NÁVRAT DO VOLBY
Kdo kandiduje v našem regionu v komunálních volbách 2014?

Vloženo 28.8.2014.

Přehled kandidátů do komunálních voleb v regionu Nové Město nad Metují v roce 2014.
Nové Město nad Metují je obec s rozšířenou působností. Znamená to, že zastřešuje některé činnosti pro několik okolních obcí. Jedná se o tyto činnosti:
Obecně je rozšířená působnost vybraných obcí vymezena v § 66 a § 61 odst. c), § 11 odst. 2 a dalších ustanoveních zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Věcně je rozšířená působnost vymezena v mnoha speciálních zákonech. Obce s rozšířenou působností vykonávají zejména následující agendy přenesené státní působnosti:

evidence obyvatel,
vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů,
živnostenské oprávnění,
výplata sociálních dávek,
sociálně-právní ochrana dětí
péče o staré a zdravotně postižené,
vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí,
státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství
doprava a silniční hospodářství (evidence motorových vozidel, silniční správní úřad, stanovení místní úpravy provozu dopravním značením na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, pověření osob k zajištění přechodu školních dětí, evidence bodů za přestupky v silničním provozu, dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu atd.) - netýká se výkonu funkce vlastníka místních komunikací, práva ke stanovení podmínek pro provozování taxislužby a práva vyjádřit se k žádosti o licenci na autobusovou dopravu, které spadají do samostatné působnosti obcí.

Na stránkách Nového Města nad Metují byli zveřejněni i kandidáti v přidružených obcích do letošních podzimních komunálních voleb. Můžete se podívat na stránky Nového Města nad Metují ale i do Novoměstského Kurýra, kde jsem si dovolil také tyto seznamy v přehlednější podobě zveřejnit.
Upozorňuji, že se nejedná o oficielní seznamy, ty jsou na stránkách NMNM. Uspořádal jsem je do trochu přehlednější formy po jednotlivých obcích.
J.B.