NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ JSOU NA NÁMĚSTÍ VŽDY V NEDĚLI VE 14.00 PRÁZDNINOVÉ KONCERTY.
Pořadatel: Městský klub Nové Město nad Metují.
vloženo 23. 8. 2015.

Něco o kapele:

Malá dechová hudba STAVOSTROJKA z Nového Města nad Metují hraje tradiční české a moravské lidové písničky na letních a vánočních koncertech, nedělních odpoledních čajích, soukromých oslavách, tanečních zábavách a festivalech, posezení o vesnických poutích. Své příznivce má v milovnících pravé české dechovky.

Kapela vystupuje v počtu 15 muzikantů a 2 zpěváků s vlastní aparaturou.

STAVOSTROJKA byla založena v roce 1958 při Závodním klubu ze zaměstnanců tehdejšího národního podniku Stavostroj v Novém Městě nad Metují, ze kterého zbyl bohužel už jen název naší kapely.
Mezi zakládajícími členy byli Václav Šichan, František Vých, Jiří Staněk, Ladislav Jirounek, Jan Matějů, Josef Rydlo, Václav Lukášek, Jinřich Falta a Josef Kobrle.
Poslední z jmenovaných se zároveň stal prvním kapelníkem. Postupem času se kapela rozrůstala a v některých letech měla až 35 členů. Velkou podporu našla kapela u svého zřizovatele Závodního klubu a u bývalého ředitele n.p. Stavostroj pana Oldřicha Daňka.

Na postu kapelníka se v průběhu 50ti let vystřídali pánové Jan Chalupný, Zdeněk Tomeš a František Martínek, který je na postu kapelníka dodnes, i když zde již aktivně nepůsobí.

Za 50 let činnosti si STAVOSTROJKA vybudovala svoji tradici. Akcí, na kterých orchestr účinkoval, bylo nespočetně. Podnikové oslavy, průvody, různá kulturní výročí, taneční zábavy a koncerty.
Ze zahraničních zájezdů jmenujme alespoň Maďarsko, Německo (partnerské město Hilden) a Polsko.

Kontakt:
Dagmar a Petr Radovi
Za Řekou 91
547 01 Náchod-Bražec

Email: dapecomp@seznam.cz
Internet: www.stavostrojka.cz
Tel:+420 604 290 136

Výše uvedené informace převzaty z www stránek: http://www.mestskyklub.cz/html/souborstavostrojka.htmlPodívejte se na několik fotografií z dnešního vystoupení:

             

Jindřich Buchal.