NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  JMELÍ.
Víscum album, jmelí bílé

Popis.
Polocizopasný, stále zelený keřík až 80 cm vysoký, rostoucí na stromech a vytrvávající přes zimu. Jeho samčí a samicí květy jsou na různých jedincích. Krátký kmen se pravidelně vidličnatě větví. Větve nesou přisedlé, kožovité listy, které mají kopisťovitý tvar. Květy jsou zelené, nevzhledné. Plod je kulovitá bobule velikosti hrachu, v době zralosti špinavě bílá. Bobule dozrávají v listopadu a v prosinci. Jmelí roste na kmenech v korunách stromů a čerpá svými savými kořínky (haustoriemi) ze dřeva vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Rostlina asimiluje samostatně. Podle hostitelů lze jmelí zařadit do tří typů. Některé cizopasí na listnatých stromech, zvláště na topolech, jabloních, lípách, javorech aj., jiné na jedlích, jiné na borovicích. Je těžko bezpečně je rozeznat. Lékařsky se všechny tři typy považují za rovnocenné.

Výskyt.
Roste na stromech celé jižní a střední Evropy a v Asii. U nás hojně v podhůří.

Užívaná část.
Větévky s listem (Herba visci albi).

Sběr a úprava.
Mladé větévky s listy se v prosinci až lednu ulamují nebo uřezávají. Často se strhují hákem upevněným na dlouhé tyči. Sebraný materiál se suší při teplotě do 45 ° . Schne zvolna. Nepříjemný zápach čerstvé rostliny sušením rychle celkem mizí. Droga chutná zpočátku nasládle slizovitě, později má charakteristickou hořkou chuť.

Účinné látky a působení.
Hlavními obsahovými složkami dosud zjištěnými je viskotoxin, tyramin, cholin a acetylcholin, různé pryskyřičné alkoholy a látka proteinového charakteru. Droga skladovaná tři roky neobsahuje téměř žádný viskotoxin.
Skupiny těchto obsahových látek působí rozšíření krevních vlásečnic, snížení krevního tlaku a mají vliv na srdeční činnost. Rovněž působí mírně diureticky.
Přes znatelný zájem o jmelí není možno ani dnes podat jasný obraz o účinnosti jeho látek. Izolované sloučeniny jsou při užívání ústy prakticky neúčinné, zatímco v injekcích působí velmi silně. Různé odrůdy jmelí obsahují velmi rozdílná množství účinných látek, která během vegetace podléhají velkým výkyvům.

Užití.
Jako hypotonikum a antisklerotikum vnitřně ve formě macerátu (asi 8 g řezané drogy na půl litru vody), nejlépe však v prášku (l - 2 g třikrát až čtyřikrát denně). Varem se některé látky částečně rozkládají.
Používá se při příznacích stáří a arterioskleróze, při vysokém krevním tlaku a nervových poruchách srdečních a také jako diureticky prostředek.

Poznámka.
V lidovém léčitelství se přisuzoval jmelí protinádorový účinek. Někdy se zaměňuje nať jmelí bílého za větévky ochmetu lékařského (Loranthus europaeus), ojediněle také v léčitelství pužívaného. Ochmet cizopasí na dubech a roste v jihovýchodní Evropě. Obsahuje hodné tříslovin a v malé míře cholin i jeho ester.