NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

KUKS - HVĚZDA PRVNÍ VELIKOSTI.

Vloženo 9.4.2015.

Informaci poslal pro Novoměstského kurýra Jindřich Polák, jaroměřský zpravodaj a fotograf. Děkujeme.
Rozhovor se starostou Kuksu p. Jiřím Beranem.

Vážený pane starosto, celý Kuks se proměnil doslova k nepoznání. Mohl byste čtenářům Jaroměřského zpravodaje stručně přiblížit co vše se na "zámecké straně" v rámci rekonstrukčních prací uskutečnilo, opravilo?
V rámci Projektu Revitalizace bylo na levém břehu Labe, jak správně říkáte "Zámecká strana", protože právě zde stál dnes již neexistující zámek (plocha nad kaskádovým schodištěm), realizováno několik samostatných projektů.
Obec Kuks - realizovala kompletní rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků. Původní směsice žulových kostek, asfaltu a štěrku byla vyměněna za pískovcové dláždění, které v kontextu s okolními památkami působí velice důstojně. Dále byla opravena dvě ramena bočních schodišť spojující jednotlivé partery terasovitě členěného místa.
Společnost revitalizace Kuks o.p.s. - realizovala náročnou rekonstrukci dvou nábřežních objektů. Jednak budovu Hostince (známého pod názvem U Prďoly) a budovy dnešního informačního centra. Oba objekty budou cele sloužit veřejnosti.
Doc. Stanislav Bohadlo - pak doslova z ruin vystavěl budovu Muzea Rentzova knihtisku, další z nábřežních budov, která doplnila chybějící článek uliční řady.

Mohou návštěvníci v čase budoucím očekávat nějaké další stavební aktivity na levém labském břehu?

Dostalo se mi informace, že by se mj. měla opravovat zbývající část kovového mostu přes Labe a pokládat dlažba místo asfaltu na cestě od Obecního úřadu snad až po silnici na Choustníkovo Hradiště?
V nejbližší budoucnosti mohou návštěvníci Kuksu z náročnějších stavebních akcí očekávat chystanou rekonstrukci tzv. mostovky přes řeku Labe. Protože jde o rekonstrukci, zachováme nynější podobu. Pokud jde o komunikace, tak silnice III tř. na Stanovice je nyní předmětem plánování její rekonstrukce a v duchu památkové rezervace i zde budou použity kostky.

S jakým největším problémem jste se při provádění stavebních prací potýkali?
Šlo především o sladění jednotlivých stavebních aktivit tak, abychom vzájemně neohrozili termíny dokončení projektů, ale současně zajistili i "normální" chod obce.

Máte ohledně oprav a úprav v Kuksu v dlouhodobém horizontu ještě nějaké další plány, které by mohly čtenáře zajímat?
Zdaleka nemáme vše hotovo a jsme si toho vědomi. Je stále co zlepšovat, především ve vztahu k návštěvníkům. Po prvních prodělaných víkendech po "otevření", se projevila nedostatečná kapacita parkoviště, to jsme ale předpokládali. Dále to bude určitě pro cyklisty vítané pokračování cyklostezky a možné zázemí pro jejich kola. Pokud jde o restaurační prostory, to byla velká bolest, letošní sezona ale nabídne hned dvě nově otevřená zařízení a další budou určitě přibývat. Společně s hejtmanstvím a památkáři se navíc chceme zaměřit na tolik opomíjený Braunův betlém.

Děkuji za váš čas a přeji, aby se vám veškeré vaše plány podařilo realizovat.
Rozhovor a foto pro Jaroměřský zpravodaj - Jindřich Polák, duben 2015.
Nový most přes Labe. Posuďte sami, zda se hodí k celkové atmosféře místa. Já říkám ANO(!!!) - to je pěkný most. (Novoměstský kurýr -J.B.)