NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Tento článek zveřejnili na iDnes 1. listopadu 2018.

Stav domů v Novém Městě se kvůli dopravě zhoršuje, silnici hrozí zřícení .
Vloženo 05.11.2018
Domy na náměstí v Novém Městě nad Metují praskají, příjezdová cesta se trhá a sklípek při silnici hrozí provalením.
Pro soukromé majitele i město je to noční můra. Stav památkově chráněných domů se zhoršil letos, když se od dubna do prosince uzavřela kvůli opravě krajská silnice mezi Spy a Krčínem.
Mnozí řidiči si oblíbili cestu přes náměstí jako nejkratší objížďku. Stejnou zkratkou se však i přes zákaz a pokuty vydává část řidičů kamionů. K tomu navíc přes náměstí dosud kuriózně vede silnice 1. třídy.
Podle odborníků z Českého vysokého učení technického jsou na vině současných potíží hlavně těžká auta a až stovka velkých autobusů denně, ale i složitý terén skalního masivu s opukovými pilíři, na němž bylo město roku 1501 založeno.
Závažné jsou zejména trhliny v asfaltu okolo věže Zázvorky. Silnice tam totiž vede přímo po okraji skalního ostrohu po někdejším mostu u zbourané Krajské brány. Buď za nynější trhliny v silnici může doprava, nebo pohyb části skal, jejichž podklad se vyklání do údolí.
"Zvláště nebezpečné je to z toho důvodu, že vozovka je na okraji masivu. Vzhledem k tomu, že masivní skála je porušená, mohlo by dojít i k částečnému zřícení tohoto kusu," varovali Petr Fajman a Jiří Máca v posudku věnovaném dynamickému působení dopravy na historickou zástavbu a skalní podloží.
Potíže se zvětráváním křídové opuky řeší Novoměstští už od 70. a 80. let, kdy město muselo zajistit uvolněné skály právě pod Zázvorkou. Skalní svah v tomto místě se naposledy opravoval před třemi lety. Také domy na náměstí se potýkají s problémy déle, zejména od rozsáhlé rekonstrukce v roce 2009, od kdy zatéká do některých sklepů.

Zabezpečení domu by stálo miliony, zoufá si majitelka.
Nyní se nové trhliny projevily nejen v asfaltce, ale také u šesti domů při obou vjezdech do náměstí. Ve sklípku pod čp. 1213 dokonce město v létě zaplatilo dřevěnou výdřevu, aby se do něj nepropadl chodník a silnice. Starší trhliny se projevily v klenbách renesančních podloubí i ve štítech domů vystavěných v 16. a 17. století. Byť se některé domy v minulosti opravovaly, poruchy se v nich znovu objevují. Domy jsou totiž vystavěny z lomového kamene spojeného značně zvětralou maltou.
Stav sklípku podepřeného výdřevou Památkáři kontrolují co týden. U další malé části sklepa, která přiléhá k silnici a žádné zabezpečení zatím nemá, nejspíš navrhnou rozšíření monitoringu.
"Výdřeva zabezpečila pouze část domu čp. 1213, která je podsklepena, ale do ulice přiléhá také polovina domu, jež podsklepena není a kde vlivem nadměrné dopravy stále aktivně pracuje podloží. O tom svědčí systém trhlin na domě. Naléhavost opatření omezujících těžkou dopravu je z toho důvodu stále vysoká," řekla Radka Škaldová z odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, která má na starosti státní památkovou péči. Majitelka sklípku je sklíčená. Na dům, který koupili před šestnácti lety, zůstala sama. Před jedenácti lety pořídila novou fasádu, ale dům se teď trhá. Markantní zhoršení se děje právě letos.
"Když se tu nedávno byl podívat odborník, řekl mi, že kdybych chtěla dům zabezpečit, stálo by to miliony. Ale já nemám peníze na to, abych pořizovala ocelové sloupy. Mrzí mě, že jsem přistoupila na výdřevu do sklepa. Kdyby tam nebyla, chodník by se sesypal dolů, možná by mi i víc praskl dům, ale něco by se s tím muselo dělat. Výdřeva mi znehodnotila dům, z mého sklepa se vlastně podepírá městský chodník a kus silnice. Měla jsem ten sklep ráda, ale už tamnechodím," posteskla si Libuše Hallová.

Překvapilo ji, že výdřeva má zůstat ve sklepě natrvalo. Do sklípku ze 16. století si lidé kdysi chodívali nabírat vodu, protože za domem v hradební věži fungovala vodárna.

Voda proniká do sklepa, praská dlažba v kuchyni.
Velké problémy mají i majitelé nárožního domu při vjezdu do náměstí od Orlických hor, kde kdysi stála Horská brána. Od rekonstrukce náměstí jim při velkých deštích proniká voda do sklepa, letos se však na domě výrazně podepsalo právě množství projíždějících aut.
"Domy se otřásají těžkou dopravou, u nás se to projevilo zvnějšku na popraskaném soklu, ale i uvnitř. Praská například dlažba v kuchyni i koupelně, které jsme před několika lety rekonstruovali. Dohodli jsme se na společném postupu s majiteli dalších domů, že sepíšeme škody, které nám vznikají a oslovíme s tím Ředitelství silnic a dálnic. Nejsem ale snílek," řekl spolumajitel domu Miroslav Kosek. Opravy soklu v úzkém místě při silnici plánuje nejdříve na příští jaro. Město už poslalo na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odborný posudek i fakturu za výdřevu s žádostí o proplacení. Požádalo také o společné jednání se správcem silnice, krajským radním pro dopravu, krajským úřadem a policií.
"Chtěli bychom řešit, co bude dál. Dokud vede objízdná trasa přes náměstí, je na policii, aby hlídala, aby tam nevjížděly kamiony. Poté teprve musíme řešit nějaké omezení, aby náměstím pokud možno neprojelo nic těžkého, tedy ne velká nákladní auta ani velké autobusy. Bude se zde muset změnit systém dopravy," uvedl starosta Nového Města Petr Hable.

Podle něj samospráva bude žádat i o přemístění trasy I/14 mimo náměstí. Potíž je však v tom, že opravovaná krajská silnice se platí z dotace a vztahuje se na ni patnáctileté období udržitelnosti.

Domy ze 16. století vs. doprava 21. století.
Novoměstská památkářka už v létě zahájila správní řízení s ŘSD, že silnice poškozuje městskou památkovou rezervaci, ale na radu památkové inspekce jej stáhla. Už však dala podnět krajskému odboru dopravy, aby přijal opatření k ochraně kulturního dědictví, protože v městské památkové rezervaci je to jeden ze zásadních veřejných zájmů.
Stejný dokument i s posudkem expertů poslala i ministru kultury, ministru dopravy, generální ředitelce Národního památkového ústavu, pobočce památkářů v Josefově, hradeckému hejtmanovi, generálnímu řediteli ŘSD i starostovi.
"Očekávám, že se najde někdo odvážný a kompetentní, kdo se zasadí o to, že konečně městskou památkovou rezervaci přestane devastovat doprava, která tam nepatří. Do této rezervace by ideálně měli mít přístup s vozidly lidé, kteří tam žijí, pracují, podnikají, a lidé, kteří chtějí toto krásné historické prostředí navštívit. Památková péče nevidí naprosto žádný relevantní důvod, proč ještě v roce 2018 vést rezervací silnici 1. třídy. Domy ze 16. století postavené na zvětralém skalním ostrohu nemohou vydržet zatížení, které přináší doprava 21. století," poznamenala památkářka Radka Škaldová.
Příčinu narůstající dopravy vidí v rozvoji průmyslové zóny kolem Kvasin, proto také očekává, že se najdou peníze na nápravu způsobených škod. Teď se čeká, jak se k opravě silnice přes náměstí i k náhradě škod na domech postaví ŘSD. V srpnu však v odpovědi pro MF DNES odmítlo nést odpovědnost, stav vozovky je podle státní firmy dobrý a škody vyplynuly z toho, že jednotliví řidiči nedodržovali dopravní omezení pro nákladní auta.

Autor: Štěpánka Tůmová, 1. listopadu 2018.
Zdroj:https://hradec.idnes.cz/nove-mesto-domy-praskaji-doprava-historicke-centrum-nachodsko-pvc-/hradec-zpravy.aspx?c=A181029_435892_hradec-zpravy_posKomentář Novoměstského kurýra:
Základní problém je ve skutečnosti, že naše město nedokázalo dlouhou řadu let vyřešit novou koncepci dopravy v našem městě. Dlouhou řadu let se upínali k tzv. "Přeložce I/14", procházející také městem, ale na jiném místě. Ale i tam zůstávalo vše jen na papíře a nepodařilo ze překonat základní problémy, v neposlední řadě překračování limitů hluku v zastavěných oblastech. A nyní místní referendum přeložku s velkou převahou občanských hlasů zaseklo a rozhodlo o obchvatu mimo město.
A tak se ztratila chybným přístupem k řešení nové koncepce dopravy ve městě dlouhá řada let. To se samozřejmě týká především tranzitní dopravy.

V "předreferedových" diskusích se objevila i otázka, proč se v současné době dokončovaná rekonstrukce trasy Spy - Krčín nedělala jako silnice I. třídy, což by se hodilo i pro přeložku, pokud by byla prosazena, ale i pro obchvat - který byl prosazen referendem. Příprava této akce trvala několik let. Tato otázka zaznívá stále naléhavěji. To by byl jeden z "koncepčních" přístupů k řešení dopravy v našem městě!

S problémem náměstí souvisí i možnost parkování mimo náměstí, což zůstavá také nevyřešeno. To, že je náměstí citlivé na zatížení dopravou je všeobecně známé. To není nic nového.
K problémům přispěla i nedávná, asi s chybami, rekonstrukce náměstí, po které se objevilo zatékání do sklepů některých domů na náměstí. To, pokud vím, do dneška město také nedokázalo vyřešit. Takže opravdu, je třeba věci dokázat řešit s konkrétními výsledky! Zatím se to nedařilo.
Stanovisko paní památkářky (viz červeně označený text výše v článku) volá po "někom kompetentním". Ovšem věc musí řešit především naše město, nikdo kompetentní se sám nenajde. Toho je třeba nejen najít ale zejména donutit k řešení. A že za vedení silnice první třídy I/14 je odpovědné ŘSD, to je také všeobecně známé. Takže tím je vyřešeno to hledání.

Staronové vedení našeho města si dalo do svého "Programového prohlášení" před týdnem následující bod:

"Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí".

Opravdu nevím, jaká všechna řešení se za takto formulovaným cílem skrývají. Slovo "obchvat" tam postrádám. Ale jedno je zcela jasné: diskutovalo se už nekonečně dlouho, JE TŘEBA KONEČNĚ KONAT, KONAT, KONAT a pokládat na stůl jeden výsledek za druhým. Jednání bez výsledků je, víte na co!!! A je třeba KONAT zatraceně rychle a produktivně!
Ale vtírá se mi otázka - najde se na to v našem milém městečku někdo, kdo to konečně rozjede a dokáže? Pokud vím, tak např. ve fotbale, když potřebují vyhrávat, to dělají tak, že koupí nějakého špičkového hráče.


Jindřich Buchal.