NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NA FACEBOOKU V RÁMCI AKTIVITY "JDEME NA KOUPÁLKO" BYLA UVEŘEJNĚNA NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE

(Uveřejnil ing. arch. Vojtěch Lichý, Ateliér MLAA, Praha.)

Vloženo 02. 09. 2018.


Pokračování této problematiky viz samostatná sekce "KOUPALIŠTĚ" .

Citace:

Dobrý den přeji.

Přidávám novou, upravenou situaci, která lépe řeší určité vazby, především na letní kino. Upraveny jsou i sportoviště, které jsou nyní více ve stínu a tím se dále otevírá hlavní plocha. Z této koncepční situace budou víceméně vycházet vizualizace. Jak jsem psal, času není mnoho.
Takovýto návrh by si zasloužil třeba i několik měsíců, my máme dny, aby se vše stihlo v klidu projednat, ale z mého pohledu je tento základ vyřešen v zásadě správně.

Hezký den.


Konec citace.

INICIATIVA "JDEME NA KOUPÁLKO" SE ROZJÍŽDÍ RAKETOVOU RYCHLOSTÍ
Vloženo 22. 08. 2018.


Pan Vladimír Brož informuje na Facebooku:

Cituji:

Ahoj.
Dnes proběhlo první projednání navrhované změny stávajícího projektu koupaliště na přírodní biotopové koupalistě.
Jednání přímo na koupalisti se zúčastnili Ing. Beseda, Ing. Pozděna, p. Podolský, já a Ing. Barták f. BAPO, který si odskočil ze Skalice.

Účastnikům jsem předložil koncepci řešení, která by měla podstatně snížit investiční a provozní náklady dostat do plusu.
Namísto drahého rešení s pouze 25 m bazénem navrhuji zřízení biotopového koupalistě v původních rozměrech, tj. min. 50 x 30 m a některými atrakcemi pro děti. Dále zázemí provézt jednoduše na slunném místě u vstupu do areálu.

Zachovat parkovací místa tak jak jsou v povoleném projektu, jsou v celodenním stínu. Mista u rybníka vypustit. Biologickou čisticí zónu umístit viz. Var.2.

Koncepce byla účastníky přijata jako reálná. Uzemí vlastně pro zřízení Biotopu při zachování stavebně povolených parkovacích mist neumožňuje jiná řešení. Řešili jsme i další odborné technické zaležitosti pro zpracování návrhu.

U f. BAPO jsem objednal studii v rozsahu cca 20 stránek, která bude odborně a konrétně řešit vybudování biotopového koupalistě NM včetně propočtu investicníc a provozních nákladů.
Měla by být hotova do 7.9.18. Nasledně bude studie zveřejněna a předána Městu k projednání v Radě. O dalším pokračování rozhodne až příští zastupitelstvo. Děkuji všem dnešním účastníkům za vstřícný přístup a věnovaný čas a vyslovenou podporu.

Věřím, že snažení Vás všech o znovuobnovení tohoto nádherného relaxačního místa nebude marné a v roce 2020 se již budete moci se svými dětmi a vnoučaty vykoupat a užít si léta na obnoveném novoměstském koupališti.

Přikládám pár fotek z podobných projektů:
Vydržte a nepolevujte, nesmí se promarnit čas a projekt neustále postrkovat dopředu.
Vladimír Brož.


Konec cituace a kopií obrázků z Facebooku.


Komentář Novoměstského kurýra:
Jak je vidět, když se věci ujme schopný člověk s podporou nadšené veřejnosti, věci se mohou začít hýbat.

Chci na stránkách "Novoměstského kurýra" i nadále sledovat vývoj dalších událostí ve věci iniciativy "JDEME NA KOUPÁLKO".
Určitě držím palce.


Jindřich Buchal.

Vloženo 02. 08. 2018.

OŽIJE V NAŠEM MĚSTĚ INICIATIVA ZA ZNOVUZROZENÍ KOUPALIŠTĚ NA KRÁSNÉM PŮVODNÍM MÍSTĚ?
Přijďte podpořit tuto novou iniciativu.O zveřejnění výše uvedeného letáku mě požádal pan Zdeněk Menec.

Na Novoměstském kurýru jsem se již dříve také snažil oživit myšlenku na znovuvybudování koupaliště.

Viz "Aktualita" na adrese:

Bude v Novém Městě přece jenom koupaliště?

Jindřich Buchal.