NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


ZAJÍMAVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Z NAŠEHO MĚSTA.
Vloženo 3. 11. 2015.

Dvě novinky na webu Nového Města nad Metují:
"Rozklikávací rozpočet a výkazy hospodaření".


Rozklikávací rozpočet je jednoduchý,
přehledný a velmi snadno ovladatelný způsob, jak přinést občanům informace o hospodaření města. Od 1. listopadu nyní mají i obyvatelé Nového Města nad Metují možnost z pohodlí domova kontrolovat hospodaření svého města. Veškeré údaje jsou dostupné na webových stránkách města.

"Vytvořením a zpřístupněním přehledného rozpočtu na webu města pokračujeme ve snaze o maximální otevřenost úřadu vůči veřejnosti. Naší snahou je naplňovat volební program a plnit skutečně to, co jsme našim voličům slíbili. Transparentnost rozpočtu města a umožnění široké veřejnosti sledovat a kontrolovat aktuální hospodaření je logickým pokračováním naší snahy." uvedl místostarosta Michal Beseda a dodává:
"Aktualizace budou probíhat vždy jedenkrát za měsíc po účetní uzávěrce a ročně k 31. prosinci předcházejícího roku. V současné době jsou pro porovnání k dispozici údaje od roku 2012".

"Pro úplnost a usnadnění kontroly veřejnosti jsme mimo Rozklikávací rozpočet zavedli také zveřejňování měsíčních výkazů hodnocení plnění rozpočtu ve formátu pdf."


Zobrazení je v přehledné formě struktury rozpočtu. Občan může také sledovat informaci o aktuálním vývoji rozpočtu a plnění výdajů či příjmů. Vše je vytvořeno tak, aby informace o stavu rozpočtu města byly srozumitelné odborné i laické veřejnosti. Výhodou je jednoduché intuitivní ovládání a přehledné grafické znázornění informací. Rozklikávací rozpočet je umístěn v sekci Dokumenty města a úřadu a dostupný též z titulní stránky webu.

Zdroj: tisková zpráva města.

Vložil:        
Jindřich Buchal.