NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  DYMNIVKA.
Corydalis cava, Schw. - Koerte, dymnivka dutá, †(jedovatá)

Popis.
Vytrvalá bylina 10 - 30 cm vysoká s podzemní dutou hlízou velikosti vlašského ořechu a s přímou, silnou, dvoulistou lodyhou. Listy jsou krátce řapíkaté, široce trojboké, dvakrát trojčetné, barvy sivozelené. Lístky jsou klínovitě vejčité, dělené nebo nepravidelně laločnaté. Květy, seskupené v bohatý hrozen, jsou špinavě růžové až nažloutle bílé, asi 30 mm dlouhé a mají dlouhou zakřivenou ostruhu. Většinou rostou červeně a bíle kvetoucí pohromadě. Plod (tobolka) je až 2,5 cm dlouhý a končí úzkým zobánkem. Kvete od března do května.

Výskyt.
Dymnivka roste v Evropě. Vyskytuje se u nás hojně ve světlých lesích, v křovinách a někdy i na lukách. Hlízy jsou uložené hluboko v zemi, a proto je to rostlina stálá a těžce vyhubitelná.

Užívaná část.
Hlíza (Bulbus corydalidis cavae, Radix coryda-lidis).

Sběr a úprava.
Hlíza se sbírá v době vegetačního klidu. Očistí se a rychle ve stínu usuší. Umělá teplota při sušení nesmí být vyšší než 40 °. Droga je omamného pachu, chuti ostře hořké. Nevykupuje se.

Účinné látky a působení.
Obsahuje ve všech částech, ale hlavně v hlízách alkaloidy (až 6 %) korydalin, korybulbin a bulbokapnin, korytuberin, korydin aj. Jejich množství závisí na životních podmínkách rostliny. Droga se užívá především k izolaci alkaloidů.
Snižuje krevní tlak a tlumí střevní peristaltiku. Působí na ústřední nervovou soustavu, ochrnuje činnost předního mozku a prodloužené míchy. Větší dávky vyvolávají stavy podobné zánětům mozkových blan.

Užití.
Protože jde o drogu prudce jedovatou, může ji předepsat a účinek kontrolovat pouze lékař. Předepisuje se při těžkých nervových poruchách, závratích a při duševních nemocech. Z hlíz připravený bulbokapnin se aplikuje při třesu, např. u paralysis agitans.

Poznámka.
Ostatní druhy dymnivek se v léčitelství neužívají, ačkoli také obsahují jedovaté alkaloidy. Je nutno s nimi zacházet opatrně. Jsou to např. dymnivka nízká (Corydalis pumila Rchb.), dymnivka bobovitá (Corydalis fabacea Pers.), dymnivka plná (Corydalis solida L) aj.
Při sběru dymnivky je nutno dodržet všechna pravidla pro sběr jedovatých rostlin.