NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
NOVOMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ - DOPRAVA
Vloženo 27.11.2018
Na novoměstském náměstí došlo k úpravě dpravního značení, přibyly semafory.

Příčinou je zhoršující se situace u vjezdu na náměstí z "krajské strany".
U věže Zázvorky je nestabilní skalní podloží.

U "horské strany" se změnilo značení přednosti v jízdě při výjezdu z náměstí - přednost mají ti, co z náměstí vyjíždějí.


A nyní se podívejme do Rezeckého údolí.
Vidíme tam přípravu rekonstrukce Rezeckého mostu. Vedle stávajícího mostu vidíme betonové podpěry - snad pro provizorní most na dobu opravy toho původního?A na závěr něco z předvánoční atmosféry.
Na náměstí se objevil vánoční strom.

Jindřich Buchal.