NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  MÁK.
Papaversomniferum, mák setý, †(jedovatý)

Popis.
Jednoletá bylina s jednoduchým kořenem a modravě lysou, válcovitou, až 1,5 m vysokou lodyhou. Různotvaré listy jsou postaveny střídavě, jsou nestejně zubaté, poloobjímavé. Květy jsou před rozkvětem převislé, potom přímé. Mají dvoulistý, opadavý kalich a korunní plátky buď bílé s fialovou skvrnou, nebo purpurové s černou skvrnou. Plod je kulovitá, mnohosemenná tobolka (makovice), a to buď nepukavá, stále uzavřená ("slepý mák"), nebo pukavá. Semena jsou nejčastěji modročerná. Celá rostlina je bohatě prostoupena mléčnicemi, hlavně listy a nezralé makovice obsahují jedovaté šťávy. Kvete od června do srpna.

Výskyt.
Mák je původem z blízkého Orientu. U nás se obecně pěstuje a nezřídka zplaňuje.

Užívaná část.
Zaschlá mléčná šťáva - opium, makovice, makoviny a pro domácí účely semeno (Semen papaveris, Fructus papaveris maturus). Oficinální je surové opium (Opium crudum).

Sběr a úprava.
Opium se získává naříznutím nezralých makovic. Zaschlá mléčná šťáva se sbírá. U nás se tento sběr neprovádí. Surovinou pro získávání opiátů je u nás makovina, tj. obal rozpůleného plodu s krátkou částí lodyhy (asi 10 cm) po vyluštění ze zralých makovic. Pro izolaci alkaloidů musí být makovina suchá a bez plísně. Seménka máku neobsahují mléčnou šťávu, tedy ani alkaloidy.

Účinné látky a působení.
Opium a makovina obsahují hlavně morfin, kodein, papaverin a narkotin, thebain a další v rozličných množstvích. V souhrnu až 25 % alkaloidů se zjistilo v opiu, kdežto v makovině asi 0,6 %. Obsah jednotlivých alkaloidů silně kolísá. Morfin průměrně o 12 %, narkotin asi o 5%, papaverin a kodein průměrně o l %.
V semenech máku je asi 50 % mastného oleje.
Účinek alkaloidů je dvojí - jednak protikřečový, jednak omamující, narkotický. Jeví se v útlumu bolesti a v uvolnění hladkého svalstva. U člověka po krátkém stadiu dráždění ústředního nervstva, které se projevuje příjemnými pocity a rychle plynoucími myšlenkami, nastupuje útlum mozkové činnosti, a to zejména těch partií mozku, které vnímají bolest.

Užití.
Jako analgetikum, narkotikum a spazmolytikum. Opium podléhá předpisům zákona o jedech. Makovina je dnes výlučně průmyslovou surovinou, užívanou k izolaci alkaloidů, které mají v léčení velmi různé použití.