NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Vloženo 20. 7. 2016.
NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA MALECÍ
Chvályhodná aktivita našeho města.

Nové dětské hřiště na sídlišti Malecí otevřeno.


Dětské hřiště na Malecí bylo dnes (18.7.) dopoledne doplněno lavičkami a odpadkovými koši a nyní již je plně přístupné dětem a rodičům. Otevření hřiště předcházel kontrolní den, kdy byl celý areál důkladně zkontrolován, zda je zde vše v souladu s bezpečnostními normami a dětem nehrozí zranění. Drobnější závady byly na místě vyřešeny s dodavatelem, který vše neprodleně odstranil."Celé hřiště je velmi pěkně sestaveno a je určeno především pro děti od 3 do 15 let. Instalované herní prvky jsou vyrobeny z akátového dřeva, některé v kombinaci s lanem. Vzhledem k bezpečnosti dětí jsme nechali herní prvky vyšší než jeden metr opatřit bezpečnou měkkou dopadovou plochou." uvedl místostarosta Michal Beseda a dodává: "Jsem rád, že Rada města v letošním roce rozhodla o vybudování zcela nového hřiště a ne jako v minulých letech pouze o drobném investování do menších úprav více dětských hřišť. V dalších letech budeme v tomto trendu pokračovat a chtěli bychom zprovoznit minimálně jedno kompletně upravené hřiště každý rok. Při výběru místa hřiště postupujeme stejně jako u silnic, chodníků, laviček, sekání trávy, zametání ulic a úklidu sněhu. Proto tedy na začátku vybíráme ta místa, která budou sloužit nejvíce lidem a z toto důvodu byla vybrána jako první lokalita na Malecí."

Výstavba byla zahájena ve středu 15. června 2016 a dodavatelem dětského hřiště byla v rámci výběrového řízení vysoutěžena firma Tomovy parky Group s. r. o. Celkové náklady na tuto investiční akci byly 935 tis. Kč.

Tisková zpráva města.