NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 05. 05. 2017.

ÚDOLÍ "DŘÍZNA" NEDALEKO PŘEPYCH - OÁZA KLIDU A POHODY.Horní konec křížové cesty.


Schody - je jich hodně - které vedou do údolí ke kapli, prameni atd.


Další ze zastavení křížové cesty.


A znovu dolů po schodech.


Boží hrob ve skále.


Krásně renovovaná kaple Panny Marie Lurdské.


Pěkné prostředí místa Dřízna.
Nedaleká rozhledna s dokonalým výhledem na všechny strany.
Na příjezdu do Přepych od Záhornice potažmo Rychnova nad Kněžnou je toto pěkné místo, odkud je blízko ke vstupu do dřízenského údolí a k poutnímu místu s kaplí. Ale můžete jít i přímo z obce Přepychy. Zeptejte se starousedlíků na nejbližší a nejpohodlnější cestu. Autem se tam zajet nedá. Ovšem je to blízko.

A je třeba doplnit podrobnější informaci o poutním místě DŘÍZNA:
(Dovolil jsem si převzít článek paní Dany Ehlové). J.B.

Vznik názvu Dřízna pro údolí s mnoha prameny a poutní místo je opředen tajemstvím. Uprostřed lesů, zhruba jeden kilometr od obce Přepychy na Rychnovsku, se ukrývá údolí, které stojí za návštěvu v kteroukoliv roční dobu - mariánské poutní místo Dřízna.

Vzniklo před více než jeden a čtvrt stoletím a genius loci mu nelze upřít ani v dnes, naopak. Do údolí vede několik cest. Ať si vyberete kteroukoliv z nich, do poslední chvíle nebudete tušit, jak krásná a poněkud tajemná lokalita se tu nachází. Tajemstvím je opředen už samotný název Dřízna - odkud pochází nebo jak vznikl tento místní název, nikdo prý neví a spolehlivou odpověď nelze nalézt ani v historických pramenech.

Tak pojďme a objevme Dřízna spolu. Od dominanty obce, kostela sv. Prokopa, se vydáme po silnici II. třídy směrem na Záhornici, zhruba po 300 metrech odbočíme mírně vpravo a pokračujeme necelý kilometr po žluté turistické značce. Teprve, když vyjdeme z lesa, rozprostře se před námi louka, na níž vidíme kapličku, kříž, památník, je tu i studánka.

Těžko uvěřit, že za vším stojí v podstatě jediný člověk - P. Alois Mádr, původem z nedalekého Bohdašína, který přišel na farnost v Přepychách v roce 1875. Psal se rok 1888, když tento kaplan inicioval stavbu kaple uprostřed lesů. Lokalitu si jistě nevybral náhodou, protože na začátku údolí vyvěrá vydatný pramen, který údajně nikdy nevyschne, a není zdaleka jediný, v jeho okolí jsou další.

Kaple s oltářem Panny Marie Lurdské vznikla u příležitosti 40. výročí panování Františka Josefa I. V přilehlé lesní stráni bylo pak v roce 1891 (před 125 lety) vybudováno čtrnáct zastavení křížové cesty a do skály vytesán Boží hrob.

Většinu nákladů - 3328 zlatých 72 krejcarů na kapli a 2000 zlatých na křížovou cestu - financoval sám iniciátor, kaplan Alois Mádr, zbytek věnovali věřící. Už předtím stál v údolí dřevěný kříž, který byl právě v 80. letech 19. století nahrazen litinovým. Vztyčení se dokončilo o půlnoci před svátkem narození Panny Marie 8. září 1883 a o den později, v den dvoustého výročí osvobození Vídně od Turků, ho posvětil spolu s jeskyní, v níž je studánka, přepyšský farář Antonín Flesar.

Škoda, že člověku, který nejen v Dřízenském údolí, ale také v samotných Přepychách zanechal nesmazatelné stopy, bylo dopřáno pouhých 41 let života. Zemřel v roce 1892 v Praze, ale pochován je na starém hřbitově v obci, pro kterou toho stihl tolik vykonat. Náhrobní desku, stejně jako Mádrův památník v Dříznech, uhradili občané, o čemž svědčí nápis:
"Kaplanu přepyšskému na věčnou památku věnují vděční ctitelé roku 1897."

Díky současnému vedení obce v čele se starostkou Zdeňkou Seidelovou se údolí vrátil původní "lesk". Na jaře loňského roku tu byl upraven terén, rozbahněné okolí kaple zpevněno štěrkem, opraveny cesty a vysázena nová zeleň - jako vzor posloužila stará pohlednice z roku 1925. V místě, kde kdysi býval obraz Matky Páně na dřevě s letopočtem 1764, zdobí od 18. května 2015 prostranství u pramene Křížovka nová dřevořezba, jejímž autorem je řezbář Radek Křivka.
Obnovila se tak prastará tradice, která trvá s menšími či většími přestávkami více než dvě stě padesát let. Věrným (ale mnohonásobně zmenšeným) obrazem madony v podobě jedinečného medailónku jsou od září 2015 obdarováváni noví občánci Přepych při vítání do života v místní kapli. Na rubové straně jsou uvedena jména rodičů a jméno jejich potomka s datem narození, čímž památka na mimořádný den získává na ještě větší originalitě.


Zdroj: www.novinky.cz, napsala Dana Ehlová
Nelze zapomenout na obec Přepychy a tak se podívejte na přiloženou fotogalerii:


Jarní Přepychy