NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 22.01.2018
Otázka a odpověď na stránkách Nového Města nad Metují ze dne 15.1.2018:

Dobrý den, rád bych se zeptal, kdy se mají zhotovovat podjezdy pod železniční tratí v ulicích Dobrušská a Havlíčkova, a tudíž kdy bude traťová výluka mezi Novým Městem nad Metují a Bohuslavicemi nad Metují. Jak to celé má dlouho trvat a kudy povedou objízdné trasy pro dopravu, ale také i pro chodce
.
Předem děkuji za odpověď. (Vloženo 15. 1. 2018)

Vážený pane Kňourku,
děkujeme Vám za Váš dotaz. U investora akce - Správy železniční a dopravní cesty, a.s. (dále jen "SŽDC") - jsme zjistili následující informace:

1. Výluka železniční dopravy je plánována ode dne 05.09.2018 do dne 04.12.2018.

2. Podjezd v ul. Havlíčkova
Stavební práce v ul. Havlíčkova budou probíhat ode dne 20.08.2018 do dne 04.12.2018. Objízdná trasa pro automobily i pro chodce bude ulicemi Náchodská, Gen. Klapálka a Nádražní. Možný průchod pod mostem bude záležet na průběhu stavby. Město ve spolupráci se SŽDC projednává dalších možné cesty pro pěší (např. přes nádraží do ul. V Zátiší).

3. Podjezd v ul. Dobrušská
Začátek prací bude nejspíše v srpnu 2018 po dokončení opravy vozovky na trase Spy - Krčín. Konec stavby souvisí s plánovanou výlukou, je tedy potřeba vše stihnout do dne 04.12.2018. V současné době je stavba ve fázi projektování a povolování. Objízdná trasa a uzavírka silnice III/30821 bude převzata ze stavby "Rekonstrukce komunikace Spy - Krčín", povede od Dobrušky směrem na Jaroměř. Osobní vozidla budou moci projet centrem města přes Husovo náměstí. Trasy pro pěší nejsou doposud projednány.

O dalším vývoji budeme občany informovat v Novoměstském zpravodaji, na městských webových stránkách a facebookovém profilu.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 22. 1. 2018


Komentář Novoměstského kurýra:

Citce z informace pana starosty v Novoměstském zpravodaji č. 1/2018:
Cituji:
Zlepšování stavu místních komunikací a chodníků je pro nás jednou z velkých priorit i v roce 2018. Mělo by konečně dojít na rekonstrukci silnice Krčín - Spy, dále se bude kompletně opravovat ulice 1. máje z krčínského Žižkova náměstí ke křižovatce u Papežů a komunikace od AMMANNU do Vrchovin. Koncem srpna začnou přípravné práce na rozšíření podjezdu v Havlíčkově ulici a takzvané "Myší díry" v Dobrušské ulici.

Citace z informace o "Plánovaných opravách silnic v letech 2018 - 2020" zveřejněné na stránkách města 17.2. 2017:
Cituji:
"Zásadní stavbou, ovlivňující další opravy a rekonstrukce, bude rozšíření železničního viaduktu v Havlíčkově ulici na standardní dvouproudou silnici s chodníkem a travnatým pruhem. Rozšíření musí proběhnout během výluky provozu na železnici, výstavba nového mostu je plánována na srpen-listopad 2018. Na jaře následujícího roku (duben-červen 2019) pod ním Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje vybuduje novou silnici, která bude součástí nově rekonstruované silnice č. 285 od Rychty v Novém Městě nad Metují po křižovatku Na Špici v Jaroměři.
Přestože se vedení města snaží, aby všechny dohody o plánovaných opravách a dopravních stavbách byly skutečně provedeny, je stále ve hře mnoho neznámých, které bohužel mohou některé stavební akce ohrozit. Záleží samozřejmě na tom, kolik peněz na opravy cest uvolní příslušná ministerstva, kolik peněz v dalších letech uvolní kraj. Přehled plánovaných oprav je tedy následující:

Rok 2018:
- Oprava silnice most u Ammannu - Vrchoviny
- Oprava ulice 1. máje (křižovatka U Papežů - Žižkovo náměstí)
- Nový železniční viadukt v Havlíčkově ulici
- Kompletní vybudování nového Rezeckého mostu a oprava ulice Na Hradčanech

Rok 2019:
- Rekonstrukce silnice č. 285 v úseku Rychta - křižovatka u bývalého Klubu
- Výstavba podjezdu pod novým viaduktem a oprava Havlíčkovy ulice
- Oprava silnice 308 (náměstí v Krčíně - kostel v Bohuslavicích)

Rok 2020:
- Výstavba nového podjezdu pod tratí v Dobrušské ulici (tj. náhrada Myší díry regulérní dvouproudou silnicí)"


Konec citace.


Novoměstský kurýr k tomu dodává:

Z výše uvedných informací vyplývá, že ještě v únoru 2017 město předpokládalo, že tunel v dobrušské ulici se bude řešit v roce 2020. Tehdy (únor 2017) již byla připravená oprava silnice Spy - Krčín (měla být zahájena v červnu), ale z důvodu problému s výběrovým řízením byla nakonec stavba odložena na rok 2018. Samozřejmě se nabízí otázka, proč už pro původní opravu této trasy naše město nepožadovalo realizaci přestavby tunelu pod železnicí v rámci jedné stavby. A v rámci jednoho rozsáhlého přerušení dopravy na železnici i na silnici. Tehdy ještě bylo relativně podstatně víc času než dnes, když pomineme, že požadavek na současnou přestavbu tunelu měl být uplatněn už při zahájení přípravy stavby silnice Spy - Krčín.
A nyní pan Pozděna v odpovědi města občanovi (viz výše) slibuje současné provedení v letošním roce. Posuďte sami, jak reálná je tato informace. A tak nás s vysokou pravděpodobností čeká dlohodobé dvojité omezení dopravy jak na silnicích tak na železnici. Jednou při realizaci podjezdu v Havlíčkově ulici (letos, pokud to dopadne), jednou při opravě "myší díry" v Dobrušské ulici v dosud (podle mě) neznámém termínu. Slibovaný letošní termín rekonstrukce tunelu se mi jeví jako naprosto nereálný (projekt, peníze, projednání, výběrové řízení,...).
Ovšem, musím připustit, že jsem možná přehnaný pesimista. Že se mýlím. Určitě nemám zdaleka všechny informace. Rád bych se mýlil.Dne 25. 1. 2018 zveřejnilo město následující tiskovou zprávu:

Plánované opravy silnic a chodníků v Novém Městě nad Metují v roce 2018.

V letošním roce čeká Nové Město nad Metují nebývalé množství rekonstrukcí silnic a chodníků. Na straně jedné opravy do budoucna přinesou vyšší komfort jízdy a chůze po novoměstských komunikacích. Současně však bude řidiče i chodce trápit několik uzavírek.

S opravami silnic by se mělo začít v závislosti na počasí nejpozději 1. dubna a veškeré stavební práce budou dokončeny do konce roku 2018. Jako první se začne opravovat silnice Krčín - Spy, která nemohla být realizována v roce 2017 kvůli průtahům odvolacího řízení. Zhruba v polovině dubna se začne s opravou silnice v ulici 1. máje - od Žižkova náměstí po křižovatku u Papežů. Ve stejné době bude probíhat také rekonstrukce silnice od mostu u AMMANNu do Vrchovin a v květnu by měla začít oprava Rezeckého mostu a rekonstrukce silnice a chodníku Na Hradčanech směrem na Jestřebí. Po dobu výluky dopravy na železniční trati od 4. 9. do 5. 12. 2018 se bude pracovat nejen na železnici, kde dojde i k rozšíření obou stávajících podjezdů z jednoho na dva jízdní pruhy s doplněním chodníku. Jedná se o viadukt v Havlíčkově ulici a o tzv. "Myší díru" v Krčíně v ulici Dobrušská.

Na jaře bude dokončena oprava silnice v Johnově ulici a oprava chodníku v ulici Boženy Němcové. Stavební firma opraví levý chodník v ulici T. G. M. od kruhového objezdu k restauraci Stop. Tato akce byla naplánována již na rok 2017, kvůli nedostatku stavebních kapacit se však uskuteční až letos. Navázat by měly opravy chodníků v krčínských ulicích Na Strážnici, 1. máje a Dobrušská.
"Letošní rok bude pro řidiče i občany našeho města náročnější kvůli plánovaným opravám. Prosíme proto všechny o trpělivost a shovívavost po nutnou dobu rekonstrukcí. Společně s investory a stavebními firmami již v současné době hledáme možnosti, jak nutné uzavírky a omezení zkrátit na co nejkratší dobu. Odměnou nám všem by měl být kompletně opravený průjezd městem a lepší průjezdnost obou viaduktů, které v současné době dopravu zdržují," uvedl místostarosta.

Michal Beseda dodává:
"Peníze na všechny akce jsou připraveny. Možné komplikace však mohou přijít ze strany mimořádně komplikovaných zákonů a vyhlášek, které například vloni zabránily uskutečnění opravy silnice ze Spů do Krčína."


K tomu já dodávám:
Obdivuhodný výčet akcí. Přeji si, jistě jako občané tohoto města, aby se vše povedlo podle plánu.
Jak je vidět, s těmi podjezdy se letos počítá. Doufejme, že to dopadne. S tou "myší dírou" by to byl "husarský kousek".Podívejte se na mapu a fotografie současného stavu obou podjezdů:Na realizaci "předělání" podjezdů je čas od 9. září 2018 do 5. prosince 2018. Šibeniční termín.

Jak je vidět na obrázcích, podjezd v Havlíčkově ulici je "jednoduchý" případ. Sejme se horní část železnice, upraví se podpěry do potřebné šířky a položí se delší část železnice. Tak nějak to asi bude (viz Vrchoviny).

Ale ta "myší díra" to je na první pohled podstatně složitější případ. Tady se stavařům nechci míchat do řemesla. Nechme se překvapit.

Jindřich Buchal.


31.1.2018 se na městských stránkách objevila následující komunikace v rubrice DOTAZY:
Níže jsem četl příspěvek a odpověď na dotaz, jak dlouho budou trvat objízdné trasy z důvodu oprav mostů v Krčíně. Odpověď "Začátek prací bude nejspíše v srpnu 2018 po dokončení opravy vozovky na trase Spy - Krčín. Konec stavby souvisí s plánovanou výlukou, je tedy potřeba vše stihnout do dne 04.12.2018. Proč není stavba rozšíření podjezdu provedena a plánována kontinuálně s opravou silnice a tedy i s uzavírkou? Vždyť opravy silnice mezi obcí Spy a Krčínem byly o rok odloženy a bylo snad dost času na přípravu stavby rozšíření mostu. Zase budou obtěžovat obec Spy průjezdy aut až do prosince, přitom to mohlo být maximálně do srpna 2018.
(Vloženo 29. 1. 2018)

Vážený pane Macku,
těch důvodů je více. Kromě zcela zásadního faktu, že podjezd je možné rozšiřovat pouze po dobu výluky na železnici, je dalším z nich například skutečnost, že zhotovitel viaduktu potřebuje mít zajištěnou dopravu po již hotové silnici, která je pro rozšíření viaduktu klíčová. Správa železniční a dopravní cesty, a.s., Centrum investic, rozvoje a inovací, Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. rozsah prací, technologické postupy a termíny koordinovaně plánují v návaznosti na připravované opravy dalších silnic, mostů a chodníků ve městě.
Rekonstrukce 3 km silnice a zbudování nového železničního mostu s umožněním 2 měsíční objízdné trasy z důvodu dalších staveb, skutečně vyžaduje využití celé stavební sezony až do zimy.
Věřte nám, že pečlivě zvažujeme všechny možné varianty a možnosti tak, aby se všechny plánované stavby uskutečnily a zároveň došlo k co nejmenšímu zatížení všech obyvatel našeho města.
S pozdravem
Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 30. 1. 2018