NÁVRAT DO VÝSTAVBY V NAŠEM MĚSTĚ
ŘEŠENÍ HOTELU METUJ

Vloženo 18.03.2023

Tato informace je v zápise ZM č. 4 v kontrole úkolů.
Komentář Novoměstského kurýra:
Z informace v zápise ze ZM č. 4 (kontrola úkolů) vyplývá, že řešení hotelu Metuj je zatím zastaveno. Bod byl vypuštěn. Hotel Metuj je ve Strategickém plánu jako jeden z rozvojových cílů. Tak si počkejme, jak to nové vedení našeho města "uchopí".

Já osobně jsem přesvědčen, že se jedná o velmi "strategické místo" v našem městě. Podle mě by tam měl být rekonstruovaný hotel Metuj a připojit k tomu další etapy řešení ve vztahu k prostoru mezi hotelem a okrajem údolí, ve vztahu k zpřístupnění do toho údolí, které jistě bude v budoucnu významným místem z hlediska postupného vybudování nejen koupaliště ale i řady dalších doplňkových "vymožeností". To údolí je natolik významná a malebná lokalita, že nelze pominout využití té dosud nevyužité atraktivnosti. V souvislosti s hotelem Metuj je třeba zmínit i lokalitu "Klášter" prostor mezi klášterem a Klosovou ulicí.
Podle mě, myšlenka do hotelu Metuj umístit nějaké byty, která u minulého vedení zvítězila, je zabíjení možností tohoto strategického místa. Ta retro restaurace, která stále v hotelu Metuj zůstala zachována je, podle mě, v našem městě zcela ojedinělá. Pro podporu turistického ruchu je podobný hotel nezbytností. Podobně velký v našem městě není. Rambousek je zastaralý. Ostatně mohl by se v budoucnosti na Metuj napojit v nějaké atraktivnější podobě interiéru té restaurace pro turisty s konkrétním zaměřením. A ubytování v Metuji by mohlo být pro běžné turisty cenově přijatelné. A ubytování autobusových zájezdů v Metuji a případně v připojeném Rambousku (až dva autobusy) by pomohlo oživit turistický ruch v našem městě v podobě několikadenních zájezdů s programem ve městě i jeho blízkém i vzdálenějším okolím i s využitím blízkého Polska.


A tak s neskrývanou netrpělivostí budu očekávat výstupy z toho dubnového jednání k rozvoji našeho města, které magistrát připravuje.


Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÉ PRÁCE NA REKONSTRUKCI HOTELU METUJ PŘERUŠENY

Vracím se k zápisu ze ZM č. 25 (červen 2022), kde je uveden tento bod:

Vloženo 17.12.2022Takže budeme s napětím čekat, jak se s případem "hotel METUJ" vypořádá nové vedení našeho města. Vrátíme se k cílovému řešení HOTEL?
Nebo se snad v této věci událo od června něco, o čem nevíme? Připomínám prodloužený termín u tohoto úkolu, který je 27.10.2022 (viz výše).


Jindřich Buchal.

RADA MĚSTA VYBRALA DODAVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI HOTELU METUJ

Vložeo 20.11.2021.
Komentář Novoměstského kurýra:
Připomínám - dohodnutá cena je necelých 1,5 milionu. Termín dodání v zápise z Rady není uveden.

Takže v hotelu Metuj bude tzv. "sociální bydlení" nebo snad "rozběhové byty". Rozhodnuto bylo v RM šesti hlasy, jeden nehlasoval.

Na nějaký nový přijatelný hotel pro zájezdy turistů pro delší pobyty můžeme zapomenout. A na to napojení na údolí Metuje také. Připomínám, že do Rambouska se také vejde autobus. Takže jeden hotel tu máme. Ale co s tou deklarovanou podporou rozvoje turistického ruchu v našem městě - viz nový Strategický plán?


Jindřich Buchal.

JE ROZHODNUTO - ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PŘEMĚNU HOTELU METUJ NA BYTOVÝ DŮM

Vložeo 25.06.2021.

Poměrně velkou většinou včerejší Zastupitelstvo schválilo zahájení zpacování projektu přeměny bývalého hotelu Metuje na bytový dům. Také bylo na základě požadavku předsedy bytové komise odsouhlaseno snížení počtu těch nejmenších bytů (viz zveřejněná studie níže) a zvýšení počtu několika větších, prý největší zájem je o byty 2+kk.

V přízemí budovy má být, kromě jiného, devět parkovacích stání pro osobní automobily.

Je škoda, že na tak lukrativním místě v centru města vznikne bytový objekt a ne hotel s perspektivou dalšího rozvoje celé této lokality s návazností na blízké údolí Metuje, kde se předpokládá zahájení revitalizace - koupaliště a další.
A to za situace, kdy v prostoru kasáren byla zahájena příprava výstavby velkého počtu bytů, kde by se podobné byty dnes situované do bývalého hotelu Metuj daly jistě umístit. Ovšem o případné účasti města na výstavbě v prostoru kasáren, nemá zatím město nějakou bližší představu.


Také se v diskuzi objevily názory, že město nemá dostatečně zmapovanou svou stuaci ve vlastním bytovém fondu, uvažuje se dokonce o odprodeji některých bytů, protože údržba je náročná a město nemá dostatek prostředků. A stav těchto bytů už často neodpovídá současným požadavkům na bydlení. Kolik a jakých vlastní město bytů? Jaké jsou potřeby? Jaká je představa řízení bytového fondu města do budoucnosti? To jsou otázky, které asi měly být podrobně zváženy, než se rozhodne o další výstavbě městských bytů.

O nevhodnosti lokality "Hotel Metuj" pro výstavbu bytů já osobně vůbec nepochybuji.
Jak bude město řešit posílení rozvoje turistického ruchu v našem městě, což doporučuje nový Strategický plán rozvoje 2021, jsem docela zvědav, když solidní ubytovací kapacita pro vícedení pobyty turistů v našem městě jednoznačně chybí.
A tak není vyloučeno, že podobně jako se to stalo u kina, kde byl zmařen náklad cca 600 tisíc Kč z prostředků našeho města, když došlo ke zrušení předchozího rozhodnutí Zastupitelstva, se situace bude opakovat u akce "Hotel Metuj". Na včerejším Zastupitelstvu vystoupili s řadou námitek proti navrhovanému řešení v podstatě pouze zastupitelé za ODS.

Jindřich Buchal.

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ VYDALO INFORMACI PRO ZASTUPITELSTVO O NAVRHOVANÉM ŘEŠENÍ HOTELU METUJ

Toto řešení má naše Zastupitelstvo schvalovat ve čtvrtek 24.6.2021.

Vložeo 22.06.2021.

Podívejte se nejdříve na obrázky (převzaty ze stránek města):V souvislosti s dotacemi existují dvě varianty řešení bytů:
Komentář Novoměstského kurýra:

Já jsem opakovaně při různých příležitostech vyslovil názor, že lokalita hotelu Metuj je jedna z nejcenějších v našem městě a podle toho by se mělo ubírat rozhodování o jejím využití.

V žádném případě to není budování bytů. Toto místo je přímo předurčeno pro podporu rozvoje turistického ruchu v našem městě, vyloženě se nabízí propojení s nedalekým údolím řeky Metuje, kde se konečně rýsuje revitalizace toho údolí včetně koupaliště (viz nový Strategický plán, který je před vydáním).

V situaci, kdy se v prostoru bývalých kasáren rýsuje výstavba bytů pro cca 600 až 700 osob, není nic jednoduššího, než tam situovat těch několik bytů podobného charakteru, jaké město prosazuje do hotelu Metuj. A hotel Metuj řešit jako hotel s dalšími kroky na to navázání na vedlejší údolí Metuje. Je třeba najít investora, co všechno by se tam mohlo objevit jsem popsal jinde. Když se našel investor na vybudování "Rajské zahrady", proč by se nemohl najít i na akci "Hotel Metuje". Vhodné ubytování pro větší množství turistů na více dnů v našem městě jednoznačně chybí. A vhodná architektonická kancelář by si s tím širším pohledem na tuto lokalitu určitě dokonale poradila. Je to běh na delší trať, ale proč ne?
A že by se při další vhodné podpoře turistického ruchu v našem městě při jeho atraktivitě s městskou památkovou rezervací, malebným blízkým i vzdálenějším okolím včetně Polska našla po takovém ubytování poptávka, považuji za nepochybné.

Pozemek mezi objektem hotelu Metuje a hranou toho údolí je třeba od současných majitelů odkoupit (nebo k jejich spokojenosti vyměnit) a ne si od nich pronajímat kousek, aby vůbec bylo možné vjet na nádvoří hotelu Metuj. Pro začátek by tam mohlo být docela velké parkoviště. Dnes je tam dlouhodbě jen přebujelé roští. To v centru města nikomu nevadí?

Když nic jiného, docela bych doporučoval věc "Hotel Metuje" když ne zabrzdit, tak alespoň pozdržet a počkat na výměnu vlády v našem městě, ke které nepochybně v příštím roce po volbách dojde.

Jsem opravdu zvědav, jaká diskuse se rozvine k bodu "Hotel Metuje" na tom příštím Zastupitelstvu, které bude už ve čtvrtek 24.6.2021. A také se tam bude schvalovat nový Strategický plán rozvoje 2021 pro naše město. I tam je zmínka o hotelu Metuje.

Jindřich Buchal.

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ VYDALO INFORMACI PRO VEŘEJNOST K HOTELU METUJ

Podívejte se na současný pohled vedení našeho města na rekonstrukci hotelu Metuj:

Vložeo 28.05.2021.

Komentář Novoměstského kurýra.

Podívejme se nejdřív na bod k hotelu Metuj z dubnového Zastupitelstva:
Takže co k tomu dodat?

Především je třeba zmínit, že o hotelu Metuj se zřejmě definitivně rozhodne na červnovém Zastupitelstvu. Jak si můžete přečíst výše, na dubnovém Zastupitelstvu proběhla docela bohatá diskuze, poněkud rozmělněná zmínkou pana starosty o zájmu Lídlu o výstavbu v našem městě. Vedení našeho města považuje ale zřejmě za hotovou věc, že tam budou ty byty, v přízemí místo té krásné restaurace parkoviště. Uvidíme tu diskuzi na červnovém Zastupitelstvu, asi opět v přímém přenosu.

Protože mě město nominovalo do Komise pro tvorbu nového Strategického plánu, tak jsem mimo jiné v tamní diskuzi opakovaně vyjádřil názor, že hotel Metuj není vhodné místo pro budování sociálních bytů (jakýchkoli bytů), naopak, že to je jedno ze strategických míst v našem městě pro podporu rozvoje turistického ruchu. Že je škoda zničit tu krásnou restauraci, když žádná lepší v našem městě není. Že to místo má potenciál vybudovat slušný hotel pro turisty navštěvující naše město pro případy, že by zde chtěli strávit několik dnů. Aby, když sem přijedou z Hildenu nemuseli hledat ubytování v okolí. A podobně.
V současné době byla zveřejněna vítězná studie lokality Kasárna, kde jsou navrženy byty pro cca 600 až 700 osob. To je například vhodné místo pro umístění sociálního bydlení a také i pro byty zubních lékařů, které už dávno mělo vedení našeho města pro své občany do města lákat, protože dostat se do evidence zubního lékaře v našem městě i širokém okolí je nemožné. Ale to jsem odbočil. Zmiňuji to zde proto, že ve výše uvedeném vyjádření města je poprvé zmíněn byt pro lékaře.

Lokalita hotelu Metuj je významná ještě z jednoho důvodu. Při tvorbě nového Strategickéh plánu byla celkem shoda, že je třeba začít s revitalitzací údolí Mětuje, která obtéká naše město. A to nejen vybudováním koupaliště ale i dalších vhodných zařízení pro podporu turistického ruchu v našem městě. Nejen turistického ruchu ale i sportovního a společenského vyžití občanů. Vedle hotelu Metuj směrem k údolí je dlouhodobě zanedbaný pozemek, který vlastní několik majitelů. Ten je třeba odkoupit. Tam by pro začátek mohlo být vybudováno docela velké parkoviště, výhledově i několikapodlažní s přístupem do toho krásného, dnes hrubě zanedbaného údolí. K budoucímu novému koupališti odtud je to kousek. Mohl by tam být i bezbariérový přístup.
A co by mohlo být vybudováno výhledově na horní straně toho několikapodlažního parkoviště ponechávám na fantazii čtenářů Novoměstkého kurýra. Svou fantazii jsem rozvíjel, viz níže na této stránce. Připomínám - bavíme se tady o časovém horizontu 10 - 15 let. Nic není nemožné.


Pokud zvítězí sociální bydlení v hotelu Metuj, budou dokonale zabity výše uvedené možnosti dlouhodobějšího rozvoje tohoto vzácného místa ve prospěch zatraktivnění turistiského ruchu v našem městě. Samozřejmě platí to nejen pro turisty ale i pro občany našeho města. Vhodného investora pro toto místo je třeba najít (podobně jak to proběhlo u nedaleké Rajské zahrady, kde dokonce investor přišel sám, nebylo ho třeba hledat)

A zničení té krásné restaurace ve stávajícím hotelu Metuj považuji za dokonale barbarský čin. No podívejte se na to znovu. Víte o lepší restauraci v našem městě?A tak doufejme, že na tom červnovém Zastupitelstvu zvítězí rozum. Ale co když ne? Pak nezbývá než doufat, že nové vedení města po příštích volbách bude mít ještě možnost (a vůli) "kormidlo" otočit. A že se vedení našeho města změní, to považuji za zcela samozřejmé.

Jindřich Buchal.JE UŽ HOTEL METUJ NA POKRAJI PROPADLIŠTĚ DĚJIN?

Podívejte se na zápis z poslední Rady města č. 58

Vložeo 14.02.2021.Podívejte se na fotografie, které jsem vyfotil v roce 2011, když tam začínalo sociální zařízení pro seniory. To v roce 2020 skončilo, hotel koupilo zpět Nové Město nad Metují a nyní rozhoduje co s ním.
Líbí se vám ta restaurace? Ta tam je nedotčená dodnes (předpokládám) . A z výše uvedeného zápisu z Rady města je zmínka o zřízení parkoviště v prvním nadzemním podlaží. Je to snad tato restaurace?

V současné době se řeší Strategický plán města na další řadu let. Z diskuzí vyplývá nutnost podpořit turistický ruch v našem městě, které jakoby v poslední době "ztrácí na lesku". Ukazuje se, že zde není vhodný hotel na potřebné úrovni, kde by turisté mohli strávit několik dní, kdy by se "kochali" krásami našeho města a jeho blízkým i vzdálenějším okolím.
Víte o nějaké takové restauraci v našem městě? Myslíte si také, že by byla velká škoda ji zlikvidovat? Po rekonstrukci tohoto hotelu by to bylo přesně to, co město potřebuje nabídnout turistům. Rajská zahrada je jiná kategorie. A Rambousek - ten je vedle Metuje a na pokrytí potřeb města na ubytování nestačí. Výhledově by se tyto dva objekty možná daly spojit.
Lokalita hotelu Metuje je velice výhodně umístěná v exponované části města s perspektivou na vedlejším pozemku směrem k údolí vybudovat parkoviště, později i vícepodlažní (bude třeba ty pozemky vykoupit) a výhledově uvažovat o napojení na údolí Metuje, které jistě také zaznamená svůj rozvoj, který začne koupalištěm. O tom není pochyb.

Do lokality "hotel Metuje" podle mého názoru nepatří nějaké nízkonákladové bydlení. Na to máme dost prostoru například v místě Kasárna, kde nedávno byla schválena dosud neznámá studie.

Naše město jakoby zapomnělo, že zde máme také lokalitu "Hradčany" s velkými pozemky, která sice dnes patří v souvislosti se školstvím Kraji, ale je již delší dobu nevyužívána. Takové krásné místo. To město nechce od Kraje vrátit? Možná na rozšíření nějakých sociálních služeb.

A tak "pamětníci", kteří jste do Metuje chodili na tanečky, přispějte ke změně současných úmyslů vedení našeho města s bývalým hotelem Metuj.

K celé věci se ještě bude vyjadřovat Zastupitelstvo, tak doufejme, že tam výše uvedené úvahy najdou své příznivce. Nyní budeme mít možnost Zastupitelstva sledovat "v přímém přenosu".


Jindřich Buchal.

DNE 10.11.2020 ODPOVÍDALO NAŠE MĚSTO NA DOTAZ.

10.11.2020
O BUDOUCÍM VYUŽITÍ HOTELU METUJ JE UŽ ROZHODNUTO?

09.11.2020

V zápise z poslední Rady města č. 51 se objevil bod 5.4 s následujícím obsahem:Připomeňme si, co bylo v zápise RM č.46 v bodu 5.4:
Komentář Novoměstského kurýra:
Tak podle výše uvedeného to vypadá, že o dalším osudu bývalého hotelu Metuj je rozhodnuto.

Ve čtvrtek má být další jednaní Zastupitelstva našeho města. Podíváme-li se do programu tohoto jednání, zda tam najdeme bod k hotelu Metuj - ve zveřejněných podkladech jsem žádnou zmínku o hotelu Metuj nenašel. Možná, že to některý ze zastupitelů otevře.

Ale nabízí se otázky:
- je možné rozhodnout o dalším osudu hotelu Metuj bez schválení zastupitelstvem?
- A je bez tohoto rozhodnutí Zastupitelstva možné zahájit např. zpracování nějaké studie, která není zadarmo (72,6 tis.)?
- při poslední "tvůrčí" besedě v kině převládal názor ze strany přítomných občanů pro vrácení se určení objektu k hotelu - bere se to v úvahu?
- nedávno proběhl dotazníkový průzkum mezi občany města - zatím nebyly zveřejněny výsledky jak to dopadlo např. konkrétně s hlasy pro bývalý hotel Metuj. A přesto se o budoucnosti objektu už rozhoduje?
Kdy bude zveřejněn ten dotazníkový průzkum?

Počkejme si, zda ve čtvrtek na Zastupitelstvu dojde i na budoucí využití hotelu Metuj.


Jindřich Buchal.

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA č. 46 BYL ZVEŘEJNĚN BOD 5.1 O DALŠÍM OSUDU
BÝVALÉHO HOTELU METUJ V NAŠEM MĚSTĚ.

29.08.2020.

Tak se podívejte co uvedený bod z RM obsahuje:
Komentář Novoměstského kurýra:

Přiznám se, že mě docela překvapila úvaha o zvážení možnosti parkování v přízemí objektu. Nebylo by té pěkné a zachovalé restaurace přece jen škoda?

Připomenu zde můj komentář, který jsem zveřejnil v Aktualitách Kurýra k diskuzi na téma bývalého hotelu Metuj na ne tak dávném setkání občanů s vedením města v kině 70:

Citace:
"Shrnu-li to velmi stručně, měl jsem dojem, že obava z toho, že v případě když to město nekoupí, tak se lehce může stát, že objekt bude sloužit k ubytování více či méně tzv. "nepřizpůsobivým", vedla k převážení názoru to koupit. A padla zde také informace, že město by s tím v podstatě, kdyby to koupil někdo jiný a udělal z toho tu "ubytovnu", prakticky nemohlo nic dělat. Docela dlouho se diskutovalo, co by v objektu mohlo být, kdyby to město koupilo. Sociální zařízení nebo hotel? Paní zastupitelka Balcarová doporučovala sociální zařízení, z pléna se častěji ozývala varianta hotel, který v našem turisticky exponovaném městě chybí."
Konec citace.


A tak se musím zeptat:
Je výše uvedený bod 5.1 z minulé rady města už rozhodnutím o budoucím využití bývalého hotelu Metuj? Je opravdu tak exponovaná lokalita v centru města vhodná pro nějaké sociální zařízení? Případně pro nějaké startovací bydlení. Není pro něco takového podstatně vhodnější prostor bývalých kasáren, který se v současné době začíná řešit? Například.
Nebylo by vhodné o této věci rozhodnout na Zastupitelstvu? A co názor občanů?

Počkejme si, jak se to vyvine.


Pro připomenutí zde přidávám pohled na to exponované místo kolem bývalého hotelu Metuje - dle katastru:
(Podrobněji viz Aktuality Kurýra 19.leden 2020).


Jindřich Buchal.