NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ SE BUDE PROVÁDĚT REKONSTRUKCE NÁCHODSKÉ ULICE.
Podívejte se na připravená opatření:

Vloženo 10.02.2015.

Rekonstrukce Náchodské ulice v Novém Městě nad Metují.
Po mnoha letech stížností řidičů a obyvatel města bude Královéhradecký kraj v letošním roce rekonstruovat Náchodskou ulici v Novém Městě nad Metují.
Zhotovitelem stavby je firma Porr a.s., technický dozor stavebníka bude vykonávat Správa a údržba silnic (SÚS) Královéhradeckého kraje a.s.
Stavba je financována z Regionálního operačního programu a bude stát 35 mil. Kč., dalších 10 milionů investuje Nové Město nad Metují ze svých zdrojů na vybudování cyklostezky, chodníků a zeleně.

Rekonstrukce Náchodské ulice je rozdělena na dvě etapy:
V první etapě, která bude v závislosti na klimatických podmínkách zahájena 16. 3. 2015 a potrvá do 3. 5. 2015, bude rekonstruován úsek v délce 150m od křižovatky U Papežů po vjezd do firmy Arriva. V této etapě bude zmíněný úsek úplně uzavřen. Objízdná trasa bude pro osobní dopravu vedena ulicí Havlíčkova, podjezdem pod železniční tratí a ulicí generála Klapálka. Nebude obsluhována zastávka autobusu Náchodská a vybrané autobusové spoje budou zajíždět na zastávku Slza.

Druhá etapa bude zahájena dne 4. 5. 2015 a potrvá do 30. 8. 2015. V této etapě bude rekonstruován také most nad železniční tratí u firmy Ammann.
Rekonstrukce ulice Náchodské bude prováděna po polovinách tak, aby byla umožněna místní doprava v této ulici včetně autobusové dopravy. K dispozici bude jeden pruh komunikace, kde bude doprava řízena semafory. Nejdříve bude prováděna rekonstrukce pravé strany komunikace ve směru od křižovatky U Papežů a následně druhá polovina komunikace. Samozřejmě budou provizorně zpřístupněny vjezdy a vchody do jednotlivých nemovitostí.
V této etapě budou provedeny veškeré konstrukční vrstvy komunikace. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Havlíčkova, Rašínova, ul. 28. října, na kruhový objezd u hasičské zbrojnice a ulicí T. G. Masaryka směr Vrchoviny.

Objízdné trasy v každé etapě jsou vyznačeny na přiložené mapce. Tranzitní osobní a nákladní doprava bude po celou dobu výstavby obou etap vedena přes Jaroměř.

Zdroj:koluje po internetu, také stránky NMNM.
Poznámka Novoměstského kurýra:
Takže akce celkem bude stát cca 45 mil. Kč. Slušná investiční akce.
Jen jsem zvědav, jak se docílí, aby tranzitní osobní doprava vedla přes Jaroměř.
Také tuto informaci zveřejnilo dnes Nové Město nad Metují. Zkuste to tam ale najít. Našel jsem to v části "Pro média". Ale co občané? Ti to tam asi hledat nebudou!
A je to docela důležitá informace. Naštěstí tady máme i "Novoměstského kurýra". Tam to najdete hned.
Zdraví a za přízeň děkuje J.B.


DOPLNĚK 1:
Dne 11.2. se informace objevila už i mezi obvyklými informacemi na městských stránkách, takže s informovaností občanů už je to v pořádku.

DOPLNĚK 2:
Informace ze dne 20.2. v odpovědi starosty NMNM panu Vymetálkovi z Náchodské ulice na jeho připomínku na stránkách města:
Zástupcům města se podařilo vyjednat s vlastníkem komunikace a stavební firmou přístup a příjezd lidí do ulice V Zátiší. Po dobu realizace 1. etapy bude zabezpečen provizorní přístup z ulice Náchodská ze strany od Vrchovin a firmy Ammann. Na tomto provizorním přístupu je nutné omezit rychlost na max. 20 km/h a je nutné omezit množství příjezdů a odjezdů.