NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  BLÍN.
Hyoscyamus niger, blín černý, †(jedovatý)

Popis.
Lepkavě chlupatá, až 80 cm vysoká, dvouletá, řidčeji jednoletá bylina se světle hnědým vřetenovitým kořenem a jednoduchou, přímou lodyhou. Početné listy má pereně zubaté až chobotnatě vykrajované nebo hluboce zubaté. Dolenf řapíkaté, objímavé, hustě oděné, 6 - 15 cm dlouhé. Horní poloobjímavé. Určité kulturní druhy mají listy až 40 cm dlouhé. Květy, na krátké stopce, tvoří husté vijany. Mají baňkovitý kalich a špinavě žlutou, fialově žilkovanou korunu, v ústí červenofialoyou. Plod je dvoupouzdrá, mnohosemen-ná, džbánečkovitá a víčkatá tobolka. Jedna rostlina má víc než 10 000 semen. Kvete v červenci a v srpnu, dvouletý v květnu a červnu.

Výskyt.
Blín je rozšířený v Evropě a v Asii. U nás roste zejména na rumištích, u cest a na polích. V některých zemích se pěstuje.

Užívaná část.
List (Foliům hyoscyami), semeno (Semen hyoscyami) a nať (Herba hyoscyami).

Sběr a úprava.
List a nať se sbírá v době květu (přibližně od června do srpna). Suší se rychle ve stínu. Při umělém sušení je přípustná teplota 40°. Droga má omamný pach a poněkud ostrou chuť. Semena se sbírají krátce před úplným dozráním. Vrchní rostlinná nať se seřízne, nechá dozrát, vymlátí a vyčistí. Droga snadno vlhne a plesniví. Při sběru a zacházení s drogou je nutno zachovat největší opatrnost, poněvadž je prudce jedovatá. U nás se blín nevykupuje. Od roku 1940 se skopolamin a hyoscyamin většinou vyrábí z listů australských stromů Duboisia myo-poroides. Obsahují až 4 % skopolaminu.

Účinné látky a působení.
Obě drogy obsahují hlavně alkaloidy (list až 0,6 %, semeno 0,5 %), zastoupené hyoscyaminem, resp. atro-pinem a skopolaminem. Jsou to celkem tytéž látky jako u rulíku a působí stejně jako rulíkové. Dráždí ústřední nervstvo, zvláště mozek, omezují sekreci žláz slinných, bronchiálních, žaludečních a potních, rozšiřují zornice.

Užití.
Jako antiastmatikum, spazmolytikum a parasympatikolyti-kum. Pro velkou jedovatost může drogy nebo látky z nich připravené předepsat jen lékař a mohou se užívat jen pod,stálým lékařským dozorem. Osvědčují se jako účinné prostředky proti bronchiálnímu astmatu (v cigaretách), při zvýšené sekreci žaludečních šťáv, při vředové chorobě žaludku, při různých křečových stavech a nervových chorobách. Blínový olej se dosud používá jako prostředek tišící bolest při neuralgických a revmatických potížích (masáže).
Otravy blínem mají podobný ráz jako otravy rulíkem.

Poznámka.
Z pěstovaných druhů je to Hyoscyamus muticus L, blín bezbranný. Roste v Egyptě a v Indii. Obsahuje 0,8 až 1,4 % alkaloidů, hlavně 1-hyoscyaminu. Obsah alkaloidů je největší v době květu.