NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ BYLA ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA.
Kdo je ta významná osobnost?
JAN RYTÍŘ STRAKA Z NEDABYLIC, rodák z Nového Města nad Metují
a zakladatel Strakovské akademie v Praze.

Vloženo 5.03.2015.Pozor, na starobylém podloubí v Novém Městě nad Metují se chystá veliká sláva...


Významní aktéři odhalení pamětní desky, zleva:
Pavel Dvořák, vedoucí Úřadu vlády,
Petr Hable, starosta Nového Města nad Metují,
Jan Birke, starosta Náchoda,
Michal Beseda, místostarosta Nového Města nad Metují.


Markéta Mrázková seznámila přítomné s osobností Jana Straky z Nedabylic. V pozadí ředitel novoměstského muzea Jiří Hladík.


Slavnostní odhalení.


Vlevo Vladimír Klofáč, představitel Občanského sdružení "Poznávání", které se zasloužilo o dnešní instalaci pamětní desky.


Je vidět, že v Novém Městě má o kulturní události zájem dost lidí.


Mezi nimi i samotní nositelé kultury a umění - Vladimír Rocman (vpravo) a Jiří Marbach.


A takhle vypadá ta pamětní deska.Jako obvykle, odkazem níže můžete vstoupit do fotogalerie k této události:

Odhalení pamětní desky v Novém Městě nad Metují.