NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Vloženo 3. 2. 2016.
NOVÁ KNIHA Z NAŠEHO REGIONU.

     


Informace autora na přebalu knihy:

Vážení čtenáři,
     publikace, kterou držíte v ruce, vás provede historií kulturní instituce v Novém Městě nad Metují. Městský klub se od svého vzniku až do současné doby významně zasloužil o organizaci činností v oblastech vzdělávání, zprostředkování širokého spektra amatérského a profesionálního umění, zájmové umělecké činnosti i společenské zábavy.
     Uznání si zaslouží řada jmenovaných i nejmenovaných lidí, kteří se na činnostech podíleli a přispěli k bohaté a všestranné nabídce kultury.
     Stejné uznání patří hospodářským pracovníkům a funkcionářům města, kteří po celá léta místní kulturu, zejména organizačně i materiálně, podporovali.
     Věřme, že tomu bude tak i nadále a občané našeho města se budou moci těšit ze stále bohatší kulturní nabídky.


Kumštýř a spisovatel Jiří Marbach.
     Vydání publikace bylo iniciováno 50. výročím existence Městského klubu a především absencí písemných materiálů, dokumentujících jeho působení.
     Obtížnost zpracování spočívala v tom, že písemnosti z dřívějších dob, včetně propagačních tiskovin, byly zničené nebo skartované a tak jediným východiskem se staly vzpomínky pamětníků, jejich uchované fotografie či jiné záznamy a tiskoviny vlastní, nebo z pozůstalosti rodinných příslušníků.
     Důležitým pomocníkem byly částečně i archiválie města uložené v okresním archivu a záznamy v městské kronice. Tím byl vymezen rozsah a hloubka výpovědí, které ve svém důsledku znamenaly riziko, že řada událostí a osob mohla zůstat opomenuta.
     Ale i tak mohl vzniknout vypovídající dokument, dokládající šíři a pestrost činnosti.
     Zařazení historického vývoje do tří etap odpovídá koncepcím, kterým vedení klubu se svým týmem v daných politických podmínkách muselo dát přednost a ve vymezených materiálních možnostech pak činnost uskutečňovat.
     O užitečnosti publikace nemůže být pochyb. Dohledávání údajů, spojených se vznikem řady kolektivů, přineslo také poznání, že by bylo užitečné zpracovat samostatně historií některých oborů jako vypovídající záznam kulturnosti města v jeho dějinách, ale také poučení pro doby následující.
Autor.

Podívejte se na ukázku několika stran:

  

  

  

  
Knihu můžete zakoupit v cestovní agentuře CIS,
TGM 69, 549 01 Nové Město nad Metují, telefon - 491 471 07, 491 471 173, 491 471 174, 731 285 763.

Odkaz na jejich www stránky:


CIS Nové Město nad Metují