NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Vloženo 11. 9. 2016.
V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ SE KONALY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍPodívejte se na několik obrázků z této tradiční akce. Navštívil jsem pouze dopolední část, ale bylo opravdu na co koukat:


Příjezd Jana Černčického z Kácova se svou družinou na novoměstské náměstí.


Následoval bohatý průvod se zástupci různých spolků. Tradičně vynikali Podskaláci a...


...Základní škola z Krčína.


Jan Černčický z Kácova přijel se svou chotí - jak jinak - koňmo.


A zde již předává současný starosta Nového Města nad Metují Petr Hable klíč od města Janu Černčickému.


Pozdravné vystoupení zástupkyně města Duszniki Zdroj.


Skupina historických tanců VERE GRATIA - předvedli vysoce profesionální vystoupení.

Protože vystoupení skupiny VERE GRATIA mě opravdu zaujalo, našel jsem si internetové stránky této skupiny - podívejte se: http://www.veregratia.com/
Jsou to Moraváci.


A základní informace z jejich stránek:
Cílem souboru historických tanců je zprostředkovat divákům pohled na kulturu pozdního středověku a renesance. Při rekonstrukci tanců vycházíme především ze zaznamenaných původních informací o tanci, součástí našeho tanečního repertoáru jsou dochované choreografie 15. a 16. století z evropského prostředí. V tanečním repertoáru Vere Gratia najdete tance, které vyjadřují dvorskou i lidovou taneční kulturu uvedeného období.

Jednou z priorit souboru je i maximální přiblížení k autenticitě historického oděvu. Při jeho realizacích soubor čerpá z dochovaných textových a obrazových pramenů. Vere Gratia nabízí kromě tanečního vystoupení také přehlídku historického oděvu či ukázku oblékání historického oděvu doplněného průvodním slovem.

Soubor se pravidelně prezentuje v České republice i v zahraničí (mezinárodní festival Medieval days / Slovinsko). Členové souboru se účastní odborných kurzů českých i zahraničních lektorů historického tance. V současné době soubor tvoří pět tanečnic a čtyři tanečníci. Uměleckou vedoucí souboru je MgA. Kristýna Petříčková, která se interpretaci starého tance věnuje od roku 2004.
A na závěr této aktuality dvě panorama fotky:


Představitelé před svými diváky.


Diváci před svými historickými i současnými představiteli.Samozřejmě, uvedené fotografie zdaleka nejsou všechny, co jsem na náměstí dopoledne vyfotil. Podívejte se na fotogalerii z této akce:

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 2016


A na závěr poznámka Novoměstského kurýra:
Již tradičně se v Novém Městě nad Metují koná řada pěkných akcí s využitím překrásného novoměstského náměstí. A také s využitím již notně "zestárlého" pódia.
Opravdu, všimněte si, jak omšelé pozadí tvoří toto pódium při těchto akcích. A tak nezbývá než doufat, že se v dohledné době městu podaří vyřešit i tuto "drobnou" vadu na kráse.

Jindřich Buchal.