NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 27. 1. 2016.
KOSTEL MILOSRDNÝCH BRATŘÍ SE BUDE OPRAVOVAT.
Rekonstrukce fasády Kostela Milosrdných bratří.
V polovině ledna letošního roku vydal Stavební úřad Nové Město nad Metují souhlasné stanovisko se zahájením oprav fasády na Kostele Milosrdných bratří na Komenského ulici. Budova Kostela Milosrdných bratří byla několik let terčem kritiky nejen místních občanů. Celý objekt byl dlouhodobě neudržovaný, postupně opadávající omítka hrozila zraněním procházejících osob. Zároveň se z kostelní věže stalo hnízdiště velkého hejna holubů, ničících svým trusem nejen vnitřní zařízení, ale i omítku a římsy budovy.


"Vedení města se několikrát setkalo s představitelem Řádu Milosrdných bratří a vytrvale upozorňovalo na nutnost neprodlené opravy budovy. Jsem velmi rád, že výsledkem našich společných jednání bude zahájení oprav již v letošním roce," uvedl místostarosta Michal Beseda. V rámci stavebního povolení se bude provádět oprava západní a jižní fasády Kostela narození Panny Marie, oprava kostelní věže, budou uskutečněny nouzové opravy pro zajištění bezpečnosti veřejného prostoru a opatření pro omezení vnikání vlhkosti do objektu.
"Jedná se o opravu jedné z nejvýznamnějších historických budov města, na kterou občané i návštěvníci velice dlouho čekali. Jsem přesvědčen, že její oprava přispěje k dalšímu zkrášlení hlavní ulice Nového Města nad Metují. Občany bydlící v blízkosti kostela prosíme již předem o trpělivost a shovívavost v průběhu stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí," doplnil místostarosta Michal Beseda.

Zdroj: tisková zpráva města.