NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

VÝSTAVBA POD LOKALITOU "BŘEZINKY"

Poprvé vloženo 30.04.2021DNES SE DOLNÍ ČÁST ZDI KOLEM STAVBY ZAČALA BOURAT.

Vloženo 31.03.2022

Jindřich Buchal.

NA RADĚ MĚSTA č. 88 SE OBJEVIL BOD 5/5 TÝKAJÍCÍ SE OPĚT STAVBY PENZIONU S OBČERSTVENÍM

Vloženo 30.03.2022

Komentář Novoměstského kurýra:
Přiznám se, že z toho nejsem moudrý (přílohy k bodu občan nevidí) a tak si počkám co se dále na té stavbě bude dít a věřit, že stavba bude probíhat v souladu s platnou stavební dokumentací.

Jindřich Buchal.

NA RADĚ MĚSTA č. 84 SE OBJEVIL BOD TÝKAJÍCÍ SE STAVBY PENZIONU S OBČERSTVENÍM

Vloženo 11.02.2022

Takže teprve nyní jsou rozpory odstraněny?Komentář Novoměstského kurýra:
Přiznám se, že jako občan nejsem spokojený s informacemi pro veřejnost, které jsou uváděny ve zveřejňovaných zápisech z Rady města. Členové Rady mají přístup k podkladům k jednotlivým bodům, ovšem občané ne. Je jasné, že nemusí vidět vše, ale pokud je v Usnesení odvolávka na něco, mělo by být jasné co to "něco" obsahuje. Takže když čtu informaci v zápise z Rady, nevím vlastně nic. Zde například není k dispozici vyjádření OMM na které je ve zveřejněném bodu odvolávka. Čtenář se dozví, že Radní souhlasili s vyjádřením OMM ve znění přílohy k tomuto bodu. Ovšem co je v té příloze jsem se nedozvěděl. Znamená to tedy, že stavba může pokračovat a že už není nic porušeno? Domnívám se, že ano, ale je to jenom moje domněnka, protože obsah toho, co bylo schváleno neznám.

Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA POD LOKALITOU "BŘEZINKY" UŽ NENÍ POZASTAVENA

Vloženo 20.11.2021

Rozpory uvedené v bodu 5.22 RM 76 (viz níže) byly zřejmě odstraněny.Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA POD LOKALITOU "BŘEZINKY" JE POZASTAVENA

Vloženo 08.11.2021.

Stavba je pozastavena z důvodu nesouladu skutečnosti s projektem. Podrobnosti viz zápis z Rady města č.76 čl. 5.22.


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA POD LOKALITOU "BŘEZINKY" RYCHLE POKRAČUJE

Vloženo 22.09.2021.


Jindřich Buchal.

ZAČALA VÝSTAVBA ZAJÍMAVÉHO NOVÉHO OBJEKTU V NAŠEM MĚSTĚ


Vloženo 18.08.2021A tak doufejme, že půjde stavba rychle a bezproblémově na svět a že občané získají novou a zajímavou službu (?). Ale to uvidíme až v praxi. Nyní musíme věřit, že vedení našeho města a Zastupitelé rozhodují uvážlivě a pečlivě ve prospěch všech občanů.

Že by mělo být vše v pořádku sděluje mimo jiné i odstavec ze zápisu Zastupitelstva č.18, v bodu 4/5, který zde uvádím samostatně (celý bod 4/5 viz níže):

Jindřich Buchal.

NOVÁ STAVBA V NAŠEM MĚSTĚ JE NA STARTU


Vloženo 30.04.2021, doplněno 23.06.2021

Dodatečně zde doplňuji bod 4/5 z jednání Zastupitelstva č. 18:Podrobnější průběh tohoto bodu obsahuje zvukový záznam ze Zastupitelstva č. 18.
Pan starosta se vyslovil pochvalně v souvislosti se splněním stavebníkem všech požadavků města.


Jindřich Buchal.


Zdroj obrázku: www stránky města NMNM, podklady pro jednání ZM č.18 - bod 4/5


Vjezd na pozemek bude z hlavní silnice.
Z jednání na Zastupitelstvu (viz výše) se dá předpokládat, že stavba brzy dostane stavební povolení.
Jindřich Buchal.