NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 20. 05. 2018.

V tzv. "ZLATÉM TROJÚHELNÍKU" V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ PROBÍHÁ POMĚRNĚ ROZSÁHLÁ VÝSTAVBA
Nejdříve si připomeňme, co to je "Zlatý trojúhelník":

Je to oblast v našem městě mezi ulicemi "T.G.M.", "Boženy Němcové" a "Nádražní".
Již v osmdesátých letech byla představa tuto exponovanou oblast celou rekonstruovat a udělat z ní novodobé městské centrum.

Níže uvádím návrh "velkorysé" představy z osmdesátých let:


Opravdu, velkorysé řešení. Všimněte si parkovacího domu s 291 parkovacími místy. A také parkoviště pro autobusy. A také prodloužení ulice Čs. legií až do tohoto prostoru.
Bohužel, dnes je toto řešení definitivně v propadlišti dějin. A ani částečně se o ničem podobném neuvažuje.

Nové Město nad Metují následně vydalo v roce 2010 následující návrh řešení "Zlatého trojúhelníku":V současné době to mezi ulicí TGM a Nerudovou vypadá následovně:

Jak je vidět, začala tam poměrně rozsáhlá výstavba.


A kdo to tam začal stavět? Z veřejného "Katastru nemovitostí" lze zjistit majitele pozemků v této lokalitě:A tak se nechme překvapit, do jaké míry bude výsledek korespondovat s představami o "Zlatém trojúhelníku".

Jindřich Buchal.