NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NÁCHODĚ UŽ ZAČALI UPRAVOVAT KRUHOVÝ OBJEZD "U ČEDOKU"

vloženo 7. 7. 2015.


Stavební práce na opravě okružní křižovatky u Čedoku budou zahájeny 7. 7. 2015 a potrvají do listopadu letošního roku.
Během úprav této křižovatky dojde k rekonstrukci a přeložkám všech inženýrských sítí, součástí bude také kompletní úprava drážního viaduktu a výstavba dvou tzv. "bypassů" ve směru z ulice Běloveské do ulice Plhovské a z ulice Plhovské do ulice Raisova.
Hlavním cílem plánované rekonstrukce je prostorové rozšíření okružní křižovatky, tak aby vyhovovalo současnému dopravnímu zatížení. Další nedílnou součástí bude přemístění přečerpávací stanice dešťových vod z prostoru křižovatky.
Provoz bude v místě oprav probíhat kyvadlově (stejně jako tomu bylo při opravě OK u Slávie). Z tohoto důvodu dojde pochopitelně k velkému dopravnímu zatížení a nepochybně i zdržení pro řidiče na průjezdu Náchodem. Upozornění na uzavírku a dopravní komplikace bude umístěno na výjezdech směrem na Náchod v Trutnově a Jaroměři, ale také v Hradci Králové na okružní křižovatce u ČKD, tak aby především řidiči nákladních vozidel do Náchoda nezajížděli, pokud nebude nezbytně nutné.Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap, které budou provázet následující dopravní omezení:
1. etapa - od 7. 7. do 23. 9. 2015.
V této etapě dojde k uzavření poloviny okružní křižovatky (silnice I/33 E67) včetně navazující silnice I/14 ulice Plhovská, pod železničním viaduktem po okružní křižovatku "u Itálie". Průjezd pod železničním viaduktem bude tedy uzavřen pro všechna vozidla v obou směrech.
Z tohoto důvodu bude otočen směr jízdy v ulici Volovnice a objízdná trasa pro osobní automobily a linkové BUS ze směru jízdy od Plhova, Červeného Kostelce, Broumova a Hronova bude vedena právě ulicí Volovnice, dále Parkány, Mlýnská, Němcové na okružní křižovatku "Slávie" a dále po ulici Pražská. Zde bude jako náhradní autobusová zastávka za v této etapě zrušenou zastávku v ulici Pražská (Náchod "OKRES") sloužit autobusová zastávka (Náchod "HAMRA"). Další zastávky na výjezdu z Náchoda zůstávají beze změn.
Nákladní vozidla (ve stejném směru jízdy), pokud nebudou respektovat upozornění na trase již od Trutnova, musejí jet od okružní křižovatky "Itálie" do Bělovse ulicí Kladskou přes železniční přejezd u zastávky Běloves až na křižovatku se silnicí I/33 ulice Polská (Albert Hypermarket) a dále pak po silnici I/33, ulicí Polskou a Běloveskou, kde se zařadí do kyvadlového provozu v místě okružní křižovatky Čedok.
Ve směru jízdy od Hradce Králové do Polska (resp. Hronova, Broumova) musejí osobní automobily, BUS i nákladní automobily projíždět křižovatkou u Čedoku kyvadlově, následně dojde k rozdělení dopravy.Linkové autobusy budou moci v době od 04:00 do 23:00 hodin využít železniční přejezd u nádraží ČD. Upozorňujeme, že tato možnost se týká pouze linkových autobusů, v případě neukázněnosti ostatních řidičů bude Policie ČR tyto přestupky tvrdě postihovat. V ostatních hodinách musejí autobusy jet na okružní křižovatku u Kauflandu, kde bude umožněn výjezd přes žel. přejezd (ale pouze v případě, že přejezd nebude uzavřen, protože vozidla nemohou zůstat stát v křižovatce), příp. až na další křižovatku u hypermarketu Albert a zpět po ulici Kladské na autobusové nádraží.
Osobní automobily po projetí kyvadlového provozu přes stavbu pojedou na okružní křižovatku u Kauflandu a v případě možnosti opět pojedou po ulici Kpt. Jaroše na křižovatku s ulicí Kladskou a dále dle potřeby. Pokud bude uzavřen železniční přejezd v ulici Kpt. Jaroše, nemohou zůstat stát v okružní křižovatce a budou pokračovat na další křižovatku (Hypermarket Albert).
Nákladní automobily musí přes okružní křižovatku Čedok a následně ve směru jízdy na Červený Kostelec, Hronov a Broumov až na křižovatku u Hypermarketu Albert a zpět po ulici Kladské (přes železniční přejezd vlakové zastávky v Bělovsi).
Provoz bude v polovině okružní křižovatky, tj. v jednom jízdním pruhu, řízen kyvadlově - v době od 06:00 do 18:00 hod. pověřenými osobami a v ostatní době provizorní světelnou signalizací.
Současně dojde k uzavření chodníků a podchodu dle nutnosti. Náhradní trasa pro pěší bude vyznačena.

2. etapa - od 24. 9. do 24. 11. 2015
V této etapě dojde k uzavření druhé poloviny okružní křižovatky u Čedoku včetně navazující místní komunikace, ulice Husovo náměstí. Provoz pod železničním viaduktem bude v této etapě ve směru na Plhov obnoven jednosměrně pro všechna vozidla, čímž odpadne objízdná trasa přes Běloves pro osobní a nákladní automobily, i pro autobusy přes přejezd u nádraží ČD. Objízdná trasa pro osobní automobily a linkové autobusy ze směru jízdy od Plhova, Č. Kostelce, Broumova a Hronova povede i nadále ulicí Volovnice, Parkány, Mlýnská, Němcové na okružní křižovatku "Slávie".
Linkové autobusy pojedou stejně jako v 1. etapě včetně umístění náhradní autobusové zastávky Náchod "HAMRA".
Nákladní vozidla (ve stejném směru jízdy) pokud nebudou respektovat upozornění na trase již od Trutnova, musejí využít objízdné trasy přes Běloves. Současně dojde k uzavření chodníků podél toto uzavřené části okružní křižovatky a pro chodce bude vyznačena náhradní trasa.
V průběhu oprav v 1. etapě bude také zcela uzavřen vjezd z OK u Čedoku do ulice Raisova, kde bude probíhat rekonstrukce vodovodu, ale také v části parkoviště umístěno zařízení stavby. Počet parkovacích míst se tedy zmenší přibližně o třetinu a na parkoviště bude možné zajet pouze z ul. Pražské kolem budovy okresního soudu. Místní obyvatelé mohou jako alternativní trasu ve směru jízdy od Hradce Králové na Hronov či Broumov (do Bělovse) využít trasu od křižovatky "Slávie" vpravo ulicí Němcové, dále Purkyňova, Dobrošovská, přes pivovarský most, dále ulicí Mánesovo nábřeží do Bělovse do ulice 1. máje a dále dle potřeby.
Po celou dobu rekonstrukce okružní křižovatky u Čedoku, tj. v období od 7. 7. 2015 do 24. 11. 2015, dojde také ke změně jednosměrného provozu v ulici Prokopa Velikého na obousměrný v úseku mezi křižovatkami s ulicí Husovo náměstí a Žižkova.
Zásobování centra města bude zajištěno stejně jako doposud ulicí Kamenice, řidiči ovšem musí v souvislosti s otočením Volovnice počítat s tím, že výjezd z ulice Kamenice bude možný pouze buď vpravo do ul. Volovnice nebo vlevo přes parkoviště u pekáren. Do okružní křižovatky Itálie nebude vjezd možný.
Prosíme řidiče, aby po celou dobu oprav opravdu bedlivě sledovali a hlavně dodržovali dopravní značení, zejména pak v objízdné trase přes železniční přejezd u dopravního hřiště v Bělovsi neblokovali dopravu v křižovatce v době jeho uzavření důvodu projíždění vlaků.Zdroj: město Náchod.