NÁVRAT DO VÝSTAVBY V NAŠEM MĚSTĚ
VÝSTAVBA V LOKALITĚ "Zlatý trojúhelník"Na začátku roku 2018 začala výstavba v Nerudově ulici. Mají tam být bytové domy a sociální kavárna.
Ale i prodejny a parkovací místa k bytům.Rozhodl jsem se sledovat postup prací v celém tzv. "Zlatém trojúhelníku".

KAPITOLA I.

KDY SE DOČKÁME ZMĚNY č. 1 Regulačního plánu RYCHTA?
A bude řešit počet potřebných parkovacích míst?
A z jak veliké "docházkové vzdálenosti" budou muset lidé docházet od svých automobilů za kulturními zážitky?
A kolik parkovacích míst vzniklo na území té nové, nedávno zkolaudované výstavby?

Vloženo 16.03.2022

Níže uvádím příslušný bod z posledního zápisu z Rady města č. 87.

Bez komentáře.

Jindřich Buchal.

BOURÁNÍ V NERUDOVĚ ULICI ODLOŽENO
Vloženo 16.03.2022

Níže uvádím příslušný bod z posledního zápisu z Rady města č. 87.

Bez komentáře.

Jindřich Buchal.

ZÁVĚREČNÝ DOPIS PODNIKATELKY, KTERÁ MUSELA ZBOURAT CIS, K TOMUTO PŘÍPADU

Vloženo 04.01.2022
CIS UŽ NA SVÉM PŮVODNÍM MÍSTĚ NENÍ. NYNÍ JE NA ŘADĚ MĚSTO. CO NÁM PŘEDVEDE?

Vloženo 20.12.2021Znovu připomínám, co vedení našeho města vymyslelo:Je to výňatek z informace, zveřejněné na stránkách našeho města 13.12.2021.


Komentář Novoměstského kurýra:
Připomínám - v současné době není vydána "Změna č. 1 Regulačního plánu Rychta", kde má být řešena tato oblast. Ta "Změna č. 1" má snad být vydána do konce prvního pololetí 2022. Co všechno bude řešit nevíme.
V současné době není snad ani zadána soutěž na Studii řešení kina, která se rovněž bude dotýkat této oblasti v prostoru Nerudovy ulice. Má být vyhlášena do konce tohoto roku.

Je naprosto nevyřešené parkování v oblasti "Zlatého trojúhelníku", v posledním Zastupitelstvu města bylo rozhodnuto o bourání domu v Nerudově ulici v roce 2022 (obrázek viz níže), což má přinést několik parkovacích míst. Bude to dočasné provizorium.
Není známo, kolik parkovacích míst mimo pozemky města měla přinést v závislosti na počtu vystavěných nových bytů a kolik přinesla už realizovaná nová výstavba v této oblasti.
Vůbec se neposouvá realizace výstavby nového dopravního terminálu Rychta.
A už vůbec neexistuje představa o finálním řešení celého "Zlatého trojúhelníku".To vše uvádím jako doklad o množství otázek, které dosud nejsou zodpovězeny.

Je jisté, že bourání CISu bylo předčasné a vyvolá následně zbytečné vícenáklady.
To nelze považovat za systémový přístup k řešení rozvoje města v tzv. "Zlatém trojúhelníku".Jindřich Buchal.

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZVEŘEJNILO INFORMACI O DALŠÍM POSTUPU NAKLÁDÁNÍ S POZEMKEM PO ZBOURÁNÍ CIS

Vloženo 13.12.2021

Zdroj informace www stránky města.
Komentář Novoměstského kurýra:
Je potěšující, že město postupně došlo k závěru, že uvolněnou plochu i její pozadí bude třeba nějak upravit, aby to místo do doby nové výstavby "nehyzdilo" vzhled města.
Že původně představa města byla podstatně operativnější svědčí úkol pro pana starostu ze ZM č. 20, bod 3.3 - nabidnout pozemek k prodeji do konce prvního čtvrtletí 2022.
To, jak je zřejmé, bude jinak, zatím nebyl určen nový termín nabídnutí k prodeji. Snad ta "Změna č. 1 Regulačního plánu Rychta" bude vydána do konce prvního pololetí 2022. A pak se uvidí.
Je nezpochybnitelnou skutečností, že vynucené bourání CISu bylo silně předčasné.

Prozíravé by bylo ponechání objektů CIS na místě až do vyjasnění všech administrativních předprodejních kroků k tomu pozemku. To by bylo to nejrozumnější řešení.
Dočasné úpravy toho prostoru po zbourání, případně vedlejšího, který možná bude připojen je nyní "krok z nouze", který si vyžádá zbytečné náklady.
Ovšem nyní už je pozdě pro uvedené "prozíravé" řešení. Co vy na to, páni Zastupitelé, kteří jste hlasovali pro to bourání?

Mohli jsme se přesvědčit, že to bourání může být záležitost jednoho měsíce včetně těch "desek". A tak nezbývá, než si počkat jak to vše bude pokračovat.


Jindřich Buchal.


DO KONCE ROKU 2021 BUDE VYHLÁŠENA ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ŘEŠENÍ KINA

Vloženo 13.12.2021

Podívejte se na poslední zprávy z města NMNM:


Existuje "Pracovní skupina Kino 70" v následujícím složení:

Pracovní skupina Kino 70:
Hovorka Libor, Ing., člen Pracovní skupiny KINO 70
Vojnarová Simona, Ing., tajemnice Pracovní skupiny KINO 70
Hvězda Tomáš, člen Pracovní skupiny KINO 70
Kotěrová Lucie, Mgr., členka Pracovní skupiny KINO 70
Krákora Zdeněk, Bc., člen Pracovní skupiny KINO 70
Lukas Vít, Mgr.A., člen Pracovní skupiny KINO 70
Prouza Martin, Ing., člen Pracovní skupiny KINO 70
Rybáček Jaroslav, MgA., člen Pracovní skupiny KINO 70
Skopal Jiří, Mgr., člen Pracovní skupiny KINO 70
Slavík Milan, Ing., člen Pracovní skupiny KINO 70
Tichý Petr, člen Pracovní skupiny KINO 70

Zdroj informací: www stránky NMNM.


Komentář Novoměstského kurýra:
Budu sledovat, zda zadání pro tu architektonickou soutěž bude zveřejněno, jistě by občany mohlo zajímat, co všechno má výsledek obsahovat.

Zde chci připomenout jednu skutečnost:
V současné době zatím není vydaná "Změna číslo 1 Regulačního plánu Rychta", snad má být vydaná do pololetí 2022. Do jaké míry bude tato změna zasahovat do oblasti kina, do jaké míry má řešit parkování v oblasti nevíme. A jak se vypořádá nová studie pro Kino s parkováním, to uvidíme, až bude zveřejněna. Ovšem postup zadávájící řešení kina bez existence té "Změny č. 1 Regulačního plánu Rychta" se mi jeví jako nesystémový. To je vše, co v této fázi považuji za vhodné sdělit.

Jindřich Buchal.

CIS CESTOVNÍ AGENTURA DOBOURÁNA. ALE MIMOŘÁDNÁ RADA MĚSTA č. 80 MÁ JEŠTĚ POŽADAVEK

Vloženo 9.12.2021
Komentář Novoměstského kurýra.
Požadavek na bourání základových desek nekomentuji.

Ale zaujala mě zmínka o postupu před nabídnutím pozemku k prodeji.
Z výše uvedeného textu ji vypichuji:
K tomu znovu uvádím úkol pro starostu uvedený v textu bodu v Zastupitelstvu č. 20, bod 3.3 (již jsem uvedl i níže)Tyto formulace bude třeba asi uvést do souladu.

A tak uvidíme, zda se ta nabídka k prodeji onoho pozemku stihne do konce prvního čtvrtletí 2022.
Formulace a úkony vyjádřené výše už mohly být dávno realizovány. A potom teprve bourat. Zdá se mi ta koordinace poněkud "zvláštní".

Bude zajímavé pozorovat, jak dlouho bude trvat, než se na tom vybouraném pozemku začne něco dít.
A určitě také budeme my občané sledovat, co to bude. Zda to podpoří ten hrdý název "Zlatý trojúhelník".


Večerní doplněk:
Právě jsem se dodíval na přenos ze Zastupitelstva našeho města. A musím zde doplnit jednu informaci tam získanou.
Pan ing. Maur tam - mimo jiné - sdělil, že vydání "Změny č. 1 Regulačního plánu Rychta" se předpokládá do konce prvního pololetí 2022. Snad jsem se nepřeslechl.
A na přímou otázku pana Jarolímka, jaký se předpokládá další postup u pozemku po CIS odpověděl pan starosta tak nejasně, že to ani neumím zaznamenat.
O tom postupu - viz výše (RM a ZM) se vůbec nezmínil. To si znovu rád poslechnu. Bylo to v diskuzi. Počkejme si na zvukový záznam.


A tak si to dejte dohromady s tím, co jsem zde uvedl výše - mám na mysli to doporučení z Rady města a ten úkol pro pana starostu ze Zastupitelstva města č. 20. Zdá se mi to všechno dohromady docela zmatečné.

Jindřich Buchal.


V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO č. 30/2021 JE OPĚT ČLÁNEK O NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

Vloženo 06.12.2021
Komentář Novoměstského kurýra:
Ano - ten Zlatý trojúhelník, ten je asi zakletý. Neslyšíme o něm poprvé a určitě ani naposled. Bude to jistě ještě zajímavý příběh. Ten článek výše, to je pouze jeden ze střípků těch událostí, názorů a střetů. Podívejte se níže až od začátku této stránky na vývoj všech těch událostí.

Vidíte - Novoměstský kurýr je opravdu jediný zdroj ucelených informací o průběžném vývoji dění v našem městě, a to nejen ke "Zlatému trojúhelníku".
Zkuste si něco zpětně dohledat na stránkách města.

Celkově ta situace a postup událostí v tzv. "Zlatém trojúhelníku" nevyznívá moc dobře pro vedení našeho města. Počkejme si na tu změnu č. 1 Regulačního plánu Rychta.
Její vydání nabírá docela zpoždění. Podívejte se níže, kdy je první zmínka o té změně.Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVĚ ULICI JE DOKONČENA

Vloženo 03.12.2021Komentář Novoměstského kurýra:
Tak jsme se dočkali. Nové objekty jsou již v provozu. Skutečnost, že se v tom Zlatém trojúhelníku realizovala výstavba bytových jednotek a ne něco pro relax nebo služby občanům a rozvoj turistického ruchu, už bohužel nezměníme. A tak se ta "zlatost" oblasti poněkud vytrácí. Bude se vytrácet i nadále? Ta "zlatost" není jen v poloze oblasti ale zejména také v tom, co obsahuje a co nabízí. Mělo to být nové centrum města. A velká bytová výstavba se chystá v ne tak daleké oblasti "kasárna".

Zbývá jenom ještě jedna otázka - počet parkovacích míst, které touto výstavbou vznikly mimo pozemky města. Zda parkování nových nájemníků ještě více nezatíží již zcela parkováním přeplněnou lokalitu.
Nevíme, jaký byl požadavek na počet parkovacích míst v nové výstavbě ve stavebním povolení. Nevíme ani, zda tam takový požadavek vůbec byl. Nevíme ani, jaký je konečný výsledek po dostavbě. No snad se to někdy veřejnost dozví.

Zlatý trojúhelník je v současné době do značné míry "kniha nepopsaná". V nějaké fázi před vydáním je "Změna č. 1 Regulačního plánu Rychta". Nevíme, co tam bude. Ovšem ta "Změna č. 1" se netýká zdaleka celého Zlatého trojúhelníku, ale jenom té horní části. Nějaká komplexní představa vedení města pro celý Zlatý trojúhelník stále neexistuje. Jeden z velmi vážných problémů je právě řešení parkování v této lokalitě. Odhad potřebných parkovacích míst je kolem 285 (viz bod 5.20 a 5.21 z jednání "Rady města" č. 63 - celé znění najdete níže u data 25.4.2021)
A tak se výstavba ve Zlatém trojúhelníku bude dále ubírat k nějakému konečnému cíli, který není definován.

Nyní nejbližší akcí, která zřejmě proběhne, bude rozhodnutí o obsazení místa po zbourané CIS. Nabídka k prodeji pozemku má proběhnout do konce prvního čtvrtletí 2022. Zadání má schvalovat Zastupitelstvo.

Ovšem co dál?
Autobusový terminál, Kino, parkování v lokalitě, řešení výkupu objektů v soukromém vlastnictví, které leží v tom Zlatém trojúhelníku. Návrh konečného řešení v prostoru mezi ulicemi TGM, Boženy Němcové, Nádražní. Řešení není známo. Samozřejmě, konečné řešení bude třeba realizovat etapově a velice citlivě právě k těm soukromým vlastníkům. Ovšem, představa o tom konečném řešení už měla dávno existovat. Přiznám se, je pro mě nepochopitelné, proč naše město postupuje tak ohromně nesystematicky při řešení svého rozvoje.

Jindřich Buchal.

BOURÁNÍ CIS PROVEDENO

Vloženo 02.12.2021


Je dokonáno. Rozkaz vedení města splněn.


A tak zde má město na prodej tento pozemek (viz níže). Má být nabídnut k prodeji do konce prvního čtvrtletí 2022, viz níže uvedený úkol pro pana starostu ze zápisu ze Zastupitelstava č. 20. Je zajímavé, tento úkol pro pana starostu není evidován v zápise pod příslušným číslem úkolu, jak to u úkolů v ZM je obvyklé. Uvidíme, jak se objeví v kontrole úkolů. Jsou stanoveny určité podmínky pro kupce, včetně dodržení změny č. 1 Regulačního plánu Rychta (zatím tato změna nebyla zveřejněna). A tak se nechme překvapit jací zájemci se objeví a co občanům našeho města nabídnou.

A hlavně - kdo bude vybrán, aby pokračoval ve vytváření konečné podoby toho našeho "Zlatého trojúhelníku", kterou ovšem vedení našeho města dosud nedefinovalo.


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVĚ ULICI BYLA ZKOLAUDOVÁNA

Vloženo 22.9.2021

Komentář Novoměstského kurýra:
(Informace o kolaudaci a odložení dodělávek - září až říjen - zazněla na jednání Zastupitelstva č. 20)
Jak je vidět z obrázků, jsou tam některé nedodělky, takže to je obsaženo určitě v záznamu o kolaudaci s uvedením termínu do kdy se to musí dodělat.
Je vidět, že se jedná zejména o parkovací místa.
Jak to vlastně s těmi parkovacími místy je?

Původní představa zřejmě byla, že kolik bytů v nové bytové výstavbě bude, tolik parkovacích míst bude v areálu nové výstavby (rozuměj mimo pozemky města). Neumím si představit, že by město na začátku tento požadavek v tak exponované oblasti neuplatnilo. Protože neznáme co bylo k této věci ve stavebním povolení, neznáme ani změny a dohody v průběhu výstavby, neznáme ani kolaudační rozhodnutí, tak se nyní nabízí tři otázky:

1. Kolik je v nové výstavbě bytů?
2. Kolik je na pozemcích výstavby parkovacích míst?
3. Je konečný výsledek v souladu s uplatněnými požadavky města případně s průběžnými změnami dohodnutými s městem?


Podívejte se na bod 5.20 a 5.21 z jednání "Rady města" č. 63 právě k oblasti Zlatého trojúhelníku (viz níže u vstupu s datem 25.04.2021), kde se na téma "parkování" rozjela velká diskuze, která ukázala, že řešení parkování v tzv. "Zlatém trojúhelníku" nemá naše město vůbec vyjasněné.

A co víc - změna č. 1 "Regulačního plánu Rychta" parkování zřejmě vůbec nebude řešit (nechme se překvapit) a navíc termín jejího vydání nedokázal zpracovatel ani vedení města na posledním Zastupitelstvu konkrétně sdělit. Objevily se tam jenom mlhavé odhady. To jenom potvrzuje, jak bezradné a nekonečně zdlouhavé je naše město v řešení důležitých věcí v našem městě.

Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVĚ ULICI FINIŠUJE
Vloženo 17.8.2021Podívejte se na několik fotografií:

Už se objevují aktivity v obsazení přízemních obchodních prostorů. Na to co se tam objeví si ještě musíme počkat. Zatím existuje informace např. o výrobně marmelád. Ale ještě není asi definitivně rozhodnuto - viz poslední zápis z Rady města. A jak vypadá současná symbióza staré a nové zástavby je vidět na některých z fotografií.
A jak bude pokračovat řešení celého "Zlatého trojúhelníku"?
A jak tam bude komplexně vyřešeno parkování?
Tak na takovou informaci čekáme už desítky let.


Jindřich Buchal.

ČLÁNEK V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO č. 17/2021 OD OBČANKY NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
Vloženo 2.8.2021


Komentář Novoměstského kurýra:
S malým zpožděním jsem se rozhodl zde zveřejnit výše uvedený článek. Jde o problém rozhodnutí Zastupitelstvem o zbourání objektů ve vlastnictví paní L.M. (viz článek níže). Do konce roku 2021 to musí zbourat. Tak rozhodlo současné vedení města, které má rozhodující sílu v Zastupitelstvu. Rozhodli tak za situace, kdy nemají definovanou jasnou představu o konečném řešení nejen tohoto místa v tzv. "Zlatém trojúhelníku" ale do dneška od roku 1990 nedošlo ke zpracování a zveřejnění studie konečného řešení celého toho "slavného" Zlatého trojúhelníku. Slovo "SLAVNÉHO" uvádím v úvozovkách, protože z celého postupu za ty roky se pomalu ale jistě vytváří velké nebezpečí, že konečné řešení nebude nové moderní centrum města, jak byla původní představa o tom konečném řešení tohoto strategického prostoru v našem městě. Ale postupnými kroky bez komplexního konečného cíle dojde k znehodnocení tohoto území a nevyužití ho k opravdovému vytvoření toho nového moderního centra města.

Nedávno byl zveřejněn nový Strategický plán města, ale ani tam se nepodařilo prosadit cíl ukládající vedení města vypracování komplexního řešení toho CELÉHO Zlatého trojúhelníku. A tak se postup "per partes" (po částech) ubírá k cíli, který není definován. To jistě není koncepční postup řízení rozvoje našeho města. To je velká chyba. Přitom je jasné, že realizace toho konečného řešení by musela probíhat postupně včetně komunikace se soukromými majiteli objektů na tomto území a velmi citlivém přístupu tak, aby výsledek tyto soukromé majitele nijak nepoškozoval. Už ve vztahu k majiteli tamní Autoopravny se ukázalo, že takový citlivý přístup k soukromému vlastníkovi je současnému vedení našeho města docela cizí. A tak došlo ke sporu, který zřejmě není do dneška dořešen.V případě majitelky dočasných objektů o kterých je zde řeč, jde zřejmě o podobný necitlivý přístup ze strany města. Je jasné, že od začátku bylo dohodnuto, že přijde okamžik, že ty dočasné objekty budou muset být odstraněny, aby uvolnily místo pro řešení navržené městem. Ovšem zdá se, že bylo rozhodnuto o odstranění, aniž by zatím to nové řešení městem existovalo (v současné době vzniká další varianta tzv. "Regulačního plánu Rychta") a už vůbec není znám termín realizace toho nového řešení. Přitom zbourání těch dočasných objektů je časově velmi nenáročná věc (odhaduji 2-3 měsíce maximálně).
A tak logicky uvažujícímu pozorovateli se musí jevit rozhodnutí o bourání naprosto předčasné a nelogické. Na to je opravdu dost času. Proč tedy to ukvapené rozhodnutí?
Celá ta záležitost je poznamenána další vzniklou, podle mě oprávněnou, nespokojeností soukromého podnikatele na území Zlatého trojúhelníku.
A co se s tím dá dělat? Při současném rozložení sil v našem městě zřejmě nic. Ale pomalu a jistě se blíží další komunální volby.
Pamatujme si podobné případy špatných rozhodnutí v našem městě a jejich tvůrce, až se zase budou cpát do kandidátek. Doufejme, že tentokrát jim to neprojde.

Nedávno zavedené přímé přenosy ze Zastupitelstva by nám mohly trochu usnadnit toto "předvolební" rozhodování v souvislosti s tím kdo, jak a pro co se angažuje.
(Ještě chybí uvádění jmenovitě kdo jak hlasoval. Ale věřím, že i k tomu musí v budoucnosti dojít. Zastupitel se nesmí bát veřejné informace o tom, jak hlasoval. Pokud ano, nemá tam co dělat. Přece je naprosto nelogické, aby občany zvolený Zastupitel před těmi občany tajil, jak plní své předvolevní sliby a představu občanů, pro kterou ho volili).


A tak je na místě začít přemýšlet, jak se svými hlasy naložíme a komu je dáme. Věřte, jsme to my občané, kteří nesou hlavní odpovědnost za to, kdo vede naše město.

Jindřich Buchal.

ČLÁNEK V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO č. 11/2021 OD OBČANKY NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
Vloženo 7.5.2021Jde o paní L.M., která podniká v těch dočasných stavbách v ulici TGM jejíž případ jsem popsal níže.
Proto to zde ponechávám bez komentáře.Jindřich Buchal.

STAL SE tzv. "ZLATÝ TROJÚHELNÍK" ČERNOU MŮROU PRO VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA?
Vloženo 7.5.2021

Podle níže uvedeného průběhu poslední Rady města (viz níže) by se to tak mohlo někomu jevit.
I když zápis není zvukový záznam, tak je o bouřlivém průběhu jednání dostatečně výmluvný.


Dnes jsem si oblast znovu prošel, podívejte se nejdříve na fotky.Připomeňme si některé základní skutečnosti:

- tzv. "Zlatý trojúhelník" je území v exponované části města, které se původně mělo stát novým moderním centrem města se společenským, kulturním a odpočinkovým zázemím.
Je to území mezi ulicí TGM, Nádražní a Boženy Němcové. To je celý ten slavný "Zlatý trojúhelník".

- v roce 2010 město zveřejnilo tzv. "Regulační plán Rychta", který ovšem neřešil to celé území Zlatého trojúhelníku, nezabýval se tam existující soukromou starou výstavbou. Při ne tak dávném setkání občanů v sokolovně se objevila kritika, že ta nová bytová výstavba se svou velikostí do toho trojúhelníku nehodí. Mimo jiné tam vystoupil jeden zastupitel, že až občané uvidí to konečné řešení, tak pochopí, že se to tam hodí. Ale konečné řešení na nějaké studii dosud nikdo neviděl a nevypadá to, že se vedení města o nějakou definitivní studii v nějaké historicky krátké době pokusí. Ovšem je pro mě nepochopitelné, že chceme dojít k nějakému konečnému cíli ale ten cíl není dedfinován.
V současné době se chystá změna č. 1 Regulačního plánu Rychta. Zatím není jasné jak bude vypadat, ale opět zdaleka nebude řešit to celé území Zlatého trojúhelníku. Budou to asi jenom detaily. A tak ten konečný cíl občané ještě dlouho neuvidí.

- v oblasti se nachází jako významný objekt Kino 70. Studie městského architekta na rekonstrukci kina byla Zastupitelstvem odmítnuta, vzniká studie nová, zatím výsledek nebyl představen

- v oblasti se nachází autobusový terminál, město plánuje jeho přestavbu, akce se zasekla a není dosud žádná informace, jak to bude pokračovat a kdy

- Nerudova ulice se má modernizovat zbouráním objektu nad kinem a řešit spolu s kinem. Kdy se začne bourat a stavět zatím není jasné, ani jak to bude vypadat

- v ulici TGM jsou dočasné objekty, které slouží už řadu let ke spokojenosti občanů, poslední Zastupitelstvo rozhodlo o zbourání do konce letošního roku. Tak se rozhodlo za situace, kdy město neví jak dál a není jasné do kdy to vyřeší. Zbouráním se odkryje nehezký pohled na zadní stranu tam existujících starších budov. Možná by se tam mohla postavit nějaká kulisa s březovým háječkem, aby se ti co jezdí kolem zbytečně nelekli. Zatím. Než to město konečně vyřeší. A že občané přijdou o tam poskytované služby? To pro vedení našeho města není asi významný problém.
Občané přijdou o služby, na které si za ta léta zvykli. Přitom udělat smlouvu s provozovateli těch dočasných objektů, že to během cca dvou měsíců odstraní po výzvě městem, se mi zdá docela jednoduché a možné. Proč to "TVRDÉ" rozhodnutí o bourání? Jsme přece městem vstřícným k podnikatelům!!! A když to mohlo fungovat snad dvacet let, tak nevidím důvod to bourat, když nové řešení je v nedohlednu.

- v oblasti není zatím vůbec vyřešeno parkování, ta čísla o počtu parkovacích míst, která byla sdělena v souvislosti s rekonstrukcí kina (viz níže na této stránce) jsou nesmyslně malá v souvislostí s potřebou celé oblasti, zdá se, že někdo si to už konečně uvědomil (viz níže). O řešení zatím není rozhodnuto.


Ale pozor. Musím zde zdůraznit jednu velice důležitou skutečnost.
Definitivní řešení tzv. "Zlatého trojúhelníku" se neobejde bez výkupu několika soukromých objektů, které se v oblasti dnes nacházejí. A to je určitě velice citlivá záležitost. Je třeba to řešit s maximálním pochopením pro současné vlastníky. Musí to být k oboustranné spokojenosti. Může to být i generační problém, bude třeba počkat. Ale to nebrání zveřejnit už nyní tu defintivní podobu toho "Zlatého trojúhelníku" v podobě nějaké vítěžné studie. A definovat etapovost řešení. Bohužel, zatím se tak nestalo.

A tak celý ten "Zlatý trojúhelník" je v současné době smutný příběh. Podaří se to někdy někým rozhýbat? Ale kým?


Jindřich Buchal.


Naše město od roku 1990 nedokázalo definovat konečnou podobu
tzv. "Zlatého trojúhelníku" a etapy k její realizaci.


Vloženo 25.04.2021


Podívejte se na bod 5.20 a 5.21 z jednání "Rady města" č. 63 právě k oblasti Zlatého trojúhelníku:

Po pravdě - je to obraz bídy a utrpení.A přidávám obrázek toho "smutně proslulého" Zlatého trojúhelníku s mým současným komentářem. Není co dodat.

Možná jenom připomenout, že na této stránce někde dole jsem už dávno napsal, že parkování v této oblasti s potřebným počtem míst
nelze řešit jinak, než parkovacím domem na severní straně kina.
Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVĚ ULICI SE DOSTÁVÁ DO FINÁLNÍ PODOBY

Vloženo 13.12.2020

Jindřich Buchal.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ZADÁNÍ PRO ZMĚNU č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU RYCHTA

Vloženo 30.9.2020Zdroj: www stránky města.
Jindřich Buchal.

VE VÝSTAVBĚ V tzv. "ZLATÉM TROJÚHELNÍKU" JE OPROTI KVĚTNU 2018 ZMĚNA
V MAJETKOVÝCH POMĚRECH.


Vloženo 07.09.2020.

Takhle to vypadalo 20.5.2018 podle katastru nemovitostí - viz první vstup na této stránce dole úplně na začátku:
A takhle to vypadá dnes 7.9.2020 podle současného katastru nemovitostí - kdy došlo ke změně nevím, sem to dávám pouze pro pořádek a správnost informací na této stránce:

KDY UVIDÍME PŘEDSTAVU NAŠEHO MĚSTA O KONEČNÉM ŘEŠENÍ CELÉHO "ZLATÉHO TROJÚHELNÍKU"?

Vloženo 24.08.2020.

Podívejte se, co zveřejnilo naše město s datem vydání "30.7.2020" a také "červenec 2020":

Kolonka "vyvěšeno dne" je nevyplněna.

(Zdroj www stránky města)


A také se podívejte, co dnes (24.8.2020) uveřejnil ing. Brož na facebooku:

Dobrý den
V současné době je možné dát připomínky k návrhu Regulačního plánu Rychta a to do 1.9.2020.
Stávající návrh umožňuje dostavbu celého Zlatého trojúhelníku v parametrech nově vznikajících domů a to jak v ulici TGM, tak v ulici Nerudova.

To co tam nyní vzniká je pouze malá část budoucí uvažované zástavby.
S návrhem RP nesouhlasím, jsem názoru, že nové bytové domy nepatří do centra města, nová výstavba přináší další potřebu již dnes chybějících parkovacích míst a z centra vytvoří nové sídliště. V centru města by dle mého názoru měli občané nalézt služby, prostor pro odpočinek a slušné parkování, prostor pro život a setkávání.

Proto jsem připravil variantní návrh, jak by se prostor od nových domů směrem k autobusovému terminálu mohl řešit jinak.
Celoroční tržnice, soustava propojených veřejných prostranství s krámky a službami, další parkovací místa.

Pokud s řešením souhlasíte, podpořte ho. Nicméně je to jen názor, jak by to šlo jinak.

Konečný návrh řešení území by měl vzniknout z architektonické soutěže.

Regulační plán by měl respektovat budoucí vize, k tomu směřuji.

Ve čtvrtek v 18 hodin budu připraven návrh konzultovat s občany u lékárny U černého orla.
Vladimír Brož

Komentář Novoměstského kurýra:
Tak uvidíme, co nakonec vznikne. Podle mého názoru by se měl řešit CELÝ ten tzv. "Zlatý trojúhelník" jako komplex (ulice TGM, Nádražní a Boženy Němcové jako hranice) a cestu k tomu konečnému řešení rozdělit na etapy. A hlavně - naprosto nezbytnou součástí musí být vyřešení parkování. Osobně nevidím jinou možnost než vícepodlažní parkoviště.

Jindřich Buchal.

V NERUDOVCE PRÁCE JEDOU NAPLNO

Vloženo 23.07.2020.
Jindřich Buchal.

NA STRÁNKÁCH NAŠEHO MĚSTA BYL ZVEŘEJNĚN VÝBĚR DŮLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA č. 13
07.07.2020.Komentář Novoměstského kurýra:
Rozhodnutí o zastavení původní rekonstrukce kina a rozhodnutí o hledání lepšího řešení, vítám "frenetickým" potleskem.
Snad se v tom našem Zastupitelstvu začíná blýskat na lepší časy.

Jindřich Buchal.


V NERUDOVCE, TAM TO JEDE

Vloženo 02.06.2020.

Komentář Novoměstského kurýra:
Tak si myslím, že už je nejvyšší čas, aby nám vedení našeho města sdělilo, jak si představuje to "KONEČNÉ ŘEŠENÍ" opravdu celého tzv. Zlatého trojúhelníku.
Ovšem trochu mě rozesmutnila informace na posledním Zastupitelstvu, že do konce tohoto roku to nebude. Ale ani ta připravovaná změna č. 1 tzv. "Regulačního plánu Rychta" z roku 2010 nebude řešit celý "horní konec" tohoto území. Takže kdy to vlastně bude řešeno - a zobrazeno - komplexně? Zatím to může vzbuzovat dojem, že ta "ZLATOST" je nenávratně pohřbena. Nebo snad jsem přehnaný pesimista?

Jindřich Buchal.

DOPLNĚNÍ NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE
Dodatečně jsem našel na stránkách města informaci
o předpokládaných změnách ve Zlatém trojúhelníku při změně č. 1 regulačního plánu, kterou zde přidávám.


Vloženo 25.05.2020.

Dovoluji si zde také přidat dva obrázky ze studie, kterou nedávno předal Zastupitelům našeho města nezištně a zdarma ing. arch. Novotný jako příklad, že se věci v této části našeho města dají řešit jinak, než docela nedávno schválilo naše Zastupitelstvo v souvislosti s rekonstrukcí kina. Na schválené řešení dodané městem už je dnes dokonce vydáno stavební povolení. Více viz minulé zastupitelstvo v bodu 3.8. Vypadá to, že se celá tato věc bude znovu řešit a není vyloučeno, že se povede docílit realizace vypsání výběrového řízení pro řešení rekonstrukce kina. Nejlepší by bylo, kdyby se zároveň řešil výběrovým řízením celý Zlatý trojúhelník včetně té rekonstrukce kina, jak je vidět, svépomocí města se lehce může dospět k ne právě nejlepšímu řešení.

Na přiložených obrázcích ze studie ing. arch. Novotného je vidět i zobrazení možného řešení dolní části tzv. Zlatého trojúhelníku. Určitě by bylo zajímavé vidět řešení pana Novotného pro celý tzv. Zlatý trojúhelník. A jak by se to potom, zřejmě na etapy, realizovalo, je další věc. Naše město zatím celý trojúhelník opět neřeší!

Zároveň zde mohu doplnit informaci z posledního Zastupitelstva, že odbor výstavby nepředpokládá, že se vydání této změny č. 1 stihne vydat do konce roku 2020 (viz zvukový záznam z toho zastupitelstva).


Jindřich Buchal.

ING. ARCH. RADEK NOVOTNÝ POSLAL VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA - VŠEM ZASTUPITELŮM
STUDII REKONSTRUKCE NOVOMĚSTSKÉHO KINA


Vloženo 14.05.2020.

Podklad v plném znění se souhlasem ing. arch. Novotného níže zveřejňuji. Mimochodem byla včera tato informace zveřejněna také na facebooku.
V e-mailu Zastupitelům mimo jiné ing. arch. Novotný napsal:


Citace:
...Studie nicméně není zpracována s úmyslem prosazování vlastního návrhu.
Jejím smyslem je opětovně poukázat na skutečnost, že odpovědný rozvoj významného kulturního objektu města je nezbytné řešit prostřednictvím odborného posouzení škály možných přístupů, tedy vhodnou formou architektonické soutěže.
Pouze tak může být dostatečně eliminováno riziko, že o budoucí podobě a náplni objektu bude rozhodnuto nekvalifikovaně a způsobem, který v důsledku negativně poznamená budoucnost města a jeho obyvatel.
Proto si vás dovoluji zdvořile požádat, abyste znovu důsledně zvážili, zda dosavadní postup považujete za adekvátní a výsledek za natolik kvalitní, aby určil budoucí podobu centra města na další desítky let. Osobně jsem předvědčen, na základě všech vám předložených materiálů a informací, že tomu tak není.

Konec citace.

Novoměstský kurýr nemá co dodat. Posuďte sami - viz hlouběji na této stránce - co vyprodukovalo naše město a schválilo k realizaci Zastupitelstvo našeho města.

A zde nabízím co poskytla nezištně, z vlastní iniciativy vypracovaná studie ing. arch. Radka Novotného s kolektivem:
Konec prezentace.
Jindřich Buchal.

NAŠE MĚSTO ZVEŘEJNILO INFORMACI K NÁVRHU ZMĚNY ŘEŠENÍ ZLATÉHO TROJÚHELNÍKU

Vloženo 12.05.2020.


Informace k návrhu změny zveřejněný městem.

Současná kopie platné katastrální mapy tzv. Zlatého trojúhelníku.

Text ke změně vydaný městem.
Komentář Novoměstského kurýra.
Tak především očekávání zveřejnění konečného řešení tzv. "Zlatého trojúhelníku" musíme zřejmě ještě asi nadlouho potlačit. Kdy to bude? Jak to bude vypadat? Co a kdy se bude bourat? V čem zejména bude spočívat ta "ZLATOST" oblasti? Možná to dopadne v "příští sokolovně". Protože se zdá, že z těch minulých "dvou sokoloven" se asi město nepoučilo. Mám na mysli ten přístup k "transparentnosti" o rozhodování, např. jak bude naše město vypadat.

Přesto si myslím, že sdělení jednoduchého seznamu konkrétních změn, by nemělo být pro město žádný problém.

K tomu co bylo zvěřejněno:
Přiznám se, ať jsem se snažil vyčíst z podkladů zveřejněných městem co se vlastně změnou č. 1 mění, nepodařilo se mi to. Pátral jsem i na stránkách města, ale také nic. Naštěstí nejsem "účastník řízení", takže můžu zůstat v klidu. Možná, že ti "účastníci" něco dostali navíc. Nebo si zajdou na "ÚŘAD". Ale co "obyčejný" občan, kterého rozvoj našeho města zajímá, a který by - možná - k připravovaným změnám rád také sdělil svůj názor? A to v době, kdy už není pozdě něco měnit.

Jindřich Buchal.

ZLATÝ TROJÚHELNÍK ROSTE. BUDE TO DO KRÁSY?

Vloženo 04.05.2020.Komentář Novoměstského kurýra:
Jak je vidět, od mé poslední návštěvy u této výstavby realizace výrazně postoupila.

Netroufnu si zde zatím vyslovit nějaký definitivní soud nad výsledkem z hlediska pohledu na celou oblast tzv. "Zlatého trojúhelníku". Jisté však je, že toto, do značné míry dílčí řešení celé této oblasti, tam zatím vůbec nezapadne. Tato "dílčí etapa" tam (jak dlouho?) bude silně "vyčnívat".
Protože naše město připravuje inovaci studie "Zlatý trojúhelník", tak si počkejme, zda se dočkáme definice konečné podoby této strategické oblasti našeho města.
Připomínám, že na letošní diskuzi v Sokolovně jsme mimo jiné slyšeli, že v konečném výsledku tam podobně vysoké stavby budou i v další výstavbě. K tomu dodávám, že se to zřejmě neobejde bez bourání starších objektů, což je naprosto zřejmé. Asi by termíny a postup v budoucnosti, jejich majitele, docela zajímal a to s dostatečným předstihem.

Doufejme, že nová studie tento opravdu "konečný" výsledek řešení bude obsahovat včetně případných etap realizace. No uvidíme, co město letos předloží.

V roce 2010 vydalo naše město tzv. "Regulační plán", který řešil oblast "Zlatého trojúhelníku" (viz níže). Ten zatím definitivní řešení vysokých domů ve smyslu letošní informace v Sokolovně - viz výše - neobsahoval. Uvidíme, jak uvažování města v této věci za deset let pokročilo.

A závěrem si dovoluji vyslovit jedno skromné očekávání:
Bylo by jistě milé, kdyby řešitelé této "Zlaté oblasti" našeho města spolu s inovovanou studií, která v současné době vzniká, sdělili svým občanům, v čem hlavně bude ve finále spočivat ta "
ZLATOST" této oblasti mezi ulicemi TGM, Boženy Němcové a Nádražní.
Jindřich Buchal.

PAN MYŠKA NA FACEBOOKU SDĚLIL NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACI

Vloženo 13.03.2020.
Citace:
"Vážení přátelé fóra, i přes snahu se nám nepodařilo kino prohlásit za kulturní památku. Argumentace města i vyjádření Kraje jsou proti vyjádření odborníků směšná, takže se v podstatě může realizovat smělá a nadčasová rekonstrukce pana Lukase, která naše město navždy odepíše k podprůměrnému a lacinému způsobu řešení rekonstrukce veřejných budov z veřejných financí".
"Pochybuji o tom, že by město přiznalo chybu v postupu zadání a vyhlásilo veřejnou architektonickou soutěž, protože jim o město asi vůbec nejde. Kdyby totiž chtěli to nejlepší, pak otevřená soutěž je jedinou možnou volbou. Stejně tomu bude zřejmě i u Kasáren a u autobusového nádraží, to jen k informaci. Takže jediné, co nám tu zbude k obdivu bude pouze zámek".
"Hip hip hurá".

Konec citace.


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVĚ ULICI DÍKY PŘÍZNIVÉMU POČASÍ RYCHLE POKRAČUJE

Vloženo 13.03.2020.Jindřich Buchal.

V RADĚ NMNM č. 33/2020 BYL PROJEDNÁVÁN BOD K tzv. "ZLATÉMU TROJÚHELNÍKU"

Vloženo 14.02.2020.

Komentář Novoměstského kurýra:
Občan, který si čte zápisy z "Rady" se dozvěděl, že "Rada bere na vědomí" nějaké informace. Jaké? Žádný konkrétní cíl, žádný termín. No doufejme, že zastupitelé, jako nejvyšší orgán v obci, jsou informováni lépe. A že na tom slíbeném setkání s občany v červnu, bude mít vedení města občanům co sdělit. K tomu "Zlatému trojúhelníku".
Ve čtvrtek 20.2. se bude konat Zastupitelstvo, bude zajímavé sledovat, zda se k tomuto bodu z Rady v diskuzi objeví nějaký dotaz, případně komunikace, případně snaha uložit vedení města nějaký konkrétní úkol, s konkrétním termínem. V návaznosti také na poměrně "živou" nedávnou besedu v sokolovně ke Zlatému trojúhelníku (viz níže).

Jindřich Buchal.

POČASÍ PRO VÝSTAVBU V NERUDOVĚ ULICI JE NA ÚNOR DOCELA PŘÍZNIVÉ

Vloženo 11.02.2020.
Jindřich Buchal.

V NOVOMĚSTSKÉ SOKOLOVNĚ PROBĚHLA 28.1.2020 PREZENTACE K OBLASTI "ZLATÝ TROJÚHELNÍK"

Vloženo 06.02.2020.
Zlatý trojúhelník:
Fotografie viz aktuality.

Prezentaci provedl starosta Petr Hable. Bylo to poněkud stručné, byl jsem potěšen, že tam bylo použito několik fotografií z "Novoměstského kurýra". Bravo!
Diskuse neproběhla úplně hladce.


- nepadla otázka, zda současná výstavba dodržuje "Regulační plán Rychta 2010"
- kdy začne výstavba autobusového terminálu zatím nelze dnes říci
- připravuje se inovace "Regulačního plánu Rychta", ale co bude v té inovaci nového zatím nemá konečnou podobu, bude se řešit ve výborech města
- z řad občanů se vyskytly negativní názory na výstavbu, co tam vzniká (že se to tam nehodí)
- bylo vysvětlováno ing. Tymelem, že celkové řešení nakonec přinese podobně vysoké domy v celé lokalitě. To bude ovšem v dlouhém časovém horizontu (jak dlouhém?)
- zatím tam zůstavá docela vysoký podíl "původních" soukromých domů. Kdy budou vykupovány (nebo rekonstruovány)? A v jakém sledu?
- ing. Brož vystoupil se zásadním názorem, že byty do této lokality vůbec nepatří, ale že by tam mělo být příjemné oddechové místo pro občany a byty někde jinde (kasárna).
Pan ing. Brož je členem výboru pro výstavbu, tak tam se asi odehraje zajímavá diskuze. Ale dnes už jsou kostky vrženy. "Zlatý trojúhelník" už nikdy nebude "zlatý" ve smyslu pěkného druhého "centra města"
- představa vzniku zadání pro inovaci "Regulačního plánu" je do konce letošního roku.

Takže můj závěr:
Není časový plán, do kdy by se měly realizovat "červené" objekty na dnes platném "Regulačním plánu". Není ani žádná "časová představa" kdy se to celé dokončí a není představa jak by ten "finál finálů" měl v konečné fázi vypadat - celý ten trojúhelník.
Jak bude vypadat konečné řešení toho "Zlatého trojúhelníku" se dnes vůbec nedá (nic není zveřejněno) odhadnout. Ovšem to, co se tam už staví, tam zůstane.


Byla tam sdělena informace, že iniciativu ve svolávání "besed" s občany převezme město. Předpoklad 1x až 2x ročně. Byl zmíněn termín červen a listopad.


Jindřich Buchal.

JAK TO V NERUDOVCE VYPADÁ DNES?

Vloženo 20.01.2020

Tento dům je již obydlen.


Jindřich Buchal.

PAN MYŠKA NA FACEBOOKU POPSAL PŘÍPAD "REKONSTRUKCE KINA"

Vloženo 26.11.2019.
Dobrý den,
na základě několika připomínek kolem Kina 70, především zjednodušení informací pro lepší pochopení situace, jsem se rozhodl napsat několik řádků a pěkně popořádku dle dostupných informací.

Přemýšlení o rekonstrukci/úpravách kina se hovořilo již v 80. letech, které vycházelo z požadavků provozovatele - Městského klubu. Propagátorem byl pan Marbach, dokonce se uvažovalo i o výstavbě kulturního domu, což se díky roku 1989 nerealizovalo (a asi i upadlo v zapomnění). Spousta informací se dá najít v knize Nadšenci, kterou pan Marbach vydal.
V průběhu dění se budova Kina samozřejmě upravovala, ale nijak zásadně. Proto si budova uchovala do dnešní doby původní architektonický výraz, který je jedinečný, protože budova kina je jedinou stavbou v České republice, která vznikla, podle typizovaného projektu pro 70 mm panoramatická kina, společně ještě s dalšími třemi kiny na Slovensku.
Prezentovaný návrh rekonstrukce kina, který na fóru předneslo město, vznikl pouze na základě požadavku tehdejší ředitelky Městského klubu, paní Daňkové. Nebyla otevřena veřejná diskuze s památkáři, architekty a občany, jak takovou rekonstrukci vůbec pojmout, co je důležité apod. V podstatě to vyřešili někteří "neodborníci v oboru" po svém.
Toto je dle mého názoru první pochybení ze strany města.

Návrh paní Daňkové měl požadavky pouze na dispozici stávající budovy, ale vůbec k tomu nehodnotil architekturu a význam kina jako takový. Na tomto základě se město rozhodlo vypracovat návrh na rekonstrukci kina, kterou zadalo jako jedinému tvůrci, městskému architektovi Lukasovi. Kdo toto mohl schválit?
Toto je druhé pochybení města, protože kino je veřejným objektem a měla by tak být vyhlášena veřejná architektonická soutěž.

Pomineme-li smluvní ujednání mezi arch. Lukasem a městem na pracovní pozici městského architekta, tak už jen z morálního principu architekta by návrh pro město neměl zpracovávat člověk, který pracuje pro město na pozici "úředníka". Do toho se ještě snažil pomoci pan Marbach se svými poznatky získanými na základě zkušeností z dlouhodobého provozování kina a vedení Městského klubu. Do jaké míry se to panu Marbachovi povedlo, nevím. Každopádně pan arch. Lukas jako jediný zhodnotil i architektonickou kvalitu kina velmi pozitivně, ovšem jeho vypracovaným návrhem to zcela popřel. Zde se vnucuje otázka, proč? Domnívám se, že to bylo především z důvodu regulačního plánu, který je závazný. Vznikl v roce 2010 a vycházel ze staršího regulačního plánu arch. Stratila z roku 2004. Ovšem jak se vyjádřil sám arch. Stratil, lze regulační plán aktualizovat, to ale zřejmě město neudělalo. Pokud by to město udělalo, mohla se rekonstrukce kina řešit i dalšími jinými způsoby.
Toto spatřuji jako třetí pochybení města.

Další pochybení města spatřuji v provedení "soutěže" o tvůrce zhotovení projektové dokumentace, která vznikla až z třetího kola. Domnívám se, že soutěž je věc jedna a zakázka malého rozsahu věc druhá. Toto určitě nelze označit jako soutěž, ale pouze nutné kroky vycházející ze zákona (tržiště). Co si tedy město představuje pod slovem "soutěž", je mi záhadou. Pokud by město stálo o veřejnou soutěž, vyhlásí ji veškerými dostupnými médii, což se nestalo, alespoň výzvu soutěže jsem nikde na internetu nenašel. Pzn. Z dostupných informací tomu bylo obdobně i u autobusového nádraží.

Nyní je projektová dokumentace Kina 70 hotova, a v podstatě se čeká na její schválení a vydání stavebního povolení. Do toho ještě může zasáhnout Ministerstvo kultury, které by mohlo Kino 70 prohlásit za kulturní památku, a tím pádem by celá rekonstrukce v navrhované podobě padla a musela by se zpracovat nová.

Jaké má výhody a nevýhody vlastnit památku?
Nevýhody jsou především v o něco vyšší náročnosti návrhu nové rekonstrukce, ale nikoli nesplnitelné (Litomyšl budiž příkladem), na druhou stranu z toho plynou výhody v podobě čerpání dotací.

Pokud se Kino 70 památkou nestane, je otázkou, jak se rekonstrukce bude řešit dál.
Tedy suma sumárum, už od počátku se mělo postupovat zcela jiným způsobem, na což se snažíme upozornit. Pokud nejsem sám odborníkem v oboru, vím, že se mohu obrátit na instituce, které mi poradí, jak daný problém řešit. Je to tedy o přístupu v obecné rovině, nikoli nutně v odborné.

Prvním krokem mělo být ustanovení veřejné besedy, které by se zúčastnili odborníci na stavitelství, architekturu a urbanismus, památkáři a ředitel Městského klubu jako provozovatel. Každý by měl říci důležitá kritéria ze svého pohledu, která by se pak měla stát hlavními body budoucí rekonstrukce včetně financí. Stejně tak otevřít regulační plán pro potřeby budoucí rekonstrukce a stanovit kritéria pro soutěž. Nezbytným krokem je také stanovit dopředu "náhradní program" kulturních akcí, protože budoucí rekonstrukce běh kina po nějaký čas zastaví.

Druhým krokem stanovit kritéria z výše uvedené besedy, které by měl zpracovat městský architekt s odborem pro výstavbu a komisí pro výstavbu (složená z odborníků a ne politiků).

Dalším krokem je vyhlášení veřejné architektonické soutěže, která bude obsahovat výše zpracované požadavky jako kritéria pro zhotovení návrhů. Městský architekt by měl být nápomocen řešit případné nesrovnalosti apod. Měla by být stanovená komise, která bude hodnotit výsledky soutěže. Členové komise by měli být z řad renomovaných odborníků s doplněním několika zástupců města.

Rozhodnutí komise a výsledky soutěže by měly být veřejně prezentovány např. na fóru.
Následuje provedení projektové dokumentace, schválení, vydání stavebního povolení a realizace.
Jan Myška.

Zdroj: Facebook.Komentář Novoměstského kurýra:
Pěkně vysvětleno. Doufejme, že si z toho ti co v našem městě o těchto věcech rozhodují vezmou poučení pro postup a řešení, co bude v prostoru kasárna. A všechny další případy, kdy se bude rozhodovat o nové výstavbě nebo rekonstrukcích.


Jindřich Buchal.

CO JSME SE DOZVĚDĚLI O REKONSTRUKCI KINA V SOKOLOVNĚ

Vloženo 22.11.2019

V průběhu měsíce listopadu obdrželo vedení města souhrn znaleckých posudků, ze kterých vyplývá, že by mohlo být naše kino definovano jako kulturní památka.
Došlo k tomu ve fázi, kdy už byla zpracována a Zastupitelstvem schválena studie rekonstrukce kina a dokonce dnes už je zpracován i projekt.

Nyní se bude čekat jak to dopadne, zda kino bude definováno jako kulturní památka nebo ne. Rozhodnutí by mohlo padnout během několika měsíců.

Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVCE DOCELA RYCHLE POKRAČUJE

Vloženo 06.11.2019


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVCE VYUŽÍVÁ NAPLNO PĚKNÉ POČASÍ

Vloženo 30.10.2019
Jak je na fotografiích vidět, byla zahájena výstavba posledních dvou domů, které zde mají stát.
Také je nově "nalajnované" parkoviště v Nerudově ulici na straně k autobusovému stanovišti.


Jindřich Buchal.

Vloženo 29.10.2019

Zastupitelé Nového Města nad Metují dostali zajímavý dopis.

Podívejte se na to:
Komentář Novoměstského kurýra:
Doufejme, že naši Zastupitelé přistoupí k jednání na příštím Zastupitelstvu o budoucnosti našeho kina tentokrát s vědomím plné odpovědnosti za výsledek. Bohužel to vypadá, že z důvodu nedostatečné komunikace - a možná i povrchního přístupu - vznikl "čerstvý projekt", který - možná - "půjde do kytiček".

A co hrozí v případě kasáren ani nechci domyslet, pokud se k přípravě zadání pro studii "Kasárna" bude přistupovat podobně.

Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVCE ROSTE DO NEBES

Vloženo 22.10.2019Pro tzv. "Zlatý trojúhelník" v současné době vzniká aktualizace studie z roku 2010. Bude zajímavé sledovat, do jaké míry se nová výstavba "trefí" do této inovované studie.
A také jak zapadne do celkového finálního řešení.

Jindřich Buchal.

Vloženo 10.10.2019

Rekonstrukce kina je připravována už několik let.

V Novoměstském zpravodaji č. 10/2019 se objevila následující informace v odpovědi pana starosty na otázku paní Kupkové:
Komentář Novoměstského kurýra:

Tak jsme se dozvěděli, že už je na světě projekt na rekonstrukci kina. Možná by neškodilo, kdyby občané Nového města měli možnost se s ním seznámit a případně vyslovit svůj názor. Existují totiž určité pochybnosti o jeho opravdové "víceúčelovitosti". Nedávno jsem např. zaznamenal názor jedné členky ze známého souboru "Kácov", že využití současného kina pro vystoupení Kácova je naprosto nevhodné z hlediska akustických vlastností stávajícího prostoru.

Sokolovna také už dávno nevyhovuje pro důstojná vystoupení. A to zde máme Kácov a Nofi. Co nabídne rekonstruované kino? Bude možné vystoupení divadelních souborů ve vyhovujících podmínkách? Budou tam klubové místnosti? Bude dostatek parkovacích míst?

Já jsem v Novoměstském kurýru v části "Aktuality" zaznamenal 16.5.2016 řadu skutečností včetně zvukového záznamu z jednání tehdejšího Zastupitelstva k prezentované studii městským architektem.

Podívejte se na to znovu:
Rekonstrukce kina, Zlatý trojúhelník a parkování v této lokalitě.


Lokalita mezi ulicí TGM, Boženy Němcové a Nádražní je hrdě nazývána "zlatým trojúhelníkem".
Ano, je to nejživější část města, existovaly velkorysé plány řešení tohoto prostoru - viz níže.
Co z toho zůstalo? Moc ne. Na posledním zastupitelstvu prezentoval městský architekt pan Mgr.A. Vít Lukas studii, ve které navrhuje řešení rekonstrukce kina. Na zastupitelstvu jsem nebyl ale pozorně jsem si vyslechl zvukový záznam.

Z prezentace vyplynulo, že pan architekt snížil počet parkovacích míst ze 42 (proti řešení v Regulačním plánu "Rychta" z roku 2010, ze kterého jeho studie vychází) na 28. Odůvodnil to tím, že chtěl potlačit dominanci aut v tomto prostoru. Nakonec díky připomínkám pana Němečka a Maura zastupitelstvo uložilo počet 42 dodržet. Ovšem, zazněla i připomínka pana Krýdy, že tato forma parkování se mu nejeví jako nejvhodnější, zda by to nešlo řešit vícepodlažním parkováním.
Ano, to je ta správná myšlenka!
Je jasné, že bez vícepodlažního parkování to nepůjde. Pan Krýda má naprostou pravdu. A město bude muset najít řešení. K tomu by nemělo potřebovat žádné rady. Chtělo by to víc rozhodnosti v zastupitelstvu a nebát se "UKLÁDAT" úkoly, od toho tam zastupitelstvo je, proto si ho občané zvolili.
Přitom parkování je zásadní problém celé této oblasti ale i celého města. Zatím stále v návrhu územního plánu pan Kaplan vymyslel a umístil tři parkovací domy - jeden v bývalých kasárnách a dva na Malecí. Ve městě nic. Proč v kasárnách, to je ve hvězdách.

Vraťme se ke kinu.
Na místo jsem si zašel v pátek 6.5.2016 a vyfotil, jak to tam dopoledne vypadalo cce v 10.00 hodin s parkováním. Podívejte se:

Ulice TGM - od Rychty ke kruhovému objezdu u hasičské stanice:
Parkovalo tam 36 aut.

Ulice Nerudova:
Parkovalo tam 48 aut.

Ulice Boženy Němcové:
Mimochodem - na tomto místě, integrovaný s rekonstruovaným objektem kina - by mohl být umístěn vícepodlažní parkovací dům.
Parkovalo zde 36 aut.

Ulice Nádražní u Rychty:
Parkovalo zde 15 aut - ovšem parkoviště u prodejny "Krám" je více méně celé rezervované.

Ulice Johnova:


Parkovalo zde 8 aut.

Takže sečteme-li uvedená čísla dojdeme k výsledku 143!!!

Ale vraťme se tedy znovu ke kinu a jeho rekonstrukci.Na tomto obrázku je studie z roku 1987 - jak je vidět, řešila celý tzv. "zlatý trojúhelník" a to velmi velkorysým způsobem. K tomuto řešení už není možné se vrátit, v oblasti nastaly od té doby nevratné změny.
Upozorňuji na parkovací vícepodlažní dům s kapacitou 291 parkovacích míst.Na tomto obrázku je studie s názvem "Regulační plán" z roku 2010. Zde je řešen prostor podstaně jednodušším způsobem, je zachováno propojení Nádražní a Komenského ulice. Je uvažováno se 42 parkovacími místy a to v Nerudově ulici a v ulici Boženy Němcové. Z tohoto regulačního plánu vychází současná studie městského architekta. Ovšem pan architekt snížil počet parkovacích míst v současné studii na 28. Na zastupitelstvu to vysvětlil, že "chtěl potlačit dominanci aut".

Ovšem kam by auta umístil pan architekt nesdělil. Ani se ho na to nikdo nezeptal. Naštěstí díky vystoupení zastupitelů Němečka a Maura byl počet parkovacích míst vrácen na 42.
Ozval se i zastupitel Krýda, který se snažil přimět zastupitele k zamyšlení nad možností řešení parkování vícepodlažním parkovištěm. Tato připomínka však tak nějak "spadla pod stůl".

Ale zamyslete se se mnou:
Jak jsem vypočítal výše, za běžného všedního dne v oblasti v přilehlých ulicích parkovalo 143 aut. Je pravda, že to bylo zjišťováno v pátek dopoledne cca v 10.00 hodin, ale jistě nelze vyloučit, že v rekonstruovaném kině se nebude akce konat např. i dopoledne nebo ješte v exponovaných odpoledních hodinách. Bude-li se konat v kině nebo budoucím (snad) víceúčelovém kulturním zařízení nějaká akce, tak jenom v souvislosti s takovou akcí lze očekávat příjezd i sta aut (v hledišti je 310 míst). Takže snad lze velmi lehce dovodit, že bez vícepodlažního parkoviště se problém parkování v této lokalitě nedá vyřešit. Zvlášť, když tuto lokalitu stále chceme nazývat "zlatým trojúhelníkem", kde se snad předpokládá i rozvoj dalších aktivit. Opravdu se to předpokládá? Takže studie kina by měla být strategická tj. dále do budoucnosti, což nutně předpokládá realizaci etapového řešení, protože město si stále stěžuje na nedostatek peněz. A najít zdroje větších příjmů města se zatím nedaří.
Jde o to, nezabíjet další systémový rozvoj v této oblasti např. prodejem pozemků soukromým subjektům, jejichž stavební cíle nespadají do tohoto strategického rozvoje místa.
Pan starosta se na zastupitelstvu zmínil o představě "realizace divadelních představení a mnoha dalších aktivit v postupně rekonstruovaném kině". Takže i za tímto vyjádřením lze zjistit představu o etapovosti řešení.

A zde se dostávám k dalšímu problému:
Tím problémem je jeviště.
V navrhované studii zůstává jeho velikost beze změny, architekt zmínil pouze vybudování bočních vstupů. To ale na možnost realizace plnohodnotných divadelních představení - i když v podmínkách maloměsta - nestačí. Jeviště je třeba zvětšit, konkrétně jeho hloubku a vybudovat zázemí nezávislé na ostatním provozu ale s universálním využitím mimo divadelní akce, systém rychlého složení promítacího plátna pro "variantu divadlo". Doplnění opony je již drobností. Technicky to je možné. Zatím se s tím neuvažuje.
A tak lze jenom doufat, že až dá město příležitost novoměstské veřejnosti navrhovanou studii posoudit, že se prostřednictvím naléhavých a kvalifikovaných připomínek studii dostane etapovost a doplnění. Zatím bohužel zastupitelé, kteří by měli zastupovat občany města, tuto funkci v tomto případě nenaplnili. Ani občané se asi tímto problémem zatím moc nezabývají a to je škoda.
Studie je vystavena ve výloze Městské knihovny, podívejte se na to a řekněte, co vás napadá. Na facebooku města k tomu město vybízí.


Ještě k definici víceúčelovosti:
Obecně lze říci, že zařízení by mělo nabídnout občanům i návštěvníkům města příjemné místo pro kulturní vyžití, zábavu, odpočinek, neformální aktivity, sociální komunikaci a kontakty.
Takže je asi nutné říci hned na začátku, tedy dnes, jaká je představa o etapovosti, co se chce v jednotlivých etapách dosáhnout a jaký je KONEČNÝ CÍL.
Samozřejmě v budoucnosti je třeba respektovat při rozhodování o všech krocích v této oblasti existenci tohoto projektu s cílem NENARUŠITmožnost realizace jeho etapového řešení s konečným cílem v opravdovém VÍCEÚČELOVÉM KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ a to až do jeho úplného dokončení.


A tady máte obrázky ze stávající studie:
Posuďte sami, do jaké míry v této fázi splňuje možnost "realizace divadelních představení a MNOHA dalších aktivit".


Letecký pohled na oblast současného kina a celý "ZLATÝ TROJÚHELNÍK".Na závěr vám nabízím zvukový záznam příslušného bodu ze zastupitelstva:

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


A nyní se vracím do současnosti.

Je dobré se seznámit s názory vedení města z roku 2016.
Doufejme, že dnes už existující projekt rekonstrukce kina bude předložen i novoměstské veřejnosti. Už se těším na diskuzi dnešních zastupitelů k tomuto projektu.

Dnes se připravuje "inovace" té studie "Zlatého trojůhelníku" s názvem "Regulační plán" z roku 2010. Zatím nevíme, jaké změny tam budou.

Některé věci se změnily - např. rozhodnutí o zpracování studie pro celý prostor bývalých kasáren, také se rozjela soukromá výstavba právě v tom "Zlatém trojúhelníku". Připravuje se nové řešení autobusového nádraží, které je součástí toho Zlatého trojúhelníku a jehož výstavba se "poněkud zasekla" a zatím není konečný výsledek.

Jak je mým zvykem, vše zde budu důsledně zaznamenávat.


Jindřich Buchal.

A OPĚT POHLED DO NERUDOVY ULICE

Vloženo 10.10.2019

A ještě bych zde chtěl doplnit informaci o parkovacích místech k této výstavbě. Někde níže jsem napsal, že všechna parkovací místa ke stavěným bytům budou na pozemcích této výstavby nebo ve stavěných domech. Nedávno jsem se dozvěděl upřesnění této informace z rozhovoru s panem ing. Shánělem, že čtyři parkovací místa budou vyhrazena v Nerudově ulici mimo tuto výstavbu a jedno na parkovišti u knihovny (specielní pro vozíčkáře).

Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVCE JEDE NAPLNO

Vloženo 11.09.2019


VÝSTAVBA V NERUDOVCE A TGM NA KONCI SRPNA

Vloženo 27.08.2019


VÝSTAVBA VE "ZLATÉM TROJÚHELNÍKU" RYCHLE POKRAČUJE

Vloženo 31.07.2019


DALŠÍ POHLED NA VÝSTAVBU MEZI ULICÍ TGM A NERUDOVOU ULICÍ

Vloženo 10.07.2019Stavebníci nás informují o některých cílových řešeních:

A ještě pohled na další exponované místo v ulici TGM - pomalu zde zaniká seskupení třech "kiosků". Co zde asi bude? A kdy?

Bude ten "Zlatý trojúhelník" někdy opravdu "ZLATÝ"?

No uvidíme, bylo zahájeno zpracování aktualizace "Regulačního plánu Rychta" z roku 2010, tak se nechme překvapit, co nám město předloží. Možná, že se dokonce naše město zeptá i na současné názory občanů. Více komunikace (existuje vůbec nějaká?) mezi městem a občany by jistě neškodilo.Jindřich Buchal.

V NERUDOVĚ ULICI RYCHLE POKRAČUJE VÝSTAVBA

Vloženo 14.05.2019Jindřich Buchal.

CO JE NOVÉHO VE VÝSTAVBĚ v NERUDOVĚ ULICI?

Vloženo 30.04.2019Jindřich Buchal.

POKRAČUJE VÝSTAVBA OBJEKTU NA STRANĚ ULICE TGM

Vloženo 10.04.2019POHLEDY NA VÝSTAVBU V NERUDOVĚ ULICI A NĚKTERÉ SOUVISLOSTI

Vloženo 26.03.2019
Nejdříve pokračování již rozjeté výstavby mezi Nerudovou a Masarykovou ulicí:

Jak vidíte, výstavba se po zimě opět rozjela naplno. Zatím se mi nepodařilo získat vizualizaci toho objektu přilehlého k Masarykově ulici.
Tak se budeme muset nechat překvapit.


A nyní se podívejme na tento prostor trochu šířeji:Na obrázcích výše je prostor, který má být zastavěn jinak, než je tomu dnes. Už jsme si zvykli na toto zákoutí, nyní se ale bude bourat. Bohužel došlo ke sporu současných uživatelů s městem a zřejmě se nepodařilo dospět k nějaké dohodě, prostřednictvím které by současní uživatelé tohoto prostoru zde mohli pokračovat při respektování požadavku města na druh nové zástavby. Na posledním Zastupitelstvu byla k tomuto prostoru obsáhlá diskuze, poslechněte si tu část zvukového záznamu. Neni to příjemné poslouchat. Spory podnikatelů s městem nejsou nikdy příjemné.
Jak to nakonec dopadne si musíme počkat.


Podívejme se dál:

Zde je pohled do Nerudovy ulice ze strany od autobusového nádraží u Rychty. Vpravo se nachází objekt známého a oblíbeného autoservisu. S jeho majitelem se město rovněž dostalo do sporu a to v souvislosti s připravovanou výstavbou nové podoby autobusového terminálu nedaleko tohoto prostoru. V současné době spor trvá. Vypadá to, že město při přípravě výstavby dopravního terminálu poněkud zapomnělo jasně a vstřícně k podnikání v místě, projednat postup přijatelný pro obě strany. A tak se nyní nemůže divit, že došlo ke sporu. Nechci to zde dále rozvádět. I zde nezbývá než doufat, že vše bude vyřešeno ke spokojenosti místního podnikatele.

Ovšem přiznám se, že uvedené skutečnosti mi trochu kolidují s tím nedávným vyhodnocením našeho města na třetím místě v Kraji z hlediska vstřícnosti k podnikání.


Jindřich Buchal.

Změna regulačního plánu Rychta
Fotografováno a vloženo 29.11.2018
V návrhu rozpočtu na rok 2019, který byl zveřejněn na www stránkách města v těchto dnech je v části výdaje navržena částka 250 tisíc na provedení změny
"Regulačního plánu Rychta".
Co se plánuje změnit se zatím můžeme jen domýšlet.

Podívejte se jak vypadá dosud platný "Regulační plán Rychta" z roku 2010:
A také se podívejte, jak vypadá studie "Rekonstrukce kina":
A také představa města o rekonstrukci tzv. "Dopravního terminálu" na místě dnešního autobusového nádraží u Rychty:
(Omlouvám se za kvalitu obrázku, bylo to za sklem v knihovně).


A tady je "letecký pohled" na celý současný "Zlatý trojúhelník" - není tam ovšem zatím již zahájená výstavba mezi Nerudovou ulicí a ulicí TGM:


A ještě dvě fotografie ze strany ulice TGM - pohled na oblast o které se dá předpokládat, že se změní:
A úplně nakonec studie z druhé poloviny 80 let minulého století o této části města:
Ještě malá poznámka:
Zatím není řešeno parkování v této oblasti. Když jsem jednou dopoledne přepočítal automobily, které parkovaly v přilehlých ulicích, bylo jich cca 150. To nemůže vyřešit nic jiného, než parkovací dům. Mohl by být umístěn u zadní strany kina. Jistě jsme se všichni setkali se situací, že když se něco konalo v kině, zejména odpoledne, zaparkovat se rozumně nedalo. Těch několik parkovacích míst, která mají vzniknout v Nerudově ulici, tento problém nevyřeší! Naše město nedávno rozhodlo, že do Nerudovy ulice a ulice TGM umístí parkovací automaty.


Jindřich Buchal.


Fotografováno a vloženo 15.11.2018:

Tentokrát se budu touto stavbou zabývat trochu podrobněji. Umožnila mi to nabídka ing. Sháněla, který je jedním z investorů a také na této stavbě dělá stavbyvedoucího.
Nejdříve několik obrázků:Toto je výřez z tzv. "Regulačního plánu Rychta" z roku 2010.

Výstavba o které zde mluvíme prakticky vyhověla výše uvedenému regulačnímu plánu. A to co do tvaru domů i počtu jejich pater. Přiznám se, že i já, dokud jsem nezískal dnešní informaci, jsem měl určitou pochybnost, zda výstavba zapadá do představy města.
K tomu je třeba dodat, že k počtu bytů jsou na tomto stavebním pozemku případně v domech projektována parkovací místa (inf. ing. Sháněl). V přízemí patrových domů budou situovány prodejny, které budou nabídnuty zájemcům. V patrech patrových domů jsou situovány byty, které budou pronajímány.

Nyní se podívejte na situační schéma:


Objekty "A,B,C,D" jsou třípatrové domy s byty v patrech.
Objekt "K"bude obsahovat tzv. "sociální kavárnu".


A nakonec vizualizace objektů "B,K,C,D"
(vizualizace objektu "A" nebyla zatím k dispozici).


Vizualizace objektů "C,D".


Vizualizace objektů "B,K".

Závěrem této části chci poděkovat ing. Shánělovi, který mě velmi ochotně a otevřeně seznámil se základními skutečnostmi k této výstavbě, které jsem zde popsal.

Jindřich Buchal.

Fotografováno 15.11.2018:


Pohledy z horního patra domu "D".A nyní obrázky zvenku:
Fotografováno 13.10.2018:


Fotografováno 09.10.2018:
Fotografováno 26.9.2018:


Fotografováno 4.9.2018:

 


Fotografováno 20.5.2018:


Fotografováno 27.2.2018: 

Jindřich Buchal.

Vloženo 20. 05. 2018.

V tzv. "ZLATÉM TROJÚHELNÍKU" V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ PROBÍHÁ POMĚRNĚ ROZSÁHLÁ VÝSTAVBA
Nejdříve si připomeňme, co to je "Zlatý trojúhelník":

Je to oblast v našem městě mezi ulicemi "T.G.M.", "Boženy Němcové" a "Nádražní".
Již v osmdesátých letech byla představa tuto exponovanou oblast celou rekonstruovat a udělat z ní novodobé městské centrum.

Níže uvádím návrh "velkorysé" představy z osmdesátých let:


Opravdu, velkorysé řešení. Všimněte si parkovacího domu s 291 parkovacími místy. A také parkoviště pro autobusy. A také prodloužení ulice Čs. legií až do tohoto prostoru.
Bohužel, dnes je toto řešení definitivně v propadlišti dějin. A ani částečně se o ničem podobném neuvažuje.

Nové Město nad Metují následně vydalo v roce 2010 následující návrh řešení "Zlatého trojúhelníku":V současné době to mezi ulicí TGM a Nerudovou vypadá následovně:

Jak je vidět, začala tam poměrně rozsáhlá výstavba.


A kdo to tam začal stavět? Z veřejného "Katastru nemovitostí" lze zjistit majitele pozemků v této lokalitě:A tak se nechme překvapit, do jaké míry bude výsledek korespondovat s představami o "Zlatém trojúhelníku".

Jindřich Buchal.