NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 31. 12. 2017.
JÁRA CIMRMAN NEZAPOMENUTELNÝ
Dovolte mi vzpomenout při příležitosti sváteční atmosféry posledního dne v roce největšího Čecha Járy Cimrmana.

Je známo, že všeobjímající Cimrman měl zvláštní slabost pro náš region, který opakovaně navštívil.
Já už jsem se na těchto stránkách jednou zmínil o pobytu Járy Cimrmana. Souvisí to se skutečností, že v Náchodě na místním hlavním nádraží existuje zajímavý otisk šlápot v pískovcové desce u nástupiště.
Cimrmanovským badatelům se podařilo zjistit, že otisk pochází od bot Járy Cimrmana, který zde na náchodském nádraží čekal na členy polární výpravy - tehdy na severní pól.

A existují náznaky skutečnosti, že když cestoval vlakem z Chocně do Náchoda, že se na chvíli zastavil na nádraží v Novém Městě nad Metují, kde pohovořil s tehdejším starostou Nového Města nad Metují (bylo to údajně v roce 1904). Není přesně známo o čem spolu hovořili, ale je možné předpokládat, že se ho novoměstský starosta ptal na jeho názor na myšlenku přeložky silnice I/14, která už údajně v té době existovala. Jaký měl Cimrman názor není známo, ale vzhledem k jeho všeobecně známé moudrosti a špičkové technické předvídavosti si dovedu představit, co doporučoval. Zmínku o této události jsem uvedl v měsíční variantě Novoměstského kurýra v červenci 2014, podívejte se.

Ale vraťme se k Cimrmanovi.
Podařilo se mi získat kreslenou pohlednici pohledu na Jaroměř z parku v prostoru "Na ostrově". Podívejte se, jak Jára viděl budoucnost v mé oblíbené Jaroměři:Je velká škoda, že neznáme přesnou podobu Járy Cimrmana v dospělosti. Následující fotografie jej přesto trochu přibližují.

Na obrázku vlevo malý Jára vyťukává taktovkou rytmus známé protirakouské písně.
Na obrázku vpravo je Jára Cimrman v gondole vzducholodi - postava uprostřed.

Je známo, že Jára Cimrman zanechal řadu potomků. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že se dosud nepodařilo získát Járovu DNA, nelze s jistotou potvrdit jejich otce. Znáte to, otec není nikdy jistý na rozdíl od matky. Pokud bychom takového potomka měli k dispozici dnes, jsem přesvědčen, že by byl mezi kandidáty na našeho budoucího prezidenta. Škoda.

Jára Cimrman dožil v Liptákově v Jizerských horách.
Čest jeho památce.A já přeji do nového roku kromě zdraví, abychom si dokázali zachovat smysl pro ten správný český humor. A selský rozum.

Jindřich Buchal.