NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  BARVÍNEK.
Vinca tninor, brčál barvínek †(jedovatý)

Popis.
Polokřovitá, vytrvalá bylina asi 20 cm vysoká s dlouhým plazivým oddenkem a s lodyhou na bázi zdřevnaťujícf. Listy má krátce řapíkaté, kopinaté až eliptické, tupé nebo krátce špičaté, kožovité, na líci lesklé a vždy zelené. Jednotlivé, dlouze stopkaté květy jsou v úžlabí listů. Mají pětidílný kalich a nálevkovitou, pěticípou, nejčastěji modrou, zřídka bílou koruna Plodem je dvojitý měchýřek. Kvete od března do června.

Výskyt.
Je domácí ve Středomoří. U nás roste ve světlých lesích a v křovinách, na zarostlých skalách, často se pěstuje v zahrádkách a někdy zplaňuje.

Užívaná část.
Nať (Herba vincae).

Sběr a úprava.
Kvetoucí nať se sbírá od června do července seřezáváním. Před sušením se zbavuje příměsí a špatně vybarvených listů a částí. Suší se pokud možno rychle ve stínu. Při umělém sušení nemá teplota překročit 45°. Usušená nať je bez pachu, nahořklé chuti.

Účinné látky a působení.
Hlavními účinnými složkami drogy jsou alkaloidy (průměrný obsah asi 1,3 %), dále saponin, třísloviny, pektin, amorfní hořčina vincin, deriváty flavonové a kyselina ursolová. Z více než 40 izolovaných alkaloidů je zatím nejdůležitější vinkamin, vinkamidin, izovinkamin, vinkaminorein, vinblastin, vinkristin, vinkaleu-koblastin a leukokristin.
Výtažky rostliny účinkují vlivem obsahu tříslovin hemostaticky a ad-stringentně; užívají se rovněž k snížení dráždivosti ke kašli. Alkaloid vinkamin působí snížení vysokého krevního tlaku. V poslední době se používá jako součást různých preparátů k léčení hypertenzní nemoci. Vin-kaleukoblastin působí trvalé snížení počtu bílých krvinek a potlačuje růst a aktivitu nádorového bujení Této vlastnosti se využívá při léčbě některých krevních chorob a zhoubných nemocí.

Užití.
Ve formě nálevu (l čajová lžička na šálek vody, denně 2 šálky) při krvácivých stavech nejrůznějšího původu: při krvácení z nosu, dásní i při krvácení gynekologickém jako hemostatika. Je osvědčeným lékem při zánětech sliznice dutiny ústní i při průduškových a plicních zánětech. V poslední době se s úspěchem používá k léčbě vysokého krevního tlaku a krevních chorob. Dnes se obrací pozornost výzkumníků k některým příbuzným druhům, které u nás nerostou. Ukazuje se jako velmi účinná Vinca rosea L, druh tropický, jejíž alkaloidy jsou součástí četných zahraničních přípravků s velkým léčebným efektem užívaných v terapii zhoubných chorob. Zkoumá se např. Vinca major L, která roste ve Středomoří, v jižní a západní Francii a Itálii. Stejně tak příbuzná Vinca herbacea W. et K., vegetující v jihovýchodní Evropě.

Poznámka.
Všechny jsou téže botanické čeledi jako dnes světově známá Rau-wolfta serpentina L, která se užívá s úspěchem k léčbě hypertenze.