NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V Novém Městě nad Metují se konalo pasování prvňáčků na "Rytíře krásného slova".

vloženo 22. 5. 2015.

Prvňáčci byli pasováni na Rytíře krásného slova.
Městská knihovna v Novém Městě nad Metují pořádala 19. a 20. května 2015 pasování prvňáčků. Jedná se o tradiční akci, která probíhá každoročně již od roku 2005 a na kterou jsou zváni prvňáčci ze všech tří novoměstský základních škol ale také ze škol v okolí - Černčic, Bohuslavic, Nahořan a Provodova-Šonova.Celý program začínají děti přivoláním princezny Abecedy, která jim prozradí, jak je celý rok bedlivě pozorovala a viděla, jak se učí jednotlivá písmenka a začínají číst. Tím se z dětí stávají čtenáři a zaslouží si proto být pasováni na Rytíře krásného slova. Potom jim princezna přečte slib, který skládají všechny děti: "Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského, budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou.""Celkem se naší akce zúčastnilo 141 dětí. Pro všechny jsme měli připravený roční čtenářský průkaz zdarma a další drobné dárečky. Odnesly si také žluté tričko - pasovací roucho rytíře - které jim bude připomínat dnešní slavnostní den." uvedl ředitel knihovny Vladimír Růžička, který se v celém programu ujal role zakladatele Nového Města nad Metují Jana Černčického z Kácova a osobně pasoval každého prvňáčka poklepáním mečem na rameno.
Zdroj: tisková zpráva z města.