NÁVRAT DO VÝSTAVBY V NAŠEM MĚSTĚ
VÝSTAVBA V LOKALITĚ "Zlatý trojúhelník"Na začátku roku 2018 začala výstavba v Nerudově ulici. Mají tam být bytové domy a sociální kavárna.
Ale i prodejny a parkovací místa k bytům.Rozhodl jsem se sledovat postup prací v celém tzv. "Zlatém trojúhelníku".

KAPITOLA II.

SOUTĚŽ PRO ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE KINA UKONČENA, BUDE SE VYBÍRAT VÍTĚZ.

DŮM V "NERUDOVCE" PADL K ZEMI

Vloženo 11.11.2022, aktualizace 19.11.2022

Takto vypadá prostor po dokončení bourání (vloženo 19.11.2022)Komentář Novoměstského kurýra:
V současné době byla na stránkách města zveřejněna níže uvedená informace.

Našel jsem si definici "Regulačního plánu":
"Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.""

Jednání je možné se zúčastnit - je veřejné - a uplatnit připomínky. Všechny podklady najdete na www stránkách města.
Připomínám - toto dílo je výsledkem práce ještě minulého vedení města. Jsem docela zvědav, jak se k tomu obsahu postaví nové vedení našeho města.
Já jsem už v minulosti napsal názor, že za správný postup bych považoval řešit CELÝ prostor toho tzv. "Zlatého trojúhelníku" a rozdělit řešení na etapy dle možností města a také možnosti výkupu soukromých objektů.

Také si myslím, že nelze říkat "Zlatý trojůhelník" místu, kde by převažovala bytová výstavba. To si ten "charakter" území nezaslouží.

Bohužel, tímto nesprávným směrem bylo už vykročeno.

Přiznám se, ze zveřejněných podkladů nejsem moc moudrý, nejsem stavební odborník. Ale jsem přesvědčen, například - že pokud se na tak exponovaném území staví byty, mělo by ke každému bytu vzniknout minimálně jedno parkovací místo na území té stavby. To se u nedávno dokončené výstavby zřejmě nestalo. Někde jsem zaregistroval počet bytů 24, zkuste si spočítat parkovací místa na pozemcích té nové výstavby.
Také jsem přesvědčen, že ke kulturnímu zařízení by mělo být možné přijet a zaparkovat. K tomu je třeba zřídit potřebný počet parkovacích míst, ne v nějaké menší či větší "docházkové vzdálenosti". V prostoru tzv. "Zlatého trojúhelníku" není jiná možnost řešení, než vícepodlažní parkoviště - jinak "parkovací dům". Možnost nevidím jinou, než na severní straně kina. A nahoře by mohl být ten společenský sál. V nemocnici Náchod uvedli do provozu parkovací dům s cca 150 místy za necelých 50 milionů.

Bohužel "Zlatý trojúhelník" je v našem městě dlouhodobě, zatím, "černou skvrnou" na tváři našeho města. Podaří se to konečně změnit?

Jindřich Buchal.

Vloženo 11.11.2022

Komentář Novoměstského kurýra:
Shodou okolností dnes NMNM zveřejnilo informaci o soutěži pro řešení rekonstrukce kina.Tak jistě s napětím budeme sledovat kdo a s jakým řešením to vyhraje. Tam se zřejmě dozvíme, jaká bude představa o řešení prostoru po nyní bouráném objektu.

Minulá "vláda" v našem městě rozhodla zbourat, to se nedalo zastavit. Můj názor je, že to bylo zbytečně uspěchané, uvidíme, jak dlouho bude trvat, až se na té ploše po zbouraném domu začne něco dít. Zatím (snad) několik provizorních parkovacích míst.


Jindřich Buchal.

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZVEŘEJNILO INFORMACI O VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NA ŘEŠENÍ KINA JAKO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vloženo 04.08.2022Zdroj www stránky NMNM.


Protože občany NMNM asi může zajímat, jaké jsou obsaženy požadavky na řešení nového "Kulturního centra" v našem městě, přidávám zde příslušnou část toho zadání.
Komentář Novoměstského kurýra:
Zde jsem zveřejnil jenom část toho zadání se základními informacemi. Pro zájemce o kompletní zadání uvádím následující webovou adresu, kterou jsem našel na stránkách NMNM.

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001512/zakazka/539781Jindřich Buchal.

NA ZASTUPITELSTVU č. 28 DNE 28. 4. 2022 BYLO ROZHODNUTO
POKRAČOVAT NA VARIANTĚ PRO KINO S OZNAČENÍM B2.


Vloženo 29.04.2022


Podívejte se na tři varianty, ze kterých se vybíralo:

Zdroj: zveřejněné podklady pro jednání zastupitelstava.Komentář Novoměstského kurýra:
Posuďte sami, zda rozhodnutí pro B2 je to nejlepší.
Já osobně bych volil variantu "A" i třeba s etapovou realizací.

I s přihlédnutím k tomu, že na Zastupitelstvu padla informace od pana Krákory, že se snad chystá nějaké vyhlášení dotačního titulu na kulturní zařízení.

Protože rozhodnutí o vítězi soutěže už bude zřejmě dělat nové vedení města, může to způsobit určitou komplikaci, kdy nové vedení bude mít jiný názor na provedení kina nebo dokonce na řešení plnohodnotného kulturního zařízení v prostoru "Kasárna", kde v rámci zveřejněné studie je už uvedeno umístění nějakého společenského objektu.
A kde mimochodem by se dalo podstatně lépe vyřešit parkování, které u kina nemůže být dostatečné, pokud se nebude řešit vícepodlažně.


Jindřich Buchal.