NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  NÁPRSTNÍK VLNATÝ.
Digitalis lanata Ehrh, náprstník vlnatý, †(jedovatý)

Popis.
Dvouletá až l m vysoká jedovatá rostlina, která v prvním roce vytváří růžici přízemních listů a ve druhém květonosnou, olisténou, plstnatou lodyhu s bohatým hroznem krémové žlutých, hnédé žilkovaných kvetu. Je to variabilní druh nejen v olistění, ale i v šířce listů a hustotě květních hroznů. Květy bledé okrové mají pétizubou, rourko-vitou, dvoupyskou, uvnitř hnědé mřížkovanou korunu. Plod je tobolka. Kvete v červnu a červenci.

Výskyt.
Pochází z Balkánu. U nás se pěstuje ze semen. Nezplaňuje. Pěstování z hlediska farmaceutického je nezbytné a není snadné. Náprstníku vlnatému se daří jen v určitých klimatických podmínkách. Je citlivý na půdu i podnebí. Pěstuje se jako jednoletý ozim, což je výhodnější než jako jařina. Dvouleté exempláře se udržují pro semeno.

Užívaná část.
List (Foliům digitalis lanatae).

Sběr a úprava.
Listy se sklízejí v prvním roce koncem října, odřezávají se srpem asi 2 - 3 cm nad zemí. V posledních dvou měsících je přírůstek hmoty i glykosidú největší. Listy dvouročních jedinců se začnou odřezávat před rozkvětem. Přirozeným teplem schnou zvolna a snadno hnědnou. Proto se suší výhradně umělou teplotou do 60° v tunelových komorách nebo na roštech za nízké vlhkosti vzduchu. Při dodávce syrového listu je pěstitel povinen odevzdat materiál hned po sklizni. Droga je jedovatá a je nutno s ní zacházet velmi opatrně.

Účinné látky a působení.
Obsahuje glykosidy - lanatosidy A, B, C, D, E - s různými aglykony, např. digitoxin, gitoxin a digoxin, kromě saponinů a organických kyselin. Celkový obsah lanatosidů je 0,2 % z toho je nejvíc lanatosidů C, asi 35 %.
Náprstník vlnatý zcela vytlačil z terapie náprstník červený (Digitalis purpurea), protože se účinné látky v srdečním svalu méně kumulují, lépe se vstřebávají ze sliznice trávicí trubice, snáze se z těla vylučují a jejích účinek nastupuje rychleji. V poslední době se zkouší vyrobit synteticky.

Užití.
Jako kardiotonikum v čisté formě (izolované glykosidy). Je to základní srdeční lék s podobným účinkem jako digitalis purpurea. Jeho hlavní indikací je chronická srdeční nedostatečnost, jak ji představuje srdeční vada ve stadiu dekompenzace s otoky, dušností, se sníženou diurézou, stagnací krve v orgánech, ať již v plicích, nebo v játrech.
Otrava náprstníkem nastává obyčejně při předávkování léků. Projeví se nejprve příznaky místního podráždění trávicí trubice, celkovou nevůlí, zvracením a průjmy. Později se objeví zpomalení tepu, nepravidelný puls, porucha zraku (barevné vidění), hučení v uších a závratě. Nakonec může nastat ochrnutí a zástava srdce.
Předpisování náprstníku nemocným se řídí stavem nemocného, vyžaduje však velké zkušenosti a je vyhrazeno jen lékařům.