NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 23. 06. 2017.

JE OPRAVDU VÝSTAVBA KOUPALIŠTĚ NEMOŽNÁ?

Posuďte sami:

Nedávno se na www stránkách našeho města objevila následující informace:

Dlouhodobým přáním obyvatel Nového Města nad Metují je nové koupaliště. Staré koupaliště, kdysi populární místo letních radovánek novoměstské mládeže, je již mnoho let mimo provoz a jeho opětovná rekonstrukce a otevření je vzhledem ke stávajícím předpisům nemožné.

Většina obyvatel Nového Města se podle průzkumu, který si nechala před 3 lety radnice vypracovat, sice považuje chybějící koupaliště za problém, nicméně dává přednost závažnějším a pro město potřebnějším investicím, jako jsou opravy silnic a chodníků, zajištění bezpečnosti ve městě nebo výstavba dětských hřišť.
"Výstavba nového koupaliště v současnosti není mezi dlouhodobými investičními záměry města a podle výsledků průzkumu věříme, že to obyvatelé města chápou. Snažíme se však hledat jiné alternativy, jak by Novoměšťáci mohli trávit čas u vody a nemuseli cestovat k Rozkoši nebo na koupaliště v okolí," vysvětluje místostarosta Michal Beseda a dodává:

"Inspirací pro nás byly říční lázně v Jaroměři. Jednou z možností, kterou jsme se zabývali, je postupné vybudování několika koupacích míst u řeky Metuje, která lemuje naše město. První takové místo právě vzniká v Krčíně u Daškova splavu. Městské Technické služby v současné době dokončují zemní práce tak, aby vše bylo připraveno k půli června."

V současné době byl vyčištěn břeh, srovnán terén a navezen první písek k vytvoření malé plážičky. Během 14 dnů budou instalovány dvě betonové lavičky a odpadkový koš. Dalším místem v okolí Nového Města nad Metují, kde je možné se během horkých dnů zchladit, je Stará plovárna.
"Jako tomu bývá zvykem každý rok, bude na Staré plovárně opět zprovozněna sprcha, kde je možné se během horkých dní zchladit. Pokud se projekt koupacích míst u Metuje osvědčí, máme v plánu v příštích letech tento záměr dále rozvíjet. Stávající místo u Daškova splavu bychom rádi každý rok něčím zvelebili, vybavili potřebným mobiliářem.
Ve spolupráci s veřejností bychom také rádi vytipovali další koupací místa, horkými kandidáty je místo v Pekelském údolí u Liščí boudy, Stará plovárna nebo okolí Rezeckého mostu," uvádí místostarosta Michal Beseda.

Konec citace.

Komentář Novoměstského kurýra:
Podívejme se na několik informací. Nejdříve plovárna na řece v Jaroměři:


Plovárna tam byla už mezi válkami. V současné době je to silně přestavěný a doplněný prostor. Podívejte se na několik fotek:


Jak vidíte, na místě je velký přístřešek pro rychlé občerstvení, bufet, prostor pro sport, půjčovna kánoí, koupání, zábavu, sociální zařízení, ubytování, parkování s dobrým příjezdem, napojení na cyklostezku. Kromě toho ještě vnitřní restaurace na úrovni vhodné dokonce pro konání svateb. Fotka restaurace převzata ze stránek koupaliště.

Kromě toho velká travnatá plocha pro uložení koupajících. Chystá se bazén s možností chytit si tam pstruha s následným upečením (jako to dělají v Polsku).

Také vzrostlá zeleň, doplňující kvalitu prostředí.

Takže laťka je hodně vysoko, pokud by to chtělo naše město napodobit.
A nyní se podíváme k "Daškovu splavu" v Novém Městě nad Metují:


Takže co lze říci k tomuto místu?

Ano, je tu splav, který zvyšuje hladinu. Dal by se asi upravit i prostor pod splavem. Ovšem pozemky na obou stranách řeky jsou v soukromém vlastnictví, takže pro žádoucí výstavbu by se musely vykoupit. To může být problém ale i náklady v případě pozitivního přístupu majitelů pozemků.

Vzpomeňme na Jaroměř - dvě lavičky a fůra písku to nespraví!

Také dlouhá doba, než by místo získalo potřebnou malebnost a "utulnost."

Také dost daleko od města.Ostatní místa jmenovaná ve zprávě města tj. prostor u "Liščí boudy", u tzv. "Staré plovárny" a nebo u "Rezeckého mostu" nepovažuji za vhodná.
Co tedy se dá dělat?Vraťme se do malebného údolí, které nemají nikde jinde - tj. do prostoru původního, dnes zdevastovaného koupaliště a jeho širokého okolí.No není to krása, celé toto údolí? A kousek od našeho starobylého náměstí.

A navíc - všechny rovinaté pozemky na obou stranách řeky od zdevastovaného koupaliště prakticky až k té "Staré plovárně" patří městu včetně těch chatek, co na nich stojí a včetně té cesty, co tam vede.
Co brání tomu vybudovat tam přírodní koupaliště napájené z řeky nebo z vykopané studny? A co brání tomu, postupně vybudovat v celém tom krásném údolí atraktivní místo pro odpočinek, regeneraci a možná i zábavu?

Podívejme se na jeden příklad z Litovle:
Koupaliště v Litovli:
Co je to přírodní koupací biotop?
Zjednodušeně řečeno je to uměle vytvořené přírodní koupaliště. Stěny i dno bazénu jsou potaženy zelenkavou fólií, která zvýrazňuje přírodní zbarvení vody. Voda se do bazénu napouští jednorázově ze studny a bude dle potřeby pouze dopouštěna. O čistotu vody se starají speciální rostliny, které se nacházejí v oddělených jezírcích (regeneračních nádržích), kam "špinavá" voda putuje pomocí čerpadel. Zde proběhne přes kořeny rostlin přirozený čisticí proces a malým potůčkem již odtéká čistá voda zpět do koupací nádrže. Systém je vybaven také sběrači mechanických nečistot. Díky biologické funkci rostlin není nutné do vody přidávat chemické a desinfekční přípravky. Biotop je tak velmi vhodný i pro alergiky.

Jak se budoval litovelský přírodní koupací biotop?
Biotop vznikl na místě dosavadního koupaliště z roku 1937, které prošlo v 60. letech 20. století výraznější proměnou (zmenšení plavecké části, vybudování brouzdaliště pro děti, kompletní přestavba sociálního zázemí). Od té doby se již litovelské koupaliště dočkalo pouze nezbytných udržovacích prací a nepatrných investic.
Na tom, že si staré koupaliště zaslouží ve 21. století novou moderní tvář, se shodli v Litovli snad všichni. Otázka jakou tvář ale rozdělila občany na dva tábory. Po mnoha diskusích a bouřlivém hlasování zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo v únoru 2011 změnu původně navrženého nerezového bazénu na přírodní koupací biotop.
Se stavbou se začalo na podzim 2012. Neobvykle silná a dlouhá zima a deštivé jaro výstavbu komplikovalo, a tak se nové koupaliště dočkalo otevření s malým zpožděním 1. srpna 2013.

Projektant: firma Bapo, s.r.o., Rousínov
Výstavbu realizovala: Stavební firma Vymětal s.r.o., Litovel
Investor: Město Litovel
Celkové náklady: cca 20 mil. Kč, z toho 9 mil. Kč získalo město díky dotaci z Evropské Unie.
Zdroj: www stránky města Litovel.


      

      


Na internetu najdete řadu přírodních koupališť, kde nejde o biotop ale o napájení z řeky!Co dodat na závěr?
Jde to! Když se opravdu chce. Překvapuje mě, že vedení našeho města dlouhodobě nevadí žalostný stav původního koupaliště a jeho okolí. Na pozemcích města! Jak dlouho bude trvat, než se najde někdo, kdo se nespokojí s tímto stavem a rozjede řešení?
Občané Nového Města by jistě byli rádi! A nejde jenom o občany. Jedna z prvních otázek, když přijedou turisté k Rambouskovi je: A kde je tady koupaliště? Přece jenom - to naše krásné, dnes hrubě zanedbané údolí by si to také zasloužilo. Podle mého názoru je to lokalita s vysokým užitným potenciálem.


Jindřich Buchal.