NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  ČEMEŘICE.
Helleborus niger, čemeřice černá, †(jedovatá)

Popis.
Statná vytrvalá bylina s nevětveným černohnědým bohatě členěným kořenem přes 2 cm tlustým a zpravidla jednoduchou, jednokvětou nebo dvoukvětou bezlistou lodyhou, 15 - 25 cm vysokou. Listy jsou dlouze řapíkaté, s řapíkem v dolní polovině červeně skvrnitým, s čepelí zřetelně znoženou, kožovitou, se 7 - 11 lístky, široce klínovitými a ke špičce pilovitými. Chudé květenství jen o málo převyšuje listy. Květy oboupohlavné, špinavě bílé, mají někdy načervenalý kalich a stopkaté, trubkovitě dvoulaločné medníky. Plod je mnohosemenný měchýřek. Kvete v lednu a v únoru.

Výskyt.
Čemeřice je domácí v horách jižní a střední Evropy a vyskytuje se zejména na vápencových půdách. U nás se často pěstuje, protože v zimě rozkvétá úhlednými bílými květy. Někdy také zplaňuje.

Užívaná část.
Kořen (Radix hellebori nigři).

Sběr a úprava.
Kořen se sbírá v březnu. Rychle se omyje a ve stínu usuší. Umělá teplota při sušení nesmí překročit 45°. Droga je bez pachu, chuti silně hořké a palčivé.
Sbírá se dnes zřídka a nevykupuje se.

Účinné látky a působení.
Čemeřice je prudce jedovatá. Kořen obsahuje hlavně digitaloidy, tj. srdeční glykosidy (helleborein, hellebrin). Účinkuje především povzbudivě na srdce, a to tak, že zpomaluje srdeční akci a prohlubuje práci srdečního svalu. Též působí v oblasti ústřední nervové soustavy.
Další důležitou obsahovou látkou je saponin helleborin. Dráždí slizni-ci, nutí ke kýchání a způsobuje průjem.

Užití.
Droga se užívala hlavně jako prostředek srdeční (ovšem jen ve formě izolovaných čistých glykosidů). Působí diureticky a silně projímavě a místně umrtvuje. Bez předpisu a bez dozoru lékaře nelze čemeřice použít. Nemá konstantní účinek. Je to prostředek zastaralý.

Poznámka.
V lékařství se také někdy používala čemeřice zelená (Helleborus viridis) rozšířená zejména v jižní Evropě, u nás porůznu pěstovaná v zahrádkách a někdy zdivočelá v horských lesích. Kořen obsahuje také digitaloidy a užití je rovněž vázáno na lékařský předpis. K otravě dochází většinou náhodně, při záměně za kořen jiných rostlin. Pozorovaly se též otravy po mléce krav spásajících větší množství čemeřice.