NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ BYLA UDĚLENA CENA MĚSTA ZA ARCHITEKTONICKÝ POČIN.
Tisková zpráva města Nové Město nad Metují.
Vloženo 28. 9. 2015.

Nové Město nad Metují udělilo Cenu města za architektonický počin.
Město Nové Město nad Metují na návrh městského architekta Víta Lukase každoročně uděluje Cenu města za architektonický počin. Vyhodnocovány jsou významné soukromé objekty, které byly v daném roce nově postaveny nebo zrekonstruovány a přispěly tak ke zkrášlení města. Cena je vítězům každoročně předávána osobně starostou města. V těchto dnech padlo definitivní rozhodnutí o udělení ceny za rok 2014. Cena byla udělena za rekonstrukci měšťanského domu č. p. 1001 v ulici Českých bratří. Hlavním důvodem byl velmi citlivý přístup majitelů k opravě fasády, kterou docílili svěžího historického vzhledu budovy.
"Cena za rekonstrukci tohoto objektu byla udělena především proto, že i když majitelé domu mohli zvolit pro ně jednodušší a levnější způsob opravy a budovu jen nově natřít, rozhodli se přesto rekonstruovat s daleko větším pochopením. Na fasádě se tak obnovily římsy, historická bosáž a také kamenické a kovářské prvky. Dům tak získal původnější vzhled, který citlivě zapadá do prostředí Městské památkové rezervace. Tento správný a zodpovědný způsob vnímání kontextu okolní architektury velmi oceňuji," uvedl městský architekt Vít Lukas.
"Nové Město nad Metují je od 50. let 20. století vyhlášeno Městskou památkovou rezervací a tento objekt stojí v její ochranné zóně v části zvané "Horské předměstí". Nyní se stal skutečným skvostem, který dominuje příjezdu na naše renesanční náměstí. Rodině Dostálových chceme alespoň touto formou za jejich starost o historickou památku poděkovat," doplnil starosta města Petr Hable.
Zdroj: město NMNM.
Jindřich Buchal.