NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 22.02.2018

ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE DOPRAVNÍ SÍTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ v ROCE 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA ZE DNE 25.1.2018:

Plánované opravy silnic a chodníků v Novém Městě nad Metují v roce 2018.
V letošním roce čeká Nové Město nad Metují nebývalé množství rekonstrukcí silnic a chodníků. Na straně jedné opravy do budoucna přinesou vyšší komfort jízdy a chůze po novoměstských komunikacích. Současně však bude řidiče i chodce trápit několik uzavírek. S opravami silnic by se mělo začít v závislosti na počasí nejpozději 1. dubna a veškeré stavební práce budou dokončeny do konce roku 2018. Jako první se začne opravovat silnice Krčín - Spy, která nemohla být realizována v roce 2017 kvůli průtahům odvolacího řízení. Zhruba v polovině dubna se začne s opravou silnice v ulici 1. máje - od Žižkova náměstí po křižovatku u Papežů.

Ve stejné době bude probíhat také rekonstrukce silnice od mostu u AMMANNu do Vrchovin a v květnu by měla začít oprava Rezeckého mostu a rekonstrukce silnice a chodníku Na Hradčanech směrem na Jestřebí.
Po dobu výluky dopravy na železniční trati od 4. 9. do 5. 12. 2018 se bude pracovat nejen na železnici, kde dojde i k rozšíření obou stávajících podjezdů z jednoho na dva jízdní pruhy s doplněním chodníku. Jedná se o viadukt v Havlíčkově ulici a o tzv. "Myší díru" v Krčíně v ulici Dobrušská. Na jaře bude dokončena oprava silnice v Johnově ulici a oprava chodníku v ulici Boženy Němcové. Stavební firma opraví levý chodník v ulici T. G. M. od kruhového objezdu k restauraci Stop. Tato akce byla naplánována již na rok 2017, kvůli nedostatku stavebních kapacit se však uskuteční až letos. Navázat by měly opravy chodníků v krčínských ulicích Na Strážnici, 1. máje a Dobrušská.

"Letošní rok bude pro řidiče i občany našeho města náročnější kvůli plánovaným opravám. Prosíme proto všechny o trpělivost a shovívavost po nutnou dobu rekonstrukcí. Společně s investory a stavebními firmami již v současné době hledáme možnosti, jak nutné uzavírky a omezení zkrátit na co nejkratší dobu. Odměnou nám všem by měl být kompletně opravený průjezd městem a lepší průjezdnost obou viaduktů, které v současné době dopravu zdržují," uvedl místostarosta Michal Beseda a dodává: "Peníze na všechny akce jsou připraveny. Možné komplikace však mohou přijít ze strany mimořádně komplikovaných zákonů a vyhlášek, které například vloni zabránily uskutečnění opravy silnice ze Spů do Krčína."
Zdroj: tisková zpráva města NMNM.


Připojuji mapu, která koluje po internetu:Poznámka Novoměstského kurýra:
Zdroj mapy se mi nepodařilo zjistit. Ale líbí se mi, tak ji sem dávám. Za nejsprávnější a oficielní informace a pokyny je třeba považovat ty, které vydává a bude vydávat naše město.
V klidu svých domovů můžete zatím vymýšlet kudy pojedete, až se budete potřebovat dostat z místa "A" do místa "B". Nevím proč, ale napadl mě název v souvislosti s tím, co nás čeká - "AKCE KULOVÝ BLESK".
Jindřich Buchal.