NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Vloženo 21. 4. 2016.

KAMEROVÝ SYSTÉM V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ SLOUŽÍ DOBRÉ VĚCI.


Kamera u novoměstské Rychty.


Další úspěšné odhalení pachatelů díky kamerovému systému.
Kamerový systém je v Novém Městě nad Metují instalován od roku 2013, kdy byly ve městě umístěny pouze tři kamery s dohledovým pracovištěm na služebně Městské policie. V průběhu let 2014 a 2015 pak bylo uvedeno do provozu dalších 5 kamer rozmístěných v nejrušnějších místech města.
"Velmi nás těší, že se můžeme podělit o další úspěchy, které kamerový systém přináší. Podařilo se vyhledat a usvědčit rádoby umělce sprejera, který se chtěl zviditelnit svým uměním v průchodu na Rychtě a opravdu se mu to podařilo. Byl vidět na kameře, jak "pracuje" a následně zadržen příslušníky PČR z obvodního oddělení Nové Město nad Metují," uvedl Tomáš Košťál, strážník Městské policie a dodává: "dalším případem, který pomohl kamerový systém odhalit, byl řidič, který zavinil dopravní nehodu a z místa ujel. Myslel si zřejmě, že je již nepostižitelný a nedostižitelný. Kamerový systém ho odhalil a bude po zásluze potrestán."
Současně upozorňujeme na nové telefonní číslo na Městskou policii. Jedná se o všeobecně známou linku 156, která byla v našem městě aktivována. Dovoláte se na ni 24 hodin a je současně používána s číslem 605 201 093.

"Všechny volající, ať již na číslo 156 nebo 605 201 093, prosíme aby hovor nepokládali pokud se službu konající strážník neozve do telefonu hned. Z důvodu nepřítomnosti strážníků na služebně MP dochází k přesměrování přímo do služebního vozidla MP, což trvá zhruba 5 vteřin. Pokud by MP z nějakého jiného důvodu nebyla schopna hovor přijmout, je automaticky přesměrován na Obvodní oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují," vysvětluje vrchní strážník Městské policie Miloš Kratěna.
Zdroj: tisková zpráva města.