít způsob jak dál pokračovat ve zveřejnění zvukových záznamů. Například přímý přenos alespoň zvuku ze Zastupitelstva není v rozporu se žádnými platnými zásadami (stačí se podívat na internet). Řada měst a obcí své záznamy zveřejňuje a nenašel jsem žádnou informaci o nějakém postihu.
Připomínám, že změna jednacího řádu byla schválena jednohlasně. Nevíme jaké před hlasováním zazněly informace, nevíme jaká před hlasováním proběhla diskuse. Nemáme ten zvukový záznam. Ovšem vím minimálně o jednom případu, kdy se jeden ze zastupitelů po vydání zápisu z toho prosincového Zastupitelstva podivoval nad tím, že nenašel ten zvukový záznam, jak tomu bylo dosud. To u mě vzbuzuje otázku, zda o tom vůbec zastupitelé před hlasováním věděli. Ale to nevíme. Nebyl jsem tam a nemám ten zvukový záznam.


Ale jedna dobrá zpráva tu je:
Ve věci "boje za transparentnost" se snad můžeme spolehnout na "Sdružení nezávislých kandidátů" - viz Facebook - s jejich snahami a názory lze jen s radostí souhlasit. Takže opoziční Zastupitelé z této iniciativy, zkuste vnést trochu nového světla do jednání Zastupitelstva, např to hlasování s uvedením jmen nebo ty přímé zvukové přenosy z jednání. Ale i absence informací o krocích magistrátu v souvislosti s výsledkem místního referenda o obchvatu stojí za pozornost.
A řada dalších věcí, moc hezky to do svého předvolebního programu napsalo seskupení "Nové Město". Podívejte se, na mém Kurýru jsem to "zakonzervoval" v kolonce "Volby"


Jindřich Buchal.