NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ JE DOKONČENA VOZOVKA V ULICI NÁCHODSKÁ.
Tisková zpráva města Nové Město nad Metují.
Vloženo 30. 8. 2015.

Poslední kontrolní den v ul. Náchodská.
V úterý 25. 8. 2015 proběhl poslední kontrolní den průběhu rekonstrukce Náchodské ulice. Stavební firma Porr, a. s. konstatovala, že stavební práce probíhají v souladu s časovým plánem a vstoupily do závěrečné fáze. Termín ukončení prací bude tedy přesně tak, jak bylo od počátku naplánováno, v pondělí 31. 8. 2015, kdy bude spuštěn zkušební provoz. "Mnohokrát děkujeme firmě Porr i pracovníkům krajských organizací za dobrou organizaci celé akce. Ukázalo se, že nastavení vzájemné otevřené komunikace od samotného počátku příprav stavby umožnilo vyřešení všech problémů bez jakéhokoli vlivu na termín dokončení. S radostí tedy od 1. září vítáme všechny řidiče na krásném novém úseku silnice a uzavíráme kapitolu proslulého "novoměstského tankodromu". Obyvatelům Náchodské ulice, firmám sídlícím v přilehlé průmyslové zóně a všem, kterým tato stavba komplikovala život, děkujeme mnohokrát za jejich trpělivost.", uvedl starosta města Petr Hable.

V pondělí 31. 8. 2015 také proběhne kontrola Dopravním inspektorátem Policie ČR Náchod, který rozhodne o tom, zda je zrekonstruovaný úsek ulice Náchodské možné zprovoznit pro běžný silniční provoz.

Rekonstrukce začala 16. 3. 2015 a v její rámci bylo provedeno vybourání konstrukce stávající vozovky, odstranění pokladu, zpevnění pláně, nová zúžená komunikace včetně podkladních nosných vrstev, ostrůvky s přechody pro chodce, rekonstrukce mostu s vytvořením nájezdových oblouků, které umožní rychlejší průjezd.

Investorem celé akce byl Královéhradecký kraj, který je také vlastníkem komunikace. Celkové náklady na rekonstrukci Náchodské ulice přesáhly 35 mil. Kč. Město Nové Město nad Metují v rámci rekonstrukce této ulice začíná budovat nové chodníky, parkovací stání a cyklostezku. Pro tuto akci má město ve svém rozpočtu vyčleněno téměř 10 milionů Kč. Samotná realizace bude však levnější o 3,2 mil. Kč, které město získalo jako dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.
Zdroj: město NMNM.
Jindřich Buchal.