NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  BOLEHLAV.
Conium maculatum, bolehlav plamatý, †(jedovatý)

Popis.
Dvouletá bylina až 2 m vysoká s lodyhou mělce rýhovanou, světle ojíněnou, bohatě rozvětvenou, dole nachově skvrnitou. Listy, dvakrát až třikrát zpeřené, mají lístky podlouhlé, většinou peřenoklané. Řapíky spodních listů jsou naspodu pochvovité. V horní části jsou listy přisedlé. Drobné, bílé, vesměs obojaké květy jsou sestaveny do dlouze stopkatých okolíků s 10- 20 okolíčky. Plody (dvojnažky) jsou vejčitě okrouhlé a mají podélná, křídlatě vyniklá žebra, po okrajích vlnitě zprohýbaná. Kvete od června do září.

Výskyt.
Bolehlav je rozšířený v Evropě a v Asii. U nás je hojný v houštinách, na křovinatých stráních, u potoků a v příkopech.

Užívaná část.
Nať (Herba conii)a plod (Fructus conii).

Sběr a úprava.
Plod se sbírá v době zralosti a pak se ještě při obyčejné teplotě dosuší. Droga má mírně narkotický pach, chuť zprvu mdle nasládlou, olejovitou, později svíravě ostrou. Při sbírání je nutno dobře si omýt ruce mýdlem, protože bylina je prudce jedovatá. Plody sušíme zcela odděleně od semen nebo plodů ostatních drog. - Dřív se též užívala nať z dvouletých rostlin. Listy při zavadání nebo rozetřené páchnou myšinou. - Nyní se nesbírá a u nás nevykupuje. Účinné látky a působení. Obsahuje hlavně alkaloidy, z nich převážně coniin, který je silně těkavý, takže droga i po krátké době skladování se stává neúčinnou. Nať obsahuje též kyselinu chloro-genovou, plody kyselinu chlorogenovou a kávovou, kromě toho silici a diosmin. Z rostlinných částí jsou nejjedovatější plody.
Účinkem se coniin podobá jednak nikotinu, jednak tropickému jedu kurare. Senzitivní nervstvo znecitlivňuje.

Užití.
Pro prudkou jedovatost se dnes droga prakticky neužívá. Bolehlav se v medicíně nahrazuje látkami méně toxickými.

Poznámka.
Plody bolehlavu se snadno zamění za kuchyňské koření anýz. Při otravě bolehlavem pociťuje postižený nejprve brnění a chlad v končetinách, ty jsou těžké a bezvládné. Následuje obrna svalstva končetin a trupu. Smrt nastává za jasného a plného vědomí.
K otravě stačí i čichání k většímu množství čerstvého bolehlavu. Otravy mohou také nastat na základě záměny s podobnou krabilicí hlíznatou či krkoškou (Chaerophyllum bulbo-sum L.) nebo kerblíkem setým - třebulí (Anthriscus cerefolium L. Hoffrn.).