NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


CO MĚ ZAUJALO NAJEDNÁNÍ VČEREJŠÍHO ZASTUPITELSTVA

Vloženo 29.04.2022

- pro kino byla doporučena k pokračování varianta B2.
Předpokládá se vyhlášení soutěže cca do konce května ale spíše v červnu. Do konce současného volebního období se zřejmě vyhlášení vítěze nestihne.
Podrobnosti najdete v Novoměstském kurýru na níže uvedeném odkazu:

Na posledním Zastupitelstvu padlo doporučení pro kino varianty B2

- Rekonstrukce Družební ulice, 1. etapa bude letos jedině když se podaří získat dotaci, nyní to ještě město neví.

- V postupu akce "Kasárna" nastal problém se sociálním objektem kraje, jehož návrh přesahuje na pozemek města. Možné řešení je buď změna Územního plánu nebo směna pozemků. Město bude prosazovat tu směnu.

- Silnice kolem Zázvorky letos nebude, má být v roce 2023. V roce 2024 město plánuje opravu silnice přes náměstí až k "Hamplovce". Teprve potom přichází v úvahu tzv. "přečíslování silnic", které toto vedení města plánuje, kdy by I/14 měla vést jinudy.

- Zastupitel za ODS ing. Slavík informoval, že jednal s hejtmanem KHK s cílem urychlit opravu silnice do Pekla a dostal příslib, že to pan hejtman urychlí.

Že si místní ODS provedla průzkum na místě zobrazuje jejich informace na facebooku, kterou jsem si sem dovolil včetně fotografií převzít.
Zdá se, že místní ODS nejen mluví ale i jedná.
Jindřich Buchal.