NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 15. 01. 2018.
VÝZNAMNÁ STAVBA V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ


Starosta města podepsal se stavební firmou smlouvu na stavbu nové tělocvičny u Základní školy Komenského.

V pondělí 15. ledna 2018 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci stavby: "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem a stavební firmou STAKO s. r. o. z Hradce Králové.
"Zahájení stavby nové tělocvičny je naplánováno na jaro letošního roku. Celková doba výstavby by měla trvat nejdéle 15 měsíců, ukončení stavebních prací se tedy předpokládá do 31. 5. 2019. Celkové náklady na stavbu jsou téměř 25 milionů Kč, které budou hrazeny z rozpočtu města. Zastavěná plocha nové tělocvičny je 595,8 m2," uvedl starosta města Petr Hable.
Přístavba je situována do zadní části školy při pohledu z Komenského ulice. Jsou v ní navrženy rovněž šatny a hygienické zázemí, provozně je tělocvična propojena se školou. Z prostoru dvora je zajištěn bezbariérový přístup a přístup pro veřejnost. Konstrukční systém tělocvičny tvoří ocelová hala o rozponu 13,5 m. Šatny a hygienické zařízení jsou dvoupatrové, zděné, se stropní konstrukcí z železobetonových stropních panelů. Nově postavená tělocvična bude přes den sloužit pro školní výuku, v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech bude využívána novoměstskou sportovní veřejností.
Zdroj: tisková zpráva města NMNM.


Podpis smlouvy na výstavbu tělocvičny.


A takhle to bude ve finále vypadat.


Komentář Novoměstského kurýra.
Tak toto je akce, za kterou je třeba naši radnici pochválit. Tato stavba se rodila dlouho a těžce. Dnes je rozhodnuto. Jde o poměrně značnou investiční akci. Bohužel, pro Florbal to nebude, ale jistě to udělá radost nejen novoměstským školákům.

Jindřich Buchal.