NÁVRAT NA VSTUPNÍ STRANU
STARÁ ŠKOLA V KRČÍNĚ JEDE NAPLNO
V těchto dnech tam uspořádali výstavu "První republika".

Vloženo: 29.09.2018

Stará škola je dnes druhou, úředně uznanou Národní památkou v Krčíně. Stalo se to v roce 2017 díky úsilí několika nadšenců, kterým se nelíbil nápad vedení našeho města tento objekt zbourat.

Tehdy PhDr. Čestmír Brandejs, CSc. napsal:
. I stará krčínská škola si zaslouží tuto úctu, základy vzdělanosti a výchovy v ní získali naši předkové, bez nichž bychom nežili a nezískali vzdělání ani my. Stará krčínská škola je však nyní prázdná a zasloužila by si nové využití. Byl by to vhodný prostor pro setkávání nejen krčínských důchodců, ale všech generací. Pan řídící Nepilý dbal o krásu svého okolí, mohl by proto vzniknout novodobý okrašlovací spolek, který by zde získal důstojné centrum. Jeho členové by se jistě zamysleli nad co nejvhodnějším využitím této školy. Je nemnoho měst, kde se škola z 19. století dochovala.

Z článku PhDr. Čestmíra Brandejse, CSc., publikovaného v září 2015 v Novoměstském zpravodaji na s. 11. BRANDEJS, Č. "Stará" krčínská škola.
Novoměstský zpravodaj, září 2015, s. 11Podívejte se na fotografie z dnešní akce:


Stará škola dnes.
Pan František Udlínek ze Solnice, celoživotní přední závodník na motocyklech i autech, přijel ukázat svého veterána.


A toto je videotým ze současné krčínské školy, který s plným nasazením celou akci dokumentoval.


A toto je už záběr z expozice výstavy "První republika".Vyfotil jsem toho samozřejmě víc, podívejte se na fotogalerii:

Stará škola - výstava "První republika".

Jindřich Buchal.