NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

LÁZNĚ VELICHOVKY PŘED OTEVŘENÍM.
Podívejte se na rozhovor, který mi poslal jaroměřský zpravodaj a fotograf Jindřich Polák.
Zajímá vás budoucnost LÁZNÍ VELICHOVEK?
Vloženo 25.03.2015.

Mgr. Martin Dűrrer, ředitel Lázní 1897,
s.r.o. Velichovky.

Dobrý den pane řediteli. Většina obyvatel nedaleké Jaroměře přivítala s radostí dobrou zprávu o znovuobnovení provozu Velichovských lázní. Můžete nám k tomu podat podrobnější informaci?
Nový majitel převzal lázně v červnu minulého roku 2014, s cílem jejich opětovného otevření. Tím, že zanikl původní provozovatel a činnost lázní byla přerušena, stál před námi nelehký úkol, kterým bylo získání celé řady povolení a naplnění všech legislativních požadavků, kterými stát podmiňuje poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Od Ministerstva zdravotnictví České republiky, respektive od Českého inspektorátu lázní a zřídel, jsme museli nejprve získat povolení k využívání přírodního léčivého zdroje Habřínky, kde se nachází zásoby našeho vysoce kvalitního peloidu, laicky řečeno rašeliny. Vypracování této jediné žádosti představovalo získání velkého množství dat. Ta byla přepracována do podoby 155 stran textu.
Následovala žádost o povolení lázeňské léčebně rehabilitační péče, která měla jen o tři stránky méně.
Po obdržení tohoto povolení jsme museli podat Ministerstvu zdravotnictví České republiky návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování léčebně rehabilitační lůžkové péče pro území České republiky. Po jeho vypsání následovala příprava materiálů pro účely řízení, i obhajoba, ve které jsme museli dokladovat, proč by měly zdravotní pojišťovny uzavírat smlouvy na úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče právě s naší firmou, Lázně 1897, s.r.o. - Velichovky.
V tomto slyšení, které proběhlo 12. února 2015 na MZ ČR v Praze, jsme dostali maximální počet 4 hlasů pro uzavření smluv jak u VZP, tak u Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
Zbývalo ještě získat velmi důležité oprávnění, a sice k poskytování zdravotních služeb. To se nám podařilo 2. března 2015, s platností od 4. března 2015.
Následovala změna zápisu do obchodního rejstříku, po které mohou být zahájena jednání o uzavírání smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. To je fáze, ve které se právě nacházíme.
S jakými největšími problémy jste se v souvislosti s obnovou provozu lázní potýkali?
Jak už jsem naznačil, jedním z problémů jsou legislativní požadavky a s nimi spojená časová náročnost. Je běžné, že vyřízení žádosti trvá i dva měsíce. Systém žádostí je často provázán tak, že musíte čekat, až dojde k vyřízení jedné žádosti, protože do další žádostí potřebujete doložit schválení té předešlé.
Dalším oříškem bylo sestavení týmu zaměstnanců, ve kterém je obsažena celá řada profesí, které jsou na trhu práce nedostatkové. Lékaři se specializací FBLR, fyzioterapeuti či maséři pro zdravotnictví.
Je jistě třeba zmínit se o provádění nutných oprav. Jakkoli vypadají budovy lázní z dálky dobře, byla zarostlá vedení vody, prosakovaly střechy, opadávaly omítky. I zde se udělal velký kus práce.

Kolik lázeňských budov a s jakou nabídkou léčby budete lázně provozovat? Na začátku se bude jednat o Masarykův dům a vilu Domov. Tam je soustředěno poskytování procedur.
V Masarykově domě budou poskytovány peloidní výkony, hydroterapie, kineziterapie, reflexní terapie, masáže, elektroléčba, termoterapie a ergoterapie. Ve vile Domov bude poskytována oxygenoterapie, suché uhličité koupele a plynové injekce.

Jaký celkový počet pacientů budete moci přivítat a s jakým počtem zaměstnanců počítáte?
Začínat budeme s kapacitou 120 pacientů. V červenci 2015 bychom chtěli splnit podmínky pro rozšíření na 180 klientů, dále se pak budeme snažit o možnost přivítat až 240 lázeňských hostů. Konečným cílem je samozřejmě co nejvyšší využití celého areálu. Momentálně u nás pracuje řádově 40 zaměstnanců. Minimální počty zaměstnanců jsou stanoveny zákonem. Jsou vázány vždy na počet šedesáti pacientů.

Dle informace z tisku plánujete provozovat i Domov pro seniory, je to pravda? Kolik budete moci seniorů ubytovat, jaký servis jim budete nabízet?
Ano, uvažujeme i o využití pro seniory. Ve hře je stále ještě více možností, nejen domov pro seniory, což je ve skutečnosti název jednoho z druhů sociálních služeb. Zde se již dostáváme do oblasti mimo zdravotnictví, do sociálních služeb, do působnosti zákona 108/2006 Sb. - Zákona o sociálních službách. Naší prioritou však byl rozjezd lůžkové lázeňské rehabilitační péče, následovat bude ambulantní péče a definitivní rozhodnutí o formě zařízení pro seniory.

S čím vším dalším v Lázních Velichovkách ještě do budoucna počítáte?
Tak jako automobilky představují nové vozy v pravý čas, potřebujeme i my čas na vývoj, i zhmotnění myšlenek a plánů, kterých máme celou řadu. Omlouvám se, nechci je prozrazovat.
Rád bych na tomto místě spíše poděkoval majitelům za odvahu, osobní přístup k lázním, i za jejich snahu, vrátit lázním prvorepublikový půvab. Je skutečně krásné vidět, jak z Masarykova domu mizí "kutilské zásahy z dob socialismu", jak je trefně nazval jeden z kameníků. Prostory opět získávají svoji dřívější noblesu, dá se říci, že člověk cítí, jak je zván ke vstupu.
Najednou získáte pocit, jako kdyby ty staré zdi volaly po přítomnosti hostů a lidí, kteří se o ně starají. Už brzy se dočkají lidé, i starobylá zákoutí lázní. A tak není náhodou, že naše motto zní: "Přátelství, prověřené staletími".
Myslím, že záchranu lázní jsme dlužili našim předkům, sobě, a vlastně i našim dětem. Z celého srdce děkuji všem, kdo k ní jakkoli přispěli. Mgr. Martin Dűrrer, ředitel Lázní 1897, s.r.o. Velichovky
Rozhovor a foto Jindřich Polák.
Dodatek Novoměstského kurýra:
Základní otázka - kdy budou lázně uvedeny do provozu zatím nebyla zodpovězena - ale bude to brzy - možná už 8. května 2015.
J.B.