NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 06. 01. 2017.

NOVOMĚSTSKÝ KOSTEL "Narození Panny Marie" ZÁŘÍ NOVOU FASÁDOU.

Komenského ulici dominuje budova kostela Narození Panny Marie, kterému místní neřeknou jinak než klášter. Stav budovy byl častým terčem kritiky občanů, zejména z důvodu padající omítky a velice špatného stavu venkovní fasády. V září loňského roku začaly stavební práce, při kterých dostala budova zcela nový kabát.
"Budova kostela je ve vlastnictví řádu Milosrdných bratří. Vzhledem k tomu, že budova je kulturní památkou dominující nejrušnější ulici ve městě, bylo snahou vedení města vyjednat s majiteli co nejrychlejší opravu fasády. Během uplynulých dvou let proběhlo několik jednání s představiteli řádu Milosrdných bratří a v loňském roce bylo konečně možné začít s nákladnou rekonstrukcí fasády. Jejím výsledkem je nádherný pohled na budovu kostela, která je po dlouhé době opět chloubou Komenského ulice,"
uvedl místostarosta Michal Beseda a dodává:

"Nejen jménem vedení města, ale i všech obyvatel bych chtěl řádu Milosrdných bratří vyjádřit velký dík za zvelebení této části města."

"Rekonstrukce budovy byla dlouho odkládána, a to zejména z finančních důvodů. Konečný účet za realizaci fasády sice není prozatím uzavřen, avšak již nyní celková částka přesáhla 1,7 mil. Kč, z čehož 200 tis. Kč tvoří příspěvek z programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje,"
uvedl ředitel delegatury řádu Milosrdných bratří Jan Švorc.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo zastavit degradaci omítek fasády a kromě opravy západní a jižní fasády kostela zahrnovala také opatření pro omezení pronikání vlhkosti do zdiva na styku s terénem. V průběhu prací byly odstraňovány nevhodné novodobé tvrdé omítky a podle možností byly zachovány některé soudržné plochy původní, několik staletí staré barokní omítky. Nová omítka byla provedena klasickou vápennou technologií tak, aby byl zachován její historický vzhled. Poškozené architektonické prvky byly provedeny podle většinově zachovaných tvarů. V průběhu stavby byl rovněž posouzen stavebně-technický stav historické kostelní věže.

"Pokud to situace, zejména finanční, dovolí, měla by být v dohledné budoucnosti provedena taktéž rekonstrukce fasády věže. Kostel Narození Panny Marie se tak postupně opět stane architektonickou dominantou hlavní novoměstské třídy,"
dodává Jan Švorc.

Nové Město nad Metují bylo po staletí významným místem působení řádu Milosrdných bratří. V dobách míru, ale i válek a jiných těžkostí zde Milosrdní bratři ošetřovali nemocné a pomáhali chudým a potřebným. Význam konventu a nemocnice je patrný i ve výčtu řeholníků, kteří zde prováděli nepřehlédnutelnou a pokrokovou službu společnosti v duchu kvality, respektu, zodpovědnosti a spirituality, jako byl například lékař a milosrdný bratr Celestýn Opitz, zakladatel a průkopník anesteziologie.

"Vývoj moderních dějin našeho národa nedovolil řádu Milosrdných bratří obnovit původní význam novoměstské řádové nemocnice a konventu. Přesto jsme rádi, že na hodnoty, které na tomto místě naši spolubratři po staletí prosazovali a žili podle nich, upozorňuje kostel Narození Panny Marie, a prostřednictvím své umělecké a architektonické krásy lidi upozorňuje na správné hodnoty a podílí se tak nepřímo na tvorbě zdravé a ušlechtilé společnosti. Jsme přesvědčeni, že skrze tento kostel bude odkaz přítomnosti Milosrdných bratří v Novém Městě nad Metují patrný i nadále,"
uvedl Jan Švorc.


Zdroj text i foto: tisková zpráva města.