NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


INFORMACE O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM 2021" DLE ZPRÁV VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA

Vloženo 17.10.2021, aktualizace 23.09.2023

Číslo opatř. Znění opatření v Projektovém listu Hlavní zodpovědnost

 

Poslední aktualizace Odkaz na příslušný projektový list
s informací o plnění
A.1.1. Aktivní koordinační a motivační role města při zprostředkování ploch pro výstavbu rodinných domů a bytových domů Místostarosta 23.09.2023 projektovy list A.1.1.
A.1.2. Startovací byty pro mladé, sociální byty MěÚ Odbor majetku města
23.09.2023 projektovy list A.1.2.
A.1.3. Prověření možnosti bydlení v areálu bývalých kasáren Místostarosta
23.09.2023 projektovy list A.1.3.
A.1.4. Kanalizace Spy Město vybuduje novou kanalizaci v místní části Spy. Kanalizace bude budována jako oddílná MěÚ Odbor majetku města
23.09.2023 projektovy list A.1.4.
A.2.1. Rozvoj aktivit Městského klubu pro mladé lidi (12-24 let) Městský klub
23.09.2023 projektovy list A.2.1.
A.2.2. Podpora sportování mladých a neorganizovaných skupin MěÚ Oddělení školství, kultury a sportu
23.09.2023 projektovy list A.2.2.
A.2.3. Modernizace stávajících a výstavba nových venkovních zařízení pro sportování především dětí a mladých lidí MěÚ Oddělení rozvoje města
23.09.2023 projektovy list A.2.3
A.2.4. Revitalizace území bývalých kasáren MěÚ Odbor majetku města 23.09.2023 projektovy list A.2.4.
A.3.1. Přitažlivost a dobudování drobné infrastruktury v přírodním zázemí města MěÚ Úsek cestovního ruchu
23.09.2023 projektovy list A.3.1.
A.3.2. Letní koupaliště MěÚ Odbor majetku města
23.09.2023 projektovy list A.3.2.
A.4.1. Trasování a řešení problémů na silnici I/14 na území města Starosta
23.09.2023 projektovy list A.4.1.
A.4.2. Parkování v centru města MěÚ Oddělení rozvoje města
23.09.2023 projektovy list A.4.2.
A.4.3. Oživení centra města Místostarosta
23.09.2023 projektovy list A.4.3.
A.5.1 Architektonické a urbanistické soutěže MěÚ Oddělení rozvoje města
23.09.2023 projektovy list A.5.1.
A.5.2 Modernizace zimního stadionu TJ Spartak
23.09.2023 projektovy list A.5.2.
A.5.3. Modernizace sokolovny TJ Sokol Nové Město nad Metují
23.09.2023 projektovy list A.5.3.
A.5.4. Modernizace a nové využití budovy bývalého hotelu Metuj MěÚ Odbor majetku města
23.09.2023 projektovy list A.5.4.
A.5.5. Kino 70 MěÚ Oddělení rozvoje města
23.09.2023 projektovy list A.5.5.
A.5.6. Oživení objektu kláštera a návaznost na oživení Komenského ulice Správce Novoměstský klášter, s.r.o. a majitel Řimsko-katolická farnost v NMnM
23.09.2023 projektovy list A.5.6.
A.5.7. Autobusový terminál MěÚ Oddělení rozvoje města
23.09.2023 projektovy list A.5.7.
A.5.8. Revitalizace veřejných prostranství MěÚ Odbor majetku města
23.09.2023 projektovy list A.5.8.
B.1.1. Jednání s majiteli průmyslových ploch, podpora využití průmyslových ploch Starosta
23.09.2023 projektovy list B.1.1.
B.1.2. Projektový přístup k rozvojovým požadavkům a potřebám podnikatelů MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
23.09.2023 projektovy list B.1.2.
B.2.1. Informace pro investory MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
23.09.2023 projektovy list B.2.1.
B.2.2. Propagace města ve spolupráci s firmami, lákání investic s vyšší přidanou hodnotou MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
23.09.2023 projektovy list B.2.2.
B.3.1. Systém informací pro podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
23.09.2023 projektovy list B.3.1.
B.3.2. Komunikace s podniky a podnikateli Starosta; starosta může některými aktivitami pověřit místostarostu 23.09.2023 projektovy list B.3.2.
B.4.1. Obnova technického vybavení místní střední školy Střední průmyslová škola, odborná škola a základní škola Nové Město nad Metují
23.09.2023 projektovy list B.4.1.
B.4.2. Program spolupráce střední školy a firem a základních škol Střední průmyslová škola, odborná škola a základní škola Nové Město nad Metují
23.09.2023 projektovy list B.4.2.
B.5.1. Prostory pro začínající podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
23.09.2023 projektovy list B.5.1.
B.5.2. Spolupráce místní SŠ a firem při ověřování (technických) nápadů mladých Střední průmyslová škola, odborná škola a základní škola Nové Město nad Metují 23.09.2023 projektovy list B.5.2.
C.1.1. Průzkum potřeb a očekávání cílových skupin Infocentrum
23.09.2023 projektovy list C.1.1.
C.1.2. Nové příležitosti pro aktivní rekreaci v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
23.09.2023 projektovy list C.1.2.
C.2.1. Příležitosti pro ubytování v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
23.09.2023 projektovy list C.2.1.
C.2.2. Cyklostezka kolem Rozkoše MěÚ Úsek cestovního ruchu
23.09.2023 projektovy list C.2.2.
C.3.1. Společná propagace MěÚ Úsek cestovního ruchu
23.09.2023 projektovy list C.3.1.
C.3.2. Informace pro turisty MěÚ Úsek cestovního ruchu 23.09.2023 projektovy list C.3.2.
C.3.3. Digitální informace MěÚ Úsek cestovního ruchu
23.09.2023 projektovy list C.3.3.
Poznámky Novoměstského kurýra:
Nenašel jsem v organizaci města "Úsek cestovního ruchu" tak počkám, koho tam dosadí město.
Doporučuji doplnit několik Projektových listů "D" - Zlepšování řízení MěÚ a jeho práce. Městský úřad by měl průběžně zlepšovat styl práce, výsledky, produktivitu, hospodárnost a služby ke spokojenosti občanů. Jinými slovy - zlepšovat kvalitu své práce v nejširším pojetí slova KVALITA.

Poznámka nakonec:
Toto je ukázka "Novoměstského kurýra" jednoduchého "systému" pro evidování ale i informování novoměstské veřejnosti o plnění nového "Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují 2021".
A důkaz, že to nijak významně nečerpá "kapacity" Městského úřadu. A že se to dá dělat průběžně.
Transparentnost a operativní ínformovanost o plnění v souvislosti s plněním nového "Strategického plánu" považuji za zásadní.

Všude jsem doplnil "Komentář novoměstského kurýra", kde jsem vyjádřil nespokojenost ze způsobu, jak naše město pojalo práci s novým Strategickým plánem, tj. že IGNORUJE existenci tzv. "Projektových listů", které dostalo spolu s tím Strategickým plánem. Dokonce, že je vůbec pro veřejnost nezveřejnilo. Zastupitelé je "vzali na vědomí".
Také jsem doplnil některé informace, které jsem čerpal z mého Novoměstského kurýra, tam, kde jsem takové informace měl. Nový "Strategický plán" považuji za základní podklad pro řízení rozvoje našeho města a tak by se s ním mělo také zacházet. To se v našem městě zatím neděje. Např. úplně se vytratila funkce tzv. "hlavního zodpovědného", který je uveden v každém Projektovém listu. Ve zveřejněné prezentaci převažují obecné formulace, ale nejsou tam žádná fakta a doklady z jednání o konkrétních výsledcích postupu realizací. Prostě velká dávka formálnosti. To jistě k dobrým výsledkům v plnění toho tentokrát docela dobrého "Strategického plánu" nemůže vést. Doufejme, že po volbách se to zlepší.


A ještě chci připomenout - Strategický plán je třeba považovat za "živý materiál" a tak nic nestojí v cestě v rámci aktualizace např. přidávat další Projektové listy, upřesňovat formulace atd.

A ještě jedna poznámka:
Pokud kdokoli zjistí chybu nebo omyl, prosím sdělte mi to.


Jindřich Buchal.
23.09.2023