NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Vloženo 8. 12. 2015.
ROZPOČET NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ PRO ROK 2016 SCHVÁLEN
Tisková zpráva města Nové Město nad Metují:
Novoměstští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016.

Jedním z nejdůležitějších bodů, které projednávali na svém posledním letošním jednání 3. prosince 2015 novoměstští zastupitelé, byl návrh rozpočtu města Nové Město nad Metují. Po obšírné diskuzi byl schválen 18 hlasy z 19 přítomných zastupitelů.

Příjmy předpokládá Nové Město nad Metují v roce 2016 ve výši 152,4 mil. Kč, výdaje obdobně jako v roce 2015 jsou plánovány na 170,2 mil. Kč.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, předpokládaný schodek ve výši 17,8 mil. Kč bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. V letošním roce vedení města přistoupilo k zásadní změně při schvalování rozpočtu, město nebude na začátku roku po mnoha letech hospodařit v režimu rozpočtového provizoria.

"V minulých letech bylo ke konci roku vždy schvalováno pouze rozpočtové provizorium a rozpočet byl následně schvalován až na únorovém jednání Zastupitelstva. Schválení rozpočtu již před koncem roku umožní nejen lepší plánování investic v průběhu roku, ale i jejich vysoutěžení v době, kdy stavební firmy teprve hledají zakázky pro následující sezonu. Snažíme se tak předejít situaci, kdy za současného růstu naší ekonomiky bude pravděpodobně pro některé akce nedostatek kapacit ve stavebnictví. Nemalý přínos spatřujeme i v plánování činnosti škol, školek a ostatních městských příspěvkových organizací, které již v prosinci budou přesně vědět, kolik peněz dostanou následující rok do svého rozpočtu," uvedl místostarosta Michal Beseda.

Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí roku 2016 bude zateplení panelových budov čp. 44-47 Na Rychtě, rekonstrukce západního a jižního Zadomí, které bude zadlážděno, stejně jako jsou již nyní upravena severní a východní strany Zadomí. Významnou investicí bude také vybudování kanalizace v ulici Nábřežní a pokračování v budování kanalizace ve Vrchovinách.

Chystají se také další opravy chodníků a silnic ve městě. "Stav nejen silnic, ale i chodníků, je tím, co podle všech průzkumů obyvatele našeho města trápí nejvíce. Z oprav chodníků je v plánu kromě mnoha jiných například oprava v ulici Na Táboře, ve Vrchovinách u viaduktu a také v ulici Nádražní. Již na jaře 2016 začne kompletní oprava Sepského mostu, v dalších letech bude opravována silnice mezi Spy a Žižkovým náměstím v Krčíně, na kterou naváže oprava od Žižkova náměstí po křižovatku u Papežů," uvedl starosta Petr Hable.