NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  NÁMEL.
Clavicepspurpurea(Fr.)Tul., paličkovice nachová, †(jedovatý)

Popis.
Námelový růžek je trvalé, odpočívající stadium vřeckaté houby paličkovice nachové, která cizopasí na klasech obilovin, hlavně na žitě, ale i na jiných trávách. Vzniká při nákaze žitného květu přirozenou cestou nebo umělým zásahem. Za současného odumření semeníku se vytváří tmavý růžkovitý útvar, sklerocium, nápadně vyčnívající z klasu. Sklerocií bývá v klasu i několik a nejsou-li sebrána, snadno po dozrání z klasů vypadávají.

Výskyt.
Všude, kde se pěstuje žito. Zvláště se objevuje tam, kde obilí před setím nebylo řádně vyčištěno. Žito bývá námelem napadeno zejména za vlhkého a teplého léta. Přirozený námel se dnes vyskytuje zřídka, protože se žito pečlivě třídí a osivo ošetřuje. Námel k farmaceutickým účelům se pěstuje uměle. Je to v podstatě jen umělá infekce žitných semeníků výtrusy houby, námelovinou. Získaná surovina je obsahově bohatší a má lepší kvalitu. U nás je produkce plně mechanizovaná.

Užívaná část.
Sklerocium (Secale cornutum).

Sběr a úprava.
U nás se pěstovaný námel sbírá jen strojově v době zralosti přímo z klasů, postupně až do sklizně žita. Suší se v průvanu v tenkých vrstvách jen přirozenou teplotou. Účinné látky se rychle rozkládají, proto se musí námel uchovávat v suchu a chladnu. Má zvláštní houbovitý pach.

Účinné látky a působení.
Téměř výlučně alkaloidy kvalitativně a kvantitativně rozdílné (skupiny ergotaminové, ergotoxinové a ergometrinové souborně v množství 0,4 %), v malé míře pak aminy.
V léčebných dávkách ochrnují nervová zakončení a současně účinkují přímo na hladké svaly krevních cév, a tím např. zastavují krvácení. Způsobují stažení hladkého děložního svalstva. Ve velkých dávkách je námel prudce jedovatý - vyvolává snětivost, těžké křeče, pomatenost a smrt. Chronické otravy námelem (ergotismus), způsobené semíláním nevyčištěného obilí, se už nevyskytují.

Užití.
Jako sympatikotonikum a uterotonikum. Námelové deriváty se užívají hlavně v porodnictví a vnitřním lékařství. Čisté izolované alkaloidy, popřípadě alkaloidy chemicky upravené se používají i v jiných oborech lékařství.

Poznámka.
Dnes pěstujeme námel určité rasy a výkonného kmene, poněvadž běžný námel má nevýhodné složení pro průmyslové zpracování. Rasy se liší jak obsahem v souhrnu alkaloidů (0,0 - 1,0 %), tak i kvalitativním složením.