NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Vloženo 10. 11. 2015.
BYLA IDA ČEPOVANÁ V NÁCHODĚ OPRAVDU ZDRAVOTNĚ ZÁVADNÁ?
Převzato z posledního čísla 31 novin Echo:
STÁČENÍ IDY V BĚLOVSI DEFINITIVNĚ SKONČILO.
Koncem září vedení Města Náchod slovy místostarosty Tomáše Šuberta oznámilo, že z technických důvodů musí uzavřít oblíbený prameník minerální vody IDY v Bělovsi, který byl slavnostně obnoven v červnu 2011. Vlastní objekt prameníku a pozemku mělo Město Náchod ve výpůjčce od jeho vlastníků akciové společnosti Běloveské lázně. "Protože stávající technologie slouží již řadu let, je pro vybudování nového prameníku nutné provést její rozsáhlé obnovení včetně zkvalitnění čerpání vody. S tím souvisí nutná odstávka stávajícího prameníku v následujících týdnech. Velmi se proto omlouváme všem návštěvníkům, že od soboty 26. září 2015 nebude prameník v Bělovsi přístupný," uvedlo město v tiskové zprávě.
Místní občany však zaráželo, že se kolem prameníku nic neděje, žádné stavební ani technické práce nikdo neprovádí. Situace se začala vyjasňovat v druhé polovině října. Jak nám potvrdil člen představenstva Běloveské lázně a.s. Marian Khalifa, společnost městu vypověděla smlouvu o výpůjčce ze dne 21.5.2011. Podle dostupných informací byly hlavním důvodem výpovědi neshody se současným vedením radnice, které se týkaly zajištění pořádku, kvality čerpané vody a dodržování provozního řádu v prameníku a jeho okolí. V poslední době se také vyrojily informace, že IDA obsahuje značné množství zdraví škodlivého arsenu, který mnohonásobně převyšuje hygienické limity a zvýšená konzumace IDY tak přímo ohrožovala lidské zdraví.
Karel Petránek
.

Tolik zpráva z Echa.

Kometář Novoměstského kurýra:
Hledal jsem na internetu nějakou další zprávu o této siuaci. Ani na stránkách města Náchoda jsem nic nenašel.
Zdá se mi nepředstavitelné, že roky čepovali občané z náchodska zdravotně závadnou IDU. Že byl zřízen nový pramenník, posvětil ho dokonce biskup a najednou zdravotní nezpůsobilost čepované IDY? A kdy že vlastně mohlo dojít k znečištění arsenem, když před lety se IDA dodávala do celé republiky jako vyhledávaná kyselka.
No uvidíme, nechci zpochybňovat zprávu ECHA, ale doufám že se objeví oficielní zpráva města Náchod.
V měsíčním vydání Novoměstského kurýra jsem nedávno uveřejnil zprávu města Náchod o velkorysém projektu města Náchod s realizací nové stáčírny s parkovištěm a malou kolonádou!!! Ovšem termíny dokončení nového provozu tam nebyly.
Nabízí se také otázka, pokud byla IDA zdravotně závadná, kdo nese přímou odpovědnost.

Jindřich Buchal.


Město Náchod vydalo dne 11.11.2015 následující informaci:

Vážení občané Náchoda,
vážení milovníci běloveské minerálky IDA,

dovolujeme si vás informovat o aktuální situaci ve věci stáčení minerální vody v Bělovsi a uzavření prameníku.

Město Náchod ve spolupráci s Českým inspektorátem lázní a zřídel na jaře letošního roku po řadě jednání dospělo k závěru, že je třeba upravit stávající technologii čerpání minerální vody i s ohledem na možnost rozšíření množství čerpané vody.

Proto město Náchod zadalo na jaře zpracování studie proveditelnosti obnovy využívání zdrojů minerální vody v Bělovsi společnosti Aqua enviro, s. r. o., Brno. Cílem této studie bylo zhodnocení veškerých stávajících vrtů nacházejících se na území Bělovse, posouzení možnosti jejich využití, případně určení dalšího vhodného místa pro nové jímání minerální vody. Studie vycházela z hodnocení původních celkem 56 možných objektů, z nichž zachovalých a tudíž možných hodnotit je pouze osm. Jako perspektivní z hlediska dalšího využití byly zhodnoceny pouze vrty IDA 1 a IDA 2 , a v Jiráskově statku vrty označené IDA 3 a IDA 4, které v minulosti sloužily pro stáčírnu. Další vrty byly označeny jako neperspektivní a technicky nekvalitní.

Z této studie vzešla také myšlenka provedení nového městského zdroje na pozemcích města severně od lázní inspirovaná modelem fungujícím v mnoha lázeňských místech, kdy město jako řádný hospodář může být ideálním správcem a provozovatelem.

V návaznosti na to si Město Náchod nechalo v průběhu léta zpracovat projekt podrobného hydrogeologického průzkumu, který měl za cíl lokalizovat místa nových průzkumných jímacích vrtů, které by se do budoucna mohly stát novými dalšími minerálními zdroji typu IDA. Průzkum byl v září letošního roku ještě doplněn podrobným hydrogeologickým měřením, které přesně určilo nejvhodnější umístění průzkumných vrtů.

V současné době byl vybrán na základě výběrového řízení dodavatel zmíněných průzkumných vrtů a po získání všech potřebných povolení budou zahájeny práce.


K problematice odarzenování
Minerální voda IDA obsahuje historicky vedle dalších minerálů i stopová množství arzenu. Na tuto skutečnost byli odběratelé vody vždy upozorněni, stejně tak tomu bylo od října 2011, kdy byl obnoven prameník (kaplička) nad pramenem Jakubovým.
Nově budovaná technologie, která zkapacitní možnost čerpání minerální vody, bude proto doplněna o zařízení, které sníží obsah arzenu pod 10 mikrogramů v litru.

V průběhu popisovaných technologických prací byla 21. 10. 2015 městu Náchodu doručena výpověď z dvacetileté smlouvy o výpůjčce budovy a pozemku prameníku (v majetku společnosti Běloveské lázně a. s.), a to bez udání důvodu. V tomto případě se jedná o roční výpovědní lhůtu. O týden později, 29. 10. 2015, jsme obdrželi okamžité odstoupení od smlouvy o výpůjčce, kde běží měsíční výpovědní lhůta od data doručení, a které je zdůvodněno neplněním dvou ustanovení původní smlouvy o výpůjčce. S tímto tvrzením se však město Náchod neztotožňuje a Rada města Náchoda se tímto aktuálně zabývá a bude dále jednat s majiteli.
Z uvedených důvodů je město Náchod nuceno dočasně pozastavit práce na nové technologii a nelze proto ani upřesnit termín znovuotevření prameníku.

Město Náchod i nadále připravuje v Bělovsi výstavbu v místě historických Malých lázní, kde by měl v příštím roce vyrůst areál s rekonstruovaným posledním zbytkem původních lázní, kolonádou a novým místem s minerální vodou včetně venkovních vodních rehabilitačních prvků (např. Kneippův chodník apod.).
Projekt připravujeme v rámci přeshraniční spolupráce s našimi sousedy - Chudobou, Dušniky a Hronovem. Aktuálně máme velkou šanci s tímto projektem uspět v žádosti o čerpání evropských peněz.

Jan Birke, starosta,
Ing. Tomáš Šubert, místostarosta,
MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD., MBA - místopř. vlády pro vědu, výzkum a inovace, člen Zastupitelstva města Náchoda.