NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Vloženo 12. 12. 2015.

SEZNAM KONKRÉTNÍCH POLOŽEK Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2016.

Zdroj: výpis ze zápisu ZM 111 ze dne 3.12.2015.
  ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 ve znění upravené přílohy č. ZM 111 - 5/6.
Součástí schváleného rozpočtu jsou tyto jmenovité projekty a akce:

- projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I", revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma - udržitelnost 30 tis. Kč,
- nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami 110 tis. Kč,
- rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD 50 tis. Kč,
- chodník v ul. Na Táboře - realizace 700 tis. Kč,
- projekt Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost 25 tis. Kč,
- VO a městský rozhlas ul. Nábřežní - realizace 400 tis. Kč,
- VO Sepský most - realizace 270 tis. Kč,
- autobusový příspěvek (zřejmě má být přístřešek - pozn. NK) na zastávce Krčín - Na Strážnici 300 tis. Kč,
- místo pro přecházení v ul. T. G. M. , stavební úpravy včetně nasvětlení 350 tis. Kč,
- aktualizace Regulačního plánu MPR 25 tis. Kč,
- koncepce dopravy v klidu 120 tis. Kč,
- nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku 250 tis. Kč,
- nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská realizace včetně VO 330 tis. Kč,
- kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VAK(u) Náchod 1 200 tis. Kč,
- MŠ Rašínova - rekonstrukce WC a umýváren I. a II. NP 1 500 tis. Kč,
- MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek 800 tis. Kč,
- ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem 250 tis. Kč,
- ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa 1 100 tis. Kč,
- ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD 1 000 tis. Kč,
- autobusové zastávky v ul. Halínská - PD 131 tis. Kč, dětské hřiště 900 tis. Kč,
- parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky "U Papežů" po č. p. 219 ul. Nádražní) 200 tis. Kč,
- rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD 60 tis. Kč,
- rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše - PD 100 tis. Kč,
- kanalizace Spy - DÚR 220 tis. Kč,
- komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD 30 tis. Kč,
- stavební úpravy chodníku v ul. Malecí 150 tis. Kč,
- dopravní značení 100 tis. Kč,
- Husovo náměstí - řešení zatékání 30 tis. Kč,
- Program regenerace - příspěvky na obnovu památek 700 tis. Kč,
- místní památky (oprava sochy Sv. Jakuba, hřbitovní zdi.) 750 tis. Kč,
- orientační značení 40 tis. Kč,
- městský mobiliář 300 tis. Kč,
- čištění skal včetně studny 90 tis. Kč,
- koncepce řešení zahrady u ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, ZŠ Komenského a MSSS Oáza 150 tis. Kč,
- parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.) 1 000 tis. Kč,
- novoměstská naučná stezka 130 tis. Kč, - stavební úpravy chodníku a zastávky v ul. 28. října 100 tis. Kč,
- autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD 500 tis. Kč,
- cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP 250 tis. Kč,
- cyklostezka Budín - Spy - PD 700 tis. Kč,
- cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD 380 tis. Kč,
- výměna oken v č. p. 4 - 600 tis. Kč,
- chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub) - PD 250 tis. Kč,
- Program regenerace - městské opevnění JV II. etapa 600 tis. Kč,
- Program regenerace - dům č. p. 1210 a věž Zázvorka - obnova obvodového pláště 400 tis. Kč,
- Program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova fasády 300 tis. Kč,
- autobusový přístřešek Malecí (včetně demolice stávajícího) 400 tis. Kč,
- rekonstrukce střešního pláště u ZUŠ č. p. 1238 - přeřešení PD 50 tis. Kč,
- OÁZA - rekonstrukce střechy - PD 90 tis. Kč,
- multifunkční objekt Kina 70 - PD + I. etapa realizace 500 tis. Kč,
- zateplení bytového domu č. p. 44 - 47 - 4 200 tis. Kč,
- kanalizace Vrchoviny kanalizační přípojka - PD (č. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VAK(u) Náchod 1 500 tis. Kč,
- VO ul. Školní 40 tis. Kč, revitalizace rybníku Hradiště - PD 100 tis. Kč,
- stará ekologická zátěž Elton - PD 50 tis. Kč,
- chodník ve Vrchovinách u viaduktu 750 tis. Kč,
- stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní 3 100 tis. Kč.